Raamattu vuodessa maaliskuu 29

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 29
____________________________________

5Ms 11:1 – 12:32

11. LUKU

Muista Herran tekoja

1. ”Rakasta siis Herraa, Jumalaasi, ja noudata alati hänen määräyksiään, säädöksiään, oikeuksiaan ja käskyjään.
2. Huomatkaa tänä päivänä, etten minä nyt puhu teidän lapsillenne, jotka eivät ole kokeneet eivätkä nähneet Herran, teidän Jumalanne, kuritusta, hänen suuruuttaan, väkevää kättään ja ojennettua käsivarttaan,
3. eivät hänen tunnustekojaan ja töitään, jotka hän teki Egyptissä faraolle, Egyptin kuninkaalle, ja koko hänen maalleen,
4. eivätkä, mitä hän teki egyptiläisten sotajoukolle, heidän hevosilleen ja vaunuilleen, joiden päälle hän vyörytti Kaislameren vedet, kun he ajoivat teitä takaa, ja jotka Herra hukutti, niin ettei heitä enää ole,
5. eivät myöskään, mitä hän teki teille erämaassa, kunnes te tulitte tähän paikkaan,
6. eivätkä, mitä hän teki Daatanille ja Abiramille, Eliabin, Ruubenin pojan, pojille, kun maa avasi kitansa ja koko Israelin keskeltä nielaisi heidät, heidän perheensä, majansa ja kaiken, mitä heillä oli mukanaan.
7. Minä puhun teille, jotka olette omin silmin nähneet kaikki Herran suorittamat suuret teot.

Kuuliaisuus ja maan valtaaminen

8. Pitäkää kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä annan teille, että tulisitte voimakkaiksi, menisitte ja ottaisitte omaksenne sen maan, jota nyt menette valtaamaan,
9. ja että eläisitte kauan siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannotulla valalla on luvannut antaa heille ja heidän jälkeläisilleen, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä.
10. Maa, jota sinä menet ottamaan omaksesi, ei ole sellainen kuin Egyptin maa, josta te olette lähteneet, ja jota sinä, siemenesi siihen kylvettyäsi, jalalla polkien kastelit kuten vihannestarhaa.
11. Maa, jota te menette ottamaan omaksenne, on maa, jossa on vuoria ja laaksoja, joka juo vettä taivaan sateesta,
12. maa, josta Herra, sinun Jumalasi, pitää huolen ja johon Herran, sinun Jumalasi, silmät alati katsovat, vuoden alusta sen loppuun saakka.
13. Jos te tottelette käskyjäni, jotka minä tänä päivänä annan teille, niin että rakastatte Herraa, Jumalaanne, ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne,
14. niin minä annan teidän maallenne sateen ajallaan, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi, viinisi ja öljysi.
15. Minä annan sinun karjallesi ruohoa kedoillasi. Sinä syöt ja tulet ravituksi.
16. Varokaa, etteivät sydämenne antaudu vieteltäviksi, niin että poikkeatte pois, palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä.
17. Muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoaan. Niin te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa.
18. Painakaa siis nämä minun sanani sydämiinne ja mieliinne, sitokaa ne merkiksi käsiinne, ja olkoot ne muistolauseina otsillanne.
19. Opettakaa ne lapsillenne, niin että puhut niistä kotona istuessasi, tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.
20. Kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi,
21. että te ja teidän lapsenne kauan eläisitte siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannotulla valalla lupasi antaa heille, niin kauan kuin taivas kaareutuu maan yli.
22. Jos te pidätte kaikki nämä käskyt, jotka minä annan teille, ja seuraatte niitä, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, aina vaellatte hänen teitään ja riiputte hänessä kiinni,
23. niin Herra karkottaa kaikki nämä kansat teidän tieltänne, ja te laskette valtanne alle kansoja, jotka ovat teitä suurempia ja voimakkaampia.
24. Mihin paikkaan te astuttekin jalkanne, se on oleva teidän. Erämaasta ja Libanonista, virrasta, Eufratvirrasta Välimereen on teidän alueenne ulottuva.
25. Kukaan ei kestä teidän edessänne. Herra on saattava teidän edessänne kauhuun ja pelästykseen koko sen maan, johon te astutte, kuten hän on teille puhunut.

Siunaus ja kirous

26. Minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:
27. Siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan,
28. mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne.
29. Kun Herra, sinun Jumalasi, on vienyt sinut siihen maahan, jota nyt menet ottamaan omaksesi, niin tee Garisimin vuoresta siunauksen paikka ja Eebalin vuoresta kirouksen paikka.”
30. Ne ovat Jordanin toisella puolella, auringonlaskun tiestä länteen, kanaanilaisten maassa, niiden, jotka asuvat Arabaassa, vastapäätä Gilgalia, Mooren tammiston luona.
31. ”Te kuljette Jordanin yli ja menette ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. Kun te olette ottaneet sen omaksenne ja asettuneet siihen
32. niin noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka minä tänä päivänä annan teille.”

JUMALAN KÄSKYT JA SÄÄDÖKSET 12-28

12. LUKU

1. ”Nämä ovat ne käskyt ja säädökset, joita teidän on tarkoin noudatettava siinä maassa, jonka Herra, isienne Jumala, teille antaa, että ottaisitte sen omaksenne. Noudattakaa niitä niin kauan kuin elätte maan päällä.

Epäjumalien palvelupaikat hävitettävä

2. Hävittäkää perin pohjin kaikki ne paikat, missä karkottamanne kansat ovat palvelleet jumaliaan, korkeilla vuorilla, kukkuloilla tai vihreiden puiden alla.
3. Kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa, polttakaa tulessa heidän asera-paalunsa*, hakatkaa maahan heidän jumaliensa kuvat ja hävittäkää niiden nimet niistä paikoista.

Oikea jumalanpalveluspaikka

4. Palvellessanne Herraa, teidän Jumalaanne, älkää tehkö kuten he,
5. vaan se paikka, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee teidän heimojenne alueelta, ja johon hän asettaa nimensä asumaan, se etsikää, ja sinne menkää.
6. Sinne viekää polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne, kätenne anti, lupausuhrinne, vapaaehtoiset uhrinne sekä nautojenne ja lampaittenne esikoiset.
7. Siellä syökää Herran, teidän Jumalanne, edessä ja iloitkaa perheinenne kaikesta, mitä kätenne on hankkinut, millä Herra, sinun Jumalasi, on sinua siunannut.
8. Älkää tehkö, niin kuin me tässä tänä päivänä teemme, jokainen sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein.
9. Tehän ette vielä ole päässeet lepoon ettekä siihen perintömaahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, on sinulle antava.
10. Kun te olette menneet Jordanin yli ja asettuneet siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, jakaa teille perinnöksi, ja kun hän on suonut teidän päästä rauhaan vihollisistanne joka taholta, niin että asutte turvassa,
11. silloin viekää siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, kaikki, mitä minä käsken teidän viedä: Polttouhrinne, kymmenyksenne, kätenne anti, niin myös kaikki parhaat lupausuhrinne, jotka te lupaatte Herralle.
12. Iloitkaa Herran, teidän Jumalanne, edessä, sekä te että teidän poikanne ja tyttärenne, palvelijanne ja palvelijattarenne, ja leeviläiset, jotka asuvat teidän porttienne sisäpuolella. Heillähän ei ole osuutta eikä perintöosaa teidän rinnallanne.
13. Varo, ettet uhraa polttouhrejasi missä mieleisessäsi paikassa hyvänsä,
14. vaan siinä paikassa, jonka Herra valitsee jonkin sinun heimosi alueelta, siinä uhraa polttouhrisi ja tee kaikki, mitä minä käsken sinun tehdä.
15. Sinä saat kuitenkin kaikkialla porttiesi sisäpuolella teurastaa mielinmäärin ja syödä lihaa, sen mukaan kuin Herra, sinun Jumalasi, sinulle siunaa. Sekä saastainen että puhdas saakoon syödä sitä, kuten syödään gasellia tai peuraa.
16. Mutta verta älkää syökö, vuodattakaa se maahan kuin vesi.
17. Sinä et saa omien porttiesi sisäpuolella syödä jyviesi, viinisi ja öljysi kymmenyksiä, et myöskään nautojesi ja lampaittesi esikoisia etkä mitään lupaamaasi lupausuhria, vapaaehtoisia uhreja tai kätesi antia,
18. vaan syö niitä Herran, Jumalasi, edessä siinä paikassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee, sekä sinä että poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja palvelijattaresi ja leeviläinen, joka asuu sinun porttiesi sisäpuolella. Iloitse näin Herran, Jumalasi, edessä kaikesta, mitä kätesi on hankkinut.
19. Varo, ettet jätä osattomaksi leeviläistä, niin kauan kuin elät maassasi.
20. Kun Herra, sinun Jumalasi, on laajentanut alueesi, kuten hän on sinulle luvannut, ja sinä ajattelet: ’Minä tahdon syödä lihaa’, milloin haluat syödä lihaa, syö lihaa mielinmäärin.
21. Jos se paikka, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee asettaakseen siihen nimensä, on liian kaukana sinusta, niin teurasta, kuten olen sinua käskenyt, nautojasi ja lampaitasi, joita Herra on sinulle antanut, ja syö niitä porttiesi sisäpuolella mielinmäärin.
22. Mutta syö niitä kuten syödään gasellia ja peuraa. Niin hyvin saastainen kuin puhdas saakoon syödä niitä.
23. Ole vain luja siinä, ettet syö verta. Veri on näet sielu*, ja sielua sinä et saa syödä lihan kanssa.
24. Älä syö sitä. Vuodata se maahan kuin vesi.
25. Älä syö sitä, että menestyisit, sinä ja sinun lapsesi sinun jälkeesi, kun teet, mikä oikeaa on Herran silmissä.
26. Mutta tuomasi pyhät lahjat sekä lupausuhrisi vie siihen paikkaan, minkä Herra on valinnut.
27. Uhraa polttouhrisi, sekä liha että veri, Herran, sinun Jumalasi, alttarilla. Teurasuhreistasi vuodatettakoon veri Herran, sinun Jumalasi, alttarille, mutta lihan sinä saat syödä.
28. Noudata ja tottele kaikkia näitä käskyjä, jotka minä sinulle annan, että menestyisit, sinä ja sinun lapsesi sinun jälkeesi, ainiaan, kun teet sitä, mikä on hyvää ja oikeaa Herran, sinun Jumalasi, silmissä.

Kavahda Kanaanin epäjumalia

29. Kun Herra, sinun Jumalasi, on hävittänyt ne kansat, joita sinä menet karkottamaan tieltäsi, ja kun olet karkottanut ne ja asettunut niiden maahan,
30. niin varo, sitten kun ne on hävitetty sinun tieltäsi, ettet kietoudu niiden pauloihin, niitä seuraamaan, ja ettet etsi niiden jumalia ja kysy: ’Miten oli näiden kansojen tapana palvella jumaliaan, että minäkin tekisin niin?’
31. Herraa, Jumalaasi, palvellessasi, sinä et saa tehdä sitä, mikä on Herralle kauhistus ja mitä hän vihaa, kuten ne ovat tehneet palvellessaan jumaliaan: Omia poikiaankin ja tyttäriään ne ovat polttaneet jumalilleen.
32. Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois.”

____________________________________

Lk 8:22-39

Jeesus tyynnyttää myrskyn

22. Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslapsineen veneeseen ja sanoi heille: ”Menkäämme järven tuolle puolen.” Niin he lähtivät vesille.
23. Heidän ollessaan matkalla Jeesus nukahti. Silloin järvelle syöksyi myrskytuuli. Vene oli täyttymäisillään vedellä, ja he olivat vaarallisessa tilanteessa.
24. He menivät ja herättivät Jeesuksen sanoen: ”Opettaja, opettaja, me olemme hukkumaisillamme!” Herättyään hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa. Ne asettuivat, ja tuli tyven.
25. Jeesus sanoi heille: ”Missä on teidän uskonne?” Heidät oli vallannut pelko, ja hämmästyneinä he sanoivat: ”Kuka onkaan tämä, kun hän käskee tuulia ja vettä, ja ne tottelevat häntä?”

Riivaajat sikalaumaan

26. He menivät veneellä gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa.
27. Kun Jeesus nousi maihin, häntä vastaan tuli kaupungista mies, jossa oli riivaajia. Pitkään aikaan hän ei ollut pukeutunut vaatteisiin eikä asunut talossa, vaan haudoissa.
28. Nähdessään Jeesuksen mies parkaisi, lankesi maahan hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä: ”Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua: älä minua vaivaa.”
29. Jeesus oli näet käskemäisillään saastaista henkeä lähtemään ulos miehestä. Se oli pitkät ajat temponut häntä mukaansa. Hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkaköysiin, ja häntä oli vartioitu. Hän oli kuitenkin katkaissut siteet ja riivaajan ajamana kuljeksinut erämaissa.
30. Jeesus kysyi siltä: ”Mikä on nimesi?” Se vastasi: ”Legioona.” Häneen oli näet mennyt monta riivaajaa.
31. Ne pyysivät Jeesukselta, ettei hän käskisi niitä menemään syvyyteen.
32. Siellä oli vuorella suuri sikalauma laitumella. Riivaajat pyysivät häneltä lupaa mennä sikoihin. Hän antoi niille luvan.
33. Silloin riivaajahenget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.
34. Nähtyään, mitä oli tapahtunut, paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa.
35. Kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat riivaajista vapautuneen miehen istumassa hänen jalkojensa juuressa puettuna ja täydessä ymmärryksessä. He pelästyivät.
36. Silminnäkijät kertoivat heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi.
37. Gerasalaisten seudun koko väki pyysi Jeesusta poistumaan heidän luotaan, sillä suuri pelko oli vallannut heidät. Niin hän meni veneeseen ja lähti paluumatkalle.
38. Mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi Jeesukselta lupaa olla hänen kanssaan, mutta Jeesus lähetti hänet luotaan sanoen:
39. ”Palaa kotiisi ja kerro tästä suuresta teosta, minkä Jumala on sinulle tehnyt.” Hän meni ja julisti kaikkialla kaupungissa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle.

____________________________________

Ps 70:1-6

70. PSALMI

Jumala, riennä avukseni!

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi. Muistoksi.
2. Jumala, riennä pelastamaan minut, riennä avukseni, Herra.
3. Joutukoot häpeään ja punastukoot ne, jotka väijyvät henkeäni. Peräytykööt ja saakoot häpeän ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta.
4. Kääntykööt takaisin häpeissään ne, jotka sanovat: ”Siitä sait, siitä sait!”
5. Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät. Ne, joille apusi on rakas, sanokoot aina: ”Ylistetty olkoon Jumala!”
6. Minä olen kurja ja köyhä. Jumala, riennä minun luokseni. Sinä olet apuni ja vapauttajani. Herra, älä viivy.

____________________________________

Snl 12:4

4. Kunnon vaimo on puolisonsa kruunu, mutta kelvoton on kuin mätä hänen luissaan.

Scroll to Top