Raamattu vuodessa joulukuu 20

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

joulukuu 20
____________________________________

Hagg 1:1-2:23

Haggai

1. LUKU

Kehotus temppelin rakentamiseen

1. Oli kuningas Daarejaveksen toinen vuosi ja kuudennen kuukauden 1. päivä, kun tämä Herran sana tuli profeetta Haggain kautta Serubbaabelille, Sealtielin pojalle*, Juudan maaherralle,ja Joosualle, Joosadakin pojalle, ylimmäiselle papille:
2. ”Näin sanoo Herra Sebaot: Tämä kansa sanoo: Aika ei ole tullut rakentaa Herran temppeliä.”
3. Mutta profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran sana:
4. ”Onko sitten aika teidän asua paneloiduissa taloissanne tämän temppelin ollessa rauniona?
5. Nyt Herra Sebaot sanoo: Katsokaa, miten teidän on käynyt:
6. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin, ja palkkatyöläisen työpalkka hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa.
7. Näin sanoo Herra Sebaot: Katsokaa, miten teidän on käynyt!
8. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä mielistyn siihen ja näytän kunniani, sanoo Herra.
9. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden? sanoo Herra Sebaot. Minun temppelini tähden, kun se on raunioina, ja te juoksette kukin oman talonne hyväksi.
10. Sen johdosta taivas pidättää teiltä kasteen ja maa satonsa.
11. Minä olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille, viljalle, viinille ja öljylle, ja kaikelle, mitä maa tuottaa, sekä ihmisille että eläimille, niin ettei mikään kätten työ menesty.”
12. Serubbaabel, Sealtielin poika, ylimmäinen pappi Joosua, Joosadakin poika, ja kansan koko jäännös ottivat huomioon Herran, Jumalansa, sanat ja profeetta Haggain puheen. Sitä varten Herra, heidän Jumalansa, oli hänet lähettänytkin, ja kansa pelkäsi Herraa.
13. Haggai, Herran sanansaattaja, vei kansalle Hänen sanomansa: ”Minä olen teidän kanssanne,” sanoo Herra.
14. Herra antoi Juudan maaherralle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle, ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle, sekä kansan koko jäännökselle alttiin mielen, niin että he kokoontuivat rakentamaan Herran Sebaotin, Jumalansa, temppeliä.
15. Oli kuningas Daarejaveksen toinen vuosi, sen kuudes kuukausi ja 24. päivä, kun he aloittivat työnsä.

2. LUKU

Uuden temppelin kunnia

1. Oli sen vuoden seitsemännen kuun 21. päivä, kun profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran sana:
2. ”Sano Serubbaabelille, Sealtielin pojalle, Juudan maaherralle, ja Joosualle, Joosadakin pojalle, ylimmäiselle papille, ja kansan jäännökselle:
3. Kuka teidän joukossanne on jäljellä, joka on nähnyt tämän temppelin sen entisessä kunniassa? Miltä se nyt teistä näyttää? Eikö se ole tyhjän veroinen teidän silmissänne?
4. Mutta ole nyt luja, Serubbaabel, sanoo Herra, ja ole luja, Joosua, Joosadakin poika, ylimmäinen pappi, ja ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot.
5. Sen liiton sana, jonka minä tein kanssanne, kun te lähditte Egyptistä, ja minun Henkeni pysyy teidän keskellänne. Älkää pelätkö!
6. Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, niin minä liikutan taivasta ja maata, merta ja mantereita.
7. Minä liikutan kaikkia kansoja, ja kaikkien kansojen kalleuksia tulee, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot.
8. Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot.
9. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Tässä paikassa minä annan rauhan, sanoo Herra Sebaot.”

Opetuksia ja varoituksia

10. Oli Daarejaveksen toinen vuosi, yhdeksäs kuu ja 24. päivä, kun Haggain kautta tuli tämä Herran sana:
11. ”Näin sanoo Herra Sebaot: Pyydä papeilta opetusta tällaisissa asioissa:
12. Mies kantaa pyhää lihaa vaatteensa liepeessä ja koskettaa liepeellään leipää tai keittoa, viiniä, öljyä tai muuta ruokaa, mitä hyvänsä. Tuleeko se siitä pyhäksi?” Papit vastasivat: ”Ei tule.”
13. Haggai jatkoi: ”Jos joku kuolleesta saastunut koskettaa jotakin näistä, tuleeko se epäpuhtaaksi?” Papit vastasivat: ”Tulee epäpuhtaaksi.”
14. Haggai sanoi: ”Sellaista on tämä väki, sellaista tämä kansa minun edessäni, sanoo Herra. Sellaisia ovat kaikki heidän kättensä työt ja se, mitä he siellä tuovat uhriksi: Se on epäpuhdasta.
15. Tarkatkaa nyt, kuinka käy tästä päivästä eteenpäin. Kun Herran temppelissä ei vielä oltu pantu kiveä kiven päälle
16. ja mentiin 20 mitan viljakasalle, siinä oli vain 10 mittaa. Ja kun mentiin viinikuurnalle ammentamaan 50 mittaa, siinä olikin vain 20.
17. Minä löin teitä, kaikkia kättenne töitä, nokitähkällä, viljaruosteella ja rakeilla, mutta kukaan teistä ei kääntynyt minun puoleeni, sanoo Herra.
18. Tarkatkaa, mitä tapahtuu tästä päivästä lähtien. Sehän on yhdeksännen kuun 24. päivä Herran temppelin perustamisen jälkeen. Huomatkaa!
19. Onko aitassa enää siementä? Viiniköynnös, viikunapuu, granaattiomenapuu ja öljypuu, nekään eivät ole tuottaneet hedelmää.

Siunausten aika tulee

 Mutta tästä päivästä lähtien minä annan siunauksen.”
20. Herran sana tuli toistamiseen Haggaille kuukauden 24. päivänä. Se kuului:
21. ”Sano Serubbaabelille, Juudan maaherralle: Minä järisytän taivasta ja maata.
22. Minä kukistan kuningaskuntien valtaistuimia, järisytän kansojen* valtakuntien voimaa ja kukistan vaunuja ajajineen. Hevosia ja niiden ratsastajia kaatuu, miehiä toistensa miekkaan.
23. Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut kuin sinettisormukseksi*. Minä olen valinnut sinut, sanoo Herra Sebaot.”

____________________________________

Ilm 11:1-19

11. LUKU

Temppelin mittaaminen

1. Minulle annettiin sauvan kaltainen mittakeppi ja sanottiin: ”Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari sekä laske ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat.
2. Temppelin ulkopuolella oleva esipiha* kuitenkin jätä pois. Älä mittaa sitä, sillä se on annettu muille kansoille*. Ne tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta*.

Säkkipukuiset todistajat

3. Minä annan kahdelle todistajalleni tehtävän säkkikankaaseen puettuina profetoida 1260 päivää*.
4. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä.
5. Jos joku tahtoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka tuhoaa heidän vihollisensa. Heille pahaa yrittävä on siten saava surmansa.
6. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta heidän profetoimisensa päivinä. Heillä on myös valta muuttaa vesiä vereksi ja lyödä maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein kuin haluavat.

Peto surmaa todistajat

7. Kun he ovat päättäneet todistamisensa, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan. Se voittaa ja surmaa heidät.
8. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen sanotaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.
9. Ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja kansanheimoista katselee heidän ruumiitaan kolme ja puoli päivää sallimatta haudata niitä.
10. Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä kaksi profeettaa olivat olleet vaivana maan asukkaille.
11. Niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua heihin meni Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi ne, jotka näkivät heidät.
12. He kuulivat kovan äänen taivaasta sanovan heille: ”Nouskaa tänne!” Vihollistensa nähden he nousivat pilvessä taivaaseen.
13. Sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys. Kymmenes osa kaupungista sortui, ja järistyksessä sai surmansa 7000 nimeä*. Muut pelästyivät ja antoivat kunnian taivaan Jumalalle.
14. Toinen voi-huuto on mennyt. Kolmas voi-huuto tulee pian.

Maailman kuninkuus Herralle

15. Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan. Taivaassa kuului valtavia ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Kristukselleen*, ja hän on hallitseva aina ja ikuisesti.”
16. Ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoilleen ja kumartaen palvoivat Jumalaa
17. sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet käyttänyt suurta voimaasi ja ottanut käsiisi hallituksen.
18. Kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi [aika] on tullut. On tullut aika tuomita kuolleet sekä palkita palvelijoillesi profeetoille ja pyhille, sinun nimeäsi pelkääville, pienille ja suurille, ja tuhota ne, jotka turmelevat maata.”
19. Jumalan temppeli taivaassa avattiin, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään. Tuli salamoita, ääniä, ukkosenjylinää, maa järisi, ja raemyrsky riehui.

____________________________________

Ps 139:1-24

139. PSALMI

Herra tietää kaiken

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut.
2. Istunpa minä tai nousen, sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät ajatukseni kaukaa.
3. Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle tunnettuja.
4. Ei ole sanaa kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne.
5. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi päälleni.
6. Sellainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, liian korkea, että käsittäisin sen.
7. Minne minä voisin mennä, missä sinun Henkesi ei olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä?
8. Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteeni hautaan*, sinä olet siellä.
9. Vaikka kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin,
10. sielläkin kätesi taluttaisi minua, ja sinun oikea kätesi tarttuisi minuun.
11. Vaikka sanoisin: ”Peittäköön minut pimeys, ja valo ympärilläni tulkoon yöksi,”
12. niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä: yö valaisisi kuin päivä, ja pimeys olisi kuin valo.
13. Sinä olet luonut minun sisimpäni, sinä punoit minut äitini kohdussa.
14. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Sinun tekosi ovat ihmeellisiä, sen minun sieluni kyllä tietää.
15. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin äitini kohdussa*.
16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.
17. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niiden määrä!
18. Jos haluaisin ne laskea, niitä olisi enemmän kuin hiekan jyväsiä. Minä herään ja olen vielä luonasi.
19. Jumala, jospa sinä surmaisit jumalattomat! Te murhamiehet, väistykää minusta pois!
20. He puhuvat sinusta petollisesti ja käyttävät turhaan sinun nimeäsi, nuo sinun vihollisesi.
21. Herra, enkö minä vihaisi niitä, jotka sinua vihaavat, enkö inhoaisi niitä, jotka sinua vastustavat?
22. Kaikella vihalla minä heitä vihaan, he ovat minun vihollisiani.
23. Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni.
24. Jos tieni on vaivaan vievä, johdata minut ikuisuuden tielle.

____________________________________

Snl 30:15-16

15. Verenimijällä on kaksi tytärtä: Anna vielä! Anna vielä! Kolme on, jotka eivät saa kylläänsä, neljä, jotka eivät sano: ”Jo riittää”:
16. tuonela*, hedelmätön kohtu, maa, joka ei saa kylläänsä vedestä, ja tuli, joka ei sano: ”Jo riittää.”

Scroll to Top