Raamattu vuodessa helmikuu 1

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 1
____________________________________

2Ms 13:17 – 15:18

Matkareitti

17. Kun farao oli päästänyt kansan, Jumala ei johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisten maan kautta, vaikka se oli lyhin. Hän ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin.
18. Sen sijaan Jumala antoi kansan poiketa erämaan tietä myöten Kaislamerta kohti. Taisteluun valmiina israelilaiset lähtivät Egyptin maasta.
19. Mooses otti mukaansa Joosefin luut. Tämä oli näet nimenomaan vannottanut israelilaisia ja sanonut: ”Kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täältä mukananne.”
20. Israelilaiset lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, erämaan laidalle.

Pilvenpatsas ja tulenpatsas

21. Herra kulki heidän edellään, päivällä pilvenpatsaassa johdattaakseen heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa
valaistakseen heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä.
22. Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä.

14. LUKU

Kulku Kaislameren poikki

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Sano israelilaisille, että he kääntyvät takaisin ja leiriytyvät Pii-Hahirotin kohdalle Migdolin ja meren* välille. Leiriytykää vastapäätä Baal-Sefonia meren rannalle.
3. Farao on ajatteleva, että israelilaiset ovat eksyneet, ja että erämaa on saartanut heidät.
4. Minä paadutan faraon sydämen, niin että hän ajaa heitä takaa. Sitten minä näytän kunniani siinä, mitä faraolle ja hänen koko sotajoukolleen tapahtuu. Niin egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra.” He tekivät niin.
5. Kun Egyptin kuninkaalle ilmoitettiin, että kansa oli paennut, faraon ja hänen palvelijainsa mieli muuttui sitä kohtaan, ja he sanoivat: ”Mitä teimmekään, kun päästimme Israelin meitä palvelemasta!”

Farao ajaa takaa Israelia

6. Farao valjastutti hevoset sotavaunujensa eteen ja otti sotaväkensä mukaansa.
7. Hän otti 600 erikoisvaunut ja kaikki muut Egyptin sotavaunut sekä vaunusoturit niihin kaikkiin.
8. Herra paadutti faraon, Egyptin kuninkaan, sydämen, niin että hän lähti ajamaan takaa israelilaisia, vaikka israelilaiset olivat lähteneet matkaan [Jumalan] kohotetun käden suojassa.
9. Egyptiläiset, kaikki faraon hevoset, sotavaunut ja ratsumiehet ja koko hänen sotajoukkonsa, ajoivat heitä takaa ja saavuttivat heidät leiriytyneinä meren rannalle, Pii-Hahirotin kohdalle, vastapäätä Baal-Sefonia.
10. Kun farao oli lähellä, israelilaiset nostivat silmänsä ja näkivät, että egyptiläiset olivat tulossa heidän jäljessään. Israelilaiset pelästyivät kovin ja huusivat Herran puoleen.
11. He sanoivat Moosekselle: ”Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Mitä teitkään meille, kun johdatit meidät pois Egyptistä!
12. Emmekö sanoneet tätä sinulle Egyptissä? Sanoimmehan: Anna meidän olla rauhassa, että palvelisimme egyptiläisiä. Sillä parempi olisi ollut palvella egyptiläisiä kuin kuolla erämaassa.”
13. Mooses vastasi kansalle: ”Älkää pelätkö. Pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Sellaista, mitä tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ette koskaan enää tule näkemään.
14. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa.
15. Herra sanoi Moosekselle: ”Miksi huudat minulle? Käske israelilaisia lähtemään liikkeelle.
16. Nosta sinä sauvasi ja ojenna kätesi meren yli ja halkaise se, että israelilaiset voivat käydä meren poikki kuivaa myöten.
17. Minä paadutan egyptiläisten sydämet, niin että he tulevat heidän perässään. Minä näytän kunniani siinä, mitä tapahtuu faraolle ja hänen koko sotajoukolleen, hänen sotavaunuilleen ja ratsumiehilleen.
18. Niin egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä näytän kunniani siinä, mitä tapahtuu faraolle, hänen sotavaunuilleen ja ratsumiehilleen.
19. Jumalan enkeli, joka oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi kulkemaan heidän takanaan. Pilvenpatsas siirtyi heidän edeltään ja asettui heidän taakseen,
20. niin että se tuli egyptiläisten ja Israelin joukon väliin. Pilvi oli pimeä noille ja valaisi yön näille. Koko yönä toinen joukko ei siten voinut lähestyä toista.
21. Mooses ojensi kätensä meren yli, ja Herra saattoi koko yön puhaltavalla vahvalla itätuulella meren väistymään ja muutti sen kuivaksi maaksi. Niin vesi jakautui kahtia.
22. Israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa myöten, ja vesi oli heillä muurina oikealla ja vasemmalla puolella.

Egyptiläisten tuho

23. Egyptiläiset, kaikki faraon hevoset, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä, ajoivat heitä takaa ja tulivat heidän perässään keskelle merta.
24. Kun aamuvartio tuli, Herra katsoi tulenpatsaasta ja pilvestä egyptiläisiin päin ja saattoi heidän joukkonsa sekasortoon.
25. Hän pani heidän vaunujensa pyörät irtautumaan, niin että heille kävi vaikeaksi päästä eteenpäin. Niin egyptiläiset sanoivat: ”Paetkaamme Israelia, sillä Herra sotii heidän puolestaan egyptiläisiä vastaan.”
26. Silloin Herra sanoi Moosekselle: ”Ojenna kätesi meren yli, että vedet palautuisivat ja peittäisivät egyptiläiset, heidän sotavaununsa ja ratsumiehensä.”
27. Mooses ojensi kätensä meren yli, ja aamun koittaessa meri palasi paikoilleen. Egyptiläiset pakenivat sitä vastaan, ja Herra syöksi egyptiläiset meren vesiin.
28. Vedet palasivat ja peittivät sotavaunut ja ratsumiehet, koko faraon sotajoukon, joka oli seurannut heitä mereen, eikä yksikään heistä jäänyt henkiin.
29. Israelilaiset taas kulkivat kuivaa myöten meren poikki, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella.
30. Näin Herra pelasti Israelin sinä päivänä egyptiläisten käsistä, ja israelilaiset näkivät egyptiläiset kuolleina meren rannalla.
31. Israel näki sen käden voiman, jolla Herra toimi egyptiläisiä vastaan. Niin kansa pelkäsi Herraa, uskoi häneen ja uskoi hänen palvelijaansa Moosesta.

15. LUKU

Israelilaisten kiitosvirsi

1. Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän ylistysvirren. He sanoivat: ”Minä veisaan Herralle, sillä hän on mahtava ja ylhäinen. Hevoset ja miehet hän syöksi mereen.
2. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastukseksi. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä.
3. Herra on sotasankari, Herra (JAHVE) on hänen nimensä.
4. Faraon vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen, hänen parhaat vaunusoturinsa hukkuivat Kaislamereen.
5. Syvyys peitti heidät. He vajosivat pohjaan kuin kivi.
6. Sinun oikea kätesi, Herra, sinä voimassa jalo, sinun oikea kätesi, Herra, murskaa vihollisen.
7. Valtasuuruudessasi sinä kukistat vastustajasi. Sinä päästät vihasi valloilleen, ja se kuluttaa heidät kuin korret.
8. Sinun vihasi puhallus sai vedet kasaantumaan kuin muuri, vesivirrat seisahtuivat paikoilleen, syvyyden aallot jähmettyivät keskelle merta.
9. Vihollinen sanoi: ’Minä ajan takaa ja saavutan heidät. Minä paljastan miekkani ja jaan saalista haluni tyydytykseksi. Minun käteni ryöstää heidän omaisuutensa.’
10. Sinun tuulesi puhalsi, ja meri peitti heidät. He upposivat vyöryviin vesiin kuin lyijy.
11. Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa! Kuka on sinun vertaisesi, sinä pyhyydessä jalo, sinä ylistettävissä teoissa pelättävä, sinä ihmeitten tekijä!
12. Sinä ojensit oikean kätesi, maa nielaisi heidät.
13. Mutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa, sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi.
14. Kansat kuulivat siitä ja vapisivat, tuska valtasi Filistean asukkaat.
15. Edomin ruhtinaat pelästyivät, Mooabin sankarit valtasi vavistus, kaikki Kanaanin asukkaat menehtyivät pelkoon.
16. Kauhu ja väristys valtasi heidät. Sinun käsivartesi väkevyyden tähden he kävivät mykiksi kuin kivi. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille, kulkee perille se kansa, jonka olet ottanut omaksesi.
17. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, Herra, paikkaan, jonka olet valmistanut asunnoksesi, Herra, pyhäkköösi, jonka kätesi ovat tehneet.
18. Herra on kuningas aina ja iäti.”

____________________________________

Mt 21:23-46

Jeesuksen valtuudet

23. Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, ylipappeja ja kansan vanhimpia tuli hänen luokseen. He kysyivät: ”Millä valtuuksilla sinä näitä teet? Kuka on sinut tähän valtuuttanut?”
24. Jeesus vastasi heille: ”Minäkin teen teille kysymyksen. Jos te siihen vastaatte, minä puolestani sanon, millä valtuuksilla näitä teen.
25. Mistä Johanneksen kaste oli? Taivaasta vai ihmisistä?” He neuvottelivat keskenään: ”Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo meille: ’Miksi ette sitten uskoneet häntä?’
26. Jos taas sanomme: ’Ihmisistä’, meidän täytyy pelätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta profeettana.”
27. Niin he vastasivat Jeesukselle: ”Emme tiedä.” Silloin hän sanoi heille: ”En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä näitä teen.”

Kaksi poikaa

28. ”Miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: ’Poikani, mene tänään työhön viinitarhaan’.
29. Tämä vastasi: ’En halua’. Jälkeenpäin hän kuitenkin katui ja meni.
30. Isä meni toisen poikansa luo ja sanoi samoin. Tämä vastasi: ’Minä menen, herra’, mutta ei mennytkään.
31. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?” He vastasivat: ”Ensimmäinen.” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan.
32. Johannes tuli teidän luoksenne vanhurskauden tietä*, mutta te ette uskoneet häntä. Publikaanit ja portot taas uskoivat. Vaikka te sen näitte, te ette edes jälkeenpäin nöyrtyneet parannukseen* ja uskoneet häntä.

Pahat viinitarhurit

33. Kuulkaa toinen vertaus: Oli perheenisäntä, joka istutti viinitarhan, teki aidan sen ympärille, kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin. Hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille.
34. Kun korjuuaika oli käsillä, hän lähetti palvelijoitaan tarhurien luo perimään hänelle tulevat hedelmät.
35. Mutta tarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa: jotakin he pieksivät, toisen he tappoivat, jonkun he kivittivät.
36. Hän lähetti vielä toisia palvelijoita, useampia kuin ensimmäiset. He tekivät näille samoin.
37. Viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen: ’Minun poikaani he varmaankin kavahtavat’.
38. Nähdessään pojan tarhurit sanoivat keskenään: ’Tämä on perillinen. Tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä’.
39. He ottivat hänet kiinni, heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat.
40. Mitähän viinitarhan herra tultuaan tekee noille tarhureille?”
41. He vastasivat: ”Hän antaa noille pahoille pahan lopun ja vuokraa viinitarhan toisille tarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät määräaikana.”
42. Jeesus sanoi heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet Kirjoituksista: ’Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellistä meidän silmissämme’?
43. Sen tähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.
44. Joka tähän kiveen kaatuu, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa.”
45. Kuullessaan nämä Jeesuksen vertaukset ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että hän puhui heistä.
46. He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.

____________________________________

Ps 26:1-12

26. PSALMI

Herra, auta minut oikeuteeni!

1. Daavidin psalmi.
Auta minut oikeuteeni, Herra, sillä minä olen vaeltanut nuhteettomasti ja turvaan horjumatta Herraan.
2. Tutki minua, Herra, ja koettele minua, tutki sisimpäni ja sydämeni.
3. Sinun armosi on silmieni edessä, ja minä olen vaeltanut sinun totuudessasi.
4. En minä istu valehtelijain seurassa enkä kulje salakavalien kanssa.
5. Pahojen seuraa minä vihaan enkä istu jumalattomien parissa.
6. Minä pesen käteni, olenhan viaton, ja astun kulkueessa sinun alttarisi ympäri, Herra,
7. antaakseni kiitokseni äänen kuulua ja julistaakseni kaikkia sinun ihmeitäsi.
8. Herra, minä rakastan sinun pyhäkköäsi, läsnäolosi sijaa, sitä paikkaa, jossa kirkkautesi asuu.
9. Älä tempaa pois sieluani syntisten kanssa äläkä henkeäni veren vuodattajien kanssa,
10. joiden käsiä tahraa ilkityö, joiden oikea käsi on lahjuksia täynnä.
11. Mutta minä vaellan nuhteettomasti. Vapahda minut ja ole minulle armollinen.
12. Jalkani seisovat oikealla perustalla*. Seurakunnan kokouksissa minä kiitän Herraa.

____________________________________

Snl 6:16-19

16. Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu:
17. Ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta,
18. sydäntä, joka miettii häijyjä juonia, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahuuteen,
19. väärää todistajaa, joka puhuu valheita, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.

Scroll to Top