Raamattu vuodessa huhtikuu 4

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 4
____________________________________

5Ms 26:1 – 27:26

26. LUKU

Sadonkorjuulahjat pyhäkölle

1. ”Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi,. ja sinä otat sen omaksesi ja asetut siihen,
2. niin ota uutiset kaikista maasi hedelmistä, mitä saat satona maastasi, jonka Herra, Jumalasi, antaa sinulle. Pane ne koriin ja mene siihen paikkaan, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee nimensä läsnäolon sijaksi.
3. Mene siihen aikaan pappina olevan luo ja sano hänelle: ’Minä tunnustan tänä päivänä Herralle, Jumalallesi, että olen tullut siihen maahan, jonka Herra meidän isillemme vannotulla valalla on luvannut antaa meille’.
4. Pappi ottakoon korin sinun kädestäsi ja asettakoon sen Herran, sinun Jumalasi, alttarin eteen.
5. Lausu Herran, Jumalasi, edessä: ’Isäni oli vaelteleva aramealainen, joka meni Egyptiin vähäinen joukko mukanaan. Hän asui siellä muukalaisena ja tuli siellä suureksi, väkeväksi ja lukuisaksi kansaksi.
6. Mutta egyptiläiset kohtelivat meitä pahoin, rasittivat meitä ja teettivät meillä kovaa työtä.
7. Silloin me huusimme Herran, isiemme Jumalan, puoleen. Herra kuuli huutomme ja näki kurjuutemme, vaivamme ja kärsimämme sorron.
8. Herra vei meidät pois Egyptistä väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella, tehden suuria ja pelottavia tunnustekoja ja ihmeitä.
9. Hän toi meidät tähän paikkaan ja antoi meille tämän maan, joka vuotaa maitoa ja mettä.
10. Minä tuon nyt uutiset sen maan hedelmistä, jonka sinä, Herra, minulle annoit.’ Aseta ne Herran, Jumalasi, eteen, kumartaen rukoile Herran, Jumalasi, edessä
11. ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra, Jumalasi, on antanut sinulle ja perheellesi, sinä, leeviläinen ja muukalainen, joka asuu sinun keskuudessasi.

Kymmenykset

12. Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi,
13. niin sano Herran, Jumalasi, edessä: ’Minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leeviläiselle ja muukalaiselle, orvolle ja leskelle sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut. En ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unohtanut.
14. Minä en syönyt siitä mitään silloin, kun minulla oli suru, en vienyt siitä mitään pois silloin, kun olin saastunut, enkä antanut siitä mitään vainajalle. Olen kuullut Herran, Jumalani, ääntä. Olen tehnyt niin kuin sinä olet käskenyt tehdä.
15. Katso pyhästä asunnostasi, taivaasta, ja siunaa kansaasi Israelia ja sitä maata, jonka olet meille antanut, kuten valalla vannoen lupasit isillemme, maata, joka vuotaa maitoa ja mettä.’
16. Tänä päivänä Herra, Jumalasi, käskee sinua tottelemaan näitä käskyjä ja säädöksiä. Noudata ja seuraa niitä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.
17. Sinä olet tänään kuullut Herran, Jumalasi, julistavan, että hän tahtoo olla sinun Jumalasi, ja että sinun on vaellettava hänen teitään ja noudatettava hänen käskyjään, säädöksiään ja ohjeitaan sekä toteltava häntä.
18. Herra on kuullut sinun tänä päivänä julistavan, että tahdot olla hänen omaisuuskansansa, kuten hän on sinulle puhunut, ja noudattaa kaikkia hänen käskyjään.
19. Hän tahtoo asettaa sinut korkeammaksi kaikkia luomiaan kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi, ja että olisit Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, kuten hän on puhunut.”

27. LUKU

Herran käskyt kiviin

1. Mooses ja Israelin vanhimmat käskivät kansaa sanoen: ”Noudattakaa kaikkia niitä käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan.
2. Kun te menette Jordanin yli siihen maahan, jonka Herra, Jumalasi, sinulle antaa, pystytä itsellesi suuria kiviä ja sivele ne kalkilla.
3. Kirjoita niihin kaikki tämän lain* sanat, kun menet joen yli siihen maahan, jonka Herra, Jumalasi, antaa sinulle, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, kuten Herra, isiesi Jumala, on sinulle puhunut.
4. Kun te olette menneet Jordanin yli, niin pystyttäkää Eebalin vuorelle ne kivet, joista minä tänä päivänä annan teille käskyn, ja sivele ne kalkilla.

Alttari Eebalille

5. Rakenna siihen alttari Herralle, Jumalallesi, alttari kivistä, joihin et saa koskea rauta-aseella.
6. Hakkaamattomista kivistä rakenna Herran, Jumalasi, alttari. Uhraa sen päällä polttouhreja Herralle, Jumalallesi,
7. teurasta teuraita yhteysuhriksi, syö siellä ja iloitse Herran, Jumalasi, edessä.
8. Kirjoita kiviin kaikki tämän opetuksen sanat hyvin selkeästi.”
9. Mooses ja leeviläiset papit puhuivat koko Israelille sanoen: ”Ole hiljaa ja kuule Israel! Tänä päivänä on sinusta tullut Herran, Jumalasi, kansa.
10. Kuule siis Herraa, Jumalaasi, ja noudata hänen käskyjään ja ohjeitaan, jotka minä tänä päivänä sinulle annan.”
11. Mooses antoi sinä päivänä kansalle käskyn:
12. ”Kun te olette menneet Jordanin yli, asettukoot nämä Garisiminvuorelle siunaamaan kansaa: Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Joosef ja Benjamin.
13. Nämä taas asettukoot Eebalinvuorelle julistamaan kirouksen: Ruuben, Gaad, Asser, Sebulon, Daan ja Naftali.
14. Leeviläiset lausukoot ja julistakoot kovalla äänellä kaikille Israelin miehille:
15. ’Kirottu olkoon se, joka tekee jumalankuvan, veistetyn tai valetun, taitajan käden tekemän, ja joka pystyttää sen salaa kauhistukseksi Herralle’. Kaikki kansa vastatkoon ja sanokoon: ’Aamen’.
16. ’Kirottu olkoon se, joka häpäisee isäänsä tai äitiään’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
17. ’Kirottu olkoon se, joka siirtää lähimmäisensä rajan’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
18. ’Kirottu olkoon se, joka vie sokean harhaan tieltä’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
19. ’Kirottu olkoon se, joka vääristää muukalaisen, orvon tai lesken oikeuden’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
20. ’Kirottu olkoon se, joka makaa äitipuolensa kanssa, sillä hän nostaa isänsä peitteen’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
21. ’Kirottu olkoon se, joka sekaantuu eläimeen’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
22. ’Kirottu olkoon se, joka makaa sisarensa, isänsä tyttären tai äitinsä tyttären, kanssa’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
23. ’Kirottu olkoon se, joka makaa anoppinsa kanssa’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
24. ’Kirottu olkoon se, joka salaa murhaa lähimmäisensä’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
25. ’Kirottu olkoon se, joka ottaa lahjuksen surmatakseen viattoman’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.
26. ’Kirottu olkoon se, joka ei noudata tämän lain sanoja eikä täytä niitä’. Kaikki kansa sanokoon: ’Aamen’.”

____________________________________

Lk 10:38 – 11:13

Martta ja Maria

38. Heidän matkatessaan Jeesus meni erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet kotiinsa.
39. Hänen sisarensa Maria asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.
40. Martta taas puuhasi monissa palvelutoimissa. Hän tuli ja sanoi Jeesukselle: ”Herra, etkö välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksin palvelemaan? Sano hänelle, että hän auttaisi minua.”
41. Herra vastasi hänelle: ”Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet.
42. Vain yksi on tarpeen*. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.”

11. LUKU

Jeesus opettaa rukoilemaan

1. Kun Jeesus oli ollut eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: ”Herra, opeta meitä rukoilemaan, kuten Johanneskin opetti opetuslapsiaan.”
2. Jeesus sanoi heille: ”Kun rukoilette, sanokaa: Isä (meidän, joka olet taivaissa). Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. (Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.)*
3. Anna meille päivittäin meidän jokapäiväinen leipämme.
4. Anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen (,vaan pelasta meidät pahasta).”
5. Jeesus sanoi heille: ”Jos jollakin teistä on ystävä, ja hän menee tämän luo yösydännä sanoen hänelle: ’Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää,
6. sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä’,
7. ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: ’Älä minua vaivaa. Ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat kanssani vuoteessa. En voi nousta antamaan sinulle’.
8. Minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan siksi, että pyytäjä on hänen ystävänsä, hän nousee kuitenkin siksi, ettei toinen hellitä, ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee.
9. Minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.
10. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
11. Kuka teistä on isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen,
12. tai joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin?
13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen tätä lahjaa anoville.”

____________________________________

Ps 76:1-13

76. PSALMI

Kuka kestää Herran vihan?

1. Veisuunjohtajalle. Kielisoittimilla. Aasafin psalmi.
2. Jumala on tunnettu Juudassa, hänen nimensä on suuri Israelissa.
3. Saalemissa on hänen majansa ja hänen [nimensä] asumus Siionissa.
4. Siellä hän mursi jousen salamat, kilven, miekan ja sodan. Sela.
5. Kirkkaudessa ja vallassa sinä olet suurempi kuin ikuiset vuoret.
6. Urhoollisilta ryöstettiin aseet, he uupuivat uneen. Kaikkien soturien kädet herposivat.
7. Sinun nuhtelustasi, Jaakobin Jumala, vaunut ja hevoset vaipuivat raskaaseen uneen.
8. Sinä olet peljättävä, kuka kestää edessäsi, kun sinä vihastut?
9. Taivaasta sinä annoit tuomiosi kuulua. Maa pelästyi ja vaikeni
10. Jumalan noustessa tuomiolle vapahtamaan kaikki maan nöyrät. Sela.
11. Ihmisten viha tulee sinulle ylistykseksi. Sinä vyöttäydyt vihan ankaruuteen.
12. Tehkää lupauksia ja täyttäkää ne Herralle, Jumalallenne. Kaikki hänen ympärillään asuvat tuokoot lahjoja Peljättävälle,
13. joka lannistaa ruhtinaitten hengen ja on peljättävä maan kuninkaille.

____________________________________

Snl 12:15-17

15. Houkan tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta neuvoa kuunteleva on viisas.
16. Tyhmän suuttumus tulee kohta ilmi, mutta järkevä peittää kärsimänsä häpeän.
17. Toden puhuja esittää asian oikein, mutta väärä todistaja yrittää harhauttaa.

Scroll to Top