Raamattu vuodessa joulukuu 11

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

joulukuu 11
____________________________________

Aam 4:1-6:14

4. LUKU

Samarian naiset

1. Kuulkaa tämä sana, te Baasanin lehmät, jotka olette Samarian vuorella, te sorratte kovaosaisia, runtelette köyhiä ja sanotte herroillenne: ”Tuokaa meille juotavaa.”
2. Herra, Herra. on vannonut pyhyytensä kautta: Totisesti, teille tulevat päivät, jolloin teidät temmataan ylös koukuilla ja viimeisetkin teistä kalaongilla.
3. Muurin halkeamista te lähdette ulos, kukin suorinta tietä, ja teidät heitetään kohti Hermonia, sanoo Herra.

Beetelin ja Gilgalin epäjumalanpalvelus

4. Menkää Beeteliin ja tehkää syntiä, ja Gilgaliin tekemään syntiä vielä enemmän. Tuokaa aamulla teurasuhrinne, kolmantena päivänä kymmenyksenne.
5. Uhratkaa hapanta kiitosuhriksi, kuuluttakaa, julistakaa vapaaehtoisia lahjoja. Niinhän te haluatte, te israelilaiset, sanoo Herra, Herra.

Ei parannukseen nöyrtymistä

6. Teidän hampaanne minä tein joutilaiksi kaikissa teidän kaupungeissanne ja tuotin leivän puutteen kaikkiin teidän paikkakuntiinne. Te ette kuitenkaan kääntyneet minun puoleeni, sanoo Herra.
7. Minä pidätin teiltä sateen, kun vielä oli kolme kuukautta elonkorjuuseen. Toiselle kaupungille minä annoin sataa, mutta toiselle en antanut. Toinen pelto sai sadetta, ja toinen, jolle ei satanut, kuivui.
8. Niin kaksi, kolme kaupunkia hoippui yhteen kaupunkiin juomaan vettä, saamatta kyllikseen. Mutta minun puoleeni te ette kääntyneet, sanoo Herra.
9. Minä rankaisin teitä nokitähkillä ja viljanruosteella. Teidän monet puutarhanne, viinimäkenne, viikunapuunne ja öljypuunne söi kalvajasirkka. Mutta te ette kääntyneet minun puoleeni, sanoo Herra.
10. Minä lähetin teihin ruton kuten Egyptiin. Teidän nuoria miehiänne minä surmasin miekalla, ja teidän ratsujanne otettiin saaliiksi. Minä annoin löyhkän teidän leireistänne nousta teidän sieraimiinne. Mutta te ette kääntyneet minun puoleeni, sanoo Herra.
11. Minä panin toimeen hävityksen teidän keskuudessanne, kuten Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran, ja te olitte kuin tulesta temmattu kekäle. Mutta te ette kääntyneet minun puoleeni, sanoo Herra.

Valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi

12. Minä teen tämän sinulle, Israel. Sen tähden, valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi.
13. Hän on tehnyt vuoret ja luonut tuulen. Hän ilmoittaa aikeensa ihmiselle. Hän tekee aamuruskon ja pimeyden sekä kulkee maan kukkuloiden yli. Herra, Jumala Sebaot, on hänen nimensä.

5. LUKU

Valitusvirsi Israelista

1. Kuulkaa tämä Herran sana, valitusvirsi, jonka minä viritän teistä, te Israelin kansa.
2. Neitsyt Israel on kaatunut eikä enää nouse. Hän viruu kaadettuna maassaan, eikä ole, kuka hänet nostaisi.
3. Näin sanoo Herra, Herra: Kaupunkiin, josta ennen lähti tuhat, jää jäljelle sata. Josta lähti sata, siihen jää Israelin kansasta kymmenen jäljelle.

Etsikää Herraa

4. Herra sanoo Israelin kansalle: Etsikää minua, niin te saatte elää.
5. Älkää etsikö Beeteliä, älkää menkö Gilgaliin älkääkä vaeltako Beersebaan. Gilgal viedään pois maastaan, ja Beetel, Jumalan huone, tulee vääryydeksi.
6. Etsikää Herraa, niin te saatte elää, ettei hän tunkeutuisi Joosefin huoneeseen tulena ja tuhoaisi sitä, eikä Beetelillä olisi sammuttajaa.
7. Te muutatte oikeuden koiruohoksi ja kukistatte vanhurskauden maahan.
8. Hän, joka on tehnyt Seulaset ja Orionin, joka muuttaa synkän pimeän aamuksi, pimentää päivän yöksi, kutsuu kokoon meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle, Herra on hänen nimensä.
9. Hän tuottaa väkevälle äkillisen tuhon, ja niin linnoitukseen tulee hävitys.
10. He vihaavat sitä, joka portissa puoltaa oikeutta, ja totuuden puhuja on heille kauhistus.
11. Te poljette köyhää ja otatte häneltä viljaveroa. Sen tähden, vaikka te rakennatte taloja hakatusta kivestä, te ette asu niissä, vaikka te istutatte ihania viinitarhoja, te ette niistä juo viiniä.
12. Minä tiedän, että teidän rikoksenne ovat monet ja teidän syntinne raskaat: te vainoatte vanhurskasta, otatte lahjuksia ja portissa väännätte vääräksi köyhien asian.
13. Siksi järkevä vaikenee tänä aikana, sillä se on paha aika.

Hyvä ja paha

14. Etsikää hyvää, älkääkä pahaa, että saisitte elää. Silloin Herra, Jumala Sebaot, on oleva teidän kanssanne, kuten te sanotte.
15. Vihatkaa pahaa, rakastakaa hyvää ja saattakaa oikeus voimaan portissa: ehkäpä Herra, Jumala Sebaot, armahtaa Joosefin jäännöstä.
16. Näin sanoo Herra, Jumala Sebaot, Herra: Kaikilla toreilla on valitus, kaikilla kaduilla sanotaan: ”Voi! Voi!” Peltomiehiä kutsutaan surun viettoon ja itkuvirren taitajia valittajaisiin.
17. Kaikissa viinitarhoissa on valitus, sillä minä käyn sinun keskitsesi, sanoo Herra.

Herran päivä

18. Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeä eikä valoisa.
19. On kuin jos joku pakenisi leijonaa ja kohtaisi karhun, tai joku tulisi kotiin, nojaisi kätensä seinään, ja häntä purisi käärme.
20. Eikö Herran päivä siis ole pimeä, eikä valoisa, eikö se ole synkkä, valoa vailla?

Väärä ja oikea jumalanpalvelus

21. Minä, Herra, vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne.
22. Vaikka te tuotte minulle poltto- ja ruokauhrejanne, ne eivät minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne, syöttövasikkojenne, puoleen.
23. Vie pois minun edestäni virsiesi pauhu! En halua kuulla sinun harppujesi soittoa.
24. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.
25. Toitteko te teurasuhreja ja ruokauhreja minulle erämaassa 40 vuotena, te Israelin kansa?
26. Te olette kantaneet kuningastanne Sikkutia ja Kijjunin kuvianne, tähtijumalaanne, minkä te olette itsellenne tehneet*.

Pakkosiirtolaisuuteen

27. Sen tähden minä vien teidät pakkosiirtolaisuuteen tuolle puolelle Damaskon, sanoo Herra. Jumala Sebaot on hänen nimensä.

6. LUKU

Jumalattomuuden tuomio

1. Voi suruttomia Siionissa, huolettomia Samarian vuorella, kansoista ensimmäisen ylimyksiä, joiden luo Israelin kansa tulee!
2. Menkää Kalneen ja katsokaa, sieltä kulkekaa Suureen Hamatiin ja käykää filistealaisten Gatiin: ovatko ne paremmat kuin nämä valtakunnat, onko niiden alue suurempi kuin teidän alueenne?
3. Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän, mutta vedätte luoksenne väkivallan istumaan valtaistuimelle.
4. Te makaatte norsunluusohvilla ja venytte leposijoillanne, syötte karitsoja laumasta ja vasikoita karjatarhasta.
5. Te sepustatte lauluja harpulla säestäen ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid.
6. Te juotte viiniä maljoista ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä, mutta ette murehdi Joosefin sortumista!
7. Sen tähden heidän nyt täytyy mennä pakkosiirtolaisuuteen siihen vietävien kärjessä. Silloin lakkaavat venyjäin ilohuudot.
8. Herra, Herra on vannonut itsensä kautta, sanoo Herra, Jumala Sebaot: Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus. Minä vihaan sen palatseja ja jätän tuhottavaksi kaupungin kaikkineen.
9. Jos silloin kymmenen miestä jää jäljelle yhteen taloon, niin he kuolevat.
10. Jos omaiset ja polttajat ovat korjaamassa kuollutta viedäkseen hänen luunsa pois talosta, ja mies kysyy joltakin, joka on talon perimmäisessä sopessa: ”Onko sinun luonasi vielä ketään?” tämä vastaa: ”Ei ole.” Toinen sanoo: ”Hiljaa!” Herran nimeä ei saa mainita.
11. Herra antaa käskyn ja lyö suuren talon kappaleiksi sekä pienen talon pirstaleiksi.
12. Juoksevatko hevoset kalliolla? Eihän sitä härillä kynnetä? Tehän muutatte oikeuden myrkyksi ja vanhurskauden hedelmän koiruohoksi.
13. Te iloitsette Loodabarista ja sanotte: ”Emmekö me omalla voimallamme valloittaneet Karnaimia?”
14. Siksi huomatkaa, te Israelin heimo, sanoo Herra, Jumala Sebaot: Minä nostan teitä vastaan kansan, joka ahdistaa teitä siitä asti, mistä mennään Hamatiin, Araban puroon saakka.

____________________________________

Ilm 2:18-3:6

Tyatira

18. Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Jumalan Poika, jonka silmät ovat kuin tulen liekit ja jalat kuin välkehtivä vaski:
19. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi, sinun uskosi, palvelutyösi ja kärsivällisyytesi, ja että viimeiset tekosi ovat lukuisampia kuin ensimmäiset.
20. Mutta minulla on sinua vastaan se, että suvaitset tuota naista, Iisebeliä. Sanoen itseään profeetaksi hän opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua lihaa.
21. Olen antanut hänelle aikaa parannukseen, mutta hän ei halua nöyrtyä parannukseen eikä luopua haureudestaan.
22. Minä heitän hänet tautivuoteeseen ja hänen kanssaan huorin tekevät suureen ahdistukseen, elleivät nöyrry parannukseen hänen teoistaan.
23. Hänen lapsensa minä totisesti surmaan. Kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä tutkin sisimmät ja sydämet. Minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.
24. Teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan Saatanan syvyyksiä, kuten he sanovat, minä sanon: minä en pane teidän kannettavaksenne muuta taakkaa.
25. Pitäkää vain, mitä teillä on, kunnes minä tulen.
26. Sille, joka voittaa ja loppuun asti suorittaa minun antamiani tehtäviä*, minä annan vallan hallita kansoja.
27. Hän kaitsee niitä rautaisella sauvalla, särkee niitä kuin saviastioita.
28. Sen vallan minäkin olen saanut Isältäni, ja minä annan hänelle kointähden.
29. Jolla on korvat kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille’.”

3. LUKU

Sardes

1. ”Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Hän, jolla on Jumalan seitsemän Henkeä ja seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut.
2. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalan edessä.
3. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ota siitä vaari ja tee parannus. Ellet valvo, minä tulen kuin varas, etkä tiedä, millä hetkellä minä sinut yllätän.
4. Sinulla on kuitenkin Sardeessa muutamia harvoja, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat sen arvoisia.
5. Joka voittaa, hänet näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
6. Jolla on korva, kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille.

____________________________________

Ps 130:1-8

130. PSALMI

Herralla on armo

1. Matkalaulu.
   Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
2. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot korvasi rukousteni ääntä.
3. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
4. Mutta sinulla on anteeksiantamus, että me eläisimme sinun pelossasi.
5. Minä odotan Herraa, sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanaansa.
6. Sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua.
7. Pane toivosi Herraan, Israel. Sillä Herralla on armo, runsas lunastus hänen luonaan.
8. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.

____________________________________

Snl 29:21-22

21. Joka palvelijaansa nuoresta pitäen hemmottelee, saa hänestä lopulta mieliharmin.
22. Pikavihainen mies nostaa riidan, ja kiukkuinen tekee paljon rikkomuksia.

Scroll to Top