Raamattu vuodessa heinäkuu 19

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 19
____________________________________

1Aik 28:1 – 29:30

28. LUKU

Daavid esittelee Salomon

1. Daavid kokosi Jerusalemiin kaikki Israelin johtomiehet, heimojen päämiehet, osastojen päälliköt, jotka palvelivat kuningasta, tuhannen- ja sadanpäämiehet, kuninkaan ja hänen poikiensa kaiken omaisuuden ja karjan ylihoitajat, hoviherrat, sankarit ja kaikki sotaurhot.
2. Kuningas Daavid nousi seisomaan ja sanoi: ”Kuulkaa minua, veljeni ja kansani. Minä olin aikonut rakentaa temppelin Herran liitonarkin olosijaksi, meidän Jumalamme jalkojen astinlaudaksi, ja olin valmistautunut rakentamaan.
3. Mutta Jumala sanoi minulle: ’Älä sinä rakenna temppeliä minun nimelleni, sillä sinä olet sotilas ja olet vuodattanut verta’.
4. Herra, Israelin Jumala, valitsi kuitenkin minut kaikesta isäni suvusta olemaan Israelin kuninkaana ainiaan. Hän valitsi Juudan johtajaksi ja Juudan heimosta minun isäni suvun. Isäni poikien joukossa minä olin hänelle otollinen, ja niin hän teki minut koko Israelin kuninkaaksi.
5. Herra on antanut minulle monta poikaa. Kaikkien minun poikieni joukosta hän valitsi poikani Salomon istumaan Herran valtakunnan valtaistuimella ja hallitsemaan Israelia.
6. Hän sanoi minulle: ’Sinun poikasi Salomo on rakentava minun temppelini ja esikartanoni. Sillä minä olen valinnut hänet pojakseni, ja minä olen oleva hänen Isänsä.
7. Minä vahvistan hänen kuninkuutensa ainiaaksi, jos hän on luja ja pitää minun käskyni ja oikeuteni, niin kuin hän nyt tekee’.
8. Nyt minä sanon koko Israelin, Herran seurakunnan läsnäollessa ja meidän Jumalamme kuullen: noudattakaa ja tutkikaa kaikkia Herran, Jumalanne, käskyjä, että saisitte pitää omananne tämän hyvän maan ja jättäisitte sen perinnöksi lapsillenne teidän jälkeenne ainiaaksi.
9. Sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, sinä löydät hänet, mutta jos sinä luovut hänestä, hän hylkää sinut ainiaaksi.
10. Katso siis eteesi, sillä Herra on valinnut sinut rakentamaan temppelipyhäkön. Ole luja ja ryhdy työhön.”

Temppelin rakenne

11. Sen jälkeen Daavid antoi pojalleen Salomolle temppelin eteisen, sen rakennusten, varastohuoneiden, yläsalien, sisähuoneiden ja armoistuinhuoneen mallin
12. sekä määräykset kaikesta, mitä hänellä oli mielessään: Herran temppelin esikartanoista ja kaikista kammioista sen eri osissa, Jumalan temppelin ja pyhien lahjojen aarrekammioista,
13. kuten myös pappien ja leeviläisten osastoista, kaikesta Herran temppelissä toimitettavasta palveluksesta ja kaikesta Herran temppelin palveluksessa tarvittavasta kalustosta: kullasta,
14. jokaisen palveluksessa tarvittavan kultakalun painosta, kaikista hopeakaluista, jokaisen palveluksessa tarvittavan hopeakalun painosta;
15. kullasta tehtävien lampunjalkojen ja niiden kunkin lampun kullan painosta, jokaisen lampunjalan ja sen lamppujen painosta; samoin hopeasta tehtävien lampunjalkojen painosta, jokaisen lampunjalan ja sen lamppujen painosta, kunkin lampunjalan käytön mukaan;
16. edelleen näkyleipäpöytien kullan painosta, kunkin pöydän erikseen, samoin hopeasta tehtävien pöytien hopeasta;
17. haarukkain, maljojen ja kannujen puhtaasta kullasta, samoin kultapikareista, kunkin pikarin painosta;
18. myös suitsutusalttarin puhdistetun kullan painosta ja vaunujen mallista, kultakerubeista, joiden tuli levittää siipensä ja peittää Herran liitonarkki.
19. ”Tämä kaikki on kirjoituksessa, joka on lähtenyt Herran kädestä. Hän on opettanut minulle kaikki tämän mallin mukaan tehtävät työt.”
20. Daavid sanoi pojalleen Salomolle: ”Ole luja ja rohkea ja ryhdy työhön, älä pelkää äläkä arkaile, sillä Herra Jumala, minun Jumalani, on oleva sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua, kunnes olet saanut valmiiksi kaikki Herran temppelissä tehtävät työt.
21. Pappien ja leeviläisten osastot ovat valmiit kaikkinaiseen palveluun Jumalan temppelissä, ja sinulla on kaikkiin töihin käytettävinä niitä, jotka alttiisti ja taidolla tekevät kaikkinaista palvelua, niin myös päämiehet ja koko kansa kaikkiin tehtäviisi.”

29. LUKU

Lahjat temppelin rakentamiseen

1. Sitten kuningas Daavid sanoi koko seurakunnalle: ”Poikani Salomo, ainoa Jumalan valittu, on nuori ja kokematon, ja työ on suuri. Tämä temppeli ei näet ole aiottu ihmiselle, vaan Herralle Jumalalle.
2. Siksi minä olen kaikin voimin hankkinut Jumalani temppeliä varten kultaa kultaesineihin, hopeaa hopeaesineihin ja puuta puuesineihin, onykskiviä ja muita jalokiviä, mustankiiltävää ja kirjavaa kiveä, kaikkinaisia kalliita kiviä ja marmorikiveä suuret määrät.
3. Koska minun Jumalani temppeli on minulle rakas, minä vielä luovutan omistamani kullan ja hopean Jumalani temppeliä varten, kaiken lisäksi, minkä olen pyhäkköä varten hankkinut:
4. 3000 talenttia kultaa, Oofirin kultaa, ja 7000 talenttia puhdistettua hopeaa huoneitten seinien silaamiseksi,
5. kultaa kultaesineihin ja hopeaa hopeaesineihin sekä kaikkinaisiin taitavien käsityöläisten töihin. Tahtooko kukaan muu tänä päivänä tuoda vapaaehtoisesti, täysin käsin, lahjoja Herralle?”
6. Perhekuntien päämiehet, Israelin heimojen johtajat, tuhannen- ja sadanpäälliköt ja kuninkaan töiden ylivalvojat tulivat silloin vapaaehtoisesti
7. antamaan Jumalan temppelissä tehtäviin töihin 5000 talenttia kultaa ja 10.000 kultadareikkia, 10.000 talenttia hopeaa, 18.000 talenttia vaskea ja 100.000 talenttia rautaa.
8. Jolla oli hallussaan jalokiviä, antoi ne Herran temppelin arteisiin, geersonilaisen Jehielin huostaan.
9. Kansa iloitsi heidän alttiudestaan, sillä he antoivat ehyellä sydämellä vapaaehtoiset lahjansa Herralle. Kuningas Daavid oli hänkin suuresti iloissaan.

Daavidin kiitosrukous

10. Daavid kiitti Herraa koko seurakunnan läsnäollessa. Hän sanoi: ”Ole ylistetty, Herra, meidän isämme Israelin Jumala, aina ja iäti.
11. Sinun, Herra, on suuruus, väkevyys, loisto, kunnia ja kirkkaus, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun, Herra, on valtakunta, ja sinä olet korotettu kaiken pääksi.
12. Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta, sinä hallitset kaikki, ja sinun kädessäsi on voima ja väkevyys. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot.
13. Me siis kiitämme sinua, meidän Jumalaamme. Me ylistämme sinun ihanaa nimeäsi.
14. Sillä mitä olen minä, ja mitä on minun kansani, kyetäksemme antamaan tällaisia vapaaehtoisia lahjoja? Kaikkihan tulee sinulta, ja omasta kädestäsi me olemme sen sinulle antaneet.
15. Me olemme muukalaisia ja vieraita sinun edessäsi, kuten kaikki meidän isämmekin. Kuin varjo ovat meidän päivämme maan päällä, eikä meillä ole, mihin panna toivomme.
16. Herra, meidän Jumalamme, kaikki tämä runsaus, jonka me olemme hankkineet rakentaaksemme temppelin sinulle, sinun pyhälle nimellesi, on sinun kädestäsi, ja sinun on se kaikki.
17. Minä tiedän, Jumalani, että sinä tutkit sydämet ja mielistyt vilpittömyyteen. Kokosydämisesti minä olen antanut kaikki nämä vapaaehtoiset lahjat, ja nyt minä olen ilolla nähnyt, kuinka sinun täällä oleva kansasi on antanut sinulle vapaaehtoiset lahjansa.
18. Herra, meidän isiemme Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, säilytä tällaisina ainiaan kansasi sydänten ajatukset ja aivoitukset ja ohjaa heidän sydämensä puoleesi.
19. Anna minun pojalleni Salomolle ehyt sydän noudattamaan sinun käskyjäsi, todistuksiasi ja säädöksiäsi, toimittamaan kaikki tämä ja rakentamaan tämä pyhäkkö, jota varten minä olen tehnyt valmistuksia.”
20. Sitten Daavid sanoi koko seurakunnalle: ”Kiittäkää Herraa, Jumalaanne.” Niin koko seurakunta kiitti Herraa, isiensä Jumalaa. He kumartuivat maahan ja osoittivat kunniaa Herralle ja kuninkaalle.

Uhreja Herralle

21. Seuraavana päivänä he teurastivat uhrieläimiä Herralle ja uhrasivat hänelle polttouhreja: tuhat härkää, tuhat pässiä, tuhat karitsaa sekä niihin kuuluvat juomauhrit sekä suuren määrän teurasuhreja koko Israelin puolesta.
22. He söivät ja joivat Herran edessä sinä päivänä suuresti iloiten.

Salomo kuninkaaksi, Saadok papiksi

He tekivät toistamiseen Salomon, Daavidin pojan, kuninkaaksi, voidellen hänet Herran [kansan] hallitsijaksi sekä Saadokin [ylimmäiseksi] papiksi.
23. Salomo istui Herran valtaistuimelle kuninkaaksi isänsä Daavidin sijaan, ja hän menestyi. Koko Israel totteli häntä.
24. Samoin kaikki johtomiehet, sotaurhot ja myös kaikki kuningas Daavidin pojat kättä lyöden lupautuivat kuningas Salomon alamaisiksi.
25. Herra teki Salomon ylen suureksi koko Israelin silmissä ja antoi hänelle kuninkuuden loiston, jollaista ei ollut kenelläkään kuninkaalla Israelissa ennen häntä.

Daavidin hallitusaika ja kuolema

26. Daavid, Iisain poika, oli hallinnut koko Israelia.
27. Aika, jonka hän hallitsi Israelia, oli 40 vuotta. Hebronissa hän hallitsi 7 vuotta, ja Jerusalemissa hän hallitsi 33 vuotta.
28. Hän kuoli päästyään korkeaan ikään elämästä, rikkaudesta ja kunniasta kyllänsä saaneena, ja hänen poikansa Salomo tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
29. Daavidin vaiheet, sekä aikaisemmat että myöhemmät, ovat kirjoitettuina näkijä Samuelin aikakirjassa, profeetta Naatanin aikakirjassa ja tietäjä Gaadin aikakirjassa.
30. Niissä kerrotaan hänen hallituksestaan, hänen tekemistään urotöistä sekä hänen, Israelin ja kaikkien maiden valtakuntien vaiheista.

____________________________________

Room 5:6-21

6. Sillä meidän vielä ollessamme heikot Kristus ajan koittaessa kuoli jumalattomien puolesta.
7. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta. Hyvän puolesta joku mahdollisesti uskaltaa kuolla.
8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että meidän vielä ollessamme syntisiä Kristus kuoli meidän puolestamme.
9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta.
10. Jos me vielä ollessamme Jumalan vihollisia tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me nyt sovitettuina pelastumme hänen elämänsä kautta*.
11. Eikä vain sitä, vaan me myös kerskaamme Jumalassa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen.

Aadam ja Kristus

12. Kuten synti tuli maailmaan yhden ihmisen kautta ja synnin mukana kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä.
13. Synti oli kyllä maailmassa jo ennen lakiakin, mutta syntiä ei lueta, missä ei ole lakia.
14. Kuolema hallitsi kuitenkin Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät olleet tehneet syntiä samantapaisella rikkomuksella kuin Aadam*, joka oli tulevan esikuva.
15. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen. Vaikka yhden lankeemuksesta monet ovatkin kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja tullut runsain määrin monien osaksi yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armossa.
16. Lahjan laita ei ole kuten on sen, mikä tuli yhden syntiä tehneen kautta. Tuomio tuli näet yhden ihmisen [teon johdosta] kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskaaksi julistamiseksi*.
17. Jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.
18. Niinpä siis, kuten yhden ihmisen lankeemus [on koitunut] kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko [koituu] kaikille ihmisille vanhurskaudeksi ja elämäksi*.
19. Sillä kuten yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet on todettu ja julistettu syntisiksi*, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet luetaan vanhurskaiksi*.
20. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suurenisi. Missä taas synti on tullut suureksi, siinä armo on tullut ylen runsaaksi.
21. Kuten synti hallitsi [epäuskoista hengellisessä] kuolemassa, samoin armo on hallitseva [uskovaa] vanhurskauden kautta iäiseen elämään Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

____________________________________

Ps 15:1-5

15. PSALMI

Kuka saa tulla Herran temppeliin?

1. Daavidin psalmi.
 Herra, kuka saa tulla sinun temppeliisi, kuka asua pyhällä vuorellasi?
2. Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, toimii oikein, puhuu totuutta sydämessään, ei panettele kielellään, ei tee toiselle pahaa eikä häpäise lähimmäistään,
4. halveksii hylkiötä, mutta kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa, ei riko valaansa, vaikka on vannonut vahingokseen,
5. ei anna rahaansa korolle eikä ota lahjuksia viatonta vastaan. Joka näin tekee, ei ikinä horju.

____________________________________

Snl 19:18-19

18. Ojenna poikaasi, kun vielä on toivoa. Ethän halunne hänen kuolemaansa!
19. Rajuluontoinen joutuu sakkoihin. Jos hänet pelastat, joudut tekemään sen uudelleen*.

Scroll to Top