RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 31

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 31
____________________________________

2Ms 12:14 – 13:16

14. Tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana. Sukupolvesta sukupolveen viettäkää sitä ainaisena säädöksenä.

Happamaton leipä

15. Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää. Jo ensimmäisenä päivänä poistakaa hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka syö hapanta, ensimmäisestä päivästä seitsemänteen asti, poistettakoon* Israelista.
16. Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä kokous ja samoin myös seitsemäntenä päivänä pyhä kokous. Mitään työtä älköön tehtäkö niinä päivinä. Ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee ruuaksi, vain se valmistettakoon.
17. Pitäkää tämä happamattoman leivän juhla, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta. Pitäkää siksi tämä päivä ainaisena säädöksenä sukupolvesta sukupolveen.
18. Syökää happamattomia leipiä ensimmäisen kuun 14. päivän illasta saman kuun 21. päivän iltaan asti.
19. Seitsemään päivään älköön taloissanne olko hapanta taikinaa. Jokainen, joka syö hapanta leipää, poistettakoon Israelin kansasta, olipa hän muukalainen tai maassa syntynyt.
20. Älkää syökö mitään hapanta, vaan syökää happamatonta leipää, missä asuttekin.”
21. Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille: ”Menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntaanne kohti ja teurastakaa pääsiäislammas.
22. Ottakaa isoppikimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja sivelkää ovenpäällinen ja molemmat pihtipielet verellä, joka on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua.
23. Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä. Mutta kun hän näkee veren ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, hän menee sen oven ohi eikä salli tuhoojan tulla teidän taloihinne lyömään teitä vitsauksella.
24. Noudattakaa tätä. Se olkoon ainainen säädös sinulle ja sinun lapsillesi.
25. Kun te tulette maahan, jonka Herra sanansa mukaan on antava teille, niin noudattakaa Jumalan palvelemisessa näitä säädöksiä.
26. Kun sitten lapsenne kysyvät: ’Miksi teillä on tällainen tapa palvella Jumalaa?’
27. niin vastatkaa: ’Tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä, kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme’.” Silloin kansa kumartui maahan ja rukoili.
28. Israelilaiset menivät ja tekivät juuri niin kuin Herra oli Moosesta ja Aaronia käskenyt. Niin he tekivät.
29. Puolenyön aikaan Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistuimellaan istuvan faraon esikoisesta vankiluolassa olevan vangin esikoiseen asti, sekä kaikki karjan esikoiset.
30. Farao nousi sinä yönä sekä kaikki hänen palvelijansa ja kaikki egyptiläiset. Egyptissä oli kova valitus, sillä ei ollut yhtään taloa, missä ei olisi ollut kuollutta.

Lähtö Egyptistä

31. Farao kutsutti yöllä Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: ”Nouskaa ja menkää pois kansani parista, sekä te että israelilaiset. Menkää ja palvelkaa Herraa, niin kuin olette puhuneet.
32. Ottakaa mukaanne myös lampaanne ja karjanne, kuten olette puhuneet. Menkää ja rukoilkaa minullekin siunausta.”
33. Egyptiläiset ahdistivat kansaa jouduttaakseen heidän lähtöään maasta, sillä he ajattelivat: ”Me kuolemme kaikki.”
34. Kansa otti taikinansa ennen sen hapantumista, kantaen taikinakaukalonsa viittoihin käärittyinä olkapäillään.
35. Israelilaiset olivat tehneet Mooseksen sanan mukaan: He olivat pyytäneet egyptiläisiltä hopea- ja kultaesineitä sekä vaatteita.
36. Herra oli antanut kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä. He veivät näin arvotavaraa egyptiläisiltä.
37. Israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin. Heitä oli noin 600.000 jalkamiestä sekä lisäksi vaimot ja lapset.
38. Myös paljon sekakansaa meni heidän kanssaan, sekä suuret laumat lampaita, vuohia ja nautakarjaa.
39. He leipoivat Egyptistä tuomastaan taikinasta happamattomia leipiä. Se ei näet ollut hapannut, kun heidät karkotettiin Egyptistä. He eivät saaneet viipyä, eivätkä he myöskään olleet valmistaneet itselleen evästä.

Egyptissä olon aika

40. Aika, minkä israelilaiset olivat asuneet Egyptissä, oli 430 vuotta.
41. Kun ne 430 vuotta olivat kuluneet, juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta.
42. Tämä yö on valvontayö Herran kunniaksi, koska hän silloin vei heidät pois Egyptin maasta. Tämän yön kaikki israelilaiset valvokoot Herran kunniaksi, sukupolvesta sukupolveen.

Säädös pääsiäislampaasta

43. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Tämä on säädös pääsiäislampaasta: Kukaan muukalainen älköön sitä syökö.
44. Mutta jokainen rahalla ostettu orja syököön siitä, kunhan olet ympärileikannut hänet.
45. Paikkakunnalla asuva ulkomaalainen* ja päiväpalkkalainen älkööt siitä syökö.
46. Samassa talossa se syötäköön. Älköön mitään siitä lihasta vietäkö talosta ulos, älkääkä siitä luuta rikkoko.
47. Koko Israelin seurakunta viettäköön sitä ateriaa.
48. Jos joku muukalainen asuu luonasi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, hän ympärileikkauttakoon itsensä ja perheensä miehenpuolet. Sitten hän käyköön viettämään sitä, ja olkoon hän kuin maassasyntynyt. Mutta kukaan ympärileikkaamaton älköön siitä syökö.
49. Sama laki olkoon maassasyntyneellä ja muukalaisella, joka asuu teidän keskuudessanne.”
50. Kaikki israelilaiset tekivät, kuten Herra oli antanut käskyn Moosekselle ja Aaronille. Niin he tekivät. Juuri sinä päivänä Herra vei israelilaiset joukkoineen pois Egyptin maasta.

13. LUKU

Esikoisten pyhittämisestä Herralle. Happamattoman leivän juhla

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Pyhitä minun omakseni jokainen esikoinen israelilaisten keskuudessa, niin ihminen kuin karjaeläin. Jokainen, joka ensimmäisenä tulee äitinsä kohdusta, kuuluu minulle.”
3. Mooses sanoi kansalle: ”Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä. Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä. Sen tähden älköön syötäkö mitään hapanta.
4. Tänä päivänä ’aabiib-kuussa* te lähditte.
5. Kun Herra vie sinut kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, jonka hän sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle, siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, palvelkaa häntä tässä kuussa seuraavalla tavalla:
6. Syö seitsemänä päivänä happamatonta leipää, ja seitsemäntenä päivänä olkoon Herran juhla.
7. Happamatonta leipää syötäköön näinä seitsemänä päivänä: älköön koko sinun maassasi olko mitään hapanta, älköön olko hapanta taikinaa.
8. Kerro pojallesi sinä päivänä ja sano: ”Näin tehdään sen johdosta, mitä Herra teki minulle, kun minä lähdin Egyptistä.”
9. Se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistutuksena otsallasi, että Herran laki* olisi sinun suussasi. Silloin Herra vei sinut väkevällä kädellä pois Egyptistä.
10. Noudata sen tähden tätä säädöstä määräaikanaan vuodesta vuoteen.
11. Kun Herra on vienyt sinut kanaanilaisten maahan, kuten hän on sinulle ja sinun isillesi vannonut, ja kun hän on antanut sen sinulle,
12. niin luovuta Herralle kaikki, mikä avaa äidinkohdun. Kaikki ensiksisyntyneet karjastasi, urospuolet, olkoot Herran.
13. Mutta jokainen aasin ensiksi synnyttämä lunasta lampaalla. Jos et sitä lunasta, taita siltä niska. Lunasta jokainen ihmisen esikoinen poikiesi keskuudessa.
14. Kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo: ’Mitä tämä merkitsee?’ niin vastaa hänelle: ’Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä, orjuuden pesästä.
15. Kun farao kovetti sydämensä ja kieltäytyi päästämästä meitä, Herra surmasi kaikki esikoiset Egyptin maassa, ihmisten esikoisista karjan esikoisiin asti. Sen tähden minä uhraan Herralle jokaisen urospuolen, joka avaa äidinkohdun, ja jokaisen esikoisen pojistani minä lunastan.’
16. Se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja raamatunlauseena otsallasi. Sillä Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä.”

____________________________________

Matt 20:29 – 21:22

Kaksi sokeaa

29. Heidän lähtiessään Jerikosta Jeesusta seurasi paljon kansaa.
30. Kaksi sokeaa istui tien vieressä. Kuullessaan, että Jeesus oli menossa ohi, he huusivat: ”Herra, Daavidin Poika*, armahda meitä!”
31. Kansa nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat sitä kovemmin: ”Herra, Daavidin Poika, armahda meitä.”
32. Silloin Jeesus pysähtyi, kutsui heidät luokseen ja kysyi: ”Mitä haluatte minun tekevän teille?”
33. He vastasivat: ”Herra, että saisimme näön silmiimme.”
34. Heitä säälien Jeesus kosketti heidän silmiään. He saivat heti näkönsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta*.

21. LUKU

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

1. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Beetfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti kaksi opetuslastaan
2. ja sanoi heille: ”Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle.
3. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa: ’Herra tarvitsee niitä, mutta lähettää ne pian takaisin’.”
4. Tämä tapahtui, että kävisi toteen profeetan sana:
5. ”Sanokaa tytär Siionille: ’Sinun Kuninkaasi tulee sinulle sävyisänä ja ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla’.”
6. Opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt.
7. He toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteitaan. Jeesus istuutui aasin selkään.
8. Useimmat kansasta levittivät tielle vaatteitaan. Toiset karsivat puista oksia ja hajottivat tielle.
9. Kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat: ”Hoosianna Daavidin Pojalle*. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa!”
10. Kun Jeesus tuli Jerusalemiin, koko kaupunki joutui liikkeelle ja kyseli: ”Kuka tämä on?”
11. Kansa vastasi: ”Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista.”

Temppelin puhdistaminen

12. Jeesus meni temppeliin ja ajoi ulos kaikki, jotka siellä myivät ja ostivat. Hän kaatoi kumoon rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet
13. ja sanoi heille: ”Kirjoitettu on: ’Minun huoneeni on oleva rukoushuone’, mutta te teette siitä rosvojen luolan*.”

Sokeita ja rampoja paranee

14. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät.
15. Nähdessään hänen tekemänsä ihmeet ja lapset huutamassa temppelissä: ”Hoosianna Daavidin pojalle”, ylipapit ja kirjanoppineet närkästyivät
16. ja sanoivat hänelle: ”Kuuletko, mitä nämä sanovat?” Jeesus vastasi: ”Kuulen. Ettekö ole koskaan lukeneet: ’Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen’?”
17. Hän jätti heidät, meni kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä.

Viikunapuusta saatu opetus

18. Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkä.
19. Nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Hän sanoi sille: ”Älköön sinusta koskaan enää kasvako hedelmää!” Viikunapuu kuivettui kohta.
20. Tämän nähdessään opetuslapset ihmettelivät ja sanoivat: ”Kuinka viikunapuu niin pian kuivettui?”
21. Jeesus vastasi: ”Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, te ette ainoastaan voisi tehdä, mitä viikunapuulle tapahtui, vaan myös saattaisitte sanoa tälle vuorelle: ’Nouse ja heittäydy mereen’, ja niin tapahtuisi.
22. Kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte.”

____________________________________

Ps 25:16-22

16. Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja avuton.
17. Sydämeni pakahtuu tuskasta. Päästä minut ahdistuksistani.
18. Katso kurjuuttani ja vaivaani, anna kaikki syntini anteeksi.
19. Huomaa, kuinka paljon minulla on vihollisia! Heidän vihansa on väkivaltainen ja julma.
20. Varjele minun elämäni* ja pelasta minut. Älä salli minun tulla häpeään, sillä sinuun minä turvaan.
21. Nuhteettomuus ja oikeamielisyys varjelkoon minua. Sinulta minä odotan apua.
22. Jumala, vapahda Israel sen kaikesta hädästä.

____________________________________

Snl 6:12-15

Valhe, riita, juonet

12. Kelvoton ihminen, väärä mies on se, joka kulkee suu täynnä vilppiä,
13. iskee silmää, antaa jaloillaan merkkiä, sormillaan viittoo,
14. kavaluus mielessä aina hankkii pahaa, rakentaa riitoja.
15. Hänen turmionsa tulee siksi äkkiä, tuokiossa hänet rusennetaan, eikä apua ole.

Scroll to Top