Raamattu vuodessa maaliskuu 28

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 28
____________________________________

5Ms 9:1 – 10:22

9. LUKU

Kanaanilaiset karkotettava
1. ”Kuule, Israel! Sinä menet nyt Jordanin yli alistaaksesi valtaasi kansoja, jotka ovat sinua suurempia ja väkevämpiä, ja suuria, taivasta hipovia varustettuja kaupunkeja.
2. Sinä tiedät anakilaisten suuren ja kookkaan. kansan, josta olet. kuullut sanottavan: ’Kuka kestää anakilaisten edessä?’
3. Tiedä, että Herra, sinun Jumalasi, käy sinun edelläsi kuin kuluttava tuli. Hän hävittää heidät ja nöyryyttää heidät sinun edessäsi, ja sinä karkotat heidät ja tuhoat heidät nopeasti, kuten Herra on sinulle puhunut.
4. Kun Herra, sinun Jumalasi, työntää heidät sinun tieltäsi, niin älä ajattele sydämessäsi: ’Minun vanhurskauteni tähden Herra on tuonut minut ottamaan tämän maan omakseni’. Näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra näet karkottaa heidät sinun tieltäsi.
5. Et sinä vanhurskautesi ja oikeamielisyytesi tähden pääse ottamaan heidän maataan omaksesi, vaan näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra, sinun Jumalasi, karkottaa heidät sinun tieltäsi. Hän tekee sen täyttääkseen, mitä on valalla vannoen luvannut sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille.

Israelin tottelemattomuus

6. Tiedä siis, ettei Herra, sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi. Sinähän olet uppiniskainen kansa.
7. Muista, äläkä unohda, kuinka sinä erämaassa vihoitit Herran, sinun Jumalasi. Siitä päivästä alkaen, jona sinä lähdit Egyptin maasta, siihen saakka, kun te tulitte tähän paikkaan, te olette niskoitelleet Herraa vastaan.
8. Myös Hoorebilla te vihoititte Herran, ja Herra vihastui teihin, niin että aikoi tuhota teidät.
9. Kun minä olin noussut vuorelle vastaanottamaan kivitaulut, sen liiton taulut, jonka Herra oli tehnyt teidän kanssanne, minä olin vuorella 40 päivää ja 40 yötä syömättä ja juomatta.
10. Herra antoi minulle ne kaksi kivitaulua, joiden kirjoitus oli Jumalan sormen tekemä. Niissä olivat kaikki ne sanat, jotka Herra oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, kun seurakunta oli koolla.
11. Niiden 40 päivän ja yön kuluttua Herra antoi minulle ne kaksi kivitaulua, liiton taulut.
12. Herra sanoi minulle: ’Nouse ja astu nopeasti täältä alas, sillä sinun kansasi, jonka veit pois Egyptistä, on tehnyt turmion. He ovat pian poikenneet siltä tieltä, jota minä olen käskenyt heidän vaeltaa. He ovat tehneet itselleen valetun kuvan.’
13. Herra puhui minulle: ’Minä olen nähnyt, että tämä kansa on niskurikansa.
14. Anna minun olla, minä tuhoan heidät ja pyyhin pois heidän nimensä taivaan alta. Mutta sinusta minä teen väkevämmän ja lukuisamman kansan, kuin se on.’
15. Silloin minä käännyin ja tulin alas vuorelta, vuoren palaessa tulena. Minulla oli käsissäni ne kaksi liiton taulua.
16. Minä näin, että te olitte rikkoneet Herraa, teidän Jumalaanne vastaan: Te olitte tehneet itsellenne valetun vasikankuvan, pian poiketen siltä tieltä, jota Herra oli käskenyt teidän vaeltaa.

Taulujen ja kultaisen vasikan tuhoaminen

17. Minä tartuin silloin molempiin tauluihin, heitin ne käsistäni ja murskasin ne teidän silmienne edessä.
18. Minä heittäydyin Herran eteen ja olin, kuten edelliselläkin kerralla, 40 päivää ja 40 yötä syömättä ja juomatta. Tämän kaiken minä tein sen synnin tähden, jota te olitte tehneet, kun olitte tehneet sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoittaneet hänet.
19. Minä pelkäsin sitä vihaa ja kiivautta teitä vastaan, joka oli vallannut Herran, niin että hän aikoi tuhota teidät. Herra kuuli minua vielä silläkin kertaa.
20. Myös Aaroniin Herra vihastui niin suuresti, että aikoi tuhota hänet. Minä rukoilin silloin Aaroninkin puolesta.
21. Sitten minä otin teidän tekemänne syntikuvatuksen, vasikan, poltin sen tulessa, löin sen palasiksi ja rouhensin sen hienoksi, aivan kuin tuhaksi, ja sen tuhan minä heitin puroon, joka juoksi vuorelta.
22. Tabeerassa, Massassa ja Kibroot-Hattaavaassa te vielä vihoititte Herran.
23. Kun Herra tahtoi lähettää teidät Kaades-Barneasta ja sanoi: ’Menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka minä teille annan’, niin te ette totelleet Herran, teidän Jumalanne, käskyä, ette uskoneet häneen ettekä kuulleet hänen ääntään.
24. Te olette niskoitelleet Herraa, teidän Jumalaanne, vastaan siitä päivästä alkaen, jona opin teidät tuntemaan.
25. Minä heittäydyin Herran eteen ja olin siinä 40 päivää ja yötä. Herra oli näet sanonut aikovansa tuhota teidät.

Mooseksen esirukous

26. Minä rukoilin Herraa ja sanoin: Herra, Herra, älä tuhoa kansaasi ja perintöosaasi, jonka sinä suuruudessasi vapahdit ja veit pois Egyptistä väkevällä kädellä.
27. Muista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia, älä katso tämän kansan uppiniskaisuutta, jumalattomuutta ja syntiä,
28. ettei sanottaisi siinä maassa, josta sinä veit meidät pois: ’Koska Herra ei kyennyt viemään heitä siihen maahan, jonka hän oli heille luvannut, ja koska hän vihasi heitä, hän vei heidät täältä pois surmatakseen heidät erämaassa’.
29. Ovathan he sinun kansasi ja omaisuutesi, jonka sinä veit pois Egyptistä suurella väelläsi ja kohotetulla kädelläsi.”

10. LUKU

Uudet liiton taulut

1. ”Silloin Herra sanoi minulle: ’Tee kaksi entisten kaltaista kivitaulua, ja nouse vuorelle minun luokseni. Tee myös puinen arkki.
2. Minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka murskasit. Pane ne arkkiin.’
3. Niin minä tein arkin akasiapuusta ja kaksi entisten kaltaista kivitaulua. Ja minä nousin vuorelle, kädessäni ne kaksi taulua.
4. Herra kirjoitti tauluihin saman kirjoituksen, joka oli ollut edellisissä tauluissa, ne kymmenen käskyä, jotka hän oli teille julistanut vuorelta tulen keskeltä, kansan ollessa koolla, ja hän antoi ne minulle.
5. Sitten minä palasin alas vuorelta ja panin taulut tekemääni arkkiin, kuten Herra oli minua käskenyt, ja ne ovat siinä.

Aaron kuolee ja Eleasar tulee hänen seuraajakseen

6. Israelilaiset lähtivät liikkeelle Bene-Jaakanin kaivoilta ja vaelsivat Mooseraan. Siellä Aaron kuoli, ja hänet haudattiin sinne. Hänen poikansa Eleasar tuli papiksi hänen sijaansa.
7. Sieltä he lähtivät liikkeelle Gudgodaan, ja Gudgodasta Jotbataan, seutuun, jossa on vesipuroja.

Leeviläisten tehtävät

8. Siihen aikaan Herra erotti Leevin heimon kantamaan Herran liitonarkkia*, seisomaan Herran edessä, palvelemaan häntä ja siunaamaan hänen nimeensä, kuten tähän päivään saakka on tapahtunut.
9. Siksi Leevi ei saanut osuutta eikä perintöosaa veljiensä rinnalla. Herra on hänen perintöosansa, kuten Herra, sinun Jumalasi on hänelle puhunut.
10. Minä viivyin vuorella, kuten edelliselläkin kerralla, 40 päivää ja yötä. Herra kuuli minua vielä silläkin kertaa, sillä hän ei tahtonut tuhota teitä.
11. Herra sanoi minulle: ’Nouse ja lähde, kulje kansan edellä, että he menevät ja ottavat omakseen maan, jonka minä heidän isilleen vannotulla valalla olen luvannut antaa heille’.

Jumalan perusvaatimukset

12. Nyt, Israel, mitä Herra, sinun Jumalasi, sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa, Jumalaasi, että aina vaellat hänen teitään, rakastat häntä ja palvelet Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.
13. Noudattakaa Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä sinulle tänä päivänä annan, että menestyisit.
14. Taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat Herran, sinun Jumalasi.
15. Mutta vain sinun isiisi Herra mieltyi ja rakasti heitä. Hän valitsi omikseen heidän jälkeläisensä, hän valitsi teidät kaikista kansoista, kuten on edelleenkin.
16. Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne älkääkä enää niskoitelko.
17. Herra, teidän Jumalanne, on jumalien Jumala ja herrojen Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta.
18. Hän hankkii orvolle ja leskelle oikeuden sekä rakastaa muukalaista, antaen hänelle ruuan ja vaatteen.
19. Sen tähden rakastakaa muukalaista, sillä te olette itse olleet muukalaisina Egyptin maassa.
20. Herraa, Jumalaasi, pelkää, häntä palvele, pysy hänelle uskollisena ja tee valasi hänen nimeensä.
21. Hän on sinun ylistyksesi, ja hän on sinun Jumalasi, joka on tehnyt sinulle ne suuret ja peljättävät teot, jotka silmäsi ovat nähneet.
22. Sinun isiesi joukkoa oli 70 henkeä, kun he menivät Egyptiin, mutta nyt Herra, sinun Jumalasi, on tehnyt sinun lukusi paljoksi kuin taivaan tähdet.”

____________________________________

Lk 8:4-21

Kylväjävertaus

4. Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä tuli kaupungista toisensa jälkeen Jeesuksen luo, hän puhui heille vertauksin:
5. ”Kylväjä meni kylvämään siementään. Hänen kylväessään osa putosi tien oheen, tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.
6. Osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.
7. Osa putosi orjantappuroiden sekaan. Orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen.
8. Osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon.” Tämän sanottuaan Jeesus julisti: ”Jolla on korvat kuulla, hän kuulkoon!”
9. Hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.
10. Hän sanoi: ”Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuuksia, mutta muille ne esitetään vertauksin, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.
11. Vertaus on tämä: Siemen on Jumalan sana.
12. Tien oheen pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat, mutta sitten Perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämistään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
13. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta. He uskovat vain hetken aikaa, ja kiusauksen hetkellä he luopuvat.
14. Orjantappuroihin pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin, eivätkä tuota kypsää satoa.
15. Hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan säilyttävät sen puhtain ja ehyin sydämin ja kestävinä tuottavat satoa.

Sanan oikea kuuleminen

16. Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan hän panee sen lampunjalkaan, että sisään tulevat näkisivät valon.
17. Eihän ole salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivänvaloon.
18. Tarkatkaa siis, miten kuulette. Jolla on, hänelle annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä hän luulee omistavansa.”

Jeesuksen omaiset

19. Jeesuksen äiti ja veljet tulivat tapaamaan häntä, mutta eivät väentungokselta päässeet hänen luokseen.
20. Niin hänelle ilmoitettiin: ”Sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona haluten tavata sinut.”
21. Hän vastasi: ”Minun äitini ja veljeni ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan.”

____________________________________

Ps 69:19-37

19. Lähesty sieluani ja lunasta se, vapahda minut vihollisteni tähden.
20. Sinä tiedät kärsimäni häväistyksen, häpeän ja pilkan. Kaikki minun ahdistajani ovat julkisesti edessäsi.
21. Häväistys on särkenyt sydämeni, olen käynyt heikoksi. Minä odotin sääliä, mutta en saanut, ja lohduttajia, mutta en löytänyt.
22. Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle hapanviiniä janooni.
23. Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi, ansaksi noille suruttomille.
24. Soetkoot heidän silmänsä, niin että he eivät näe, ja saata heidän lanteensa alati horjumaan.
25. Vuodata vihastuksesi heidän päälleen, ja yllättäköön heidät vihasi hehku.
26. Joutukoon heidän leiripaikkansa autioksi, älköön heidän majoissaan olko asukasta.
27. He vainoavat sitä, jota sinä olet lyönyt, he murehuttavat puheillaan niitä, joita sinä olet haavoittanut.
28. Lisää heille rikosta rikoksen päälle, ja sinun vanhurskauteesi he älkööt pääskö.
29. Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköönkä heitä kirjoitettako vanhurskasten lukuun.
30. Minä olen kurja ja vaivattu, suojatkoon minua sinun apusi, Jumala,
31. niin minä veisuulla kiitän Jumalan nimeä ja ylistän häntä kiitosvirsillä.
32. Se on Herralle otollisempaa kuin härkä, kuin mulli, sarvipää ja sorkkajalka.
33. Nöyrät näkevät sen ja riemuitsevat. Elpyköön teidän sydämenne, teidän, jotka etsitte Jumalaa.
34. Herra kuulee köyhiä eikä halveksi vankejaan.
35. Kiittäkööt häntä taivaat ja maa, meret ja kaikki, mitä niissä liikkuu.
36. Sillä Jumala on pelastava Siionin ja rakentava Juudan kaupungit, niin että he asettuvat niihin ja omistavat ne.
37. Hänen palvelijoittensa jälkeläiset saavat sen perinnökseen, ja hänen nimeään rakastavat saavat asua siinä.

____________________________________

Snl 12:2-3

2. Hyvä saa Herran armosuosion, mutta juonittelijan hän tuomitsee syylliseksi.
3. Ihminen ei kestä jumalattomuuden varassa, mutta vanhurskas horjumatta juurillaan.

Scroll to Top