RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 8

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 8
____________________________________

1Ms 18:20 – 19:38

20. Herra sanoi: ”Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat.
21. Sen tähden minä menen katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, mistä huuto on tullut minun eteeni, vai ei. Minä otan siitä selvän.”
22. Miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Aabraham jäi vielä seisomaan Herran eteen.
23. Aabraham lähestyi häntä ja sanoi: ”Aiotko tuhota vanhurskaan yhdessä väärintekijän kanssa?
24. Entä jos kaupungissa on 50 vanhurskasta. Aiotko tuhota heidät säästämättä paikkaa siellä olevien 50 vanhurskaan tähden?
25. Ethän voi surmata vanhurskasta yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Ethän toki! Eikö kaiken maan Tuomari tekisi oikeutta?”
26. Herra sanoi: ”Jos löydän Sodoman kaupungista 50 vanhurskasta, niin heidän tähtensä säästän koko paikan.”
27. Aabraham jatkoi: ”Olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomua ja tuhkaa.
28. Entä jos 50 vanhurskaasta puuttuu viisi. Hävitätkö viiden tähden koko kaupungin?” Hän vastasi: ”En hävitä, jos löydän sieltä 45.”
29. Aabraham puhui vielä hänelle: ”Entä jos siellä on 40?” Hän vastasi: ”Niiden 40 tähden jätän sen tekemättä.”
30. Aabraham jatkoi: ”Älköön Herrani vihastuko, että vielä puhun. Entä jos siellä on 30?” Hän vastasi: ”En tee sitä, jos löydän sieltä 30.”
31. Hän sanoi vielä: ”Minä olen rohjennut puhua Herralleni. Entä jos siellä on 20?” Hän vastasi: ”Niiden 20 tähden jätän hävittämättä.”
32. Vielä hän sanoi: ”Älköön Herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä on 10?” Hän vastasi: ”Niiden 10 tähden jätän sen hävittämättä.”
33. Lakattuaan puhumasta Aabrahamin kanssa Herra lähti pois, ja Aabraham palasi kotiinsa.

19. LUKU

Sodoman turmelus

1. Kaksi enkeliä tuli Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa. Nähtyään heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoilleen.
2. Hän sanoi: ”Oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne.” He sanoivat: ”Emme, vaan me yövymme kaupungin aukiolla.”
3. Kun hän pyysi heitä pyytämällä, he poikkesivat hänen luokseen ja menivät hänen taloonsa. Hän valmisti heille aterian, leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät.
4. Ennen heidän laskeutumistaan levolle kokoontuivat kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat, koko kansa kaikkialta, ja piirittivät talon.
5. He huusivat Lootille: ”Missä ovat ne miehet, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme. Me haluamme maata heidät.”
6. Loot meni ulos heidän luokseen portille, sulki oven jälkeensä
7. ja sanoi: ”Älkää, veljeni, tehkö niin pahoin.
8. Minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Minä tuon heidät teille, tehkää heille, mitä tahdotte. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet kattoni suojaan.”
9. He vastasivat: ”Mene tiehesi!” He jatkoivat: ”Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja silti hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä.” He tunkeutuivat väkivaltaisesti miehen, Lootin, kimppuun ja kävivät murtamaan ovea.
10. Silloin miehet ojensivat kätensä, vetivät Lootin luokseen huoneeseen ja sulkivat oven.
11. He sokaisivat talon ovella olevat miehet, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea.

Loot viedään turvaan

12. Miehet sanoivat Lootille: ”Vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Vie pois täältä vävysi, poikasi, tyttäresi ja kaikki, joita sinulla on kaupungissa,
13. sillä me hävitämme tämän paikan. Koska huuto heistä on käynyt suureksi Herran edessä, Hän lähetti meidät hävittämään sen.”
14. Niin Loot meni puhuttelemaan vävyjään, jotka aikoivat ottaa hänen tyttärensä. Hän sanoi heille: ”Nouskaa, lähtekää pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää tämän kaupungin.” Mutta hänen vävynsä luulivat hänen laskevan leikkiä.
15. Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: ”Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet tuhoutuisi kaupungin syntivelan tähden.”
16. Kun hän vielä vitkasteli, miehet tarttuivat hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käsiin, sillä Herra tahtoi säästää hänet. He veivät hänet ulos ja jättivät hänet kaupungin ulkopuolelle.
17. Viedessään heitä ulos mies sanoi: ”Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet tuhoutuisi.”
18. Mutta Loot sanoi heille: ”Oi herrani, ei niin!
19. Palvelijasi on saanut armon sinun silmiesi edessä, ja suuri on sinun laupeutesi, jota olet minulle osoittanut pelastaaksesi henkeni. Mutta minä en voi päästä pakoon vuorille. Pelkään, että onnettomuus saavuttaa minut ja minä kuolen.
20. Tuolla vähän matkan päässä on kaupunki, jonne voin paeta. Salli minun pelastua sinne jäädäkseni eloon. Onhan se vähän matkan päässä.”
21. Mies sanoi hänelle: ”Minä teen sinulle mieliksi tässäkin kohden. En hävitä kaupunkia, josta puhut.
22. Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään, ennen kuin olet päässyt sinne.” Siitä kaupunki sai nimekseen Sooar*.
23. Aurinko oli noussut, kun Loot saapui Sooariin.

Sodoman ja Gomorran hävitys

24. Herra antoi sataa luotaan taivaasta Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta.
25. Hän hävitti nämä kaupungit, koko tasangon, kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvitkin.
26. Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taakseen, ja hän muuttui suolapatsaaksi.
27. Aabraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, missä oli seisonut Herran edessä,
28. katseli Sodomaan ja Gomorraan päin, yli koko tasangon. Maasta nousi savu kuin pätsin savu.
29. Tuhotessaan sen tasangon kaupungit Jumala muisti Aabrahamia. Hän johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä, kun tuhosi ne kaupungit, joissa Loot oli asunut.

Mooab ja Ammon

30. Loot lähti Sooarista ja asettui kahden tyttärensä kanssa vuoristoon, sillä hän pelkäsi asua Sooarissa. Hän asui luolassa, hän ja hänen molemmat tyttärensä.
31. Niin vanhempi sanoi nuoremmalle: ”Isämme on vanha, eikä tässä maassa ole ketään miestä, joka voisi tulla luoksemme kaiken maan tavan mukaisesti.
32. Tule, juottakaamme isällemme viiniä ja maatkaamme hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen.”
33. Niin he juottivat sinä yönä isälleen viiniä. Vanhempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen viereensä ja milloin hän nousi.
34. Seuraavana päivänä vanhempi sanoi nuoremmalle: ”Minä makasin viime yönä isäni kanssa. Juottakaamme hänelle tänäkin yönä viiniä. Mene sinä ja makaa hänen kanssaan saadaksemme isästämme jälkeläisen.”
35. Niin he juottivat sinäkin yönä isälleen viiniä. Nuorempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen viereensä ja milloin hän nousi.
36. Niin Lootin molemmat tyttäret tulivat raskaiksi isästään.
37. Vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Mooab. Hänestä polveutuvat nykyiset mooabilaiset.
38. Myös nuorempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ben-Ammi. Hänestä polveutuvat nykyiset ammonilaiset.

____________________________________

Matt 6:25 – 7:14

Jumalan isällinen huolenpito

25. Sen tähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä pukisitte yllenne. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?
26. Katsokaa taivaan lintuja: ne eivät kylvä eivätkä leikkaa ja kokoa varastoihin. Teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa arvokkaampia kuin ne?
27. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
28. Mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Ne eivät tee työtä eivätkä kehrää.
29. Kuitenkin minä sanon teille: kaikessa loistossaankaan Salomo ei ollut vaatetettu kuten yksi niistä.
30. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna heitetään uuniin, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
31. Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mistä me saamme ruokaa?’ tai: ’Mistä me saamme juomaa?’ tai: ’Mistä me saamme vaatteet?’
32. Tätä kaikkea kansat* tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
33. Etsikää yli kaiken Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan*, niin myös kaikki tämä annetaan teille.
34. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa.

7. LUKU

Omat ja toisten viat ja synnit

1. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
2. Millä tuomiolla te näet tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
3. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa* omassa silmässäsi?
4. Tai kuinka saatat sanoa veljellesi: ’Annas, minä otan rikan silmästäsi’, vaikka malka on omassa silmässäsi.
5. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten näet ottaa rikan veljesi silmästä.
6. Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sioille, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa, kääntyisi ja repisi teitä.

Anova saa, etsivä löytää

7. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan.
8. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
9. Kuka teistä on ihminen, joka antaa pojalleen kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää,
10. tai hänen pyytäessään kalaa antaa hänelle käärmeen?
11. Jos siis te pahat osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat!

”Kultainen sääntö”, portti ja tie

12. Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin heille, sillä tämä on laki ja profeetat.
13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka menevät siitä sisälle.
14. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat sen löytävät.

____________________________________

Ps 8:1-9

8. PSALMI

Luojan suuret työt

1. Veisuunjohtajalle. Kuin viininkorjuulaulu. Daavidin psalmi.
2. Herra, meidän Herramme, kuinka ihmeteltävä onkaan sinun nimesi kaikkialla maailmassa, sinun, joka olet asettanut kunniasi taivaaseen!
3. Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut ylistyksen* vastustajiesi tähden, saadaksesi vihollisen ja kostonhimoisen lakkaamaan.

Ihmisen Pojan alennus ja valta

4. Kun minä katselen taivastasi, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen,
5. niin mikä on ihminen, että häntä muistat, tai Ihmisen Poika*, että pidät hänestä huolen?
6. Sinä asetit hänet vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi*, sinä seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella.
7. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle:
8. lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet,
9. taivaan linnut ja meren kalat, kaikki vesissä liikkuvat.
10. Herra, meidän Herramme, kuinka ihmeteltävä onkaan sinun nimesi kaikkialla maailmassa!

____________________________________

Snl 2:6-15

6. Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys.
7. Oikeamielisille on hänellä varalla pelastus ja nuhteettomasti vaeltaville suojakilpi.
8. Hän suojaa oikeuden polut ja varjelee vanhurskaittensa tien.
9. Silloin sinä käsität, mikä on vanhurskasta, oikeaa ja rehellistä, mikä hyvään tiehen kuuluvaa.
10. Viisaus tulee sydämeesi ja tieto tulee suloiseksi sielullesi,
11. harkinta varjelee sinua ja ymmärrys suojelee sinua.
12. Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka puhuu kavalasti,
13. niistä, jotka ovat hylänneet oikeat polut vaeltaakseen pimeyden teitä,
14. iloiten pahanteosta, riemuiten häijystä kavaluudesta.
15. Heidän polkunsa ovat mutkaisia, ja he joutuvat harhaan teillään.

Scroll to Top