RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 4

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 4
____________________________________

1Ms 8:1-10:32

8. LUKU

Vedenpaisumuksen loppuvaihe

1. Jumala muisti Nooaa, kaikkia villieläimiä ja kaikkia karjaeläimiä, jotka olivat hänen kanssaan arkissa. Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin että vesi laskeutui.
2. Syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi.
3. Vesi väistyi väistymistään maan päältä. 150 päivän kuluttua vesi alkoi vähentyä.
4. Arkki pysähtyi 7. kuussa, kuukauden 17. päivänä, Araratin vuorille*.
5. Vesi väheni vähenemistään 10. kuukauteen asti. Sen kuun 1. päivänä vuorten huiput tulivat näkyviin.
6. Kun 40 päivää oli kulunut, Nooa avasi tekemänsä arkin ikkunan.
7. Hän laski korpin lentoon. Se lenteli edestakaisin, kunnes vesi kuivui maan päältä.
8. Sitten hän laski luotaan kyyhkysen nähdäkseen, oliko vesi vähentynyt maan päältä.
9. Kun kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkojaan, se palasi hänen luokseen arkkiin. Koko maa oli näet vielä veden peitossa. Nooa ojensi kätensä ja otti sen luokseen arkkiin.
10. Hän odotti vielä toiset 7 päivää ja laski taas kyyhkysen arkista.
11. Kyyhkynen tuli hänen luokseen iltapuolella, ja sen suussa oli tuore öljypuun lehti. Nooa ymmärsi siitä, että vesi oli vähentynyt maan päältä.
12. Hän odotti vielä toiset 7 päivää ja laski kyyhkysen lentoon. Se ei enää palannut hänen luokseen.
13. Nooan ollessa 601-vuotias, vuoden 1. kuukauden 1. päivänä*, vesi oli kuivunut maan päältä. Silloin Nooa poisti arkin katon ja katseli. Hän näki, että maan pinta oli kuivunut.
14. Toisessa kuussa, kuukauden 27. päivänä, maa oli aivan kuiva.

Lähtö arkista ja uhri

15. Jumala sanoi Nooalle:
16. ”Lähde arkista vaimosi, poikasi ja miniäisi kanssa.
17. Vie ulos kaikki luonasi olevat eläimet, kaikki elävät olennot, linnut, karjaeläimet ja kaikki maan päällä liikkuvat matelijat. Niitä vilisköön maassa, ja olkoot ne hedelmällisiä ja lisääntykööt maan päällä.”
18. Nooa lähti arkista poikiensa, vaimonsa ja miniäinsä kanssa.
19. Samoin lähtivät kaikki metsäeläimet, kaikki matelijat ja kaikki linnut, kaikki maan päällä liikkuvat lähtivät arkista suvuittain.
20. Nooa rakensi alttarin Herralle, ottaen kaikkinaisia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkinaisia puhtaita lintuja, ja uhrasi polttouhreja alttarilla.
21. Herra tunsi [uhrisavun] suloisen tuoksun ja sanoi sydämessään: ”Minä en koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden. Ihmisen sydämen aivoituksethan ovat pahoja nuoruudesta asti. En myöskään enää tuhoa kaikkea, mikä elää, kuten nyt olen tehnyt.
22. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi*, ei päivä eikä yö.”

9. LUKU

Liitto Nooan kanssa

1. Jumala siunasi Nooaa ja hänen poikiaan sanoen heille: ”Olkaa hedelmällisiä, lisääntykää ja täyttäkää maa.
2. Pelätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä, kaikki taivaan linnut, kaikki maassa matelevat ja kaikki meren kalat. Ne olkoot teidän valtaanne annettuja.
3. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi. Kuten olen antanut teille vihreät kasvit, niin minä annan teille myös kaiken tämän.
4. Älkää vain syökö lihaa, jossa vielä on sen henki*, sen veri.
5. Teidän oman verenne minä rankaisen, jokaiselle eläimelle minä sen rankaisen. Myös ihmisille minä rankaisen ihmisen hengen, toiselle toisen hengen*.
6. Joka vuodattaa ihmisen veren, hänen verensä ihminen on vuodattava. Jumala on näet tehnyt ihmisen kuvakseen.
7. Olkaa hedelmällisiä ja lisääntykää, levitkää ja lisääntykää maassa.”
8. Jumala sanoi Nooalle ja hänen pojilleen, jotka olivat hänen kanssaan:
9. ”Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa
10. sekä kaikkien teidän luonanne olevien elävien olentojen kanssa, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka ovat teidän luonanne, kaikkien arkista lähteneiden, kaikkien maan eläinten kanssa.
11. Minä teen liiton teidän kanssanne: koskaan enää ei kaikkia eläviä olentoja hukuteta vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää tuhoa maata.”
12. Jumala sanoi: ”Tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen ainiaaksi* itseni ja teidän sekä kaikkien teidän luonanne olevien elävien olentojen välillä sukupolvesta toiseen:
13. minä asetan kaareni pilviin. Se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.
14. Kun minä kokoan pilviä maan päälle, ja kaari näkyy pilvissä,
15. minä muistan liittoni, joka on minun ja teidän sekä kaikkien elävien olentojen, kaikkien eliöiden välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkia eläviä olentoja.
16. Kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni ainaista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä olevien eliöiden* välillä.”
17. Jumala sanoi Nooalle: ”Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaikkien elävien olentojen välillä maan päällä.”
18. Arkista lähteneet Nooan pojat olivat Seem, Haam ja Jaafet. Haam oli Kanaanin isä.
19. Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä polveutuvat kaikki maan asukkaat.

Nooan juopumus ja profetia

20. Nooa oli maanviljelijä ja ensimmäinen, joka istutti viinitarhan.
21. Kun hän joi viiniä, hän juopui ja makasi alastomana majassaan.
22. Haam, Kanaanin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi siitä molemmille veljilleen ulkona.
23. Silloin Seem ja Jaafet ottivat viitan, panivat kumpikin sen hartioilleen ja menivät selin sisään, peittäen isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat käännetyt toisaanne, niin että he eivät nähneet isänsä alastomuutta.
24. Kun Nooa päihtymyksestään herättyään sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli tehnyt hänelle,
25. hän sanoi: ”Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä palvelijain palvelija.”
26. Hän sanoi vielä: ”Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja Kanaan olkoon heidän palvelijansa*.
27. Jumala laajentakoon Jaafetin, ja hän asukoon Seemin majoissa*, ja Kanaan olkoon heidän palvelijansa.”
28. Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen 350 vuotta.
29. Nooan koko ikä oli 950 vuotta. Sitten hän kuoli*.

10. LUKU

Nooasta polveutuneet kansat

1. Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen.
2. Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.
3. Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma.
4. Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja roodanilaiset.
5. Heistä haarautuivat kansojen saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan.
6. Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.
7. Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
8. Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen sotasankari ja valtias* maan päällä.
9. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: ”Mahtava metsämies Herran edessä kuten Nimrod.”
10. Hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin* maassa.
11. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin, Kelahin
12. ja Resenin, joka on suuri kaupunki Niiniven ja Kelahin välillä.
13. Misraimille* syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
14. patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.
15. Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,
16. sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
17. hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,
18. arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin kanaanilaiset heimot hajaantuivat.
19. Kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin Lesaan saakka.
20. Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.
21. Myös Seemille, [Nooan] vanhimman pojan Jaafetin* veljelle, syntyi poikia. Seemistä tuli kaikkien Eeberin poikien kantaisä.
22. Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram.
23. Aramin pojat olivat Uus, Huul, Geter ja Mas.
24. Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.
25. Eeberille syntyi kaksi poikaa: Toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanaan jakaantui maa*. Hänen veljensä nimi oli Joktan.
26. Joktanille syntyi Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
27. Hadoram, Uusal, Dikla,
28. Oobal, Abimael, Saba,
29. Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.
30. Heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta Sefariin, Itävuorelle asti.
31. Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.
32. Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan. Niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen.

____________________________________

Matt 4:12-25

Muutto Kapernaumiin

12. Kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, hän siirtyi Galileaan.
13. Hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on järven rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella.
14. Tämä tapahtui, että toteutuisi profeetta Jesajan sana:
15. ”Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, kansojen Galilea.
16. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon, ja kuoleman varjon maassa asuville koitti valo.”
17. Siitä lähtien Jeesus alkoi saarnata ja sanoa: ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.”

Ensimmäiset opetuslapset

18. Kulkiessaan Galilean järven rantaa Jeesus näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja Andreaan, hänen veljensä. He olivat heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia.
19. Hän sanoi heille: ”Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.”
20. He jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä.
21. Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa laittamassa verkkojaan kuntoon. Jeesus kutsui heidätkin.
22. He jättivät kohta veneen ja isänsä ja seurasivat häntä.

Jeesus toimii Galileassa

23. Jeesus kierteli Galilean eri puolilla, opetti heidän synagogissaan, saarnasi valtakunnan* evankeliumia sekä paransi kaikkinaisia tauteja ja vaivoja, mitä kansassa oli.
24. Maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luokseen tuotiin kaikenlaisia sairaita, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamia, riivattuja, kuunvaihetautisia ja halvattuja. Hän paransi heidät.
25. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä Galileasta, Dekapolista,* Jerusalemista ja Juudeasta sekä Jordanin toiselta puolen.

____________________________________

Ps 4:1-9

4. PSALMI

Hurskas turvaa Herraan

1. Veisuunjohtajalle. Kielisoittimilla. Daavidin psalmi.
2. Kun minä huudan, vastaa minulle, vanhurskauteni Jumala, joka avaat minulle pääsyn ahdingosta. Armahda minua, kuule rukoukseni.
3. Te ihmiset*! Kuinka kauan minun kunniaani pidetään pilkkana, kuinka kauan te rakastatte turhuutta, etsitte valhetta? Sela.
4. Tietäkää: Herra on erottanut* hurskaan itselleen. Herra kuulee, kun minä huudan häntä avuksi.
5. Vihastukaa*, älkääkä tehkö syntiä. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela.
6. Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan.
7. Moni sanoo: ”Kuka antaa meille sitä, mikä on hyvää?” Käännä meihin kasvojesi valo, Herra.
8. Sinä annat sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja rypälemehusta*.
9. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, annat minun asua turvassa.

____________________________________

Snl 1:20-23

Kutsu viisauteen

20. Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla.
21. Meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta se julistaa sanansa:
22. Kuinka kauan te kevytmieliset rakastatte harkinnan puutetta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu ivaan, ja tyhmät vihaavat tietoa?
23. Kääntykää ottamaan varoitukseni huomioon*. Minä vuodatan teille Henkeäni, ilmoitan sanani teille.

Scroll to Top