Raamattu vuodessa lokakuu 19

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

lokakuu 19
____________________________________

Jr 33:1-34:22

33. LUKU

Israel rakennetaan uudelleen

1. Jeremian ollessa suljettuna vankilan pihaan hänelle tuli jälleen tämä Herran sana:
2. ”Näin sanoo Herra, joka sen myös tekee, Herra, joka valmistaa ja vahvistaa sen, Herra on hänen nimensä:
3. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joista et mitään tiedä.
4. Herra, Israelin Jumala, sanoo tämän kaupungin taloista ja Juudan kuningasten linnoista, jotka sortuvat piiritysvallien ja miekan edessä.
5. Hän sanoo niistä, jotka ovat tulleet taistelemaan kaldealaisia vastaan. He täyttävät talot niiden ihmisten ruumiilla, jotka minä surmaan vihassani ja kiivaudessani, ja joiden kaiken pahuuden tähden minä olen kätkenyt kasvoni tältä kaupungilta:
6. Minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen haavat. Minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden.
7. Juudan ja Israelin poisviedyt minä palautan* ja rakennan heidät entiselleen.
8. Minä puhdistan heidät kaikista heidän pahoista töistään, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan, ja annan anteeksi kaikki heidän minua vastaan tekemänsä pahat teot, joilla he ovat luopuneet minusta.
9. Tämä kaupunki on oleva minulle kunniaksi, iloksi ja ylistykseksi kaikkien maan kansojen edessä, kun he kuulevat kaikesta siitä hyvästä, minkä minä sille teen. He pelästyvät ja vapisevat kaikkea sitä hyvää ja kaikkea sitä onnea, jonka minä sille annan.
10. Näin sanoo Herra: Te sanotte tästä paikasta: ’Se on oleva rauniona, vailla ihmisiä ja eläimiä’. Myöskään Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin autioilla kaduilla ei ole ihmisiä, asukkaita eikä eläimiä. Mutta niissä kaikissa kuullaan vielä kerran
11. riemun ja ilon huutoja, huutoja yljälle ja morsiamelle. Heidän kuullaan silloin huutavan ja sanovan: ’Kiittäkää Herraa Sebaotia, sillä Herra on hyvä, ja hänen armonsa pysyy iäti’. Samoin huutavat ne, jotka tuovat Herran huoneeseen kiitosuhreja. Sillä minä palautan maan poisviedyt, sanoo Herra.
12. Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä kerran on tässä paikassa, joka on rauniona, vailla ihmisiä ja eläimiä, ja kaikilla sen kaupungeilla, oleva laitumia, joilla paimenet lepuuttavat lampaitaan.
13. Vuoriston, Sefelan ja Negevin kaupungeissa, Benjaminin maassa, Jerusalemin ympäristössä ja Juudan kaupungeissa on vielä kerran lampaita kulkeva laskijan käsien ohi, sanoo Herra.
14. Päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä täytän sen hyvän lupauksen, minkä olen lausunut Israelin heimosta ja Juudan heimosta.

Messias, Daavidin vanhurskas Vesa

15. Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskaan Vesan, ja hän on saattava voimaan oikeuden ja vanhurskauden maassa.
16. Niinä päivinä pelastetaan Juuda, ja Jerusalem asuu turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: ’Herra, meidän vanhurskautemme’.
17. Näin sanoo Herra: Aina on mies Daavidin suvusta istuva Israelin kansan valtaistuimella*.
18. Ja aina on mies leeviläisten pappien suvusta oleva minun edessäni päivittäin uhraamassa polttouhria, sytyttämässä ruokauhria ja toimittamassa teurasuhria.”
19. Jeremialle tuli tämä Herran sana:
20. ”Näin sanoo Herra: Jos te saatte rikotuksi minun liittoni päivän ja yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät enää tule ajallaan,
21. niin rikkoutuu myös minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa, niin ettei hänellä enää ole poikaa, joka istuu kuninkaana hänen valtaistuimellaan. Sama on totta liitostani minua palvelevien leeviläisten pappien kanssa*.
22. Kuten taivaan joukkoa ei voida laskea eikä meren hiekkaa mitata, niin monilukuisiksi minä teen palvelijani Daavidin jälkeläiset ja leeviläiset, jotka minua palvelevat.”
23. Jeremialle tuli tämä Herran sana:
24. ”Etkö ole huomannut, mitä tämä kansa puhuu: ’Ne kaksi valitsemaansa sukukuntaa Herra on hylännyt’? He halveksivat minun kansaani, eikä se heidän mielestään enää olekaan kansa.
25. Näin sanoo Herra: Niin totta kuin liittoni päivän ja yön kanssa on voimassa, ja niin totta kuin olen säätänyt taivaan ja maan lait,
26. yhtä varmasti on voimassa liittoni Jaakobin ja palvelijani Daavidin jälkeläisten kanssa. Minä otan heidän jälkeläisistään hallitsijoita Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille*. Minä palautan heidän poisvietynsä ja armahdan heitä.”

34. LUKU

Jerusalemin valloitus

1. Sana, joka Herralta tuli Jeremialle, kun Nebukadnessar, Baabelin kuningas, hänen koko sotajoukkonsa ja kaikki hänen valtansa alaisen maan valtiot ja niiden joukot sotivat Jerusalemia ja kaikkia sen alaisia kaupunkeja vastaan. Se kuului:
2. ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Mene ja sano Sidkialle, Juudan kuninkaalle: Näin sanoo Herra: ’Minä annan tämän kaupungin Baabelin kuninkaan käsiin, ja hän polttaa sen tulella.
3. Sinä et pääse hänen käsistään, vaan sinut otetaan kiinni ja annetaan hänen valtaansa. Sinun täytyy nähdä Baabelin kuningas silmästä silmään. Hän puhuu sinun kanssasi suusta suuhun, ja sinä joudut Baabeliin’.
4. Mutta kuule Herran sana, Sidkia, Juudan kuningas: Näin sanoo Herra sinusta: ’Sinä et ole kuoleva miekkaan.
5. Sinä saat kuolla rauhassa. Kuten sinun isillesi, edellisille kuninkaille, jotka ovat olleet ennen sinua, niin poltetaan sinun kunniaksesi kuolinsuitsutus, sinulle pidetään valittajaiset ja huudetaan: Voi herraamme! Minä olen sen sanonut, sanoo Herra’.”
6. Profeetta Jeremia puhui Sidkialle, Juudan kuninkaalle, kaikki nämä sanat Jerusalemissa,
7. kun Baabelin kuninkaan sotajoukko taisteli Jerusalemia ja kaikkia vielä jäljellä olevia Juudan kaupunkeja, Laakista ja Asekaa vastaan. Sillä nämä olivat jääneet jäljelle Juudan varustetuista kaupungeista.

Orjien vapautus ja palautus

8. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta sen jälkeen kun kuningas Sidkia oli tehnyt liiton kaiken Jerusalemissa olevan kansan kanssa ja julistanut heille vapautuskäskyn:
9. Jokaisen tuli päästää vapaaksi orjansa ja orjattarensa, hebrealainen mies ja nainen. He eivät saaneet pitää näitä orjinaan, ei kukaan juutalaista veljeään [tai sisartaan].
10. Kaikki tähän liittoon menneet päämiehet ja kansa kuulivat, että jokaisen tuli päästää vapaaksi orjansa ja orjattarensa eikä enää pitää heitä orjinaan. He tottelivat ja päästivät heidät.
11. Mutta jälkeenpäin he peräytyivät liitosta ja ottivat takaisin vapauttamansa orjat ja orjattaret, pakottaen heidät uudelleen orjantyöhön.
12. Silloin Jeremialle tuli Herralta tämä Herran sana:
13. ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: ’Minä tein teidän isienne kanssa liiton viedessäni heidät pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä, sanoen:
14. Seitsemän vuoden kuluttua päästäkää vapaaksi veljenne, hebrealainen: Joka on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua kuusi vuotta, päästä hänet luotasi vapaaksi. Mutta teidän isänne eivät totelleet minua eivätkä korvaansa kallistaneet.
15. Nyt te olette kääntyneet ja tehneet minun silmissäni oikean teon julistaessanne vapautuksen kukin lähimmäiselleen. Te olette tehneet siitä liiton kasvojeni edessä minun nimiini otetussa temppelissä.
16. Mutta sitten te olette kääntyneet pois ja häväisseet minun nimeni: te olette ottaneet takaisin kukin vapaiksi päästämänsä orjansa ja orjattarensa, pakottaen heidät jälleen orjantyöhön.
17. Sen tähden näin sanoo Herra: Te ette totelleet minua ettekä julistaneetkaan vapautusta kukin veljelleen ja lähimmäiselleen. Minä julistan teille vapautuksen, sanoo Herra: menon miekkaan, ruttoon ja nälkään, tehden teidät kauhistukseksi kaikille valtakunnille maan päällä.
18. Minä annan vihollistensa käsiin miehet, jotka ovat rikkoneet liittoni eivätkä ole pitäneet sen liiton sanoja, minkä tekivät minun edessäni halkaisten kahtia uhrivasikan ja käyden sen puolikkaiden välitse.
19. Juudan ja Jerusalemin ruhtinaat, hoviherrat, papit ja kaikki maan ihmiset, jotka kävivät vasikan puolikkaiden välitse,
20. minä annan vihollistensa käsiin, niiden, jotka tavoittelevat heidän henkeään. Heidän ruumiinsa joutuvat taivaan lintujen ja maan eläinten ruoaksi.
21. Sidkian, Juudan kuninkaan, ja hänen ruhtinaansa minä annan heidän vihollistensa käsiin, niiden, jotka tavoittelevat heidän henkeään, Baabelin kuninkaan sotajoukon käsiin, joka on lähtenyt pois teidän kimpustanne.
22. Herra sanoo: Minä annan heille käskyn ja palautan heidät tämän kaupungin kimppuun. He sotivat sitä vastaan, valloittavat ja polttavat sen. Juudan kaupungit minä teen autioiksi, asujattomiksi’.”

____________________________________

1Tm 4:1-16

4. LUKU

Uskosta luopumisia ja harhoja

1. Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina jotkut luopuvat uskosta, seuraten villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.
2. [Näiden] ulkokultaisten valheenpuhujien omatunto on turraksi poltettu*.
3. He kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden kiitoksella nautittaviksi, jotka ovat uskovia ja totuuden tuntevia.
4. Kaikki Jumalan [sitä varten] luoma on hyvää, eikä mikään ole hylättävää, kun se otetaan häntä kiittäen.
5. Se näet pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.

Hyvä Kristuksen palvelija

6. Opettaessasi tätä veljille olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsikin uskon ja noudattamasi hyvän opin sanoilla.
7. Epäpyhiä ämmäin taruja karta. Sen sijaan harjoita itseäsi jumalisuuteen.
8. Ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vähään, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevan.
9. Tämä sana on varma ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen.
10. Mehän näemme vaivaa ja kilvoittelemme siksi, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten Vapahtaja, varsinkin uskovien.
11. Tätä käske ja opeta.

Sananpalvelija esimerkkinä

12. Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi vuoksi. Ole uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa.
13. Lue [seurakunnalle pyhiä kirjoituksia]*, kehota ja opeta ahkerasti, kunnes tulen.
14. Älä laiminlyö sinussa olevaa armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat profeettojen sanojen perusteella panivat kätensä sinun päällesi.
15. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä.
16. Valvo itseäsi ja opetustasi ja ole siinä kestävä. Jos sen teet, sinä olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.

____________________________________

Ps 89:1-13

89. PSALMI

Herran armo ja uskollisuus

1. Esrahilaisen Eetanin psalmi*.
2. Minä laulan lakkaamatta Herran armoteoista, julistan suullani sinun uskollisuuttasi polvesta polveen.
3. Minä sanon: Ikiajoiksi on armo rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin.
4. ”Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut:
5. ’Minä vahvistan jälkeläisesi* ainiaaksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen’.” Sela.
6. Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, ja pyhien seurakunta uskollisuuttasi.
7. Kuka taivaassa on Herran vertainen, kuka Jumalan poikien* joukossa on niin kuin Herra?
8. Hän on Jumala, ylen peljättävä pyhien kokouksessa, peljättävämpi kuin kaikki hänen ympärillään olevat.
9. Herra, Jumala Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra? Sinun uskollisuutesi ympäröi sinua.
10. Sinä hallitset meren raivon. Kun sen aallot kohoavat, sinä ne tyynnytät.
11. Sinä ruhjoit Rahabin* kuin sodassa kaatuneen. Väkevällä kädelläsi sinä ajoit vihollisesi hajalle.
12. Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa. Sinä olet luonut maanpiirin ja kaiken, mitä siinä on.
13. Sinä loit pohjoisen ja etelän. Sinun nimestäsi riemuitsevat Taabor ja Hermon.

____________________________________

Snl 25:23-24

23. Pohjatuuli saa aikaan sateen ja salainen kielittely vihaiset kasvot.
24. Parempi asua talon kulmalla kuin toraisan vaimon huonetoverina.

Scroll to Top