Raamattu vuodessa huhtikuu 6

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 6
____________________________________


5Ms 29:1 – 30:20

LIITON UUDISTAMISESTA MOOSEKSEN KUOLEMAAN 29-34

29. LUKU

Liiton uudistaminen
1. Nämä ovat sen liiton sanat, jonka Herra käski Mooseksen tehdä israelilaisten kanssa Mooabin maassa, sen liiton lisäksi, jonka hän oli tehnyt heidän kanssaan Hoorebilla.
2. Mooses kutsui kokoon kaikki israelilaiset ja sanoi heille: ”Te olette nähneet kaiken, minkä Herra teki teidän silmienne edessä Egyptin maassa faraolle, kaikille hänen palvelijoilleen ja koko hänen maalleen,
3. ne suuret koettelemukset, jotka silmäsi näkivät, ne suuret tunnusteot ja ihmeet.
4. Mutta tähän päivään asti Herra ei vielä ole antanut teille sydäntä ymmärtääksenne ja silmiä nähdäksenne ja korvia kuullaksenne.
5. Minä kuljetin teitä erämaassa 40 vuotta: Teidän vaatteenne eivät kuluneet yltänne, eivätkä kenkäsi kuluneet jalassasi.
6. Leipää ette saaneet syödäksenne ettekä tuoretta ja käynyttä viiniä juodaksenne, jotta tietäisitte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.
7. Kun te tulitte tähän paikkaan, niin Siihon, Hesbonin kuningas, ja Oog, Baasanin kuningas, lähtivät sotimaan meitä vastaan, mutta me voitimme heidät.
8. Me valloitimme heidän maansa ja annoimme sen perintöosiksi ruubenilaisille, gaadilaisille ja toiselle puolelle Manassen heimoa.
9. Noudattakaa siis tämän liiton sanoja ja täyttäkää ne, että menestyisitte kaikessa, mitä teette.
10. Te kaikki seisotte tänä päivänä Herran, teidän Jumalanne, edessä: Teidän päämiehenne, heimokuntanne, vanhimpanne ja päällysmiehenne, kaikki Israelin miehet,
11. teidän lapsenne ja vaimonne sekä muukalainen, joka on leirissäsi, jopa puunhakkaajasi ja vedenkantajasikin.
12. Te olette tässä käydäksenne Herran, teidän Jumalanne, liittoon, siihen valaliittoon, jonka Herra, sinun Jumalasi, tänä päivänä tekee kanssasi.
13. Tänä päivänä hän siten korottaa sinut kansakseen ja tulee sinun Jumalaksesi, kuten hän on sinulle puhunut ja niin kuin hän on vannonut isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille.
14. Minä en tee tätä liittoa, tätä valaliittoa, ainoastaan teidän kanssanne,
15. vaan yhtä hyvin niiden kanssa, jotka tänä päivänä ovat tässä meidän kanssamme seisomassa Herran, Jumalamme, edessä, kuin niidenkin kanssa, jotka eivät ole tänä päivänä tässä meidän kanssamme.
16. Tehän tiedätte, kuinka me asuimme Egyptin maassa ja kuinka me kuljimme niiden kansojen keskitse, joiden kautta te olette kulkeneet.
17. Te näitte heidän iljetyksensä, ne puu-, kivi-, hopea- ja kultajumalat, joita heillä on.
18. Älköön siis teidän joukossanne olko ketään miestä tai naista, heimoa tai sukukuntaa, jonka sydän tänä päivänä kääntyy pois Herrasta, meidän Jumalastamme, mennäkseen palvelemaan noiden kansojen jumalia. Älköön teidän keskuudessanne olko juurta, josta kasvaa koiruohoa ja marunaa,
19. niin että hän tämän valan sanat kuullessaan siunaisi itseään sydämessään sanoen: ’Minun käy hyvin, vaikka vaellankin sydämeni paatumuksessa’. Siten hän tuhoaisi kaikki, sekä kostean että kuivan maan.
20. Herra ei tahdo antaa hänelle anteeksi, vaan Herran viha ja kiivaus suitsuaa silloin sitä miestä vastaan. Kaikki se kirous, joka on kirjoitettu tähän kirjaan, laskeutuu hänen päälleen, ja Herra pyyhkii pois hänen nimensä taivaan alta.
21. Herra erottaa hänet kaikista Israelin sukukunnista tuottaakseen hänelle onnettomuuden, kaikki ne kiroukset, jotka sisältyvät tähän lain kirjaan kirjoitettuun liittoon.
22. Tuleva sukupolvi, teidän lapsenne, jotka nousevat teidän jälkeenne, ja vieras, joka tulee kaukaisesta maasta, kysyvät, kun näkevät sen maan vaivat ja ne sairaudet, joilla Herra sitä rasittaa,
23. tulikiven ja suolan, kun koko maa on poltettu, niin ettei siihen kylvetä eikä se kasva eikä siitä nouse ruohonkortta – kuten oli silloin, kun Sodoma ja Gomorra, Adma ja Seboim hävitettiin, kun Herra vihassaan ja kiivastuksessaan ne hävitti.
24. Silloin kaikki kansat kysyvät: ’Minkä tähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? Mistä tämä hänen suuri vihansa hehku?’
25. Silloin vastataan: ’Siitä, että he hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, liiton, jonka hän teki heidän kanssaan viedessään heidät pois Egyptin maasta.
26. He menivät palvelemaan muita jumalia ja kumarsivat niitä, jumalia, joita he eivät tunteneet ja joita Hän ei ollut jakanut heidän osalleen.
27. Siitä Herran viha syttyi tätä maata kohtaan, niin että hän antoi kohdata sitä kaiken sen kirouksen, joka on kirjoitettu tähän opetuskirjaan.
28. Herra tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa, kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa, heittäen heidät toiseen maahan, kuten nyt on tapahtunut.’
29. Se, mikä on salassa, on Herran, meidän Jumalamme. Mutta mikä on ilmoitettu, on meitä ja meidän lapsiamme varten ainiaan, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.”

30. LUKU

Israelin kokoaminen ja hengellinen uudistus

1. ”Jos sinä silloin, kun tämä kaikki kohtaa sinua, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen parissa, joiden luo Herra, Jumalasi, on sinut karkottanut,
2. käännyt Herran, Jumalasi, puoleen ja kuulet hänen ääntään kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, mitä minä tänä päivänä sinua käsken,
3. niin Herra, sinun Jumalasi, palauttaa sinun karkotettusi ja armahtaa sinua. Herra sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden keskuuteen hän on sinut hajottanut.
4. Vaikka karkotettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin.
5. Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi. Hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi.
6. Herra, Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.
7. Herra, Jumalasi, antaa kaikkien näiden kirousten kohdata sinun vihollisiasi ja vihamiehiäsi, jotka sinua vainosivat.
8. Sinä kuulet jälleen Herran ääntä ja pidät kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä annan sinulle.
9. Herra, Jumalasi, antaa sinulle ylen runsaasti hyvää kaikissa kättesi töissä, hän tekee kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi. Niin kuin Herra iloitsi sinun isistäsi, hän jälleen iloitsee sinusta, siitä, että tekee sinulle hyvää,
10. kun sinä kuulet Herran, Jumalasi, ääntä ja noudatat hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka ovat kirjoitetut tähän lain kirjaan, ja kun käännyt Herran, Jumalasi, puoleen kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.
11. Tämä käsky, jonka tänä päivänä annan sinulle, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana.
12. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?
13. Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?
14. Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää.

Elämä ja kuolema, siunaus ja kirous

15. Minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan,
16. kun tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, Jumalaasi, vaeltamaan hänen teitään ja noudattamaan hänen käskyjään, säädöksiään ja oikeusohjeitaan, että eläisit ja lisääntyisit, ja että Herra, Jumalasi, siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi.
17. Mutta jos sinun sydämesi kääntyy pois etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja palvelemaan niitä,
18. niin minä julistan teille tänä päivänä, että te totisesti tuhoudutte. Te ette kauan elä siinä maassa, johon menet Jordanin yli, ottamaan sen omaksesi.
19. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että olen pannut eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja jälkeläisesi eläisitte.
20. Rakasta Herraa, Jumalaasi, kuule hänen ääntään ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin sinä saat asua siinä maassa, minkä Herra isillesi Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla valalla on luvannut antaa heille.”

____________________________________

Lk 11:37 – 12:7

Voi-huudot fariseuksille

37. Jeesuksen tätä puhuessa muuan fariseus kutsui hänet luokseen aterioimaan. Hän meni sinne ja asettui aterialle.
38. Kun fariseus näki, ettei hän toimittanut veteen kastamista ennen ateriaa, hän oudoksui sitä.
39. Herra sanoi hänelle: ”Te fariseukset kyllä puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta teidän sisimpänne on täynnä ryöstöä ja pahuutta.
40. Te typerät, eikö ulkopuolen tekijä ole tehnyt sisäpuoltakin?
41. Antakaa siis köyhille* se, mikä on sisällä. Silloin kaikki on teille puhdasta.
42. Voi teitä, te fariseukset, jotka annatte kymmenykset mintuista, ruuduista* ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden! Näitä teidän pitäisi noudattaa lyömättä laimin noitakaan.
43. Voi teitä, te fariseukset, jotka rakastatte etumaista istuinta synagogissa ja tervehdyksiä toreilla!
44. Voi teitä, jotka olette kuin merkitsemättömiä hautoja, joiden päällitse ihmiset kävelevät niistä tietämättä!”
45. Silloin eräs lainoppineista sanoi Jeesukselle: ”Opettaja, noin puhuessasi sinä häpäiset meitäkin.”
46. Jeesus vastasi: ”Voi teitäkin, te lainoppineet, jotka sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja, ettekä itse sormellannekaan koske niihin!
47. Voi teitä, jotka rakennatte muistomerkkejä isienne tappamille profeetoille!
48. Näin te olette isienne tekojen todistajia ja suostutte niihin: he tappoivat profeettoja, ja te rakennatte heille muistomerkkejä!
49. Siksi Jumalan Viisaus sanookin: ’Minä lähetän heille profeettoja ja apostoleja. Muutamia heistä he tappavat ja toisia vainoavat,
50. että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettojen veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti,
51. Aabelin verestä Sakarjan vereen saakka, hänen, joka surmattiin alttarin ja temppelin välillä*. Minä sanon teille: siitä vaaditaan tili tältä sukupolvelta.
52. Voi teitä, te lainoppineet, jotka olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet.”
53. Jeesuksen lähtiessä sieltä kirjanoppineet ja fariseukset ahdistivat häntä ottamalla puheeksi moninaisia asioita
54. ja koettivat saada hänet kiinni hänen omista sanoistaan.

12. LUKU

Fariseusten hapatus

1. Kansaa oli tällä välin kokoontunut tuhatmäärin, niin että he tallasivat toisiaan. Jeesus puhui ensiksi opetuslapsilleen: ”Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on, ulkokultaisuutta.
2. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.
3. Sen tähden kaikki, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä te puhutte korvaan seinien sisällä, se julistetaan katoilta.

Oikea pelko

4. Minä sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää.
5. Minä osoitan teille, ketä teidän on peljättävä: Peljätkää Häntä [Jumalaa], jolla surmattuaan on valta syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille: peljätkää Häntä*.
6. Eikö viittä varpusta myydä kahteen kolikkoon*? Jumala ei kuitenkaan ole unohtanut yhtäkään niistä.
7. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää pelätkö: Te olette suurempiarvoisia kuin monta varpusta.

____________________________________

Ps 78:1-31

78. PSALMI

Israelin vaiheiden opetuksia

1. Aasafin psalmi.
   Kuuntele, kansani, minun opetustani, kallistakaa korvanne suuni sanoille.
2. Minä avaan suuni mietelmiin, esitän menneisyyden arvoituksia.
3. Mitä olemme kuulleet ja saaneet tietää, mitä isämme ovat meille kertoneet,
4. sitä emme salaa heidän lapsiltaan. Me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastaan ja ihmetöistään.
5. Hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän sääti Israeliin lain* ja käski isiämme julistamaan ne lapsilleen,
6. että jälkipolvi tulisi ne tuntemaan, oppisivat vastedes syntyvät lapset, ja hekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsilleen,
7. että nämä panisivat turvansa Jumalaan, eivät unohtaisi Jumalan tekoja, vaan noudattaisivat hänen käskyjään.
8. Siten heistä ei tulisi isiensä tavoin kapinoiva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysy vakaana ja henki uskollisena Jumalalle.
9. Efraimin lapset, aseistetut jousimiehet, kääntyivät pakoon taistelun päivänä.
10. He eivät pitäneet Jumalan liittoa, eivät tahtoneet vaeltaa hänen lakinsa* mukaan,
11. vaan unohtivat hänen suuret tekonsa ja ihmeensä, jotka hän oli heille näyttänyt.
12. Heidän isiensä nähden hän teki ihmeitä Egyptin maassa, Sooanin tasangolla.
13. Hän halkaisi meren ja vei heidät sen läpi, hän seisotti vedet paikalleen.
14. Hän johdatti heitä päivisin pilvellä ja öisin tulen valolla.
15. Hän halkoi kallioita erämaassa ja juotti heitä runsaasti, kuin syvistä vesistä.
16. Hän juoksutti puroja kalliosta ja vuodatti vettä virtanaan.
17. Silti he yhä tekivät syntiä häntä vastaan ja olivat uppiniskaisia Korkeimmalle erämaassa.
18. He kiusasivat Jumalaa sydämessään ja vaativat ruokaa himonsa tyydyttämiseksi.
19. He puhuivat Jumalaa vastaan: ”Voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa?
20. Hän kyllä iski kallioon, ja vedet vuotivat, purot tulvivat. Mutta voiko hän antaa myös leipää tai hankkia kansalleen lihaa?”
21. Kun Herra sen kuuli, hän vihastui. Niin Jaakobissa syttyi tuli, Israelia vastaan nousi viha,
22. kun he eivät uskoneet Jumalaan eivätkä luottaneet hänen apuunsa.
23. Hän käski pilviä korkeudessa ja avasi taivaan ovet.
24. Hän satoi heille ruoaksi mannaa, ja hän antoi heille taivaan viljaa.
25. Ihmiset söivät enkelien leipää. Hän lähetti heille ruokaa yllin kyllin.
26. Hän nosti taivaalle itätuulen ja voimallaan ajoi etelätuulen esiin.
27. Hän antoi sataa heille lihaa kuin tomua, siivekkäitä lintuja kuin meren hiekkaa.
28. Hän pudotti ne heidän leirinsä keskeen, heidän asuntojensa ympärille.
29. Niin he söivät ja tulivat kylläisiksi. Mitä he olivat himoinneet, sitä hän antoi heidän saada.
30. He eivät olleet vielä himoaan tyydyttäneet, ja ruoka oli vielä heidän suussaan,
31. kun heitä vastaan jo nousi Jumalan viha: hän surmasi heidän voimakkaimpiaan ja kaatoi maahan Israelin nuoria miehiä.

____________________________________

Snl 12:19-20

19. Totuuden huulet pysyvät ainiaan, mutta valheen kieli vain tuokion.
20. Pahaa miettivillä on mielessä petos, mutta rauhaan neuvoville tulee ilo.

Scroll to Top