RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 9

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 9
____________________________________

1Ms 20:1 – 22:24

20. LUKU

Aabraham ja Saara Gerarissa

1. Aabraham siirtyi Mamresta Negeviin, asettuen Kaadeksen ja Suurin välimaille. Hän asui jonkin aikaa Gerarissa.
2. Aabraham sanoi vaimostaan Saarasta: ”Hän on minun sisareni.” Niin Abimelek, Gerarin kuningas, lähetti noutamaan Saaran luokseen.
3. Mutta Jumala tuli Abimelekin luo yöllä unessa ja sanoi hänelle: ”Sinun on kuoltava sen vaimon tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen aviovaimo.”
4. Abimelek ei ollut ryhtynyt häneen, ja hän sanoi: ”Herra, surmaatko syyttömänkin?
5. Eikö hän itse sanonut minulle: ’Hän on minun sisareni’? Samoin tämäkin sanoi: ’Hän on minun veljeni’. Olen tehnyt tämän vilpittömin sydämin ja viattomin käsin.”
6. Jumala sanoi hänelle unessa: ”Minä tiedän, että sinä teit sen vilpittömin sydämin. Sen tähden minä estinkin sinut tekemästä syntiä minua vastaan enkä sallinut sinun yhtyä häneen.
7. Anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta, ja hän on rukoileva sinun puolestasi, että saisit elää. Mutta ellet anna häntä takaisin, niin tiedä, että olet totisesti kuoleva, sinä ja kaikki sinun omaisesi.”
8. Niin Abimelek nousi varhain aamulla, kutsui kaikki palvelijansa ja kertoi heille tämän kaiken. Miehet olivat kovin peloissaan.
9. Abimelek kutsui Aabrahamin ja sanoi hänelle: ”Mitä oletkaan tehnyt meille! Mitä minä olen rikkonut sinua vastaan, kun olet saattanut minut ja minun valtakuntani syypääksi näin suureen rikokseen? Sinä olet tehnyt minulle, mitä ei sovi tehdä.”
10. Abimelek kysyi vielä Aabrahamilta: ”Mikä oli tarkoituksesi, kun tämän teit?”
11. Aabraham vastasi: ”Minä ajattelin: ’Tällä paikkakunnalla ei varmaankaan peljätä Jumalaa. He surmaavat minut vaimoni tähden’.
12. Hän onkin todella sisareni, isäni tytär, vaikkei olekaan äitini tytär. Hänestä tuli minun vaimoni.
13. Kun Jumala lähetti minut kulkemaan pois isäni kodista, minä sanoin hänelle: ’Osoita minulle se rakkaus, että, mihin paikkaan tulemmekin, sanot minusta: Hän on minun veljeni’.”
14. Abimelek otti lampaita, vuohia, nautakarjaa, palvelijoita ja palvelijattaria ja antoi ne Aabrahamille sekä lähetti hänen vaimonsa Saaran hänelle takaisin.
15. Abimelek sanoi: ”Minun maani on avoinna edessäsi. Asu, missä mielesi tekee!”
16. Saaralle hän sanoi: ”Minä annan veljellesi tuhat sekeliä hopeaa. Olkoot ne sinulle hyvitykseksi kaikkien niiden edessä, jotka ovat sinun kanssasi. Niin sinut on todistettu viattomaksi kaik-kien edessä.”
17. Aabraham rukoili Jumalaa, ja Jumala paransi Abimelekin, hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa, niin että he synnyttivät lapsia.
18. Herra oli näet tehnyt hedelmättömäksi jokaisen naisen Abimelekin huonekunnassa Saaran, Aabrahamin vaimon, tähden.

21. LUKU

Iisakin syntymä

1. Herra piti Saarasta huolen, kuten oli luvannut, ja teki hänelle sanansa mukaan.
2. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Aabrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut.
3. Aabraham antoi pojalleen, jonka Saara oli hänelle  synnyttänyt, nimen Iisak.
4. Aabraham ympärileikkasi poikansa Iisakin tämän ollessa kahdeksan päivän ikäinen, kuten Jumala oli hänen käskenyt tehdä.
5. Aabraham oli sadan vuoden ikäinen, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle.
6. Saara sanoi: ”Jumala on saattanut minut nauramaan. Kuka ikinä saa tämän kuulla, nauraa minun kanssani.”
7. Hän sanoi vielä: ”Kuka olisi tiennyt sanoa Aabrahamille: Saara on imettävä lapsia? Nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt hänelle pojan hänen vanhoilla päivillään.”
8. Poika kasvoi, ja hänet vieroitettiin. Aabraham laittoi suuret pidot siksi päiväksi, jona Iisak vieroitettiin.

Haagarin ja Ismaelin karkotus

9. Saara näki egyptiläisen Haagarin Aabrahamille synnyttämän pojan ilvehtivän.
10. Hän sanoi Aabrahamille: ”Aja pois tuo orjatar poikineen, sillä tuon orjattaren poika ei saa periä minun poikani, Iisakin, kanssa.”
11. Aabraham pahastui kovin tästä puheesta poikansa tähden.
12. Mutta Jumala sanoi Aabrahamille: ”Älä pahastu siitä poikasi ja orjattaresi tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisiä.
13. Myös orjattaren pojasta minä kuitenkin teen suuren kansan, koska hän on sinun jälkeläisesi.”
14. Varhain seuraavan aamuna Aabraham otti leipää ja vesileilin, antoi ne Haagarille, pannen ne hänen olalleen, sekä pojan, ja lähetti hänet menemään. Hän lähti ja harhaili Beerseban erämaassa.
15. Kun vesi loppui leilistä, hän jätti pojan pensaan alle.
16. Itse hän meni ja istui syrjään jousenkantaman päähän, sillä hän ajatteli: ”En kestä nähdä pojan kuolevan.” Istuessaan siinä syrjässä hän korotti äänensä ja itki.
17. Jumala kuuli pojan valituksen, ja Jumalan enkeli huusi taivaasta Haagarille sanoen: ”Mikä sinun on, Haagar? Älä pelkää! Jumala on kuullut pojan valituksen siinä missä hän makaa.
18. Nouse, nosta poika maasta ja tartu hänen käteensä. Sillä minä teen hänestä suuren kansan.”
19. Jumala avasi hänen silmänsä, niin että hän huomasi vesikaivon. Hän meni ja täytti leilin vedellä ja antoi pojan juoda.
20. Jumala oli pojan kanssa. Tämä kasvoi ja asui erämaassa, ja hänestä tuli jousimies.
21. Hän asui Paaranin erämaassa, ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptin maasta.

Aabrahamin ja Abimelekin liitto

22. Siihen aikaan Abimelek ja hänen sotapäällikkönsä Piikol puhuivat Aabrahamille sanoen: ”Jumala on sinun kanssasi kaikessa, mitä teet.
23. Vanno nyt tässä minulle Jumalan kautta, ettet ole  petollinen minulle, minun suvulleni ja jälkeläisilleni. Tee sinäkin laupeus minulle ja sille maalle, jossa asut muukalaisena, kuten minä olen tehnyt sinulle.”
24. Aabraham sanoi: ”Minä vannon.”
25. Aabraham nuhteli kuitenkin Abimelekia vesikaivon tähden, jonka Abimelekin palvelijat olivat vallanneet.
26. Abimelek vastasi: ”En tiedä, kuka sen on tehnyt. Sinä et ole itse minulle mitään ilmoittanut, enkä ole siitä kuullut ennen kuin tänään.”
27. Silloin Aabraham otti lampaita, vuohia ja nautakarjaa ja antoi Abimelekille. He tekivät molemmat keskenään liiton.
28. Aabraham asetti laumasta seitsemän uuhikaritsaa erilleen muista.
29. Abimelek kysyi Aabrahamilta: ”Mitä tarkoittavat nuo 7 karitsaa, jotka olet asettanut tuonne erilleen?”
30. Hän vastasi: ”Nämä 7 karitsaa sinun on otettava minun kädestäni todistukseksi siitä, että tämä kaivo on minun kaivamani.”
31. Siksi paikalla oli nimi Beerseba*, koska he molemmat vannoivat siinä toisilleen valan.
32. Niin he tekivät liiton Beersebassa. Abimelek nousi Piikolin, sotapäällikkönsä, kanssa, ja he palasivat filistealaisten maahan.
33. Aabraham istutti tamariskipuun Beersebaan ja rukoili siellä nimeltä Herraa, ikuista Jumalaa.
34. Aabraham asui kauan muukalaisena filistealaisten maassa.

22. LUKU

Jumala koettelee Aabrahamia

1. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: ”Aabraham!” Hän vastasi: ”Tässä olen.”
2. Jumala sanoi: ”Ota Iisak, ainoa poikasi, jota rakastat, mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka sinulle sanon.”
3. Varhain seuraavana aamuna Aabraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin. Halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään paikkaan, minkä Jumala oli hänelle sanonut.
4. Kolmantena päivänä Aabraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa.
5. Hän sanoi palvelijoilleen: ”Jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja sitten  palaamme luoksenne.”
6. Aabraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he jatkoivat yhdessä matkaa.
7. Iisak sanoi isälleen Aabrahamille:  ”Isäni!” Tämä vastasi: ”Tässä olen, poikani.” Hän sanoi: ”Tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi?”
8. Aabraham vastasi: ”Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani.” He kävelivät molemmat yhdessä.
9. Kun he olivat tulleet paikkaan, minkä Jumala oli hänelle sanonut, Aabraham rakensi siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle.
10. Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa.
11. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta: ”Aabraham, Aabraham!” Hän vastasi: ”Tässä olen.”
12. Niin hän sanoi: ”Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainoaa poikaasi.”
13. Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi takanaan pässin, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Aabraham meni, otti pässin ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta.
14. Aabraham pani sen paikan nimeksi ”Herra pitää huolta”*. Vielä tänä päivänäkin sanotaan: ”Vuorella, missä Herra pitää huolta.”

Uusi siunauksen lupaus

15. Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta
16. ja sanoi: ”Minä vannon itseni kautta, sanoo Herra: Sen tähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi,
17. minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit.
18. Sinun siemenessäsi* tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, koska olit minun äänelleni kuuliainen.”
19. Aabraham palasi palvelijainsa luo, ja he menivät yhdessä takaisin Beersebaan. Aabraham jäi asumaan sinne.

Naahorin suku

20. Näiden tapausten jälkeen Aabrahamille ilmoitettiin: ”Myös Milka on synnyttänyt poikia sinun veljellesi Naahorille.”
21. Nämä olivat Uus, hänen esikoisensa, tämän veli Buus, Kemuel, Aramin isä,
22. Kesed, Haso, Pildas, Jidlaf ja Betuel.
23. Betuelille syntyi Rebekka. Nämä kahdeksan Milka synnytti Naahorille, Aabrahamin veljelle.
24. Myös hänen sivuvaimonsa, nimeltä Reuma, synnytti lapsia: Nämä olivat Tebah, Gaham, Tahas ja Maaka.

____________________________________

Matt 7:15-29

Puu ja sen hedelmät

15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia.
16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita!
17. Jokainen hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä, ja huono puu tuottaa huonoja hedelmiä.
18. Hyvä puu ei saata kasvaa huonoja hedelmiä eikä huono puu tuottaa hyviä hedelmiä.
19. Jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20. Hedelmistä te siis tunnette heidät.
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaassa olevan Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi ennustaneet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet monta voimatekoa?’
23. Silloin minä julistan heille: ’En ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät’.
24. Jokainen, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtävään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle.
25. Tuli rankkasade, virrat tulvivat, tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli perustettu kalliolle.
26. Sitä vastoin jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle.
27. Niin tuli rankkasade, virrat tulvivat, tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä taloa vastaan. Se sortui, ja sen sortuminen oli suuri.”
28. Kun Jeesus lopetti nämä puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyneitä hänen opetuksestaan,
29. sillä hän opetti heitä kuten se, jolla on valta, eikä kuten heidän kirjanoppineensa.

____________________________________

Ps 9:1-12

9. PSALMI

Herra on sorrettujen auttaja*

1. Veisuunjohtajalle. Kuin ”Pojan kuoleman johdosta.” Daavidin psalmi.
2. Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, julistan kaikkia sinun ihmetöitäsi.
3. Sinussa minä iloitsen ja riemuitsen, veisaan nimesi kiitosta, sinä Korkein.
4. Sinun edessäsi viholliseni peräytyivät, kukistuivat ja tuhoutuivat.
5. Sinä hankit minulle oikeuden ja ajoit asiani, istuit valtaistuimelle, sinä vanhurskas tuomari.
6. Sinä nuhtelit kansoja, tuhosit jumalattomat. Sinä pyyhit pois heidän nimensä ainiaaksi.
7. Viholliset on tuhottu, tulleet ainaisiksi raunioiksi. Sinä kukistit kaupungit, heidän muistonsa on kadonnut.
8. Mutta Herra hallitsee iäti. Hän on pystyttänyt istuimensa jakaakseen oikeutta.
9. Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti, hallitsee kansoja oikeuden mukaan.
10. Herra on sorretun turva, suoja ahdingon aikoina.
11. Sinuun turvaavat ne, jotka tuntevat nimesi. Sinä, Herra, et hylkää niitä, jotka sinua etsivät.
12. Veisatkaa kiitosta Herralle, joka asuu Siionissa, julistakaa kansojen keskuudessa hänen suuria tekojaan.
13. Sillä hän, veritöiden rankaisija, muistaa heitä eikä unohda kurjien huutoa.

____________________________________

Snl 2:16-22

Pelastus irstaasta naisesta

16. Harkinta pelastaa sinut irstaasta naisesta, vieraasta vaimosta, joka liehakoi sanoillaan,
17. joka on hylännyt nuoruutensa ystävän ja unohtanut Jumalansa liiton.
18. Hänen talonsa kallistuu kuolemaa kohti, hänen tiensä kohti haamuja.
19. Kukaan hänen luokseen menevä ei palaa, ei saavu elämän poluille.
20. Vaella sen tähden hyvien tietä ja noudata vanhurskasten polkuja.
21. Vanhurskaat saavat asua maassa, ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle,
22. mutta jumalattomat hävitetään maasta, ja uskottomat reväistään siitä pois.

Scroll to Top