Raamattu vuodessa lokakuu 20

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

lokakuu 20
____________________________________

Jr 35:1-36:32

35. LUKU

Reekabilaiset esikuvina

1. Juudan kuninkaan Joojakimin, Joosian pojan, päivinä Jeremialle tuli Herralta sana,. joka kuului:
2. ”Mene reekabilaisten luo, puhuttele heitä ja vie heidät Herran temppeliin, yhteen sen kammioista, ja tarjoa heille viiniä juotavaksi.”
3. Niin minä otin Jaasanjan, joka oli Jeremian, Habassinjan pojan, poika, sekä hänen veljensä, kaikki hänen poikansa, kaikki reekabilaiset,
4. ja vein heidät Herran temppeliin. Minä vein heidät Jumalan miehen Haananin, Jigdaljan pojan, poikien huoneeseen, joka on päämiesten huoneen vieressä, ovenvartija Maasejan, Sallumin pojan, huoneen yläpuolella.
5. Minä asetin reekabilaisten eteen täysiä viiniruukkuja ja maljoja sekä sanoin heille: ”Juokaa viiniä!”
6. Mutta he vastasivat: ”Me emme juo viiniä. Meidän isämme Joonadab, Reekabin poika, on antanut meille tämän käskyn: Älkää, te ja teidän lapsenne, koskaan juoko viiniä.
7. Älkää rakentako taloja älkääkä kylväkö siementä. Älkää istuttako viinitarhoja, älköönkä niitä olko teillä, vaan asukaa teltoissa kaikkina elämänne päivinä, että eläisitte kauan maassa, missä te olette muukalaisina.
8. Me olemme kuuliaisia isällemme Joonadabille, Reekabin pojalle, kaikessa, mitä hän on käskenyt meidän tehdä, niin että emme koskaan elämämme päivinä juo viiniä, emme me eivätkä vaimomme, eivät poikamme eivätkä tyttäremme.
9. Me emme rakenna taloja asuaksemme, eikä meillä ole viinitarhoja, ei peltoa eikä kylvöä.
10. Me asumme teltoissa, olemme kuuliaisia ja teemme kaiken, mitä isämme Joonadab on käskenyt meidän tehdä.
11. Mutta kun Nebukadnessar, Baabelin kuningas, hyökkäsi maahan, me sanoimme: ’Tulkaa, menkäämme Jerusalemiin kaldealaisten ja aramilaisten armeijaa pakoon’. Niin me asetuimme Jerusalemiin.”
12. Jeremialle tuli tämä Herran sana:
13. ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mene ja sano Juudan miehille ja Jerusalemin asukkaille: Ettekö ota varoitusta huomioon ja kuule minun sanojani? sanoo Herra.
14. Joonadab, Reekabin poika, kielsi poikiaan juomasta viiniä. Hänen sanansa pidetään voimassa, eivätkä he ole juoneet viiniä tähän päivään asti, sillä he ovat kuuliaisia isänsä käskylle. Minä olen puhunut teille varhaisesta alkaen, mutta te ette ole kuunnelleet minua.
15. Minä olen varhaisesta alkaen lähettänyt teidän luoksenne kaikki palvelijani, profeetat, sanoen: ’Kääntykää kukin pahalta tieltänne ja parantakaa tekonne. Älkää seuratko ja palvelko muita jumalia, niin te saatte asua siinä maassa, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne’. Mutta te ette ole kallistaneet korvaanne, ette ole totelleet minua.
16. Joonadabin, Reekabin pojan, jälkeläiset ovat pitäneet voimassa isänsä antaman käskyn, mutta tämä kansa ei ole totellut minua.
17. Sen tähden, näin sanoo Herra, Jumala Sebaot, Israelin Jumala: Minä annan tulla Juudalle ja kaikille Jerusalemin asukkaille kaiken sen onnettomuuden, jolla olen heitä uhannut. Tämän minä teen, koska he eivät ole kuunnelleet, kun olen heille puhunut, eivätkä vastanneet, kun olen heitä kutsunut.”
18. Reekabilaisille Jeremia sanoi: ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ’Te olette olleet kuuliaisia isänne Joonadabin käskylle, noudattaneet kaikkia hänen ohjeitaan ja tehneet kaiken, mitä hän on käskenyt teidän tehdä.
19. Sen tähden Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo: Joonadabin, Reekabin pojan, suvussa on aina oleva mies, joka seisoo minun kasvojeni edessä’.”

36. LUKU

Baaruk Jeremian kirjurina

1. Juudan kuninkaan Joojakimin, Joosian pojan [608-597], neljäntenä hallitusvuotena tuli Herralta Jeremialle tämä sana:
2. ”Ota kirjakäärö ja kirjoita siihen kaikki ne sanat, jotka minä olen puhunut sinulle Israelista, Juudasta ja kaikista muista kansoista siitä päivästä asti, jolloin aloin puhua sinulle, Joosian päivistä tähän päivään saakka.
3. Kun Juudan heimo kuulee kaikesta onnettomuudesta, minkä minä aion heille tuottaa, ehkä se kääntyy kukin pahalta tieltään, ja niin minä annan anteeksi heidän pahat tekonsa ja syntinsä.”
4. Jeremia kutsui Baarukin, Neerian pojan, ja Baaruk kirjoitti kirjakääröön Jeremian sanelun mukaan kaikki ne sanat, jotka Herra oli hänelle puhunut.
5. Sitten Jeremia sanoi Baarukille: ”Minä olen estetty, en voi mennä Herran temppeliin.
6. Mene sinä ja lue Herran temppelissä paastopäivänä kansan kuullen kirjakääröstä saneluni mukaan kirjoittamasi Herran sanat. Sinun on luettava ne myös kaikille Juudan asukkaille, jotka tulevat sinne kaupungeistaan.
7. Ehkäpä he rukoillen lankeavat Herran eteen ja kääntyvät kukin pahalta tieltään. Suuri on näet viha ja kiivastus, jolla Herra on uhannut tätä kansaa.”
8. Baaruk, Neerian poika, teki kaiken, mitä profeetta Jeremia oli käskenyt hänen tehdä, ja luki temppelissä kirjakääröstä Herran sanat.
9. Juudan kuninkaan Joojakimin, Joosian pojan, viidennen hallitusvuoden yhdeksännessä kuussa koko Jerusalemin kansa ja kaikki kaupungeista tullut Juudan väki oli sinne kutsuttuna pitämässä paastoa Herran edessä.
10. Baaruk luki Herran temppelissä kirjakääröstä Jeremian sanat koko kansan kuullen. Hän teki sen kirjuri Gemarjan, Saafanin pojan, huoneessa, ylemmässä esipihassa, Herran temppelin uuden portin ovella.
11. Kun Miika, Gemarjan, Saafanin pojan, poika, oli kuullut kirjasta kaikki Herran sanat,
12. hän meni alas kuninkaan linnaan, kirjurin huoneeseen. Siellä istuivat kaikki päämiehet: kirjuri Elisama, Delaja Semajan poika, Elnatan Akborin poika, Gemarja Saafanin poika, Sidkia Hananjan poika, ja kaikki muut johtomiehet.
13. Miika ilmoitti heille kaikki sanat, jotka hän oli kuullut Baarukin lukevan kirjakääröstä kansan kuullen.
14. Kaikki päämiehet lähettivät silloin Baarukin luo Jehudin, joka oli Netanjan poika, joka Selemjan poika, joka Kuusin poika, ja käskivät sanoa: ”Ota käteesi kirjakäärö, josta luit kansan kuullen, ja tule tänne.” Baaruk, Neerian poika, otti kirjakäärön käteensä ja meni heidän luokseen.
15. He sanoivat hänelle: ”Istu ja lue meidän kuultemme.” Niin Baaruk luki heidän kuultensa.
16. Kun he olivat kuulleet kaikki sanat, he katsoivat toisiinsa pelästyneinä ja sanoivat Baarukille: ”Meidän täytyy ilmoittaa kuninkaalle kaikki nämä sanat.”
17. He kysyivät Baarukilta: ”Sano meille, miten sinä kirjoitit kaikki nämä sanat hänen suustaan.”
18. Baaruk vastasi: ”Hän saneli minulle suustaan kaikki nämä sanat, ja minä kirjoitin ne musteella kääröön.”
19. Silloin päämiehet sanoivat Baarukille: ”Mene ja piiloudu, sinä ja Jeremia, älköönkä kukaan saako tietää, missä te olette.”

Joojakim polttaa kirjakäärön

20. He menivät kuninkaan luo esipihaan, mutta kirjakäärön he tallettivat kirjuri Elisaman huoneeseen. He ilmoittivat kuninkaalle kaiken.
21. Kuningas lähetti Jehudin noutamaan kirjakääröä, ja tämä haki sen kirjuri Elisaman huoneesta. Sitten Jehudi luki sen kuninkaan ja kaikkien hänen edessään seisovien päämiesten kuullen.
22. Kuningas istui talvihuoneessa. Oli yhdeksäs kuukausi, ja hänen edessään oli palamassa hiilipannu.
23. Aina kun Jehudi oli lukenut kolme tai neljä palstaa, kuningas leikkasi ne pois kirjurinveitsellä ja viskasi hiilipannussa olevaan tuleen, kunnes koko kirjakäärö oli palanut loppuun hiilipannun tulessa.
24. Kuningas enempää kuin kukaan hänen palvelijoistaan, jotka olivat kuulemassa, ei pelästynyt eikä reväissyt vaatteitaan.
25. Vaikka Elnatan, Delaja ja Gemarja pyysivät hartaasti kuningasta, ettei hän polttaisi kirjakääröä, hän ei heitä kuunnellut.
26. Kuningas antoi Jerahmeelille, kuninkaan pojalle, Serajalle, Asrielin pojalle, ja Selemjalle, Adbeelin pojalle, käskyn pidättää kirjuri Baaruk ja profeetta Jeremia. Herra kuitenkin kätki heidät.

Uusi kirjakäärö

27. Kun kuningas oli polttanut kirjakäärön ja sanat, jotka Baaruk oli kirjoittanut Jeremian sanelun mukaan, Jeremialle tuli tämä Herran sana:
28. ”Ota itsellesi toinen kirjakäärö ja kirjoita siihen kaikki entiset sanat, jotka olivat edellisessäkin kirjakäärössä, jonka Juudan kuningas Joojakim poltti.
29. Sano Juudan kuninkaasta Joojakimista: Näin sanoo Herra: Sinä olet polttanut tämän kirjakäärön sanoen: ’Miksi olet kirjoittanut siihen näin: Baabelin kuningas on tuleva ja hävittävä tämän maan ja lopettava siitä ihmiset ja eläimet?’
30. Sen tähden Herra sanoo Joojakimista, Juudan kuninkaasta: Hänellä ei ole oleva jälkeläistä, joka istuisi Daavidin valtaistuimella. Hänen ruumiinsa viskataan pois, virumaan päivän helteessä ja yön kylmyydessä.
31. Minä rankaisen häntä, hänen jälkeläisiään ja palvelijoitaan heidän pahojen tekojensa tähden. Minä annan tulla heille, Jerusalemin asukkaille ja Juudan miehille kaiken sen onnettomuuden, jolla olen heitä uhannut, vaikka he eivät ole kuunnelleet.”
32. Jeremia otti toisen kirjakäärön ja antoi sen kirjuri Baarukille, Neerian pojalle. Tämä kirjoitti siihen Jeremian sanelun mukaan kaikki sen kirjan sanat, jonka Juudan kuningas Joojakim oli polttanut tulessa. Niihin lisättiin vielä paljon samantapaisia sanoja.

____________________________________

1Tm 5:1-25

5. LUKU

Eri ikäryhmät, leskivaimot

1. Älä nuhtele ankarasti vanhaa miestä, vaan neuvo häntä kuin isää, nuorempia kuin veljiä,
2. vanhoja naisia kuin äitejä, nuorempia kuin sisaria, siveästi ja puhtaasti.
3. Kunnioita leskiä, jotka ovat oikeita leskiä.
4. Jos jollakin leskellä on lapsia tai lastenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan oman perheensä jäseniä ja maksamaan, mitä ovat velkaa vanhemmilleen. Tämä on näet oikeaa ja hyvää Jumalan edessä.
5. Oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalaan, anoo ja rukoilee öin ja päivin.
6. Himojensa tyydyttelyä etsivä taas on eläessään kuollut.
7. Teroita tätäkin, että he olisivat nuhteettomia.
8. Jos joku ei pidä huolta omaisistaan, varsinkaan perheväestään, hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.

Vanhat ja nuoret lesket

9. [Avustusta saavien leskien] luetteloon otettakoon vain sellainen leski, joka ei ole 60 vuotta nuorempi ja on ollut yhden miehen vaimo.
10. Hänestä on oltava todistus, että hän on tehnyt hyviä töitä, kasvattanut lapsia, holhonnut vieraita, pessyt pyhien jalkoja, auttanut ahdistettuja ja harrastanut kaiken hyvän tekemistä.
11. Mutta nuoret lesket jätä pois [tästä luettelosta]. Kun he himokkaiksi käyden vieraantuvat Kristuksesta, he haluavat mennä naimisiin.
12. He ovat tuomion alaisia, koska ovat hylänneet ensimmäisen uskonsa*.
13. Kylää kierrellessään he oppivat laiskoiksikin, eikä vain laiskoiksi, vaan myös juoruisiksi, monitouhuisiksi ja puhumaan sopimattomia.
14. Siksi tahdon, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiaan eivätkä anna vastustajalle mitään aihetta solvaamiseen.
15. Ovathan jotkut jo kääntyneet pois seuraamaan Saatanaa.
16. Jos uskovalla naisella on leskiä, pitäköön hän näistä huolta. Älköön heidän vuokseen rasitettako seurakuntaa, että se voisi huolehtia oikeista leskistä.

Seurakunnan vanhimmat

17. Seurakuntaa hyvin hoitavia vanhimpia pidettäköön kaksinkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin sanassa ja
opetuksessa työtä tekeviä.
18. Sanoohan Raamattu: ”Älä sido puivan härän suuta.” ”Työmies ansaitsee saada palkkansa”*.
19. Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa.
20. Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät.
21. Minä vannotan sinua Jumalan, Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä tekemättä
ennakkopäätöstä ja suosimatta ketään.
22. Älä ole liian joutuisa panemaan käsiäsi kenenkään päälle*, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana.
23. Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi.
24. Joidenkin ihmisten synnit ovat ilmeisiä ja joutuvat ennalta tuomittaviksi, toisten taas seuraavat perässä.
25. Samoin myös hyvät teot ovat ilmeisiä, eivätkä nekään, jotka eivät näy, voi pysyä salassa.

____________________________________

Ps 89:14-38

14. Sinä olet täynnä voimaa, väkevä on sinun kätesi, korotettu sinun oikea kätesi.
15. Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä.
16. Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valossa, Herra!
17. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinään, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan.
18. Sinä olet heidän voimansa ja kaunistuksensa. Armossasi sinä kohotat meidän sarvemme*.
19. Meidän kilpemme on Herran huomassa, ja meidän kuninkaamme on Israelin Pyhän hoidossa.

Daavidin kuningassuku

20. Sinä puhuit näyssä hurskaillesi ja sanoit: ”Minä olen ollut sankarin käden apuna, olen kansan keskeltä korottanut valittuni:
21. Olen löytänyt Daavidin, palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä öljylläni.
22. Minun käteni on lujasti tukeva häntä, minun käteni on häntä vahvistava.
23. Vihollinen ei yllätä häntä, eikä vääryyden mies sorra häntä.
24. Minä hävitän hänen ahdistajansa hänen edestään ja lyön hänen vihamiehensä maahan.
25. Minun uskollisuuteni ja armoni on hänen kanssaan, ja minun nimessäni kohoaa hänen sarvensa.
26. Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja hänen oikean kätensä virtoja.
27. Hän sanoo minulle: ’Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio’.
28. Minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi.
29. Armoni minä säilytän hänelle ainiaan, ja liittoni hänen kanssaan on luja.
30. Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä ainiaan ja hänen valtaistuimensa niin kauan kuin taivaat pysyvät.
31. Jos hänen poikansa hylkäävät minun sanani opetukset* eivätkä vaella ohjeitteni mukaan,
32. jos he rikkovat minun säädökseni eivätkä noudata minun käskyjäni,
33. minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa kurituksilla.
34. Armoani minä en kuitenkaan ota häneltä pois enkä horju uskollisuudestani.
35. Liittoani minä en riko enkä muuta sitä, mikä on lähtenyt huuliltani.
36. Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti, minä en Daavidille valehtele:
37. ’Hänen jälkeläisensä pysyvät ainiaan, ja hänen valtaistuimensa on minun edessäni kuin aurinko.
38. Kuun tavoin se pysyy lujana ainiaan, ja todistaja korkeuksissa on uskollinen’.” Sela.

____________________________________

Snl 25:25-27

25. Kuin raikas vesi nääntyvälle on hyvä sanoma kaukaisesta maasta.
26. Kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä.
27. Liika hunajan syönti ei ole hyväksi, ja raskaitten asiain tutkiminen on raskasta.

Scroll to Top