Raamattu vuodessa huhtikuu 1

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 1
____________________________________

5Ms 18:1 – 20:20

18. LUKU

Pappien ja leeviläisten elatus

1. ”Leeviläisillä papeilla, Leevin koko sukukunnalla, älköön olko osuutta tai perintöosaa muun Israelin rinnalla. Herran uhreista ja siitä, mikä tulee hänen osakseen, he saakoot elatuksensa.
2. Heillä ei ole oleva perintöosaa veljiensä keskuudessa. Herra itse on heidän perintöosansa, kuten Hän on heille puhunut.
3. Papeilla olkoon oikeus saada tämä kansalta, niiltä, jotka uhraavat teurasuhrin, naudan tai lampaan: Papille annettakoon lapa, leukaluut ja maha.
4. Uutiset jyvistäsi, viinistäsi ja öljystäsi sekä lammastesi ensimmäiset kerityt villat anna hänelle.
5. Sillä hänet Herra, sinun Jumalasi, on valinnut kaikista sukukunnistasi, että hän ja hänen poikansa alati seisoisivat ja palvelisivat Herran nimessä.
6. Jos leeviläinen tahtoo tulla jostakin sinun kaupungistasi, jonka porttien sisäpuolella hän asuu muukalaisena, missä hyvänsä Israelissa, niin tulkoon vapaasti mielensä mukaan siihen paikkaan, jonka Herra valitsee.
7. Hän saakoon palvella Herran, Jumalansa, nimessä, kuten kaikki muutkin hänen veljensä, leeviläiset, jotka seisovat siellä Herran edessä.
8. He kaikki saakoot elatuksekseen yhtäläisen osuuden, lukuunottamatta sitä, mitä joku on saanut myymällä perheomaisuuttaan.

Noituus ja ennustelu

9. Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, Jumalasi, sinulle antaa, älä opettele jäljittelemään sen kansojen kauhistavia tekoja.
10. Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tai joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,
11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tai kääntyy vainajien puoleen.
12. Jokainen, joka tekee sellaista, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkottaa heidät sinun tieltäsi.
13. Ole siis nuhteeton Herran, Jumalasi, edessä.
14. Nämä kansat, jotka sinä nyt karkotat, kuuntelevat kyllä merkeistä ennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra, sinun Jumalasi, sitä salli.

Tuleva suuri profeetta [Messias]

15. Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni. Häntä kuulkaa.
16. On tapahtuva niin kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla, ja sanoit: ’Älköön minun enää annettako kuulla Herran, minun Jumalani, ääntä ja nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi’.
17. Herra sanoi minulle: ’Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu.
18. Minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta profeetan, sinun kaltaisesi. Minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
19. Joka ei kuule minun sanojani, joita hän puhuu minun nimessäni, hänet minä itse vaadin tilille.

Väärät profeetat

20. Profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu muiden jumalien nimessä, sellaisen profeetan on kuoltava.’
21. Jos sinä ajattelet sydämessäsi: ’Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?’ niin huomaa:
22. Kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, sitä sanaa Herra ei ole puhunut. Julkeuttaan se profeetta on niin puhunut. Älä pelkää häntä.”

19. LUKU

Turvakaupungit

1. ”Kun Herra, sinun Jumalasi, on hävittänyt ne kansat, joiden maan Herra, Jumalasi, antaa sinulle, ja kun olet karkottanut heidät ja asettunut heidän kaupunkeihinsa ja heidän taloihinsa,
2. niin erota itsellesi kolme kaupunkia siinä maassa, jonka Herra, Jumalasi, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi.
3. Mittaa matkat ja jaa kolmeen osaan sen maan alue, jonka Herra, Jumalasi, antaa sinulle perinnöksi, että niihin voisi paeta jokainen tappaja.
4. Näin on määrätty tappajasta, joka pakenee niihin saadakseen elää: Kun joku tappaa lähimmäisensä tahtomattaan ja häntä ennestään vihaamatta,
5. kuten jos joku menee lähimmäisensä kanssa metsään puita hakkaamaan, ja hänen kätensä heiluttaa kirvestä kaataakseen puun, ja rauta lentää varresta ja sattuu toiseen, niin että tämä kuolee. Paetkoon sellainen johonkin näistä kaupungeista saadakseen elää,
6. ettei verenkostaja, jos tie on pitkä, sydämensä kiihkossa tappajaa takaa ajaessaan, saavuttaisi ja surmaisi häntä, vaikka hän ei ole ansainnut kuolemaa, koska ei ennestään toista vihannut.
7. Siksi minä käsken sinua sanoen: ’Erota itsellesi kolme kaupunkia’.
8. Herra, sinun Jumalasi, laajentaa sinun aluettasi, kuten hän on vannonut isillesi, ja antaa sinulle kaiken sen maan, minkä hän on isillesi sanonut antavansa.
9. Jos sinä noudatat tarkoin kaikkia näitä käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin että alati rakastat Herraa, Jumalaasi, ja vaellat hänen teitään, lisää silloin vielä kolme kaupunkia näihin kolmeen,
10. ettei viatonta verta vuodatettaisi sinun maassasi, jonka Herra, Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, ja ettet joutuisi verivelan alaiseksi.
11. Mutta jos joku vihaa lähimmäistään, asettuu häntä väijymään, karkaa hänen kimppuunsa, lyö hänet kuoliaaksi ja sitten pakenee johonkin näistä kaupungeista,
12. niin lähettäkööt hänen kaupunkinsa vanhimmat noutamaan hänet sieltä ja antakoot hänet verenkostajan käsiin, ja hän kuolkoon.
13. Älä sääli häntä, vaan poista viattoman veren velka Israelista, että menestyisit.

Rajamerkit

14. Älä siirrä lähimmäisesi rajaa, jonka entiset polvet ovat määränneet perintöosallesi siinä maassa, jonka Herra, Jumalasi, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi.

Todistaminen oikeudessa

15. Yksi ainoa todistaja älköön olko pätevä ketään vastaan, olkoonpa mikä pahateko tai rikkomus, mikä synti tahansa, jonka joku tekee. Kahden tai kolmen todistajan sanalla on asia vahva.
16. Jos väärä todistaja nousee jotakuta vastaan ja syyttää häntä jostakin rikkomuksesta,
17. astukoot molemmat riitapuolet Herran eteen, pappien eteen ja niiden eteen, jotka siihen aikaan ovat tuomareina.
18. Tuomarit tutkikoot tarkoin asian. Jos hän on väärä todistaja, joka on tehnyt väärän syytöksen veljeään vastaan,
19. tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljelleen. Poista paha keskuudestasi.
20. Muut kuulkoot siitä ja pelätkööt, ettei keskuudessasi kukaan enää tekisi sellaista pahaa.
21. Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta.

20. LUKU

Ohjeita sodankäyntiä varten

1. ”Jos lähdet sotaan vihollistasi vastaan ja näet hevosia, sotavaunuja ja sotajoukon, joka on sinua suurempi, älä pelkää heitä, sillä Herra, Jumalasi, on kanssasi, hän, joka johdatti sinut Egyptin maasta.
2. Kun olette ryhtymässä taisteluun, astukoon pappi esiin puhumaan kansalle
3. ja sanokoon heille: ’Kuule, Israel! Te ryhdytte nyt taisteluun vihollisianne vastaan. Älkää arkailko, älkää pelätkö älkääkä hätääntykö, älkää säikähtykö heitä.
4. Herra, teidän Jumalanne, menee teidän kanssanne, sotii teidän puolestanne vihollisianne vastaan ja antaa teille voiton.’
5. Päälliköt puhukoot kansalle ja sanokoot: ’Joka on rakentanut uuden talon, mutta ei vielä ole sitä vihkinyt, menköön ja palatkoon kotiinsa, ettei hän kaatuisi taistelussa ja joku toinen vihkisi sitä.
6. Joka on istuttanut viinitarhan, mutta ei vielä ole korjannut sen ensi hedelmää, menköön ja palatkoon kotiinsa, ettei hän kaatuisi taistelussa ja joku toinen korjaisi sen ensi hedelmää.
7. Joka on kihlannut naisen, mutta ei vielä ole ottanut häntä vaimokseen, menköön ja palatkoon kotiinsa, ettei hän kaatuisi taistelussa ja joku toinen ottaisi hänen morsiantaan vaimokseen’.
8. Vielä puhukoot päälliköt kansalle ja sanokoot: ’Joka pelkää ja arkailee, menköön ja palatkoon kotiinsa, etteivät hänen veljensäkin menettäisi rohkeuttaan kuten hän’.
9. Kun päälliköt ovat puhuneet kaiken tämän kansalle, asettakoot he osastojen päälliköt väen johtoon.
10. Kun lähestyt jotakin kaupunkia sotiaksesi sitä vastaan, tarjoa sille ensin rauhaa.
11. Jos se suostuu tarjoamaasi rauhaan ja avaa sinulle porttinsa, suorittakoon kaikki siellä oleva kansa sinulle työveroa ja palvelkoon sinua.
12. Mutta jos se ei tee rauhaa kanssasi, vaan valmistautuu taistelemaan sinua vastaan, niin piiritä sitä.
13. Jos Herra, Jumalasi, antaa sen sinun käsiisi, niin surmaa sen kaikki miesväki miekan terällä.
14. Mutta naiset, lapset, karja ja kaikki, mitä kaupungissa on, kaikki, mitä sieltä on saatavana saalista, ryöstä itsellesi. Pidä hyvänäsi vihollisiltasi saatu saalis, minkä Herra, Jumalasi, antaa sinulle.
15. Tee näin kaikille niille kaupungeille, jotka ovat sinusta hyvin kaukana, jotka eivät ole näiden kansojen kaupunkeja.
16. Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, älä jätä ainoaakaan henkeä eloon,
17. vaan vihi heidät tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, kuten Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt,
18. etteivät he opettaisi teitä tekemään kaikkia niitä kauhistavia tekoja, joita he ovat tehneet palvellessaan jumaliaan, ja ettette te rikkoisi Herraa, Jumalaanne vastaan.
19. Jos joudut kauan piirittämään kaupunkia ja sotimaan sitä vastaan valloittaaksesi sen, älä hävitä sen puita äläkä heiluta kirvestäsi niitä vastaan. Niiden hedelmiä saat nauttia, mutta älä hakkaa niitä maahan. Eiväthän kedon puut ole ihmisiä joutuakseen sinun piiritettäviksesi.
20. Ainoastaan ne puut, joista tiedät, että niissä ei ole mitään syötävää, saat hävittää ja hakata maahan rakentaaksesi niistä varustuksia kanssasi sotivaa kaupunkia vastaan, kunnes se kukistuu.”

____________________________________

Lk 9:28-50

Kirkastusvuorella

28. Noin kahdeksan päivää tämän puheen jälkeen Jeesus otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan.
29. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi.
30. Samassa hänen kanssaan keskusteli kaksi miestä, Mooses ja Elija.
31. He ilmestyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostaan, jonka hän oli toteuttava Jerusalemissa.
32. Pietari ja hänen kanssaan olevat olivat unen raskauttamia. Siitä herätessään he näkivät hänen kirkkautensa ja hänen luonaan seisovat kaksi miestä.
33. Kun nämä olivat lähdössä Jeesuksen luota, Pietari sanoi hänelle: ”Mestari, meidän on tässä hyvä olla. Tehkäämme kolme majaa, sinulle, Moosekselle ja Elijalle.” Hän ei tiennyt, mitä sanoi.
34. Hänen tätä puhuessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa. He pelästyivät joutuessaan pilveen.
35. Pilvestä kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun (rakas)* Poikani, se valittu. Kuulkaa häntä.”
36. Kuultuaan äänen he huomasivat Jeesuksen olevan yksin. He vaikenivat näkemästään eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään.

Jeesus karkoittaa riivaajan

37. Heidän mennessään seuraavana päivänä alas vuorelta paljon kansaa tuli Jeesusta vastaan.
38. Muuan mies huusi väkijoukosta: ”Opettaja, minä rukoilen sinua, katsahda minun poikani puoleen, sillä hän on minun ainoani.
39. Hänen kimppuunsa käy henki, ja samassa hän parkaisee. Se kouristaa häntä, niin että vaahto tulee suusta. Se poistuu hänestä vaivoin ja repii häntä.
40. Minä pyysin sinun opetuslapsiasi ajamaan sen ulos, mutta he eivät kyenneet.”
41. Jeesus vastasi: ”Voi, sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi. Kuinka kauan minun on oltava teidän luonanne ja kärsittävä teitä? Tuo poikasi tänne.”
42. Vielä pojan tullessakin riivaaja repi ja kouristi häntä. Jeesus nuhteli saastaista henkeä, paransi pojan ja antoi hänet isälle takaisin.
43. Kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta.

Jeesuksen kärsimystie

37. Kaikkien ihmetellessä Jeesuksen tekoja hän sanoi opetuslapsilleen:
44. ”Pankaa mieleenne nämä sanat: Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin.”
45. He eivät kuitenkaan käsittäneet tätä puhetta. Se oli heiltä salattu, niin että he eivät sitä ymmärtäneet, ja he pelkäsivät kysyä Jeesukselta, mitä se merkitsi.

Kuka on suurin?

46. Opetuslasten kesken tuli kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin.
47. Tietäen heidän mielessään olevat ajatukset Jeesus otti lapsen, asetti hänet viereensä
48. ja sanoi heille: ”Joka ottaa luokseen tämän lapsen minun nimeeni, ottaa luokseen minut. Joka ottaa luokseen minut, ottaa luokseen Hänet, joka on minut lähettänyt. Teidän keskuudessanne on näet suuri se, joka on kaikkein pienin.

Vieras riivaajien karkottaja

49. Silloin Johannes sanoi: ”Opettaja, me näimme erään miehen sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia. Me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän kanssamme.”
50. Jeesus sanoi hänelle: ”Älkää kieltäkö. Sillä joka ei ole teitä vastaan, hän on teidän puolellanne.”

____________________________________

Ps 73:1-28

KOLMAS KIRJA 73-89

73. PSALMI

Onneni on olla lähellä Jumalaa

1. Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän.
2. Minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni miltei liukahtivat.
3. Minussa nousi kateus pöyhkeilijöitä kohtaan, kun näin jumalattomien menestyvän.
4. He ovat vaivoista vapaita kuolemaansa asti, voimakkaita ja lihavia.
5. He eivät koe toisten ihmisten tuskia, eikä heitä vaivata kuten muita ihmisiä.
6. Sen tähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, ja väkivalta on puku, joka heidät verhoaa.
7. Heidän silmänsä pullistuvat ulos lihavuudesta, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.
8. Pahuudessaan he pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita. He puhuvat kuin korkeuksista.
9. Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata.
10. Sen tähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti.
11. He sanovat: ”Kuinka Jumala sen tietäisi, onko Korkeimmalla tietoa?”
12. Nämä ovat jumalattomia. Silti he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti.
13. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa.
14. Kaiken aikaa minun on kärsittävä vaivaa, ja joka aamu minä saa kuritusta.
15. Jos olisin sanonut: ”Noin minäkin puhun,” olisin ollut petollinen sinun lastesi koko sukua kohtaan.
16. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen. Se oli minulle kuitenkin kovin vaikeaa,
17. kunnes pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva.
18. Sinä totisesti panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset.
19. Kuinka äkkiä he joutuvatkaan turmioon! He joutuvat tuhoon, heidän loppunsa on kauhistava.
20. Kuten unen käy herätessä, niin sinä, Herra, noustessasi hävität heidän pettävät kuvitelmansa.
21. Kun sydämeni katkeroitui ja sisimpääni pisti,
22. minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin edessäsi kuin nauta.
23. Minä pysyn kuitenkin alati sinun luonasi, ja sinä pidät minua oikeasta kädestäni.
24. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan.
25. Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet kanssani, minä en mistään maan päällä huoli.
26. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on sydämeni kallio ja osani ainiaan.
27. Ne, jotka luopuvat sinusta, joutuvat kadotukseen. Sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa hylkäävät sinut.
28. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.

____________________________________

Snl 12:10

10. Vanhurskas tuntee, mitä hänen karjansa kaipaa, mutta jumalattomien sydän on armoton.

Scroll to Top