Raamattu vuodessa lokakuu 21

RAAMATTU LÄPI VUODESSA
lokakuu 21
____________________________________

Jr 37:1-38:28

37. LUKU

Sidkia kuninkaana

1. Sidkia [597-586], Joosian poika, tuli kuninkaaksi Konjan, Joojakimin pojan* sijaan. Nebukadnessar, Baabelin kuningas, asetti hänet kuninkaaksi Juudan maahan.
2. Hän, hänen palvelijansa ja maan kansa eivät kuitenkaan totelleet Herran sanoja, jotka hän puhui profeetta Jeremian kautta.
3. Kuningas Sidkia lähetti Juukalin, Selemjan pojan, ja pappi Sefanjan, Maasejan pojan, profeetta Jeremian luo ja käski sanoa: ”Rukoile meidän puolestamme Herraa, meidän Jumalaamme.”
4. Jeremia sai vielä siihen aikaan tulla ja mennä kansan keskellä, sillä häntä ei oltu pantu vankilaan.

Älkää luottako faraoon

5. Faraon sotajoukko oli lähtenyt liikkeelle Egyptistä. Kun Jerusalemia piirittävät kaldealaiset saivat siitä tiedon, he lähtivät pois Jerusalemin kimpusta.
6. Profeetta Jeremialle tuli silloin tämä Herran sana:
7. ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Sanokaa näin Juudan kuninkaalle, joka on lähettänyt teidät minun luokseni kysymään minulta neuvoa: Faraon sotajoukko, joka on lähtenyt teidän avuksenne, on palaava takaisin maahansa Egyptiin.
8. Kaldealaiset tulevat takaisin ja sotivat tätä kaupunkia vastaan, valloittavat ja polttavat sen.
9. Näin sanoo Herra: Älkää pettäkö itseänne sanoen: ’Kaldealaiset lähtevät pois meidän kimpustamme.’ He eivät lähde.
10. Vaikka te voittaisitte koko kaldealaisten sotajoukon, joka sotii teitä vastaan, niin ettei heistä jäisi jäljelle kuin muutamia haavoitettuja miehiä, nämä nousisivat pystyyn, kukin teltassaan, ja polttaisivat tulella tämän kaupungin.”

Jeremia vankilaan

11. Kun kaldealaisten sotajoukko faraon sotajoukon tähden oli lähtenyt pois Jerusalemia piirittämästä,
12. Jeremia yritti mennä Jerusalemista Benjaminin maahan ottamaan perintömaan jaossa osansa siellä, kansan keskuudessa.
13. Jeremian tultua Benjaminin portille siinä oleva vartiopäällikkö, nimeltään Jiiria, Selemjan, Hananjan pojan, poika, pidätti kuitenkin profeetan ja sanoi: ”Sinä aiot karata kaldealaisten puolelle.”
14. Jeremia vastasi: ”Se on valhe! Minä en aio karata kaldealaisten puolelle.” Jiiria ei kuitenkaan uskonut hänen sanojaan, vaan otti Jeremian kiinni ja vei hänet päämiesten luo.
15. Ruhtinaat vihastuivat Jeremiaan, löivät häntä ja panivat hänet vankeuteen kirjuri Joonatanin taloon, josta oli tehty vankila.
16. Jeremia joutui vankilan tyhjään vesisäiliöön ja jäi sinne moneksi päiväksi.

Sidkia ja Jeremia

17. Kuningas Sidkia lähetti hakemaan hänet ja kysyi häneltä salaa linnassaan: ”Onko sanaa Herralta?” Jeremia vastasi: ”On.” Ja hän sanoi: ”Sinut annetaan Baabelin kuninkaan käsiin.”
18. Jeremia sanoi kuningas Sidkialle: ”Mitä minä olen rikkonut sinua, palvelijoitasi ja tätä kansaa vastaan, kun olette panneet minut vankeuteen?
19. Missä ovat teidän profeettanne, jotka ennustivat teille ja sanoivat: ’Baabelin kuningas ei tule teidän kimppuunne eikä tämän maan kimppuun’?
20. Kuule nyt, herrani, kuningas, salli anomukseni tulla eteesi äläkä lähetä minua takaisin kirjuri Joonatanin taloon, etten kuolisi siellä.”
21. Kuningas Sidkia käski säilyttää Jeremiaa vankilan pihassa. Hänelle annettiin leipäkakku päivässä Leipurienkadulta, kunnes kaikki leipä oli loppunut kaupungista. Niin Jeremia jäi vankilan pihaan.

38. LUKU

Jeremia heitetään kaivoon

1. Sefatja, Mattanin poika, Gedalja, Pashurin poika, Juukal, Selemjan poika, ja Pashur, Malkian poika, olivat kuulleet sanat, jotka Jeremia oli puhunut kaikelle kansalle sanoen:
2. ”Näin sanoo Herra: Joka jää tähän kaupunkiin, kuolee miekkaan, nälkään ja ruttoon. Mutta joka menee kaldealaisten luo, saa elää, säilyttää henkensä ja jää eloon.
3. Näin sanoo Herra: Tämä kaupunki annetaan Baabelin kuninkaan sotajoukon käsiin, ja hän valloittaa sen.”
4. Päämiehet sanoivat kuninkaalle: ”Tämä mies ansaitsee kuoleman, sillä hän herpaisee niiden sotilaiden kädet, jotka ovat jäljellä tässä kaupungissa, ja koko kansan kädet, kun hän puhuu heille tällaista. Hän ei etsi tämän kansan menestystä, vaan onnettomuutta.”
5. Kuningas Sidkia vastasi: ”Hän on teidän käsissänne. Eihän kuningas voi mitään teitä vastaan.”
6. Silloin he ottivat Jeremian ja heittivät hänet Malkian, kuninkaan pojan, kaivoon, joka oli vankilan pihassa. He laskivat Jeremian köysillä alas. Kaivossa ei ollut vettä, vaan liejua, ja Jeremia vajosi siihen.

Ebed-Melek pelastaa Jeremian

7. Kuusilainen* Ebed-Melek, hoviherra, joka oli kuninkaan linnassa, kuuli, että he olivat panneet Jeremian kaivoon. Kuningas istui silloin Benjaminin portissa.
8. Ebed-Melek meni kuninkaan linnasta ja puhui kuninkaalle:
9. ”Herrani, kuningas! Nuo miehet ovat toimineet pahoin kaikessa, mitä ovat tehneet profeetta Jeremialle: He ovat heittäneet hänet kaivoon, kuolemaan nälkään siinä paikassa.” Kaupungissa ei ollut enää leipää.
10. Kuningas antoi kuusilaiselle Ebed-Melekille käskyn: ”Ota mukaasi täältä 30 miestä ja nosta profeetta Jeremia kaivosta, ennen kuin hän kuolee.”
11. Niin Ebed-Melek otti miehet mukaansa ja meni kuninkaan linnaan, aarrekammion alla olevaan paikkaan, otti sieltä rikkinäisiä ja kuluneita vaateriepuja ja laski ne köysillä Jeremialle kaivoon.
12. Kuusilainen Ebed-Melek sanoi Jeremialle: ”Pane nämä rikkinäiset ja kuluneet vaaterievut kainaloihisi köysien alle.” Jeremia teki niin.
13. Sitten he vetivät Jeremian köysillä ylös ja nostivat hänet kaivosta. Jeremia jäi vankilan pihaan.

Jeremia kuninkaan luona

14. Kuningas Sidkia lähetti hakemaan profeetta Jeremian luokseen Herran temppelin kolmanteen sisäänkäytävään. Kuningas sanoi Jeremialle: ”Minä kysyn sinulta jotakin. Älä salaa minulta mitään.”
15. Jeremia vastasi Sidkialle: ”Jos minä ilmoitan sinulle jotakin, sinä surmautat minut. Ja jos minä neuvon sinua, sinä et kuuntele minua.”
16. Kuningas Sidkia vannoi salaa Jeremialle sanoen: ”Niin totta kuin Herra elää, joka on luonut tämän meidän elämämme. Minä en surmauta sinua enkä jätä sinua näiden miesten käsiin, jotka tavoittelevat sinun henkeäsi.”
17. Silloin Jeremia sanoi Sidkialle: ”Näin sanoo Herra, Jumala Sebaot, Israelin Jumala: Jos sinä menet Baabelin kuninkaan päällikköjen luo, sinun henkesi säilyy, eikä tätä kaupunkia polteta tulella, ja sinä perheinesi saat elää.
18. Mutta jos sinä et mene Baabelin kuninkaan päällikköjen luo, tämä kaupunki annetaan kaldealaisten käsiin, ja he polttavat sen tulella. Sinäkään et pelastu heidän käsistään.”
19. Kuningas Sidkia sanoi Jeremialle: ”Minä pelkään niitä juutalaisia, jotka ovat menneet kaldealaisten puolelle, pelkään, että minut jätetään heidän käsiinsä, ja he pitävät minua pilkkanaan.”
20. Jeremia sanoi: ”Ei jätetä. Kuule vain Herran ääntä, kuule, mitä minä sinulle puhun, niin sinun käy hyvin, ja sinun henkesi säilyy.
21. Mutta jos sinä et tahdo mennä, niin tämä on Herran minulle antama sana:
22. Kaikki naiset, jotka ovat jäljellä Juudan kuninkaan linnassa, viedään Baabelin kuninkaan päämiesten luo, ja he sanovat: ’Sinun ystäväsi ovat sinut viekoitelleet ja saaneet sinut valtaansa. Sinun jalkasi vajosivat liejuun, ja he vetäytyivät pois’.
23. Kaikki sinun vaimosi ja lapsesi viedään kaldealaisten luo. Sinä et pelastu heidän käsistään, vaan Baabelin kuninkaan käsi tarttuu sinuun, ja sinä saatat tämän kaupungin poltettavaksi.”
24. Sidkia sanoi Jeremialle: ”Älköön kukaan saako tietää tästä keskustelusta, muutoin sinä kuolet.
25. Mutta jos päämiehet kuulevat minun puhuneen sinun kanssasi, tulevat luoksesi ja sanovat sinulle: ’Ilmoita meille, mitä olet puhunut kuninkaalle, ja mitä kuningas on sanonut sinulle. Älä salaa sitä meiltä, muutoin me surmaamme sinut’,
26. niin sano heille: ’Minä esitin kuninkaalle anomukseni, ettei hän lähettäisi minua takaisin Joonatanin taloon, kuolemaan sinne’.”
27. Niin kaikki ruhtinaat tulivat Jeremian luo ja kysyivät häneltä, ja hän kertoi heille kaiken, mitä kuningas oli käskenyt hänen ilmoittaa. He jättivät hänet rauhaan, sillä asiasta ei oltu kuultu mitään.
28. Jeremia jäi vankilan pihaan siihen päivään asti, jona Jerusalem valloitettiin.

____________________________________

1Tm 6:1-21

6. LUKU

Palvelijat/orjat ja isäntäväki

1. Palvelijoina ja orjina alistussuhteessa* olevat osoittakoot isännilleen kaikkea kunnioitusta, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi.
2. Älkööt ne, joiden isännät ovat uskovia, pitäkö heitä vähemmässä arvossa siksi, että he ovat veljiä. Palvelkoot he näitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja sekä harrastavat hyväntekemistä. Tätä opeta ja tähän kehota.

Totuudesta eksyneet

3. Joka opettaa toisin eikä pitäydy Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin ja jumalisuuden mukaiseen oppiin,
4. on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hän on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, ja niistä syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja
5. ja alituisia kinastuksia. Niitä aiheuttavat mieleltään turmeltuneet ja totuuden menettäneet ihmiset, jotka pitävät uskontoa keinona voiton saamiseen.

Tyytyväisyys ja rahanhimo

6. Jumalisuus onkin suuri voitto yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
7. Me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emmekä voi täältä mitään viedäkään.
8. Kunhan meillä on elatus ja vaatteet, tyytykäämme niihin.
9. Rikastumista tavoittelevat lankeavat kiusaukseen, ansaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisiä turmioon ja kadotukseen.
10. Rahan himo on kaikenlaisen pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.

Hyvä uskon kilvoitus

11. Sinä Jumalan ihminen, karta sellaista. Pyri [elämän] vanhurskauteen, jumalisuuteen, uskoon, rakkauteen, kärsivällisyyteen, sävyisyyteen.
12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni ikuiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.
13. Kaikki eläväksi tekevän Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatukselle esitti hyvän tunnustuksen, minä kehotan sinua:
14. Noudata saamaasi ohjetta tahrattomasti ja moitteettomasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen asti.
15. Autuas ja ainoa Valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra on aikanaan antava meidän nähdä Hänet.
16. Hän yksin on kuolematon, ja hän asuu valossa, johon kukaan ei voi tulla. Häntä [Isää Jumalaa] ei kukaan ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen olkoon kunnia ja iäinen valta. Aamen.

Kehotuksia rikkaille

17. Kehota nykyisessä maailmanajassa rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä luottaisi epävarmaan rikkauteen. Pankoot he toivonsa Jumalaan, joka antaa meille runsaasti kaikkea nautittavaksemme.
18. Kehota heitä tekemään hyvää, rikastumaan hyvissä töissä, olemaan anteliaita ja jakelemaan omastaan.
19. Siten he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle ja saavat todellisen elämän.

Valetiedon vastaväitteet

20. Talleta, Timoteus, se, mikä sinulle on uskottu. Vältä tiedon nimellä kulkevan valetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä.
21. Niihin tunnustautuen jotkut ovat eksyneet säädetyltä uskon tieltä. Armo olkoon teidän kanssanne!

____________________________________

Ps 89:39-53

Daavidin kuningassuvun sortuminen

39. Sinä olet kuitenkin hylännyt voideltusi, olet pitänyt häntä halpana ja vihastunut häneen.
40. Sinä olet purkanut palvelijasi liiton, olet häväissyt hänen kruununsa, heittänyt sen maahan*.
41. Sinä olet särkenyt kaikki hänen kaupunkinsa muurit, pannut raunioiksi sen linnoitukset.
42. Kaikki tien kulkijat ovat sitä ryöstäneet, se on joutunut naapuriensa häväistäväksi.
43. Hänen vihollistensa oikean käden sinä olet korottanut, olet tuottanut ilon kaikille hänen vihollisilleen.
44. Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole sodassa pitänyt häntä pystyssä.
45. Hänen loistostaan sinä olet tehnyt lopun ja syössyt maahan hänen valtaistuimensa.
46. Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät, olet peittänyt hänet häpeällä. Sela.
47. Kuinka kauan, Herra? Kätkeydytkö sinä ainiaaksi? Kuinka kauan sinun vihasi palaa tulena?
48. Muista, kuinka lyhyt minun elämäni on, kuinka katoaviksi sinä olet luonut kaikki ihmislapset.
49. Kuka on se mies, joka jää eloon eikä näe kuolemaa ja pelastaa elämänsä haudasta*? Sela.
50. Herra, missä ovat sinun entiset armotekosi, jotka vannoit uskollisuudessasi Daavidille?
51. Ajattele, Herra, palvelijasi häpäisyä! Mitä minun täytyykään sydämessäni kestää kaikilta noilta monilta kansoilta!
52. Herra, sinun vihollisesi pilkkaavat, herjaavat sinun voideltusi askeleita.
53. Ylistetty olkoon Herra iäti. Aamen, aamen.

____________________________________

Snl 25:28

28. Kuin kaupunki varustukset hajalla ja muuria vailla on mies, joka ei hillitse mieltään.

Scroll to Top