Raamattu vuodessa heinäkuu 16

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 16
____________________________________

1 Aik 22:1 – 23:32

22. LUKU

Temppelin rakentamisen valmisteluja

1. Daavid sanoi: ”Tässä olkoon Herran Jumalan temppeli ja tässä alttari Israelin polttouhria varten.”
2. Daavid käski koota Israelin maassa olevat muukalaiset, ja hän pani kivenhakkaajia hakkaamaan kiviä Jumalan temppelin rakentamiseksi.
3. Daavid hankki paljon rautaa portinovien nauloiksi ja tukiraudoiksi, niin paljon vaskea, ettei sitä voitu punnita,
4. ja mittaamattomat määrät setripuita, sillä siidonilaiset ja tyyrolaiset toivat paljon setripuita Daavidille.
5. Daavid ajatteli: ”Poikani Salomo on nuori ja kokematon, ja Herralle rakennettava temppeli on oleva niin suuri, että sitä mainitaan ja kiitetään kaikissa maissa. Minä teen siksi valmisteluja sitä varten.” Niin Daavid hankki ennen kuolemaansa suuria varastoja.

Daavidin puhe Salomolle

6. Daavid kutsui poikansa Salomon ja käski häntä rakentamaan temppelin Herralle, Israelin Jumalalle.
7. Daavid sanoi Salomolle: ”Poikani, minä aioin rakentaa temppelin Herran, Jumalani, nimelle.
8. Mutta minulle tuli tämä Herran sana: ’Sinä olet vuodattanut paljon verta ja käynyt suuria sotia. Sinä et saa rakentaa temppeliä minun nimelleni, koska olet edessäni vuodattanut paljon verta maahan.
9. Sinulle on syntyvä poika. Hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta. Salomo* on oleva hänen nimensä, ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinään.
10. Hän rakentaa temppelin minun nimelleni. Hän on oleva poikani, ja minä olen oleva hänen Isänsä. Minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ainiaaksi’.
11. Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, kuten hän on sinusta puhunut.
12. Antakoon Herra sinulle viisautta ja ymmärrystä. Hän asettakoon sinut hallitsemaan Israelia ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia.
13. Sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja säädöksiä, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile.
14. Vaikeuksien keskelläkin olen hankkinut Herran temppeliä varten 100.000 talenttia kultaa, 1.000.000 talenttia hopeaa sekä vaskea ja rautaa niin paljon, ettei se ole punnittavissa, sillä sitä on ylen paljon. Olen myös hankkinut hirsiä ja kiviä, ja sinä saat hankkia vielä lisää.
15. Sinulla on myös paljon työmiehiä, kivenhakkaajia, muurareita, puuseppiä ja kaikkinaisen työn taitajia.
16. Kullalla, hopealla, vaskella ja raudalla ei ole määrää. Nouse, ryhdy työhön, ja Herra olkoon sinun kanssasi!”
17. Daavid käski kaikkia Israelin päämiehiä auttamaan poikaansa Salomoa, sanoen:
18. ”Onhan Herra, teidän Jumalanne, ollut teidän kanssanne ja suonut teidän päästä joka taholla rauhaan. Hän on antanut maan asukkaat minun valtaani, ja maa on tehty alamaiseksi Herralle ja hänen kansalleen.
19. Kääntykää siis sydämestänne ja sielustanne etsimään Herraa, Jumalaanne. Nouskaa ja rakentakaa Herran, Jumalan, temppeli, että Herran liitonarkki ja Jumalan pyhät kalut voitaisiin viedä temppeliin, joka on rakennettava Herran nimelle.”

23. LUKU

Leeviläiset ja heidän tehtävänsä

1. Kun Daavid oli tullut vanhaksi ja saanut elämästä kyllänsä, hän asetti poikansa Salomon kuninkaaksi.
2. Hän kutsui kokoon kaikki Israelin päämiehet, papit ja leeviläiset.
3. Leeviläiset laskettiin, 30-vuotiset ja sitä vanhemmat, ja heidän lukumääränsä, pääluvun mukaan, oli 38.000 miestä.
4. ”Näistä olkoon 24.000 johtamassa töitä Herran temppelissä sekä 6000 päällysmiehinä ja tuomareina.
5. Heistä 4000 olkoon ovenvartijoina, ja 4000 ylistäköön Herraa soittimilla, jotka minä olen teettänyt ylistämistä varten.”
6. Daavid jakoi heidät osastoihin Leevin poikien Geersonin, Kehatin ja Merarin mukaan.
7. Geersonilaisia olivat Ladan ja Siimei.
8. Ladanin pojat olivat Jehiel, päämies, Seetam ja Jooel, kaikkiaan kolme.
9. Siimein pojat olivat Selomit, Hasiel ja Haaran, kaikkiaan kolme. Nämä olivat Ladanin perhekuntien päämiehet.
10. Siimein pojat olivat Jahat, Siina, Jeus ja Beria. Nämä olivat Siimein pojat, kaikkiaan neljä.
11. Jahat oli päämies, Siisa toinen. Jeuksella ja Berialla ei ollut monta poikaa, niin että heistä tuli yksi perhekunta, yksi palveluvuoro.
12. Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel, kaikkiaan neljä.
13. Amramin pojat olivat Aaron ja Mooses. Aaron poikineen erotettiin olemaan ainiaaksi pyhitetty, korkeasti-pyhä, ainiaan suitsuttamaan Herran edessä, palvelemaan häntä ja siunaamaan hänen nimessään.
14. Jumalan miehen Mooseksen pojat luettiin Leevin sukukuntaan kuuluviksi.
15. Mooseksen pojat olivat Geersom ja Elieser.
16. Geersomin poika oli Sebuel, päämies.
17. Elieserin poika oli Rehabja, päämies. Elieserillä ei ollut muita poikia. Mutta Rehabjan poikia oli hyvin monta.
18. Jisharin poikia oli Selomit, päämies.
19. Hebronin pojat olivat Jeria, päämies, Amarja toinen, Jahasiel kolmas ja Jekamam neljäs.
20. Ussielin pojat olivat Miika, päämies, ja Jissia toinen.
21. Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Mahlin pojat olivat Eleasar ja Kiis.
22. Kun Eleasar kuoli, ei häneltä jäänyt poikia, vaan ainoastaan tyttäriä, jotka heidän serkkunsa, Kiisin pojat, ottivat vaimoikseen.
23. Muusin pojat olivat Mahli, Eeder ja Jeremot, kaikkiaan kolme.
24. Nämä olivat Leevin pojat, heidän perhekuntiensa mukaan, perhekunta-päämiehet, niin monta kuin heitä oli ollut katselmuksessa, nimien lukumäärän mukaan, pääluvun mukaan, ne, jotka toimittivat palvelutehtäviä Herran temppelissä, 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat.
25. Daavid sanoi: ”Herra, Israelin Jumala, on suonut kansansa päästä lepoon ja on asuva Jerusalemissa ainiaan.
26. Siksi leeviläisten ei tarvitse kantaa pyhäkköä eikä mitään kaluja, joita tarvitaan siinä tehtävissä töissä.”
27. Daavidin viimeisten määräysten mukaan laskettiin Leevin poikien lukuun 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat.
28. Heidän tehtäväkseen tuli olla Aaronin poikien apuna Herran temppelin töissä: Pitää huoli esikartanoista ja kammioista, kaiken pyhän puhtaana pitämisestä ja Jumalan temppelin töistä,
29. näkyleivistä, ruokauhriin tarvittavista lestyistä jauhoista, happamattomista ohukaisista, leivinlevystä ja jauhosekoituksesta sekä astia- ja pituusmitoista,
30. seisoa joka aamu kiittämässä ja ylistämässä Herraa, ja samoin joka ilta,
31. uhrata kaikki polttouhrit Herralle sapatteina, uudenkuun päivinä ja juhlina, niin paljon kuin niitä oli säädetty aina uhrattaviksi Herran edessä.
32. Heidän oli hoidettava liitonmajan ja pyhäkön tehtävät sekä ne tehtävät, jotka heidän veljillään Aaronin pojilla oli palvellessaan Herran temppelissä.

____________________________________

Room 3:9-31

Laista synnin tunto

9. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ovat kaikki synnin vallassa.
10. Onhan kirjoitettu: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoaakaan,
11. ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa.
12. Kaikki ovat poikenneet pois, aivan kaikki käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä on hyvää, ei ainoaakaan.
13. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellään he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla.
14. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
16. hävitys ja kurjuus on heidän teillään,
17. ja rauhan tietä he eivät tunne.
18. Ei ole Jumalan pelko heidän silmiensä edessä.”
19. Me tiedämme, että laki puhuu kaiken lain alaisille, jotta jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä.
20. Näin siksi, ettei ketään ihmistä   vanhurskauteta hänen edessään* lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto.

Armonvanhurskaus

21. Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia*,
22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen [luetaan ja julistetaan] kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat [evankeliumin lupauksen]. Ei näet ole mitään erotusta.
23. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla,
24. ja heidät vanhurskautetaan lahjaksi hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa*.
25. Jumala on asettanut hänet sovitusuhriksi* uskon kautta hänen vereensä. Jumala on [aiemmin] osoittanut vanhurskautensa jättämällä jumalallisessa kärsivällisyydessään rankaisematta ennen tehdyt synnit.
26. Nykyajassa hän osoittaa vanhurskauttaan siinä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, joka uskoo Jeesukseen.
27. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain * kautta.
28. Päättelemme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskolla ilman lain tekoja*.
29. Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala? Eikö muidenkin kansojen? On muidenkin kansojen.
30. Jumalahan on yksi. Hän vanhurskauttaa juutalaiset uskosta ja muiden kansojen ihmiset* uskon kautta.
31. Mitätöimmekö siis lain uskon kautta? Emme suinkaan! Me päinvastoin vahvistamme lain*.

____________________________________

Ps 12:1-9

12. PSALMI

Herran sana on sorretun turva

1. Veisuunjohtajalle. 8-kielisillä soittimilla. Daavidin psalmi.
2. Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat hävinneet ihmislasten joukosta.
3. He puhuvat valhetta toisilleen, puhuvat lipevin huulin, kaksimielisin sydämin.
4. Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu,
5. ne, jotka sanovat: ”Kielemme voimalla me olemme väkeviä, meillä on sana hallussamme. Kukaan ei saa meitä valtaansa.”
6. Herra sanoo: ”Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden minä nyt nousen ja tuon pelastuksen sille, joka sitä huoaten ikävöi.”
7. Herran sanat ovat selviä sanoja, kuin hopeaa, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.
8. Sinä, Herra, varjelet heitä, suojelet meitä ainiaan tältä sukukunnalta.
9. Jumalattomia kuljeksii joka puolella, kun kataluus on vallassa ihmisten keskuudessa.

____________________________________

Snl 19:13-14

13. Tyhmä poika on isänsä turmio, ja nalkuttava vaimo on kuin vuotava katto*.
14. Talo ja tavara peritään isiltä, mutta toimellinen vaimo tulee Herralta.

Scroll to Top