Raamattu vuodessa maaliskuu 31

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 31
____________________________________

5Ms 16:1 -17:20

16. LUKU

Pääsiäinen

1. ”Ota huomioon aabibkuu* ja vietä pääsiäisjuhlaa Herran, sinun Jumalasi, kunniaksi, sillä aabibkuussa Herra, sinun Jumalasi, vei yöllä sinut pois Egyptistä.
2. Teurasta Herralle, sinun Jumalallesi, pääsiäisuhri,. lampaita ja nautoja, siinä paikassa, jonka Herra valitsee nimensä läsnäolon sijaksi.
3. Älä syö sen kera hapanta. Syö seitsemänä päivänä sen kanssa happamatonta leipää, kurjuuden leipää: Sinähän lähdit kiiruusti pois Egyptin maasta. Muista alati sitä päivää, jona lähdit Egyptin maasta.
4. Seitsemänä päivänä älköön koko maassasi olko hapanta taikinaa. Siitä, mitä teurastat ensimmäisen päivän ehtoona, älköön mitään lihaa jääkö yön yli seuraavaan aamuun.
5. Sinä et saa teurastaa pääsiäisuhria niiden kaupunkiesi porttien sisäpuolella, jotka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
6. Siinä paikassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee nimensä läsnäolon sijaksi, teurasta pääsiäisuhri, ehtoolla, auringon laskiessa, sinä määrähetkenä, jona lähdit Egyptistä.
7. Keitä ja syö se siinä paikassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee. Aamulla saat sitten lähteä paluumatkalle ja mennä kotiisi.
8. Kuutena päivänä syö happamatonta leipää, ja seitsemäntenä päivänä olkoon juhlakokous Herran, Jumalasi, kunniaksi. Älä silloin toimita mitään askaretta.

Viikkojuhla (”helluntai”)

9. Laske seitsemän viikkoa. Siitä alkaen, kun sirppi ensi kerran pannaan olkeen, laske seitsemän viikkoa
10. ja vietä viikkojuhla Herran, Jumalasi, kunniaksi kätesi vapaaehtoisin lahjoin, joita annat sen mukaan kuin Herra, sinun Jumalasi, on antanut sinulle siunausta.
11. Iloitse Herran, Jumalasi, edessä, sinä, poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja palvelijattaresi, leeviläinen, joka asuu porttiesi sisäpuolella, muukalainen, orpo ja leski, jotka ovat keskuudessasi siinä paikassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee nimensä läsnäolon sijaksi.
12. Muista, että itse olit orjana Egyptissä, ja noudata tarkoin näitä käskyjä.

Lehtimajanjuhla

13. Lehtimajanjuhlaa vietä seitsemän päivää korjatessasi satoa puimatantereeltasi ja kuurnastasi.
14. Iloitse tänä juhlanasi, sinä, poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja palvelijattaresi, leeviläinen, muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat sinun porttiesi sisäpuolella.
15. Seitsemän päivää juhli Herran, Jumalasi, kunniaksi siinä paikassa, jonka Herra valitsee. Herra, sinun Jumalasi, on näet siunaava sinua kaikessa, minkä saat satona, ja kaikissa kättesi töissä. Sen johdosta ole iloinen.
16. Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki miesväkesi Herran, Jumalasi, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee: happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana. Mutta tyhjin käsin älköön tultako Herran kasvojen eteen.
17. Kukin tuokoon lahjana sen, minkä voi, sen siunauksen mukaan, minkä Herra, Jumalasi, on sinulle antanut.

Tuomarit ja päälliköt

18. Aseta tuomarit ja päälliköt eri heimojasi varten kaikkien niiden kaupunkiesi portteihin, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle. He tuomitkoot kansaa oikein.
19. Älä vääristä oikeutta, älä katso henkilöön äläkä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee viisaiden silmät ja vääristää syyttömien asiat.
20. Oikeudenmukaisuutta, vain oikeuden noudattamista harrasta, että eläisit ja ottaisit omaksesi maan, jonka Herra, Jumalasi, antaa sinulle.
21. Älä pystytä itsellesi asera-paaluja, älä mitään puuta Herran, sinun Jumalasi, alttarin viereen, jonka teet itsellesi.
22. Älä myöskään pystytä itsellesi kivipatsasta*, sillä niitä Herra, sinun Jumalasi, vihaa.”

17. LUKU

1. ”Älä uhraa Herralle, Jumalallesi, nautaa tai lammasta, jossa on jokin vamma, mikä paha vika tahansa, sillä se on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.

Epäjumalien palvonnan rangaistus

2. Jos sinun keskuudessasi, niiden kaupunkiesi porttien sisäpuolella, jotka Herra, Jumalasi, antaa sinulle, on mies tai nainen, joka tekee sitä, mikä on pahaa Herran, Jumalasi, silmissä, rikkoo liittonsa,
3. menee ja palvelee muita jumalia ja kumartaa niitä: aurinkoa, kuuta tai kaikkea taivaan joukkoa, minkä minä olen
kieltänyt*,
4. ja siitä ilmoitetaan sinulle, niin että saat kuulla siitä, tutki asia tarkoin. Jos on totta ja varmaa, että sellaista kauhistusta on harjoitettu Israelissa,
5. vie se mies tai se nainen, joka on tehnyt sellaisen pahan, porttiesi edustalle – se mies tai se nainen – ja kivitä heidät kuoliaaksi.
6. Kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuolemaan tuomittu surmattakoon. Yhden ainoan todistajan todistuksen nojalla älköön häntä surmattako.
7. Todistajan käsi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen hänet, ja sitten koko kansan käsi. Poista paha keskuudestasi.

Korkein tuomioistuin

8. Jos joku murhaa, omaisuusriitaa tai pahoinpitelyä koskeva asia tai mikä muu asia hyvänsä, josta porteissasi riidellään, näyttää sinusta liian vaikealta ratkaista, niin nouse ja mene siihen paikkaan, jonka Herra, Jumalasi, valitsee.
9. Mene leeviläisten pappien luo ja sen luo, joka siihen aikaan on tuomarina. Kysy heiltä, ja he ilmoittavat sinulle tuomion.
10. Tee sen sanan mukaan, minkä he sinulle ilmoittavat siinä paikassa, jonka Herra valitsee. Noudata tarkoin kaikkea, mitä he sinulle opettavat.
11. Tee sen lain mukaan, minkä he sinulle opettavat, ja sen tuomion mukaan, minkä he sinulle julistavat, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle siitä, mitä he sinulle ilmoittavat.
12. Mutta jos joku menettelee niin julkeasti, ettei kuule pappia, joka siellä seisoo palvelemassa Herraa, sinun Jumalaasi, tai tuomaria, niin se mies kuolkoon.
13. Poista paha Israelista. Kaikki kansa kuulkoon sen ja pelätköön, ettei kukaan enää olisi niin julkea.

Kuninkuutta koskevat ohjeet

14. Kun tulet maahan, jonka Herra, Jumalasi, antaa sinulle, otat sen omaksesi, asetut siihen ja ajattelet: ’Minä asetan itselleni kuninkaan, kuten on kaikilla kansoilla, jotka asuvat ympärilläni’,
15. niin aseta itsellesi kuninkaaksi se, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee. Aseta joku veljistäsi kuninkaaksesi. Älä korota hallitsijaksesi muukalaista miestä, joka ei ole sinun veljesi.
16. Mutta älköön kuningas hankkiko itselleen paljon hevosia älköönkä lähettäkö väkeä takaisin Egyptiin hankkimaan paljon hevosia, sillä Herra on sanonut teille: ’Älkää enää palatko tätä tietä’.
17. Älköön hän ottako itselleen monta vaimoa, ettei hänen sydämensä luopuisi pois [Herrasta], älköönkä hän kootko itselleen ylen paljon hopeaa ja kultaa.
18. Kun hän on noussut valtaistuimelleen, kirjoituttakoon hän itselleen kirjaan jäljennöksen tästä laista, joka on leeviläisten pappien huostassa.
19. Pitäköön hän sen luonaan ja lukekoon sitä niin kauan kuin elää, että oppisi pelkäämään Herraa, Jumalaansa. Noudattakoon hän tarkoin kaikkia tämän lain sanoja ja näitä käskyjä,
20. ettei hänen sydämensä ylpistyisi veljiään kohtaan. Älköön hän poiketko sen käskyistä, ei oikealle eikä vasemmalle, että hän ja hänen poikansa hallitsisivat kauan Israelin keskuudessa.”

____________________________________

Lk 9:7-27

Herodes kysyy Jeesuksesta

7. Neljännesruhtinas Herodes* kuuli kaikesta, mitä tapahtui, eikä tiennyt, mitä ajatella. Jotkut näet sanoivat Johanneksen nousseen kuolleista,
8. toiset arvelivat Elijan ilmestyneen, toisten mukaan joku vanhoista profeetoista oli noussut ylös.
9. Herodes sanoi: ”Johanneksen minä olen mestauttanut, mutta kuka on tämä, josta kuulen tuollaista?” Hän etsi tilaisuutta nähdä hänet.

Apostolit palaavat

10. Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaiken, mitä olivat tehneet. Hän otti heidät mukaansa ja vetäytyi yksinäisyyteen Beetsaidan kaupungin lähistölle.
11. Kun ihmiset saivat sen tietää, he seurasivat häntä. Hän otti heidät vastaan, puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi sen tarpeessa olevat.
12. Päivän alkaessa laskea ne kaksitoista tulivat ja sanoivat Jeesukselle: ”Lähetä ihmiset pois, että he menisivät ympärillä oleviin kyliin ja maataloihin majoittumaan ja saamaan ruokaa. Mehän olemme täällä asumattomassa seudussa.”

Jeesus ruokkii 5000 miestä

13. Jeesus sanoi heille: ”Antakaa te heille syötävää.” He sanoivat: ”Meillä ei ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa – vai olisiko meidän mentävä ostamaan ruokaa koko tälle joukolle.”
14. Heitä oli noin 5000 miestä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Asettakaa heidät aterioimaan ryhmittäin, noin 50 kuhunkin.”
15. He tekivät niin ja järjestivät kaikki aterioimaan.
16. Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen, siunasi ja mursi ne, antaen ne opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi.
17. Kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Heiltä jääneet tähteet kerättiin, 12 korillista palasia.

Pietarin tunnustus

18. Jeesus oli kerran yksinäisessä paikassa rukoilemassa, ja hänen opetuslapsensa olivat hänen kanssaan. Hän kysyi heiltä: ”Kenen ihmiset sanovat minun olevan?”
19. He vastasivat: ”Jotkut Johannes Kastajan, toiset Elijan, toiset taas sanovat, että joku vanhoista profeetoista on noussut ylös.”
20. Jeesus kysyi: ”Kenen te sanotte minun olevan?” Pietari vastasi: ”Sinä olet Jumalan Kristus.”
21. Vakavasti varoittaen hän kielsi heitä kenellekään puhumasta tästä.

Jeesuksen tuleva kärsimys ja ylösnousemus

22. Jeesus sanoi: ”Ihmisen Pojan on kärsittävä paljon ja jouduttava vanhinten, ylipappien ja kirjanoppineiden hylkäämäksi, tultava surmatuksi ja kolmantena päivänä noustava ylös.”

Seuraajien risti

23. Jeesus sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24. illä joka haluaa pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, pelastaa sen.
25. Mitä se näet hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai vahinkoon?
26. Joka häpeää minua ja minun sanojani, häntä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa sekä Isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa.
27. Totisesti minä sanon teille: Tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan”*.

____________________________________

Ps 72:1-20

72. PSALMI

Rukous kuninkaan puolesta

1. Salomon psalmi. Jumala, auta kuningasta tuomitsemaan, niin kuin sinä tuomitset. Auta kuninkaan poikaa noudattamaan sinun vanhurskauttasi.
2. Hallitkoon hän sinun kansaasi vanhurskaasti ja sinun kurjiasi oikeuden mukaan.
3. Vuoret kantakoot rauhaa kansalle, niin myös kukkulat vanhurskauden voimasta.
4. Auttakoon hän kansan kurjat oikeuteen, pelastakoon köyhien lapset ja musertakoon sortajan.
5. Niin he pelkäävät sinua niin kauan kuin aurinko paistaa ja kuu kumottaa, polvesta polveen.
6. Olkoon hän kuin sade, joka valuu nurmikolle, kuin sadekuuro, joka kastelee maan.
7. Hänen päivinään vanhurskas kukoistaa, ja rauha on oleva runsas, kunnes kuuta ei enää ole.
8. Hallitkoon hän merestä mereen ja virrasta maan ääriin.
9. Hänen edessään erämaan asujat polvistuvat, ja hänen vihollisensa nuolevat tomua.
10. Tarsiin ja saarten kuninkaat tuovat lahjoja, Saban ja Seban kuninkaat maksavat veroa.
11. Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat häntä,
12. sillä hän pelastaa köyhän, joka huutaa apua, kurjan ja sen, jolla ei ole auttajaa.
13. Hän armahtaa kurjaa ja avutonta, ja hän pelastaa köyhien elämän.
14. Hän vapauttaa heidän elämänsä sorrosta ja väkivallasta, ja heidän verensä on hänen silmissään kallis.
15. Hän eläköön, ja hänelle tuotakoon Saban kultaa. Hänen puolestaan rukoiltakoon alati, ja siunattakoon häntä lakkaamatta.
16. Maa kasvakoon runsaasti viljaa vuorten huippuja myöten, ja sen hedelmä huojukoon kuin Libanon[in metsä]. Kansaa nouskoon kaupungeista kuin kasveja maasta.
17. Olkoon hänen nimensä iäti, ennen aurinkoa, JiNNooN*, ja kaikki kansat siunatkoot itseään hänessä onnellisiksi.
18. Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa ihmeiden tekijä.
19. Iäti siunattu olkoon hänen kunniansa nimi, ja koko maa olkoon täynnä hänen kunniaansa. Aamen, aamen.
20. Daavidin, Iisain pojan, rukoukset päättyvät.

____________________________________

Snl 12:8-9

8. Ymmärryksensä mukaan miestä kiitetään, mutta nurjasydämistä halveksitaan.
9. Parempi halpa-arvoinen, jolla on palvelija, kuin rehentelijä, joka on vailla leipää.

Scroll to Top