RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 5

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 5
____________________________________

1Ms 11:1-13:4

11. LUKU

Baabelin torni ja kielten sekoitus

1. Kaikkialla maan päällä oli sama kieli ja yksi puhetapa.
2. Siirtyessään itään päin ihmiset löysivät tasangon Sinearin maassa (Mesopotamiassa.) ja asettuivat sinne.
3. He sanoivat toisilleen: ”Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi.” He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä  ja maapikeä (luonnon-asfalttia) laastina.
4. He sanoivat: ”Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu on taivaassa* ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan.”
5. Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, minkä ihmiset olivat rakentaneet.
6. Herra sanoi: ”He ovat yksi kansa, heillä kaikilla on sama kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Nyt heille ei ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.
7. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme* siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä.”
8. Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat rakentamasta kaupunkia.
9. Siitä tuli sen nimeksi Baabel*, koska Herra siellä sekoitti koko maan kielen. Sieltä Herra hajotti heidät yli koko maan.

Seemin suku

10. Tämä on kertomus Seemin suvusta*. Kun Seem oli 100-vuotias, hänelle syntyi Arpaksad kaksi vuotta vedenpaisumuksen jälkeen.
11. Seem eli Arpaksadin syntymän jälkeen 500 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
12. Kun Arpaksad* oli elänyt 135 vuotta, hänelle syntyi Selah.
13. Arpaksad eli Selahin syntymän jälkeen 403 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
14. Kun Selah oli elänyt 30 (LXX: 130) vuotta, hänelle syntyi Eeber.
15. Selah eli Eeberin syntymän jälkeen 403 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
16. Kun Eeber oli elänyt 34 (LXX: 130) vuotta, hänelle syntyi Peleg.
17. Eeber eli Pelegin syntymän jälkeen 430 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
18. Kun Peleg oli elänyt 30 (LXX: 130) vuotta, hänelle syntyi Regu.
19. Peleg eli Regun syntymän jälkeen 209 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
20. Kun Regu oli elänyt 32 (LXX: 132) vuotta, hänelle syntyi Serug.
21. Regu eli Serugin syntymän jälkeen 207 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
22. Kun Serug oli elänyt 30 (LXX: 130) vuotta, hänelle syntyi Naahor.
23. Serug eli Naahorin syntymän jälkeen 200 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
24. Kun Naahor oli elänyt 29 (LXX: 179) vuotta, hänelle syntyi Terah.
25. Naahor eli Terahin syntymän jälkeen 119 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
26. Kun Terah oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyivät Abram, Naahor ja Haaran.

Aabrahamin suku

27. Tämä on kertomus Terahin suvusta. Terahille syntyivät Abram, Naahor ja Haaran. Haaranille syntyi Loot.
28. Haaran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassaan Kaldean Uurissa.
29. Abram ja Naahor ottivat itselleen vaimot. Abramin vaimon nimi oli Saarai, ja Naahorin vaimon nimi oli Milka, Haaranin tytär. Haaran oli Milkan ja Jiskan isä.
30. Saarai oli hedelmätön, hänellä ei ollut lasta.
31. Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista* mennäkseen Kanaanin maahan. He saapuivat Harraniin ja asuivat siellä.
32. Terahin ikä oli 205 vuotta. Terah kuoli Harranissa.

12. LUKU

Abramin kutsu ja tulo Kanaaniin

1. Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
2. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua, teen nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
3. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”
4. Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssaan. Abram oli Harranista lähtiessään 75-vuotias.
5. Abram otti vaimonsa Saarain, veljensä pojan Lootin ja kaiken omaisuuden, minkä he olivat koonneet, sekä ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa. He lähtivät matkalle Kanaanin maata kohti ja saapuivat sinne.
6. Abram kulki maan läpi Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa.
7. Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.” Hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle.
8. Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon, itään päin Beetelistä, ja pystytti telttansa niin että Beetel oli lännessä ja Ai idässä. Hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä.
9. Sieltä Abram lähti ja vaelsi yhä edemmäksi Negeviin* päin.

Abram ja Saarai Egyptissä

10. Maahan tuli nälänhätä. Abram meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa, sillä maassa oli kova nälänhätä.
11. Lähestyessään Egyptiä hän puhui vaimolleen Saaraille: ”Minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen.
12. Kun egyptiläiset näkevät sinut, he sanovat: ’Tämä on hänen vaimonsa’, ja tappavat minut, mutta antavat sinun elää.
13. Sano siis olevasi minun sisareni, että minun kävisi hyvin sinun tähtesi ja sinun takiasi saisin jäädä henkiin.”
14. Kun Abram tuli Egyptiin, egyptiläiset näkivät, että Saarai oli hyvin kaunis nainen.
15. Nähtyään hänet faraon ruhtinaat ylistelivät häntä faraolle. Niin vaimo vietiin faraon hoviin.
16. Farao kohteli Abramia hyvin Saarain tähden. Hän sai pikkukarjaa, nautakarjaa ja aaseja, palvelijoita ja palvelijattaria, aasintammoja ja kameleja.
17. Mutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata faraota ja hänen hoviaan Saarain, Abramin vaimon, tähden.
18. Silloin farao kutsutti Abramin luokseen ja sanoi: ”Mitä oletkaan minulle tehnyt? Miksi et ilmoittanut minulle, että hän on sinun vaimosi?
19. Miksi sanoit: ’Hän on minun sisareni’, niin että minä otin hänet vaimokseni? Tässä on vaimosi, ota hänet ja mene.”
20. Farao antoi miehilleen käskyn toimittaa Abram pois, hän ja hänen vaimonsa sekä kaikki, mitä hänellä oli.

13. LUKU

Abram ja Loot eroavat

1. Niin Abram lähti pois Egyptistä. Hän, hänen vaimonsa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja Loot hänen kanssaan, tulivat Negeviin.
2. Abram oli hyvin rikas: hänellä oli karjaa, hopeaa ja kultaa.
3. Kulkien levähdyspaikasta toiseen hän vaelsi Negevistä Beeteliin, paikkaan, missä hänen majansa oli ollut ensi kerralla Beetelin ja Ain välillä,
4. ja mihin hän aikaisemmin oli rakentanut alttarin. Siellä Abram huusi avuksi Herran nimeä.

____________________________________

Matt 5:1-26

5. LUKU

VUORISAARNA 5-7

1. Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen luokseen.
2. Hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:

Autuaaksi julistukset

3. ”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta*.
4. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
5. Autuaita ovat sävyisät *, sillä he saavat periä maan.
6. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan*.
7. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
8. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
9. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä on kutsuttava Jumalan lapsiksi.
10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan*, sillä heidän on taivasten valtakunta.
11. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

Suolana ja valona maailmassa

13. Te olette maan suola. Jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.
14. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä,
15. eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.
16. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.

Laki ja profeetat

17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia* tai profeettoja kumoamaan. En ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18. Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, laista* ei katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, kunnes kaikki on tapahtunut.
19. Joka mitätöi yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, häntä on sanottava vähäisimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, häntä on sanottava suureksi taivasten valtakunnassa.
20. Minä sanon teille: Ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi ja parempi* kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Viha, riita, sovinto

21. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: ’Älä murhaa’*, ja: ’joka murhaa, on ansainnut oikeuden tuomion’.
22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö!’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja joka sanoo: ’Sinä hullu!’, on ansainnut helvetin tulen.
23. Jos sinä olet viemässä lahjaasi alttarille ja muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,
24. jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten uhraamaan lahjasi.
25. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, kun vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen, ja tuomari antaisi sinua vartijalle vankilaan pantavaksi.
26. Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennen kuin maksat viimeisenkin kolikon*.

____________________________________

Ps 5:1-13

5. PSALMI

Jumala on auttajani

1. Veisuunjohtajalle. Huilujen säestyksellä. Daavidin psalmi.
2. Kuule minua, Herra, huomaa huokaukseni.
3. Kuuntele huutoni ääntä, Kuninkaani ja Jumalani, sillä sinua minä rukoilen.
4. Herra, aamulla sinä kuulet ääneni, aamulla minä tuon pyyntöni sinulle, uhraan ja odotan.
5. Sinä et ole Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua luonasi.
6. Rehentelijät eivät kestä sinun silmiesi edessä. Sinä vihaat kaikkia väärintekijöitä.
7. Sinä hävität valheen puhujat. Murhamiehet ja kavalat ovat Herralle kauhistus.
8. Mutta sinun suuresta armostasi minä saan tulla huoneeseesi ja pelossasi kumartaa pyhäkköösi päin.
9. Herra, johdata minua vanhurskaudessasi vihamiesteni tähden, tasoita tiesi minun eteeni.
10. Heidän suussaan ei ole luotettavaa sanaa, heidän sisimpänsä on turmiota täynnä, heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellään he liukkaasti pettävät.
11. Jumala, tuomitse heidät syyllisiksi, rauetkoot heidän hankkeensa. Kukista heidät, koska heidän rikoksensa ovat lukuisia, ja he niskoittelevat sinua vastaan.
12. Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, riemuitkoot he ainiaan. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinun nimeäsi.
13. Sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, suojaat häntä armollasi kuin kilvellä.

____________________________________

Snl 1:24-28

Varoitusten hylkimisen seuraukset

24. Kun minä kutsuin, te estelitte, kun ojensin kättäni, kukaan ei kuunnellut.
25. Te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani ettekä suostuneet varoituksiini.
26. Minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te pelkäätte,
27. kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun teitä kohtaa vaiva ja ahdistus.
28. Silloin he kutsuvat minua, mutta minä en vastaa. He etsivät minua, mutta eivät löydä.

Scroll to Top