Raamattu vuodessa maaliskuu 30

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 30
____________________________________

5Ms 13:1 – 15:23

13. LUKU

Varoituksia eksytyksistä

1. ”Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkin tunnusteon tai ihmeen,
2. ja jos sitten todellakin tapahtuu. se tunnusteko tai ihme, josta hän on puhunut sinulle sanoen: ’Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä’,
3. niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, vain koettelee teitä tietääkseen, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne.
4. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa.
5. Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä. Hän on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi.
6. Jos sinun veljesi, äitisi poika, tai sinun poikasi tai tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma sielusi, salaa houkuttee sinua ja sanoo:’Käykäämme palvelemaan muita jumalia’, joita sinä et tunne eivätkä sinun isäsi tunteneet,
7. niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne, lähellä sinua tai kaukana sinusta, maan äärestä toiseen,
8. älä noudata hänen mieltään äläkä kuule häntä. Älä sääli äläkä armahda häntä äläkä salaa hänen rikostaan,
9. vaan surmaa hänet: Oma kätesi kohotkoot ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen hänet, ja sitten koko kansan käsi.
10. Kivitä hänet kuoliaaksi, sillä hän koetti saada sinut luopumaan Herrasta, Jumalastasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
11. Koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön, ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi.
12. Jos sinä kuulet sanottavan, että jossakin kaupungeistasi, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinun asuttaviksesi,
13. keskuudestasi on lähtenyt kelvottomia miehiä, jotka viettelevät kaupunkinsa asukkaita sanoen: ’Käykäämme palvelemaan muita jumalia’, joita te ette tunne,
14. niin tutki, tiedustele ja kysele tarkoin. Jos on totta ja varmaa, että sellaista kauhistusta on harjoitettu keskuudessasi,
15. niin surmaa sen kaupungin asukkaat miekan terällä ja vihi tuhon omaksi se ja kaikki, mitä siinä on, ja tapa sen karjakin miekan terällä.
16. Kokoa kaikki siitä otettu saalis keskelle sen toria ja polta tulella sekä kaupunki että kaikki siitä otettu saalis kokonaisuhrina Herralle, Jumalallesi. Jääköön se ainaiseksi rauniokummuksi, älköönkä sitä koskaan enää rakennettako.
17. Älköön siitä tuhon omaksi vihitystä mitään tarttuko sinun käsiisi, että Herra kääntyisi pois vihansa hehkusta, antaisi sinulle armon ja armahtaisi sinua ja sallisi sinun lisääntyä, kuten hän on vannonut sinun isillesi,
18. jos sinä vain kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä annan sinulle, ja teet sitä, mikä on oikein Herran, sinun Jumalasi, edessä.”

14. LUKU

Pakanalliset surutavat

1. ”Te olette Herran, teidän Jumalanne, lapsia. Älkää viileskelkö ihoanne älkääkä ajako päätänne otsapuolelta paljaaksi vainajan tähden.
2. Olethan sinä Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa, ja Herra on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, joita on maan päällä.

Puhtaat ja saastaiset eläimet

3. Älä syö mitään, mikä on kauhistus.
4. Nämä ovat ne nelijalkaiset eläimet, joita saatte syödä: Nauta, lammas ja vuohi,
5. peura, gaselli, metsäkauris, vuorikauris, musta antilooppi, keihäsantilooppi ja villivuohi,
6. kaikki ne nelijalkaiset eläimet, joilla on kokonaan halkinaiset, kaksivarpaiset sorkat ja jotka märehtivät. Niitä saatte syödä.
7. Näitä älkää kuitenkaan syökö niistä, jotka märehtivät, ja niistä, joilla on kokonaan halkinaiset sorkat: Kamelia, jänistä* ja tamaania, jotka kyllä märehtivät, mutta joilla ei ole sorkkia: ne olkoot teille saastaisia.
8. Sika, jolla kyllä on sorkat, mutta joka ei märehdi, olkoon teille saastainen. Näiden lihaa älkää syökö, ja niiden raatoihin älkää koskeko.
9. Kaikista vesieläimistä saatte syödä näitä: kaikkia, joilla on evät ja suomukset, te saatte syödä.
10. Mutta kaikista niistä, joilla ei ole eviä eikä suomuksia, älkää syökö mitään: Ne olkoot teille saastaisia.
11. Kaikkia puhtaita lintuja te saatte syödä.
12. Mutta nämä ovat linnuista ne, joita älkää syökö: kotka, partakorppikotka, harmaa korppikotka,
13. haarahaukka ja suohaukkalajit,
14. kaikki korppilajit,
15. strutsi, pääskynen, kalalokki, jalohaukkalajit,
16. huuhkaja, kissapöllö, sarvipöllö,
17. pelikaani, likakorppikotka, kalasääksi,
18. haikara, sirriäislajit, harjalintu ja yölepakko.
19. Myös kaikki siivelliset pikkueläimet olkoot teille saastaisia, niitä älköön syötäkö.
20. Kaikkia puhtaita siivellisiä te saatte syödä.
21. Älkää syökö mitään itsestään kuollutta. Muukalaiselle, joka on sinun porteissasi, sinä saat antaa sitä syötäväksi, tai myy se vieraalle. Sinähän olet Herralle, sinun Jumalallesi pyhitetty kansa. Älä keitä vohlaa emänsä maidossa.

Kymmenykset

22. Kaikesta kylvösi sadosta, joka kasvaa pellollasi, anna joka vuosi kymmenykset.
23. Syö ne Herran, sinun Jumalasi, edessä, siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi: kymmenykset jyvistäsi, viinistäsi ja öljystäsi, niin myös nautojesi ja lampaittesi esikoiset, että oppisit pelkäämään Herraa, sinun Jumalaasi, kaikkena elinaikanasi.
24. Mutta jos tie on sinulle liian pitkä, niin ettet voi kantaa kannettavaasi, koska se paikka, jonka Herra, sinun Jumalasi, on valinnut asettaakseen siihen nimensä, on sinulle liian kaukana – Herra, Jumalasi, näet siunaa sinua –
25. muuta se rahaksi, pane raha kääröön, ota se käteesi ja mene siihen paikkaan, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee.
26. Osta sillä rahalla kaikkea, mitä haluat, joko nautoja tai lampaita, tuoretta tai käynyttä viiniä, kaikkea, mitä mielesi tekee, ja syö siellä Herran, Jumalasi, edessä ja iloitse, sinä ja perheesi.
27. Älä jätä osattomaksi leeviläistä, joka asuu porttiesi sisäpuolella, sillä hänellä ei ole osuutta eikä perintöosaa sinun rinnallasi.
28. Joka kolmas vuosi tuo kaikki kymmenykset sinä vuonna saamastasi sadosta ja pane ne talteen porttiesi sisäpuolelle.
29. Tulkoon leeviläinen, jolla ei ole osuutta eikä perintöosaa sinun rinnallasi, niin myös muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat porttiesi sisäpuolella, ja he syökööt ja tulkoot ravituiksi, että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua kaikissa suorittamissasi kättesi töissä.”

15. LUKU

Joka seitsemäs vuosi vapautus

1. Joka seitsemäs vuosi pane toimeen vapautus.
2. Näin on vapautuksesta säädetty: Jokainen saamamies luopukoon siitä, minkä on lainannut lähimmäiselleen, älköönkä velkoko lähimmäiseltään ja veljeltään, koska silloin on Herran kunniaksi julistettu vapautus.
3. Vieraalta saat velkoa, mutta luovu siitä, mitä sinulla on saamista veljeltäsi.
4. Tosin köyhää ei sinun keskuudessasi tulisi ollakaan, sillä Herra on runsaasti siunaava sinua siinä maassa, minkä Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, ja minkä saat ottaa omaksesi,
5. jos vain kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja tarkoin noudatat kaikkia näitä käskyjä, jotka minä tänä päivänä annan sinulle.
6. Herra, sinun Jumalasi, on näet siunaava sinua, niin kuin hän on sinulle puhunut. Sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun ei tarvitse ottaa lainaa, ja sinä vallitset monia kansoja, mutta ne eivät vallitse sinua.

Köyhien auttaminen

7. Jos sinun keskuudessasi on joku köyhä, joku veljesi jossakin porttiesi sisäpuolella siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle, niin älä kovenna sydäntäsi äläkä sulje kättäsi köyhältä veljeltäsi,
8. vaan avaa auliisti kätesi hänelle ja lainaa mielelläsi, mitä hän puutteessaan tarvitsee.
9. Varo, ettei sydämessäsi synny tämä paha ajatus: ’Seitsemäs vuosi, vapautusvuosi, on lähellä’, ja ettet sen tähden katso karsaasti köyhää veljeäsi etkä anna hänelle mitään. Jos hän silloin huutaa sinun tähtesi Herran puoleen, sinä joudut syylliseksi.
10. Anna mielelläsi hänelle, älköönkä sydämesi olko vastahakoinen antaessasi, sillä lahjasi tähden Herra, sinun Jumalasi, on siunaava sinua kaikissa töissäsi, kaikessa, mihin ryhdyt.
11. Koska köyhiä ei koskaan puutu maasta, siksi minä käsken sinua näin: Avaa auliisti kätesi veljillesi, osattomille ja köyhille, joita on maassasi.

Orjien vapauttaminen

12. Jos joku veljesi, hebrealainen mies tai nainen, on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua kuusi vuotta, päästä hänet seitsemäntenä vuotena luotasi vapaaksi.
13. Kun päästät hänet luotasi vapaaksi, älä lähetä häntä tyhjin käsin,
14. vaan sälytä hänen selkäänsä runsaasti lahjoja laumastasi, puimatantereeltasi ja kuurnastasi. Anna hänellekin siitä, millä Herra, sinun Jumalasi, on sinua siunannut.
15. Muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vapahti sinut. Sen tähden minä tänä päivänä annan sinulle tämän käskyn.
16. Mutta jos hän sanoo sinulle: ’En halua lähteä luotasi’, koska hän rakastaa sinua ja sinun perhettäsi ja koska hänen on ollut sinun luonasi hyvä olla,
17. niin ota naskali ja pistä se hänen korvansa läpi oveen. Olkoon hän sitten orjasi ainiaan. Samoin tee myös orjattarellesi.
18. Älköön sinusta olko vaikeaa päästää häntä luotasi vapaaksi: Onhan hänestä kuutena vuotena ollut sinulle kahta vertaa suurempi hyöty kuin palkkalaisesta. Herra, sinun Jumalasi, on siunaava sinua kaikessa, mitä teet.

Karjan esikoiset

19. Kaikki urospuoliset esikoiset, jotka syntyvät nautakarjassasi ja pikkukarjassasi, pyhitä Herralle, Jumalallesi. Nautasi esikoisella älä tee työtä, älä myöskään keritse lampaasi esikoista.
20. Herran, sinun Jumalasi, edessä syö se perheinesi joka vuosi siinä paikassa, jonka Herra valitsee.
21. Jos siinä on jokin vamma, jos se ontuu tai on sokea, tai jos sillä on jokin muu paha vamma, mikä tahansa, älä uhraa sitä Herralle, sinun Jumalallesi.
22. Syö se porttiesi sisäpuolella. Niin hyvin saastainen kuin puhdaskin saakoon syödä sitä kuten syödään gasellia tai peuraa.
23. Vain verta älä syö. Vuodata se maahan kuin vesi.”

____________________________________

Lk 8:40 – 9:6

Jairuksen tytär ja sairas nainen

40. Jeesuksen palatessa kansa oli häntä vastassa, sillä kaikki odottivat häntä.
41. Synagogan esimies, nimeltä Jairus, tuli ja lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa.
42. Hänen ainoa lapsensa, noin kaksitoistavuotias tytär, oli kuolemaisillaan. Jeesuksen mennessä sinne väkijoukko tungeksi hänen ympärillään.
43. Siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta. Hän oli kuluttanut lääkäreille kaiken omaisuutensa, mutta kukaan ei ollut voinut parantaa häntä.
44. Nainen lähestyi Jeesusta takaapäin ja kosketti hänen viittansa tupsua. Hänen verenjuoksunsa lakkasi heti.
45. Jeesus kysyi: ”Kuka koski minuun?” Kaikkien kieltäessä Pietari sanoi: ”Opettaja, väentungos ahdistaa ja pusertaa sinua.”
46. Jeesus sanoi: ”Joku koski minuun, sillä minä tunsin, että minusta lähti voimaa.”
47. Kun nainen huomasi, ettei voinut pysyä salassa, hän tuli vavisten, lankesi hänen eteensä ja ilmoitti kaiken kansan kuullen, mistä syystä hän oli koskenut Jeesukseen, ja kuinka hän oli heti tullut terveeksi.
48. Jeesus sanoi hänelle: ”Tyttäreni, uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhaan.”
49. Hänen vielä puhuessaan synagogan esimiehen kotoa tuli joku ja sanoi: ”Tyttäresi on kuollut. Älä enää vaivaa opettajaa.”
50. Sen kuultuaan Jeesus sanoi hänelle: ”Älä pelkää, usko vain, niin hän paranee.”
51. Tultuaan taloon Jeesus ei sallinut kenenkään muun mennä kanssaan sisälle kuin Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin sekä lapsen isän ja äidin.
52. Kaikki itkivät ja vaikeroivat tyttöä, mutta Jeesus sanoi: ”Älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu.”
53. He nauroivat hänelle, koska tiesivät, että tyttö oli kuollut.
54. Mutta Jeesus otti tyttöä kädestä ja sanoi kuuluvalla äänellä: ”Lapsi, nouse!”
55. Niin tytön henki palasi, ja hän nousi kohta ylös. Jeesus käski antaa hänelle syötävää.
56. Hänen vanhempansa hämmästyivät. Jeesus kielsi heitä kertomasta kenellekään, mitä oli tapahtunut.

9. LUKU

Jeesus lähettää apostolit

1. Jeesus kutsui koolle ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan karkottaa kaikki riivaajahenget ja parantaa sairauksia.
2. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.
3. Hän sanoi heille: ”Älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa, älköönkä kenelläkään olko kahta paitaa.
4. Mihin taloon menettekin, siihen jääkää, ja siitä lähtekää matkallenne.
5. Missä teitä ei oteta vastaan, lähtekää pois siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne todistukseksi heitä vastaan.”
6. He lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen kaikkialla evankeliumia ja parantaen sairaita.

____________________________________

Ps 71:1-24

71. PSALMI

Vanhuksen rukous

1. Sinuun, Herra, minä turvaan, älä salli minun ikinä joutua häpeään.
2. Pelasta minut, vapahda minut vanhurskaudessasi, kallista korvasi puoleeni ja auta minua.
3. Ole minulle kallio, jolla saan asua ja jonne aina saan mennä, sinä, joka olet säätänyt minulle pelastuksen. Sinähän olet kallioni ja linnani.
4. Jumalani, vapauta minut jumalattoman käsistä, väärän ja väkivaltaisen kourista.
5. Olethan sinä minun toivoni, Herra, Herra, minun turvani nuoruudestani asti.
6. Sinä olet tukeni syntymästäni saakka, sinä päästit minut äitini kohdusta. Sinua minä alati ylistän.
7. Minä olen monelle kuin outo olio, mutta sinä olet vahva suojani.
8. Suuni on täynnä sinun kiitostasi, täynnä ylistystäsi kaiken päivää.
9. Älä heitä minua pois vanhalla iälläni, älä hylkää minua, kun voimani uupuu.
10. Minun viholliseni puhuvat minusta. Ne, jotka väijyvät henkeäni, neuvottelevat keskenään:
11. ”Jumala on hänet hylännyt. Ajakaa häntä takaa ja ottakaa kiinni, ei häntä kukaan auta.”
12. Jumala, älä ole minusta kaukana, Jumalani, riennä avukseni.
13. Joutukoot häpeään ja tuhoutukoot ne, jotka vainoavat minun henkeäni. Peittäköön häpeä ja pilkka ne, jotka hankkivat minulle onnettomuutta.
14. Mutta minä turvaan alati sinuun, ja yhäti minä sinua kiitän.
15. Suuni on julistava sinun vanhurskauttasi ja pelastustekojasi kaiken päivää, sillä niiden määrää en tunne.
16. Herran, Herran väkeviä tekoja minä tuon julki, ylistän sinun vanhurskauttasi, sinun ainoan.
17. Jumala, nuoruudestani asti sinä olet opettanut minua, ja yhä vielä minä julistan sinun ihmeitäsi.
18. Jumala, älä hylkää minua vanhaksi ja harmaaksi tultuani, niin minä julistan sinun voimaasi nousevalle polvelle, väkevyyttäsi kaikille vielä tuleville.
19. Jumala, sinun vanhurskautesi ulottuu korkeuksiin, sinun, joka teet niin suuria. Jumala, kuka on sinun vertaisesi?
20. Sinä olet antanut meidän kokea paljon ahdistusta ja onnettomuutta, mutta sinä virvoitat meidät jälleen henkiin. Maan syvyyksistä sinä tuot meidät takaisin.
21. Nosta minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen.
22. Sitten minä ylistän sinua harpulla, sinun uskollisuuttasi, minun Jumalani, soitan kitaralla kiitosta sinulle, sinä Israelin Pyhä.
23. Minun huuleni riemuitsevat, kun sinulle soitan, ja myös sieluni, jonka olet lunastanut.
24. Minun kieleni julistaa sinun vanhurskauttasi kaiken päivää. Häpeään ja pilkkaan ovat joutuneet ne, jotka hankkivat minulle onnettomuutta.

____________________________________

Snl 12:5-7

5. Vanhurskaiden aivoitukset ovat oikeita, jumalattomien hankkeet petollisia.
6. Jumalattomien puheet väijyvät verta, mutta oikeamieliset pelastaa heidän suunsa.
7. Jumalattomat kukistuvat olemattomiin, mutta vanhurskaiden talo pysyy.

Scroll to Top