RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 7

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 7
____________________________________

1Ms 16:1-18:19

16. LUKU

Haagar ja Ismael

1. Saarai, Abramin vaimo, ei synnyttänyt hänelle lasta. Mutta Saarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Haagar.
2. Saarai sanoi Abramille: ”Herra ei ole sallinut minun synnyttää. Yhdy siis minun orjattareeni, ehkä saan lapsia hänestä.” Abram suostui Saarain ehdotukseen.3. Kun Abram oli asunut kymmenen vuotta Kanaanin maassa, Saarai, Abramin vaimo, otti egyptiläisen orjattarensa ja antoi hänet miehelleen Abramille vaimoksi.
4. Hän yhtyi Haagariin, ja Haagar tuli raskaaksi. Kun hän huomasi olevansa raskaana, hän alkoi halveksia emäntäänsä.
5. Silloin Saarai sanoi Abramille: ”Kärsimäni vääryys kohdatkoon sinua. Minä annoin orjattareni syliisi, mutta kun hän huomasi olevansa raskaana, hän alkoi halveksia minua. Herra tuomitkoon meidän välillämme, minun ja sinun.”
6. Abram sanoi Saaraille: ”Orjattaresi on sinun vallassasi, tee hänelle, mitä tahdot.” Niin Saarai kuritti Haagaria, ja tämä pakeni hänen luotaan.
7. Herran enkeli tapasi Haagarin vesilähteeltä erämaassa, sen lähteen luota, joka on Suurin tien varressa.
8. Enkeli sanoi: ”Haagar, Saarain orjatar, mistä sinä tulet ja mihin menet?” Hän vastasi: ”Olen paossa emäntäni Saarain luota.”
9. Herran enkeli sanoi hänelle: ”Palaa emäntäsi luo ja nöyrry hänen kätensä alle.”
10. Herran enkeli sanoi hänelle: ”Minä teen sinun jälkeläistesi luvun niin suureksi, ettei heitä voida lukea heidän paljoutensa tähden.”
11. Herran enkeli jatkoi: ”Sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja annat hänelle nimeksi Ismael*, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi.
12. Hänestä tulee mies kuin villiaasi: Hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on asuva kasvokkain veljiensä kanssa.”
13. Haagar antoi Herralle, joka oli häntä puhutellut, nimen  El-Roi, ”Jumala, joka näkee.” Hän sanoi: ”Olenko todella tässä paikassa nähnyt hänet, joka näkee minut?”
14. Sen tähden kaivoa nimitetään Lahai-Roin kaivoksi*. Se on Kaadeksen ja Beredin välillä.
15. Haagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi Haagarin hänelle synnyttämälle pojalle nimen Ismael.
16. Abram oli 86 vuoden ikäinen, kun Haagar synnytti hänelle Ismaelin.

17. LUKU

Liitto ja ympärileikkaus

1. Kun Abram oli 99-vuotias, Herra ilmestyi ja sanoi hänelle: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias*. Vaella minun edessäni ja ole kokosydämisesti nuhteeton*.
2. Minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja teen suureksi sinun jälkeläistesi luvun.”
3. Abram lankesi kasvoilleen. Jumala puhui hänelle edelleen:
4. ”Tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä.

Abram-nimi Aabrahamiksi

5. Niin älköön nimesi enää olko Abram, vaan se olkoon Aabraham*, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän.
6. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansoja ja kuninkaita.
7. Minä teen sinun kanssasi ja jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen kestävän ainaisen liiton, ollakseni sinun ja  jälkeläistesi Jumala.
8. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi ainaiseksi omaisuudeksi maan, jossa asut muukalaisena, koko Kanaanin maan, ja minä olen heidän Jumalansa.”
9. Jumala sanoi Aabrahamille: ”Pidä sinä puolestasi minun liittoni, sinä ja jälkeläisesi, sukupolvesta sukupolveen.
10. Tämä minun liittoni sinun ja jälkeläistesi kanssa pitäkää: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne.
11. Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän.
12. Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän ikäisenä, niin hyvin kotona syntynyt kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi.
13. Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi. Minun liittoni on näin oleva merkitty teidän lihaanne ainaiseksi liitoksi.
14. Mutta ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, poistettakoon* kansastaan. Hän on rikkonut minun liittoni.”

Saarai-nimi Saaraksi

15. Jumala sanoi Aabrahamille: ”Älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saara [”Ruhtinatar”] olkoon hänen nimensä.
16. Minä siunaan häntä ja annan hänestäkin sinulle pojan. Minä siunaan häntä, ja hänestä tulee kansakuntia, polveutuu kansojen kuninkaita.”
17. Aabraham lankesi kasvoilleen ja naurahti. Hän ajatteli mielessään: ”Voiko 100-vuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on 90-vuotias, vielä synnyttää?”
18. Aabraham sanoi Jumalalle: ”Kunpa Ismael saisi elää sinun edessäsi!”
19. Niin Jumala sanoi: ”Totisesti: Vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak*. Minä teen liittoni hänen kanssaan ainaiseksi liitoksi hänen jälkeläisilleen.
20. Mutta myös Ismaelista minä olen kuullut sinun rukouksesi. Minä siunaan häntä, teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä runsaasti. Hänestä on polveutuva 12 ruhtinasta, ja minä teen hänestä suuren kansan.
21. Mutta liittoni minä teen Iisakin kanssa, jonka Saara synnyttää sinulle tähän aikaan tulevana vuonna.”
22. Puhuttuaan tämän Aabrahamin kanssa Jumala kohosi ylös hänen luotaan.
23. Aabraham otti poikansa Ismaelin sekä kaikki kotona syntyneet ja kaikki rahalla ostamansa orjat, kaikki taloutensa miehenpuolet, ja ympärileikkasi vielä samana päivänä heidän esinahkansa lihan, kuten Jumala oli hänelle sanonut.
24. Aabraham oli 99-vuotias, kun hänet ympärileikattiin.
25. Hänen poikansa Ismael oli 13-vuotias, kun hänet ympärileikattiin.
26. Aabraham ja hänen poikansa Ismael ympärileikattiin samana päivänä.
27. Kaikki hänen taloutensa miehet, sekä kotona syntyneet että muukalaisilta ostetut, ympärileikattiin hänen kanssaan.

18. LUKU

Herra vierailee Aabrahamin luona

1. Herra ilmestyi Aabrahamille Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan.
2. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, hän näki edessään seisomassa kolme miestä. Nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta, kumartui maahan
3. ja sanoi: ”Herrani, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä mene palvelijasi ohi.
4. Sallikaa tuoda vähän vettä pestäksenne jalkanne ja levätkää puun siimeksessä.
5. Minä tuon palasen leipää virkistääksenne itseänne, ennen kuin jatkatte matkaanne. Sitä varten kaiketi olette poikenneet palvelijanne luo.” He sanoivat: ”Tee, kuten olet puhunut.”
6. Aabraham kiiruhti majaan Saaran luo ja sanoi: ”Hae joutuin kolme vakallista lestyjä jauhoja, sotke ja leivo kaltiaisia.”
7. Sitten Aabraham riensi karjaan, otti nuoren ja hyvän vasikan ja antoi palvelijalle, joka ryhtyi nopeasti valmistamaan sitä.
8. Hän otti voita ja maitoa sekä vasikan, jonka oli valmistuttanut, ja pani ne heidän eteensä. Itse hän seisoi heidän luonaan puun alla sillä aikaa, kun he söivät.
9. He kysyivät häneltä: ”Missä on vaimosi Saara?” Hän vastasi: ”Tuolla majassa.”
10. Herra sanoi Aabrahamille: ”Minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan, ja vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika.” Saara kuunteli majan ovella hänen takanaan.
11. Aabraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut, kuten naisten tavallisesti on.
12. Sen johdosta Saara naurahti itsekseen ja ajatteli: ”Heräisikö minussa, näin kuihduttuani, vielä halu? Herranikin on jo käynyt vanhaksi.”
13. Herra sanoi Aabrahamille: ”Miksi Saara nauroi ajatellen: ’Synnyttäisinkö minä todella, minä, joka olen näin vanha?’
14. Onko mikään Herralle mahdotonta? Tähän aikaan minä palaan luoksesi tulevana vuonna, ja Saaralla on silloin poika.”
15. Saara kielsi sanoen: ”En minä nauranut.” Hän näet pelkäsi. Mutta Herra sanoi: ”Ei ole niin. Sinä nauroit.”

Aabrahamin esirukous

16. Miehet nousivat siitä ja kääntyivät Sodomaan päin, ja Aabraham kulki heidän kanssaan saattaakseen heitä.
17. Herra sanoi: ”Salaisinko minä Aabrahamilta, mitä olen tekevä?
18. Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi.
19. Olenhan minä valinnut hänet, että hän käskisi lapsiaan ja perhettään, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä on vanhurskasta ja oikeaa, että Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä on hänelle luvannut.”

____________________________________

Matt 6:1-24

6. LUKU

Köyhien auttaminen ja rukoileminen

1. ”Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat. Muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
2. Kun siis autat köyhiä*, älä soitata torvea edelläsi kuten ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
3. Kun autat köyhiä, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4. että lahjasi olisi salassa. Isäsi, joka näkee salassa, maksaa sinulle.
5. Kun rukoilette, älkää menetelkö tekopyhien tavoin. He mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset näkisivät heidät. Totisesti, minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6. Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee salassa, maksaa sinulle.
7. Kun te rukoilette, älkää hokeko tyhjiä kuten pakanat, jotka luulevat, että heitä kuullaan heidän monisanaisuutensa tähden.
8. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan.

”Isä meidän” -rukous

9. Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
10. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan maan päällä niin kuin taivaassa.
11. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
12. Ja anna meille [synti]velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille [synti]velassa.
13. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen*, vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.]
14. Jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, teidän taivaallinen Isännekin antaa teille anteeksi.
15. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

Paastoaminen

16. Älkää paastotessanne olko synkännäköisiä kuten ulkokullatut, jotka tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Minä sanon teille totuuden: he ovat saaneet palkkansa.
17. Kun sinä paastoat, voitele pääsi ja pese kasvosi,
18. etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee salassa, maksaa sinulle.

Maalliset ja taivaalliset aarteet

19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaavat ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
20. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä varkaat eivät murtaudu sisään ja varasta.
21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sydämesi.
22. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu.
23. Jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis sinussa oleva valo on pimeyttä, millainen onkaan pimeys!
24. Ei kukaan voi palvella kahta herraa. Joko hän tätä vihaa ja toista rakastaa, tai hän tähän liittyy ja toista halveksii. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.

____________________________________

Ps 7:1-18

7. PSALMI

Rukous vihollisen ahdistaessa

1. Daavidin psalmi, jonka hän veisasi Herralle benjaminilaisen Kuusin sanojen johdosta.
2. Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut kaikista vainoojistani ja vapahda minut,
3. etteivät he raatelisi minua kuin leijona ja tempaisi pois, eikä olisi pelastajaa.
4. Herra, minun Jumalani, jos olen tehnyt tämän, jos vääryys tahraa käsiäni,
5. jos olen tehnyt pahaa niille, jotka ovat eläneet rauhassa kanssani, tai jos olen ryöstänyt niiltä, jotka syyttä ahdistavat minua,
6. niin vainotkoon vihollinen henkeäni, saakoon hän minut kiinni, polkekoon maahan elämäni ja painakoon kunniani tomuun. Sela.
7. Nouse, Herra, vihassasi. Kohoa vastustajieni raivoa vastaan ja herää avukseni sinä, joka olet säätänyt tuomion.
8. Ympäröiköön sinua kansojen joukko, ja palaa sen yli korkeuteen.
9. Herra tuomitsee kansat. Auta minut oikeuteeni, Herra, minun vanhurskauteni ja viattomuuteni mukaan.
10. Loppukoon jumalattomien pahuus, ja vahvista vanhurskaita. Sinä, vanhurskas Jumala, tutkit sydämet ja sisimmät.
11. Minun kilpenäni on Jumala. Hän on oikeamielisten pelastaja.
12. Jumala on vanhurskas tuomari, Jumala, joka vihastuu joka päivä.
13. Jos kääntymystä ei tule, hän teroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää sillä.
14. Hän valmistaa surma-aseet ja tekee nuolet palaviksi.
15. Tuo hautoo turmiota, kantaa tuhoa sisimmässään, synnyttää petoksen.
16. Hän kaivoi haudan ja koversi sen, mutta itse hän kaatuu tekemäänsä kuoppaan.
17. Hänen turmiollinen hankkeensa kääntyy hänen omaan päähänsä, ja hänen vääryytensä kaatuu hänen päänsä päälle.
18. Minä ylistän Herraa hänen vanhurskaudestaan ja veisaan Herran, Korkeimman, nimen kiitosta.

____________________________________

Snl 2:1-5

2. LUKU

Viisaus varjelee pahasta

1. Poikani, ota varteen minun sanani ja kätke käskyni mieleesi.
2. Herkistä korvasi viisaudelle ja taivuta sydämesi harkintaan.
3. Kutsu ymmärrystä ja ääneesi huuda oivallusta,
4. hae sitä kuin hopeaa ja etsi kuin aarretta:
5. Niin sinä pääset käsittämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.

Scroll to Top