Raamattu vuodessa huhtikuu 3

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 3
____________________________________

5Ms 23:1-25:19

23. LUKU

Israeliin kuulumattomat

1. ”Älköön kukaan, joka on kuohittu musertamalla tai leikkaamalla, pääskö Herran seurakuntaan.
2. Älköön kukaan kielletystä yhtymisestä syntynyt* pääskö Herran seurakuntaan. Älköön sellaisen jälkeläinen edes kymmenennessä polvessa pääskö Herran seurakuntaan.
3. Älköön ammonilainen ja mooabilainen pääskö Herran seurakuntaan. Älkööt heidän jälkeläisensä edes kymmenennessä polvessa koskaan pääskö Herran seurakuntaan.
4. Näin siksi, että he eivät tulleet leipää ja vettä tuoden teitä vastaan matkalla, kun olitte lähteneet Egyptistä, ja sen tähden, että hän palkkasi sinua vastaan Bileamin, Beorin pojan, Mesopotamian Petorista, sinua kiroamaan.
5. Mutta Herra, sinun Jumalasi, ei tahtonut kuulla Bileamia, vaan, muutti kirouksen sinulle siunaukseksi, sillä Herra, sinun Jumalasi, rakasti sinua.
6. Älä koskaan koko elinaikanasi harrasta heidän menestystään ja onneaan.
7. Edomilaista älä inhoa, sillä hän on sinun veljesi. Älä inhoa egyptiläistä, sillä sinä olet asunut muukalaisena hänen maassaan.
8. Lapset, jotka heille syntyvät kolmannessa polvessa, pääskööt Herran seurakuntaan.

Sotaleirin siisteys

9. Kun vihollisiasi vastaan lähdettyäsi asetut leiriin, karta kaikkea siivotonta.
10. Jos keskuudessasi on joku, joka ei ole puhdas sen johdosta, mitä hänelle on yöllä tapahtunut, hän menköön leirin ulkopuolelle. Hän älköön tulko leiriin.
11. Illan suussa hän peseytyköön vedessä, ja auringon laskettua hän tulkoon leiriin.
12. Leirin ulkopuolella sinulla olkoon syrjäinen paikka, johon sinun on mentävä tarpeellesi.
13. Olkoon sinulla aseittesi lisänä pieni lapio, ja kun siellä ulkona istut tarpeellesi, kaiva sillä kuoppa ja peitä sitten ulostuksesi.
14. Herra, sinun Jumalasi, vaeltaa leirissä auttaakseen sinua ja antaakseen vihollisesi sinun valtaasi. Sen tähden olkoon leirisi pyhä, ettei hän näkisi sinun keskuudessasi mitään häpeällistä ja kääntyisi pois sinusta.

Velvollisuuksia ja oikeuksia

15. Älä luovuta isännälleen orjaa, joka on paennut isäntänsä luota sinun luoksesi.
16. Asukoon hän sinun luonasi, keskuudessasi, valitsemassaan paikassa, jonkin kaupunkisi porttien sisäpuolella, missä hän viihtyy. Älä sorra häntä.
17. Älköön pyhäkköporttoa olko Israelin tyttärien joukossa älköönkä haureellista pyhäkköpoikaa Israelin poikien joukossa.
18. Älä tuo portonpalkkaa äläkä koiranpalkkaa* Herran, Jumalasi, huoneeseen lupauksen suoritukseksi, sillä molemmat ovat kauhistus Herralle, Jumalallesi.
19. Älä pane veljeäsi maksamaan korkoa rahasta tai elintarpeista tai muusta, mitä lainataan korkoa vastaan.
20. Muukalaisen saat panna maksamaan korkoa, mutta et veljeäsi, että Herra, Jumalasi, siunaisi sinua kaikessa, mihin ryhdyt siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi.
21. Kun teet lupauksen Herralle, Jumalallesi, täytä se viivyttelemättä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on totisesti vaativa sen sinulta, ja sinä joudut syylliseksi.
22. Mutta jos jätät lupauksen tekemättä, et joudu syylliseksi.
23. Pidä se, mikä on huuliltasi lähtenyt, ja tee niin kuin vapaaehtoisesti olet luvannut Herralle, Jumalallesi, kuten olet suullasi puhunut.
24. Kun tulet lähimmäisesi viinitarhaan, sinä saat syödä rypäleitä, minkä mielesi tekee, kunnes olet saanut kylläsi, mutta älä pane mitään astiaasi.
25. Kun tulet lähimmäisesi viljapellolle, sinä saat kädelläsi katkoa tähkäpäitä, mutta sirppiä älä heiluta lähimmäisesi viljapellolla.”

24. LUKU

Avioliitto ja avioero

1. ”Jos joku ottaa vaimon ja nai hänet, eikä vaimo häntä miellytä siksi, että mies on tavannut hänessä jotakin häpeällistä [siveetöntä], hän saa kirjoittaa tälle erokirjan, antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan.
2. Jos nainen hänen talostaan lähdettyään menee ja joutuu toisen miehen vaimoksi,
3. ja myös tämä toinen mies hylkii häntä, hän saa kirjoittaa naiselle erokirjan, antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan. Jos tämä toinen mies, joka on ottanut hänet vaimokseen, kuolee,
4. älköön hänen ensimmäinen miehensä, joka lähetti hänet pois, ottako häntä uudestaan vaimokseen tämän tultua saastutetuksi. Se olisi kauhistus Herran edessä. Älä saata syynalaiseksi maata, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi.
5. Jos joku on äskettäin ottanut vaimon, hänen ei tarvitse lähteä sotaan, älköönkä hänen kannettavakseen pantako muutakaan rasitusta. Hän olkoon vuoden ajan vapaa perhettään varten ja iloksi vaimolleen, jonka on ottanut.

Inhimillisyyden säädöksiä

6. Älköön pantiksi otettako käsikiviä, ei päällimmäistäkään kiveä, sillä se olisi hengen ottamista pantiksi.
7. Jos joku tavataan siitä, että hän on varastanut jonkun veljistään, israelilaisista, kohdellut häntä tylysti tai myynyt hänet, niin varas kuolkoon. Poista paha keskuudestasi.
8. Ole varuillasi pitalitautia vastaan ja noudata tarkoin kaikkea, mitä leeviläiset papit teille neuvovat. Noudattakaa tarkoin käskyjä, jotka minä olen heille antanut.
9. Muista, mitä Herra, Jumalasi, teki Mirjamille matkalla, kun te olitte lähteneet Egyptistä.
10. Jos lainaat jotakin lähimmäisellesi, älä mene hänen taloonsa ottamaan häneltä panttia.
11. Jää ulos, ja mies, jolle lainasit, tuokoon pantin sinulle ulos.
12. Jos hän on köyhä mies, älä mene maata pitäen hänen panttiaan,
13. vaan anna hänelle panttinsa takaisin auringon laskiessa, että hän voisi maata viitassaan ja siunaisi sinua. Se koituu sinulle vanhurskaudeksi Herran, sinun Jumalasi, edessä.
14. Älä tee vääryyttä kurjalle ja köyhälle palkkalaiselle, olipa hän veljiäsi tai muukalaisia, joita asuu maassasi, sinun porttiesi sisäpuolella.
15. Maksa hänelle palkka samana päivänä, ennen kuin aurinko laskee, sillä hän on kurja ja kaipaa palkkaansa, ettei hän huutaisi sinun tähtesi Herran puoleen, ja ettet joutuisi syylliseksi.
16. Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden. Kutakin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.
17. Älä vääristä muukalaisen äläkä orvon oikeutta, äläkä ota lesken vaatteita pantiksi.
18. Muista, että itse olit orjana Egyptissä, ja että Herra, Jumalasi, vapahti sinut sieltä. Sen tähden minä käsken sinua näin tekemään.
19. Jos korjatessasi eloa pelloltasi unohdat pellolle lyhteen, älä palaa sitä hakemaan. Se olkoon muukalaisen, orvon ja lesken oma, että Herra, Jumalasi, siunaisi sinua kaikissa kättesi töissä.
20. Kun olet pudistanut öljypuustasi hedelmät, älä enää poimi jäännöstä oksilta. Se olkoon muukalaisen, orvon ja lesken oma.
21. Kun olet korjannut sadon viinitarhastasi, älä enää pidä jälkikorjuuta. Se jääköön muukalaiselle, orvolle ja leskelle.
22. Muista, että itse olit orjana Egyptin maassa. Sen tähden minä käsken sinua näin tekemään.”

25. LUKU

Raipparangaistus

1. ”Jos miesten välillä syntyy riita, ja he astuvat oikeuden eteen ja heidät tuomitaan, syytön syyttömäksi ja syyllinen syylliseksi.
2. Jos syyllinen tuomitaan raippoihin, niin käskeköön tuomari hänen laskeutua maahan, ja hänen läsnä ollessaan annettakoon tälle hänen rikostaan vastaava määräluku raippoja.
3. Neljäkymmentä raippaa hän saa antaa hänelle, ei enempää, ettei veljeäsi häväistäisi sinun silmiesi edessä antamalla hänelle vielä useampia lyöntejä.

Puiva härkä. Lankousavioliitot

4. Älä sido puivan härän suuta.
5. Kun veljeksiä asuu yhdessä, ja joku heistä kuolee eikä hänellä ole poikaa, niin älköön vainajan leski menkö naimisiin muuhun sukuun, syrjäisen miehen kanssa. Hänen lankonsa yhtyköön häneen, ottakoon hänet vaimokseen ja täyttäköön häntä kohtaan langon velvollisuuden.
6. Esikoinen, jonka vaimo synnyttää, katsottakoon kuolleen veljen omaksi, ettei hänen nimeään pyyhittäisi pois Israelista.
7. Mutta jos mies ei suostu ottamaan kälyään vaimoksi, niin menköön käly porttiin vanhinten eteen ja sanokoon: ’Minun lankoni kieltäytyy pysyttämästä veljensä nimeä Israelissa. Hän ei halua täyttää langon velvollisuutta’.
8. Hänen kaupunkinsa vanhimmat kutsukoot hänet ja puhutelkoot häntä. Jos hän pysyy päätöksessään ja sanoo: ’En suostu ottamaan häntä vaimokseni’,
9. niin hänen kälynsä astukoon hänen luokseen vanhinten silmien eteen, vetäköön kengän hänen jalastaan, sylkeköön häntä silmille ja lausukoon: ’Näin tehtäköön jokaiselle, joka ei rakenna veljensä huonetta’.
10. Hänen perhettään nimitettäköön sitten Israelissa ’paljasjalan perheeksi’.

Säädyllisyys. Oikeat mitat

11. Jos kaksi miestä tappelee keskenään, ja toisen vaimo tulee auttamaan miestään sen käsistä, joka häntä lyö, ja ojentaa kätensä ja tarttuu tämän häpyyn,
12. niin hakkaa poikki hänen kätensä säälimättä.
13. Älä pidä kukkarossasi kahdenlaisia punnuksia, suurempia ja pienempiä.
14. Älä pidä talossasi kahdenlaista eefa-mittaa, suurempaa ja pienempää.
15. Olkoon sinulla täydet ja oikeat punnukset. Olkoon sinulla täysi ja oikea eefa-mitta, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
16. Sillä jokainen, joka tekee vääryyttä, käyttää vääriä punnuksia ja vääriä mittoja, on kauhistus Herralle.

Amalek hävitettävä

17. Muista, mitä amalekilaiset tekivät sinulle matkalla, kun olit lähtenyt Egyptistä,
18. kuinka he Jumalaa pelkäämättä hyökkäsivät sinun kimppuusi, kun olit väsynyt ja uuvuksissa, ja surmasivat heikommat, jotka olivat jääneet jälkipäähän.
19. Sen tähden, kun Herra, sinun Jumalasi, antaa sinun päästä rauhaan kaikista ympärillä olevista vihollisistasi siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, ottaaksesi sen omaksesi, niin pyyhi pois Amalekin muisto taivaan alta. Älä tätä unohda.”

____________________________________

Lk 10:13-37

Voi sinua!

13. Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Jos ne voimateot, jotka on suoritettu teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikaa sitten säkissä ja tuhassa istuen nöyrtyneet parannukseen.
14. Tyyron ja Siidonin onkin oleva tuomiolla helpompi kuin teidän.
15. Sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut taivaaseen? Alas tuonelaan sinun on painuttava.
16. Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Joka hylkää minut, hylkää Hänet, joka on minut lähettänyt.”

Lähetettyjen paluu

17. Ne 70 (72) [saarnamatkalle lähetettyä] palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden.”
18. Jeesus sanoi heille: ”Minä näin Saatanan putoavan taivaasta kuin salaman.
19. Minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
20. Älkää kuitenkaan iloitko siitä, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että nimenne ovat kirjoitetut taivaissa.”

Itseviisaat ja lapsenmieliset

21. Sillä hetkellä Jeesus riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja järkeviltä* ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin sinä, Isä, olet nähnyt hyväksi.
22. Kaikki on Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu kuin Isä tunne, kuka Poika on, eikä kukaan muu tunne Isää kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.”
23. Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi heille erikseen: ”Autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette.
24. Minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.”

Lainoppinut ja Jeesus

25. Eräs lainoppinut nousi ja koetteli Jeesusta kysymällä: ”Opettaja, mitä minun on tehtävä periäkseni iäisen elämän?”
26. Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä on laissa* kirjoitettuna? Kuinka luet?”
27. Mies vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimastasi ja koko mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
28. Jeesus sanoi: ”Oikein vastasit. Tee se, niin saat elää.”
29. Tahtoen osoittautua vanhurskaaksi mies kysyi Jeesukselta:
”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?”

Laupias samarialainen

30. Jeesus vastasi hänelle: ”Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui rosvojen käsiin. Nämä riisuivat hänet alasti, löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi.
31. Eräs pappi sattui kulkemaan sitä tietä, näki hänet ja meni ohi.
32. Samoin muuan leeviläinen: tullessaan sille paikalle ja nähdessään hänet hän meni ohi.
33. Mutta kun eräs sitä tietä matkustava samarialainen tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, hänen tuli tätä sääli.
34. Hän meni miehen luo, sitoi hänen haavansa, vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä.
35. Seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: ’Hoida häntä, ja mitä sinulta kuluu lisää, minä maksan sen sinulle palatessani’.
36. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoittautui rosvojen käsiin joutuneen lähimmäiseksi?”
37. Mies vastasi: ”Se, joka sääli ja auttoi häntä.” Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja tee sinä samoin.”

____________________________________

Ps 75:1-11

75. PSALMI

Jumalan tuomiot

1. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuin ”Älä turmele.” Aasafin psalmi.
2. Me kiitämme sinua, Jumala, sinua me kiitämme. Lähellä on sinun nimesi, sinun ihmeistäsi kerrotaan.
3. ”Vaikka valitsenkin ajan, minä tuomitsen oikein.
4. Vaikka maa kaikkine asukkaineen menehtyy pelkoon, minä pidän pystyssä sen patsaat. Sela.
5. Pöyhkeilijöille minä sanon: älkää pöyhkeilkö, ja jumalattomille: älkää sarvea* korottako.
6. Älkää nostako sarveanne korkealle, älkää puhuko niskoitellen, julkeasti.”
7. Ei tule apua idästä, ei lännestä, ei vuorisesta erämaasta.
8. Onhan Jumala tuomari: toisen hän alentaa, toisen ylentää.
9. Herran kädessä on malja, joka on täynnä vaahtoavaa höystettyä viiniä, ja siitä hän kaataa. Kaikki maan jumalattomat joutuvat sitä juomaan, särpimään pohjasakkaa myöten.
10. Mutta minä julistan ja veisaan alati kiitosta Jaakobin Jumalalle.
11. ”Kaikki jumalattomien sarvet* minä murran. Korkealle kohoavat vanhurskaan sarvet.”

____________________________________

Snl 12:12-14


12. Jumalaton himoitsee pahojen saalista, mutta vanhurskasten juuri on antoisa.
13. Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä.
14. Suunsa hedelmästä mies saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt.

Scroll to Top