Raamattu vuodessa heinäkuu 21

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 21
____________________________________

2 Aik 4:1 – 6:11

4. LUKU

Vaskialttari, vaskiallas ja muu kalusto

1. Huuram-Aabi teki alttarin vaskesta, 20 kyynärää pitkän, 20 kyynärää leveän ja 10 kyynärää korkean.
2. Hän teki myös altaan*, valetun, 10 kyynärää leveän reunasta reunaan, ympäriinsä pyöreän, ja 5 kyynärää korkean. 30 kyynärän pituinen mittanuora ulottui sen ympäri*.
3. Sen alaosassa oli yltympäri naudankuvia, jotka ympäröivät allasta, 10 kullakin kyynärällä. Nautoja oli kahdessa rivissä, valettuina altaan kanssa yhteen.
4. Allas seisoi 12 nautapatsaan varassa. Niistä 3 oli käännettynä pohjoiseen, 3 länteen, 3 etelään ja 3 itään päin. Allas oli niiden yläpuolella, niiden varassa, ja kaikkien niiden takapuolet olivat sisään päin.
5. Allas oli kämmenen paksuinen, ja sen reuna oli maljan reunan kaltainen, puhjenneen liljan muotoinen. Se veti 3000 bat-mittaa.
6. Hän teki myös 10 ammetta, asettaen viisi oikealle puolelle ja viisi vasemmalle puolelle pesemistä varten. Niissä huuhdottiin se, mikä kuului polttouhriin. Allas oli pappien peseytymistä varten.
7. Hän teki 10 kultaista lampunjalkaa, sellaista kuin oli säädetty, ja pani ne temppelisaliin, 5 oikealle puolelle ja 5 vasemmalle puolelle.
8. Hän teki 10 pöytää ja asetti ne temppelisaliin, 5 oikealle puolelle ja 5 vasemmalle puolelle. Hän teki myös 100 kultamaljaa.
9. Hän teki pappien esipihan ja suuren esikartanon sekä esikartanon ovet, jotka hän päällysti vaskella.
10. Altaan hän asetti oikealle puolelle sivulle, kaakkoa kohti.
11. Huuram teki myös kattilat, lapiot ja maljat. Niin Huuram sai suoritetuksi työn, mikä hänen oli tehtävä kuningas Salomolle Jumalan temppeliin:
12. 2 pylvästä ja 2 palloa, pylväänpäätä, pylväiden päihin 2 ristikkokoristetta peittämään 2 pallonmuotoista pylväänpäätä, jotka olivat pylväiden päissä,
13. 400 granaattiomenaa 2 ristikkokoristeeseen, 2 riviä granaattiomenia kumpaankin ristikkokoristeeseen peittämään 2 pallonmuotoista pylväänpäätä.
14. Hän teki työntöpöydät ja niihin padat sekä altaan
15. ja 12 nautaa sen alle.
16. Kattilat, lapiot ja haarukat sekä kaikki niihin kuuluvat kalut Huuram-Aabi teki kuningas Salomolle Herran temppeliin kiilloitetusta vaskesta.
17. Kuningas valatti ne savimuotteihin Jordanin laaksossa Sukkotin ja Seredan välillä.
18. Salomo teetti kaikkia näitä kaluja ylen paljon, sillä vasken painoa ei määrätty.
19. Hän teetti myös kaluston, joka tuli olla Herran temppelissä: kultaisen alttarin, pöydät, joilla näkyleivät pidettiin,
20. lampunjalat lamppuineen, mitkä oli sytytettävä säädetyllä tavalla kaikkeinpyhimmän eteen. Ne tehtiin puhtaasta kullasta
21. kultaisine kukkalehtineen, lamppuineen ja lamppusaksineen, kaikki puhtainta kultaa.
22. Veitset, maljat, kupit ja hiilipannut olivat puhtaasta kullasta, ja samoin olivat temppelin oviaukkojen sisemmät ovet, jotka johtivat kaikkeinpyhimpään. Kullasta olivat myös ne temppelin ovet, jotka johtivat temppelisaliin.

5. LUKU

Liitonarkki viedään temppeliin

1. Kun kaikki Salomon Herran temppeliin teettämä työ oli valmis, hän vei sinne isänsä Daavidin pyhät lahjat. Hopean, kullan ja kaiken kaluston hän pani Jumalan temppelin aarrekammioihin.
2. Sitten Salomo kokosi Israelin vanhimmat, kaikki heimojen johtomiehet ja israelilaisten perhekuntien päämiehet Jerusalemiin tuomaan Herran liitonarkkia Daavidin kaupungista, se on Siionista.
3. Kaikki Israelin miehet kokoontuivat kuninkaan luo juhlapäivänä, joka on 7. kuussa.
4. Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet saapuville, leeviläiset nostivat arkin
5. ja veivät sen sekä liitonmajan temppeliin ja samoin kaiken majassa olevan pyhän kaluston. Leeviläiset papit veivät ne sinne.
6. Kuningas Salomo seisoi arkin edessä ja samoin koko Israelin kansa, joka oli kokoontunut hänen luokseen. He uhrasivat lampaita ja nautoja niin paljon, että niitä ei voitu luetella eikä laskea.
7. Papit toivat Herran liitonarkin paikoilleen temppelin kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle.
8. Kerubit levittivät siipensä sen paikan yli, missä arkki oli. Kerubit peittivät ylhäältä päin arkin ja sen korennot.
9. Korennot olivat niin pitkät, että niiden arkista ulkonevat päät voitiin nähdä kaikkeinpyhimmän edustalta, mutta ulkoa niitä ei voitu nähdä. Ne jäivät sinne tähän päivään asti.
10. Arkissa ei ollut muuta kuin ne kaksi taulua, jotka Mooses oli pannut sinne Hoorebilla, kun Herra oli tehnyt liiton israelilaisten kanssa heidän lähdettyään Egyptistä.
11. Papit lähtivät pyhäköstä. Kaikki siellä olevat papit olivat pyhittäytyneet osastoihin katsomatta.
12. Kaikki leeviläiset veisaajat, Aasaf, Heeman ja Jedutun poikineen ja veljineen, seisoivat hienoihin pellavavaatteisiin puettuina kymbaaleineen, harppuineen ja kitaroineen itään päin alttarista. Heidän kanssaan oli 120 pappia, jotka puhalsivat torviin.
13. Puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtaikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Torvien, kymbaalien ja muiden soittimien soidessa viritettiin Herran ylistys: ”Hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.” Pilvi täytti silloin huoneen, Herran temppelin,
14. niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, koska Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin.

6. LUKU

Temppelin vihkiminen

1. Silloin Salomo sanoi: ”Herra on sanonut tahtovansa asua pimeässä.
2. Olen rakentanut temppelin Sinulle asunnoksi, olinsijan, ollaksesi siinä läsnä ainiaan.”
3. Sitten kuningas käänsi kasvonsa ja siunasi Israelin koko seurakunnan. Israelin koko seurakunta seisoi.
4. Hän sanoi: ”Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka kädellään on täyttänyt sen, mitä hän suullaan puhui isälleni Daavidille, jolle hän sanoi:
5. ’Siitä päivästä saakka, jona vein kansani Egyptistä, en ole mistään Israelin sukukunnasta valinnut kaupunkia, että siihen rakennettaisiin temppeli, missä nimeni asuisi. En myöskään ole valinnut ketään olemaan kansani Israelin ruhtinaana.
6. Jerusalemin minä olen valinnut nimeni läsnäolon sijaksi, ja Daavidin olen valinnut hallitsemaan Israelia.’
7. Isäni Daavid aikoi rakentaa temppelin Herran, Israelin Jumalan, nimelle.
8. Mutta Herra sanoi isälleni Daavidille: ’Kun aiot rakentaa temppelin minun nimelleni, sinä kyllä teet hyvin, että sitä aiot.
9. Sinä et kuitenkaan ole temppeliä rakentava, vaan poikasi, joka lähtee sinun kupeistasi, hän on rakentava temppelin minun nimelleni.’
10. Herra on täyttänyt sanansa, minkä hän puhui: minä olen noussut isäni Daavidin paikalle ja istun Israelin valtaistuimella, kuten Herra puhui, ja olen rakentanut temppelin Herran, Israelin Jumalan nimelle.
11. Siihen olen sijoittanut arkin, jossa on se Herran liitto, minkä hän teki israelilaisten kanssa.”

____________________________________

Room 7:1-13

7. LUKU

Vapaus laista

1. Puhun nyt lain tunteville: Ettekö tiedä, veljet, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää?
2. Laki sitoo naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä. Mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa tästä miestä koskevasta säädöksestä.
3. Siksi hän saa avionrikkojan nimen, jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, hän on vapaa siitä laista, niin ettei ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.
4. Kristuksen kuolemassa ja hänen [seurakunta]ruumiinsa jäseninä* teidätkin, veljeni, on kuoletettu laista, että tulisitte toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, kantaaksemme hedelmää Jumalalle.
5. Ollessamme syntiturmeluksen* vallassa lain herättämät synnin himot vaikuttivat jäsenissämme, ja me kannoimme hedelmää kuolemalle.
6. Mutta nyt me olemme vapaat laista ja kuolleet pois siitä, mikä meitä piti vankeina, ja me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen* vanhassa.

Laki ja synti

7. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Ei suinkaan! Mutta minä en olisi tullut synnintuntoon muuten kuin lain kautta. En näet olisi tiennyt, että himo on syntiä, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse.”
8. Ottaen käskysanasta aiheen synti herätti minussa kaikenlaisia himoja, sillä ilman lakia synti on kuollut.
9. Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, synti virkosi,
10. ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, jonka piti olla minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi.
11. Ottamalla käskysanasta aiheen synti petti minut ja tuotti minulle kuoleman.
12. Laki on silti pyhä ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä.
13. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Ei suinkaan! Vaan että synti paljastuisi synniksi, se on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta*.

____________________________________

Ps 17:1-15

17. PSALMI

Varjele minua, Herra

1. Daavidin rukous.
 Kuule, Herra, minun oikeaa asiaani, tarkkaa huutoani, ota korviisi rukoukseni, joka ei lähde petollisilta huulilta.
2. Sinulta tulee minulle oikeus, sinun silmäsi katsovat sitä, mikä on oikeaa.
3. Sinä koettelet sydäntäni, tarkkaat sitä yöllä, tutkit minua, mutta et löydä mitään [väärää]. Jos minä ajattelen pahaa, ei se käy suustani ulos.
4. Mitä ihmiset tehköötkin, sinun huultesi sanassa minä pysyn ja kavahdan väkivaltaisen teitä.
5. Minun askeleeni pysyvät sinun poluillasi, jalkani eivät horju.
6. Sinua minä huudan avukseni, sillä sinä, Jumala, vastaat minulle. Kallista korvasi puoleeni, kuule minun puheeni.
7. Osoita minulle armosi suuruus, sinä, joka pelastat vihamiesten vallasta ne, jotka turvaavat sinun oikeaan käteesi.
8. Varjele minua kuin silmäterää, kätke minut siipiesi suojaan
9. jumalattomilta, jotka tahtovat tuhota minut, verivihollisiltani, jotka minua saartavat.
10. He ovat sulkeneet tunnottomat sydämensä, heidän suunsa puhuu pöyhkeästi.
11. He ovat kintereillämme, he jo saartavat meidät, vaanivat silmillään lyödäkseen meidät maahan.
12. He ovat kuin saalista himoitseva leijona, kuin nuori leijona, joka väijyy piilopaikassaan.
13. Nouse, Herra, astu hänen eteensä. Paiskaa hänet maahan. Vapahda miekallasi elämäni jumalattomista,
14. kädelläsi ihmisistä, Herra, tämän maailman ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä. Heidän vatsansa sinä täytät antimillasi, heidän poikansa tulevat ravituiksi ja jättävät runsautensa lapsilleen.
15. Minä taas saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa. Herätessäni sinun läsnäolosi ravitsee minua.

____________________________________

Snl 19:22-23

22. Ihmisessä on ihaninta hänen laupeutensa, ja köyhä on parempi kuin valehtelija.
23. Herran pelko on ihmiselle elämäksi. Hän saa levätä yönsä ravittuna, eikä mikään paha kohtaa häntä.

Scroll to Top