Raamattu vuodessa huhtikuu 2

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 2
____________________________________

5Ms 21:1-22:30

21. LUKU

Selvittämätön veriteko

1. ”Jos siinä maassa, jonka Herra, Jumalasi, antaa sinulle, että ottaisit sen omaksesi, löydetään murhattu virumassa kedolla, eikä tiedetä, kuka hänet tappoi,
2. lähtekööt vanhimpasi ja tuomarisi mittaamaan välimatkan niihin kaupunkeihin, jotka ovat murhatun ympärillä.
3. Sen kaupungin vanhimmat, joka on murhattua lähinnä, ottakoot hiehon, jolla ei ole tehty työtä ja joka ei ole ollut vetojuhtana ikeen alla,
4. ja sen kaupungin vanhimmat viekööt hiehon alas ehtymättömän puron notkoon, jossa ei ole kynnetty eikä kylvetty. He taittakoot hieholta niskan siinä notkossa.
5. Papit, leeviläiset, astukoot esiin, sillä heidät on Herra, Jumalasi, valinnut palvelemaan häntä ja siunaamaan Herran nimeen. Heidän sanansa mukaan ratkaistakoon jokainen riita ja pahoinpitely.
6. Kaikki sen kaupungin vanhimmat, koska he asuvat murhattua lähinnä, peskööt kätensä pitäen niitä hiehon päällä, jolta niska taitettiin siinä notkossa.
7. He lausukoot: ’Meidän kätemme eivät ole tätä verta vuodattaneet, eivätkä silmämme tapausta nähneet.
8. Anna anteeksi, Herra, kansallesi Israelille, jonka vapahdit, äläkä lue viatonta verta kansallesi Israelille.’ Niin se verivelka annetaan heille anteeksi.
9. Poista keskuudestasi viattoman veren velka. Sinun on näet tehtävä se, mikä on oikeaa Herran silmissä.

Avioliitto ja perhe

10. Kun lähdet sotaan vihollisiasi vastaan, ja Herra, sinun Jumalasi, antaa heidät sinun käsiisi ja sinä otat heistä vankeja,
11. ja vankien joukossa näet kaunisvartaloisen naisen, miellyt häneen ja tahdot ottaa hänet vaimoksesi,
12. niin vie hänet kotiisi, ja hän ajattakoon hiuksensa ja leikatkoon kyntensä.
13. Hän riisukoon vaatteensa, joissa hänet vangittiin, asukoon sinun kodissasi ja saakoon itkeä kuukauden päivät isäänsä ja äitiään. Sitten sinä saat yhtyä häneen ja naida hänet, niin että hän tulee vaimoksesi.
14. Mutta jos hän ei sitten enää sinua miellytä, niin päästä hänet menemään vapaana äläkä myy häntä rahasta. Älä kohtele häntä tylysti, koska olet kohdellut häntä alentavasti.
15. Jos jollakin miehellä on kaksi vaimoa, toinen, jota hän rakastaa, ja toinen, jota hän hylkii, ja he synnyttävät hänelle lapsia, sekä se, jota hän rakastaa, että se, jota hän hylkii, ja esikoinen on hyljityn poika,
16. älköön hän, kun jakaa pojilleen omaisuutensa perinnöksi, antako esikoisoikeutta rakastetun pojalle syrjäyttämällä hyljityn vaimon pojan, joka on esikoinen.
17. Hän tunnustakoon esikoisekseen hyljityn vaimon pojan ja antakoon hänelle kaksinkertaisen osan kaikesta, minkä omistaa. Sillä hän on hänen miehuutensa parhain, ja hänen on esikoisoikeus.
18. Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakorvainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä,
19. niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoot hänet ja viekööt kaupunkinsa vanhinten eteen, asuinpaikkansa porttiin,
20. ja sanokoot kaupunkinsa vanhimmille: ’Tämä meidän poikamme on uppiniskainen ja kovakorvainen, hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari’.
21. Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi. Poista paha keskuudestasi. Koko Israel kuulkoon sen ja pelätköön.
22. Jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen, josta rangaistaan kuolemalla, ja hänet surmataan, ja sinä ripustat hänet puuhun,
23. niin älköön hänen ruumiinsa jääkö puuhun yöksi, vaan hautaa hänet samana päivänä, sillä Jumalan kiroama on se, joka on puuhun ripustettu. Älä saastuta sitä maata, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi.”

22. LUKU

Kehotuksia auttavaisuuteen

1. ”Jos näet veljesi härän tai lampaan eksyneen, älä jätä sitä siihen. Vie se takaisin veljellesi.
2. Jos veljesi ei asu lähellä, tai jos et tiedä, kuka hän on, niin korjaa eksynyt taloosi, ja olkoon se sinun huostassasi, kunnes veljesi tiedustelee sitä. Anna se silloin hänelle takaisin.
3. Tee samoin, jos veljeltäsi on kadonnut aasi, samoin, jos vaate, samoin, jos mitä muuta hyvänsä, jonka löydät. Älä jätä sitä siihen.
4. Jos näet veljesi aasin tai härän kaatuneen tielle, älä jätä sitä siihen. Auta häntä nostamaan se jaloilleen.

Käskyjä ja kieltoja

5. Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, Jumalallesi.
6. Jos kulkiessasi tapaat puusta tai maasta linnun pesän, jossa on poikaset, tai munat ja emo makaamassa poikasten tai munien päällä, niin älä ota emoa poikineen,
7. vaan päästä emo lentämään ja ota vain pojat, että menestyisit ja kauan eläisit.
8. Kun rakennat uuden talon, tee kaide kattosi ympärille, ettet saattaisi verenvikaa taloosi, jos joku sieltä putoaisi.
9. Älä kylvä viinitarhaasi kahdenlaista siementä, muutoin kaikki, mitä siinä on, sekä siemen, jonka kylvit, että viinitarhan sato, on oleva pyhäkölle pyhitetty.
10. Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla.
11. Älä pue yllesi vaatetta, joka on kudottu kahdenlaisista langoista, villaisista ja pellavaisista sekaisin.
12. Tee itsellesi tupsut viittasi neljään kulmaan, johon verhoudut.

Sukupuolisuhteita koskevia sääntöjä

13. Jos joku on ottanut vaimon ja yhtynyt häneen, mutta sitten hylkii häntä,
14. esittää häntä vastaan perättömiä syytöksiä, saattaa hänet pahaan maineeseen ja sanoo: ’Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta kun yhdyin häneen, en tavannut hänessä neitsyyden merkkiä’,
15. niin tytön isä ja äiti ottakoot ja tuokoot tytön neitsyyden merkin kaupungin vanhimmille, porttiin.
16. Tytön isä sanokoon vanhimmille: ’Minä annoin tyttäreni vaimoksi tälle miehelle, mutta tämä hylkii häntä.
17. Hän esittää häntä vastaan perättömiä syytöksiä sanoen: Minä en tavannut tyttärestäsi neitsyyden merkkiä. Mutta tässä on tyttäreni neitsyyden merkki.’ He levittäkööt vaatteen kaupungin vanhinten eteen.
18. Kaupungin vanhimmat ottakoot sen miehen ja kurittakoot häntä. Määrätkööt he hänelle sakkoa sata hopeasekeliä annettavaksi tytön isälle sen johdosta, että hän saattoi Israelin neitsyen pahaan maineeseen.
19. Tämä olkoon hänen vaimonsa, hän älköön hylätkö häntä koko elinaikanaan.
20. Mutta jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä,
21. vietäköön tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi, koska hän teki häpeällisen teon Israelissa, harjoittaen haureutta isänsä kodissa. Poista paha keskuudestasi.
22. Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista.
23. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa, ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan,
24. niin viekää molemmat kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle. Poista paha keskuudestasi.
25. Jos mies tapaa kihlatun tytön kedolla, käy häneen käsiksi ja makaa hänen kanssaan, niin mies, joka makasi hänen kanssaan, kuolkoon yksin.
26. Tytölle älä tee mitään, sillä tyttö ei ole tehnyt kuoleman rikosta. Tässä on samanlainen tapaus, kuin jos mies karkaa toisen kimppuun ja murhaa hänet.
27. Hän tapasi tytön kedolla. Kihlattu tyttö huusi, mutta hänellä ei ollut auttajaa.
28. Jos joku tapaa neitsyen, joka ei ole kihlattu, ottaa hänet kiinni ja makaa hänen kanssaan, ja heidät tavataan siitä,
29. niin mies, joka makasi hänen kanssaan, antakoon tytön isälle 50 hopeasekeliä, ja tyttö tulkoon hänen vaimokseen, koska hän raiskasi tämän. Hän älköön hylätkö tätä koko elinaikanaan.
30. Älköön kukaan ottako vaimoksi äitipuoltaan älköönkä nostako isänsä peitettä.”

____________________________________

Lk 9:51-10:12

Matkalla Jerusalemiin

51. Kun Jeesuksen ylösottamisen aika oli täyttymässä, hän suuntasi matkansa Jerusalemia kohti mennäkseen sinne.
52. Hän lähetti edellään sananviejiä. Nämä lähtivät matkalle ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistaakseen hänelle majan.
53. Siellä ei kuitenkaan otettu häntä vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemia kohti.
54. Saadessaan tietää tämän hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sanoivat: ”Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulee alas ja tuhoaa heidät [niin kuin Elijakin teki]*?”
55. Jeesus kääntyi ja nuhteli heitä [sanoen: ”Ettekö tiedä, minkä hengen lapsia te olette?
56. Sillä Ihmisen Poika ei tullut saattamaan ihmisten sieluja kadotukseen, vaan pelastamaan heitä.”]*. Niin he menivät toiseen kylään.

Jeesuksen seuraaminen

57. Heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi Jeesukselle: ”Minä seuraan sinua, mihin ikinä menet.”
58. Jeesus sanoi hänelle: ”Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi.”
59. Toiselle Jeesus sanoi: ”Seuraa minua.” Tämä vastasi: ”Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni.”
60. Jeesus sanoi hänelle: ”Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa.”
61. Vielä eräs toinen sanoi: ”Minä tahdon seurata sinua, Herra. Mutta salli minun ensin käydä ottamassa hyvästit kotiväeltäni.”
62. Jeesus sanoi hänelle: ”Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taakseen, ole sopiva Jumalan valtakuntaan.”

10. LUKU

Jeesus lähettää 70 opetuslastaan

1. Tämän jälkeen Herra valitsi 70* muuta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, minne itse aikoi mennä.
2. Hän sanoi heille: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.
3. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle.
4. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, laukkua eikä kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä.
5. Tullessanne johonkin taloon sanokaa ensiksi: ’Rauha tälle kodille!’
6. Jos siellä on rauhan lapsi, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, se palaa teille.
7. Olkaa siinä talossa, syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota. Onhan työmies ansainnut palkkansa. Älkää siirtykö talosta taloon.
8. Mihin kaupunkiin tulettekin, ja teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan.
9. Parantakaa siellä sairaita ja sanokaa heille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle’.
10. Jos teitä ei oteta vastaan johonkin kaupunkiin, menkää sen kaduille ja julistakaa:
11. ’Tomunkin, mikä kaupungistanne on tarttunut jalkoihimme, me pudistamme teille takaisin. Mutta tietäkää se, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle’.
12. Minä sanon teille: Sodoman on sinä* päivänä helpompi kuin sen kaupungin.

____________________________________

Ps 74:1-23

74. PSALMI

Temppelin raunioilla

1. Aasafin* psalmi. Miksi sinä, Jumala, hylkäsit meidät ainiaaksi, miksi suitsuaa vihasi laitumesi lampaita vastaan?
2. Muista seurakuntaasi, jonka muinoin otit omaksesi, lunastit perintösuvuksesi. Muista Siionin vuorta, läsnäolosi paikkaa.
3. Suuntaa askeleesi ainaisille raunioille. Vihollinen on raiskannut kaiken pyhäkössä.
4. Sinun vihollisesi huusivat kokouspaikassasi, he pystyttivät sinne omat merkkinsä.
5. Näytti kuin olisi tiheässä metsässä kirveitä heilutettu korkealle.
6. Kirveillä ja nuijilla he löivät rikki kaikki sen veistokset.
7. He sytyttivät sinun pyhäkkösi tuleen, häpäisivät ja panivat maan tasalle sinun nimesi asumuksen.
8. He sanoivat sydämessään: ”Me hävitämme heidät kaikki tyynni.” He polttivat kaikki maan pyhäköt.
9. Merkkejämme emme näe, ei ole enää profeettaa, eikä ole joukossamme ketään, joka tietäisi, kuinka kauan.
10. Jumala, kuinka kauan vihollinen saa herjata, vihamies lakkaamatta pilkata sinun nimeäsi?
11. Miksi pidätät kättäsi, oikeaa kättäsi? Vedä se povestasi ja hävitä heidät.
12. Jumala on Kuninkaani ammoisista ajoista. Hän toimittaa pelastuksen maan päällä.
13. Sinä halkaisit voimallasi meren, murskasit merihirviöiden  päät vetten päällä.
14. Sinä ruhjoit rikki Leviatanin päät, sinä annoit sen ruuaksi erämaan eläinten laumalle*.
15. Sinä puhkaisit kuohumaan lähteen ja puron, sinä kuivasit väkevät virrat.
16. Päivä on sinun, samoin on yö, sinä valmistit valon ja auringon.
17. Sinä määräsit kaikki maan rajat, sinun säätämäsi ovat kesä ja talvi.
18. Muista siksi tämä: vihollinen herjaa Herraa, houkkiokansa pilkkaa sinun nimeäsi.
19. Älä anna metsäkyyhkystäsi pedon valtaan, älä iäksi unohda kurjiesi elämää.
20. Muista liittoasi, sillä maan pimennot ovat täynnä väkivallan pesiä.
21. Älä salli sorretun kääntyä häväistynä takaisin. Kurja ja köyhä saakoot ylistää nimeäsi.
22. Nouse, Jumala, aja asiasi. Muista, miten houkat herjaavat sinua kaiken aikaa.
23. Älä unohda vihollistesi huutoa, älä vastustajiesi melua, joka kohoaa lakkaamatta.

____________________________________

Snl 12:11

11. Peltonsa viljelevä saa kyllin leipää, mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla.

Scroll to Top