Raamattu vuodessa lokakuu 26

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

lokakuu 26
____________________________________

Jr 49:23-50:46

Obadjan kirja

23. Damaskosta vastaan:
    Hamat ja Arpad joutuvat häpeään, sillä ne kuulevat pahan sanoman, ne menehtyvät pelkoon. Heillä on levottomuus kuin meressä, joka ei voi tyyntyä!
24. Damaskos lannistuu, kääntyy pakoon, kauhu on sen vallannut. Sitä kouristaa ahdistus ja tuska kuin synnyttäjää!
25. Kuinka hylätty onkaan ylistetty kaupunki, minun iloni kaupunki!
26. Siksi sen nuorukaiset kaatuvat sen kaduilla, ja kaikki sotilaat saavat surmansa sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot.
27. Minä sytytän Damaskoksen muurit tuleen, ja se on kuluttava Benhadadin palatsit.”

Keedaria ja Haasoria vastaan

28. Keedarin ja Haasorin* valtioita vastaan, jotka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, voitti. Näin sanoo Herra: ”Nouskaa, käykää Keedarin kimppuun ja hävittäkää Idän miehet.
29. Heidän majansa ja lampaansa otetaan pois, heidän telttansa ja kaikki heidän tavaransa ja heidän kamelinsa viedään heiltä, ja heistä huudetaan: ’Kauhua kaikkialla!’
30. Lähtekää pakoon, paetkaa nopeasti, piiloutukaa syvälle, te Haasorin asukkaat, sanoo Herra, sillä Nebukadnessar, Baabelin kuningas, on tehnyt teistä päätöksen, on pitänyt neuvoa teitä vastaan.
31. Nouskaa, käykää kansan kimppuun, joka asuu rauhassa ja turvallisena, sanoo Herra. Sillä ei ole ovia eikä salpoja, he asuvat yksinään.
32. Heidän kamelinsa joutuvat ryöstettäviksi ja heidän karjansa paljous saaliiksi. Minä hajotan heidät kaikkiin tuuliin, nuo päälaen ympäriltä kerityt, ja joka puolelta minä tuotan heille turmion, sanoo Herra.
33. Haasor tulee aavikkosusien asunnoksi, autioksi ainiaan. Ei kukaan ole siellä asuva, ei yksikään ihmislapsi siellä oleskeleva.”

Eelamia vastaan

34. Herran sana, joka tuli profeetta Jeremialle Eelamia vastaan Juudan kuninkaan Sidkian hallituksen alussa. Se kuului:
35. ”Näin sanoo Herra Sebaot: Minä murran Eelamin jousen, sen parhaan aseen.
36. Minä tuotan Eelamia vastaan neljä tuulta taivaan neljältä ääreltä ja hajotan heidät kaikkiin näihin tuuliin. Ei ole oleva kansaa, johon ei tulisi Eelamin karkotettuja.
37. Minä saatan Eelamin asukkaat kauhistumaan vihollistensa edessä, niiden edessä, jotka tavoittelevat heidän henkeään, ja minä annan onnettomuuden kohdata heitä, vihani hehkun, sanoo Herra. Minä lähetän heidän jälkeensä miekan, kunnes lopetan heidät.
38. Minä asetan valtaistuimeni Eelamiin ja hävitän sieltä kuninkaan ja ruhtinaat, sanoo Herra.
39. Mutta aikojen lopussa minä palautan Eelamin karkotetut, sanoo Herra.”

50. LUKU

Baabelia vastaan

1. Sana, jonka Herra puhui profeetta Jeremian kautta Baabelia, kaldealaisten maata vastaan.
2. ”Julistakaa kansojen keskuudessa ja kuuluttakaa, nostakaa lippu. Julistakaa, älkää salatko: Baabel on valloitettu, Beel on joutunut häpeään, kauhistunut on Merodak*, sen jumalankuvat ovat joutuneet häpeään, kauhistuneet ovat sen kivijumalat.
3. Sen kimppuun käy kansa pohjoisesta ja tekee sen maan autioksi, niin ettei siellä ole asukasta: niin ihmiset kuin eläimet pakenevat, menevät pois.

Israel kääntyy Herran puoleen

4. Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, israelilaiset tulevat yhdessä Juudan miesten kanssa. He kulkevat itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa, Jumalaansa.
5. Siionia he kysyvät, sitä kohden ovat heidän kasvonsa käännetyt. Tulkaa! He liittyvät Herran kanssa ikuiseen liittoon, jota ei pidä unohtaa.
6. Kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville vuorille. He kulkivat vuorelta kukkulalle, unohtivat lepopaikkansa.
7. Kaikki, jotka heitä tapasivat, söivät heitä, ja heidän vihollisensa sanoivat: ’Emme joudu syynalaisiksi’. He olivat näet tehneet syntiä Herraa vastaan, vanhurskauden asumusta, Herraa, heidän isiensä toivoa, vastaan.

Baabel kukistuu

8. Paetkaa Baabelista, lähtekää pois kaldealaisten maasta, ja käykää kuin johtopukit lauman edellä.
9. Minä herätän ja tuon Baabelia* vastaan pohjoisesta suurten kansojen yhtyneet joukot, ja ne asettuvat sotarintamaan sitä vastaan. Sieltä käsin se valloitetaan. Heidän nuolensa ovat kuin voitokkaan soturin, eivätkä ne palaa tyhjinä.
10. Kaldea joutuu ryöstettäväksi, kaikki sen ryöstäjät saavat yltäkyllin, sanoo Herra.
11. Iloitkaa vain, riemuitkaa vain, te minun perintöosani riistäjät, hypelkää kuin hiehot ja hirnukaa kuin oriit:
12. teidän äitinne joutuu kuitenkin suureen häpeään, synnyttäjänne saa hävetä. [Se on oleva] kansoista viimeinen! Erämaa, kuiva maa ja aromaa!
13. Herran vihan tähden se on oleva asumaton, aivan autio. Jokainen, joka kulkee Baabelin ohi, kauhistuu ja viheltää kaikille sen haavoille.
14. Asettukaa sotarintamaan Baabelia vastaan, yltympäri, kaikki jousen jännittäjät. Ampukaa sitä, älkää säästäkö nuolia, sillä se on tehnyt syntiä Herraa vastaan.
15. Nostakaa sotahuuto sitä vastaan joka taholta. Se antautuu, sen pylväät kaatuvat, sen muurit sortuvat. Sillä tämä on Herran toimeenpanema rankaisu. Tehkää sille, tehkää sille, niin kuin sekin on tehnyt.
16. Tuhotkaa kylväjät Baabelista ja ne, jotka elonaikana tarttuvat sirppiin. He kääntyvät hävittäjän miekkaa pakoon kukin oman kansansa luo, pakenevat kukin omaan maahansa.
17. Eksynyt lammas on Israel, leijonat ovat sen ajaneet eksyksiin. Ensiksi Assurin kuningas söi sitä, ja nyt viimeksi Nebukadnessar, Baabelin kuningas, kalusi sen luita.
18. Sen tähden, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Minä rankaisen Baabelin kuningasta ja hänen maataan, kuten minä rankaisin Assurin kuningasta.

Israelin paluu ja uudistus

19. Minä tuon Israelin takaisin sen omille laidunmaille, ja se on käyvä laitumella Karmelilla ja Baasanissa sekä tyydyttävä nälkänsä Efraimin vuorilla ja Gileadissa.
20. Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, etsitään Israelin rikkomusta, eikä sitä enää ole, ja Juudan syntiä, eikä sitä löydetä. Sillä minä annan anteeksi niille, jotka minä jätän jäännökseksi.

Baabelin kukistuminen

21. Käy Meraataimin maan ja Pekoodin* asukasten kimppuun. Aja heitä takaa, hävitä, vihi heidät tuhon omiksi, sanoo Herra, ja tee kaikki, mitä olen käskenyt sinun tehdä.
22. Sotahuuto kuuluu maassa, suuri hävityksen melske!
23. Kuinka rikottu ja särjetty onkaan se vasara, joka löi koko maanpiiriä! Kuinka onkaan Baabel tullut kauhistukseksi kansojen joukossa!
24. Minä viritin sinulle pyydyksen, ja niin sinut, Baabel, vangittiin tietämättäsi*. Sinut tavattiin ja otettiin kiinni, sillä Herraa vastaan sinä ryhdyit taisteluun.
25. Herra avasi asehuoneensa ja toi ulos vihansa aseet. Herra, Herra Sebaot, on tekevä työnsä kaldealaisten maassa.
26. Käykää sen kimppuun kaikilta ääriltä, avatkaa sen aitat, heittäkää ulos, mitä siinä on, läjään kuin lyhteet. Vihkikää se tuhon omaksi, älköön siitä tähdettä jääkö.
27. Hävittäkää kaikki sen härät, käykööt ne teurastettaviksi. Voi heitä! Heidän päivänsä on tullut, heidän rangaistuksensa aika.
28. Kuule! Pakenevia ja pakolaisia tulee Baabelin maasta Siioniin ilmoittamaan Herran, meidän Jumalamme, rankaisua* Hänen temppelinsä puolesta.
29. Kutsukaa ampujat kokoon Baabelia vastaan, kaikki jousen jännittäjät: leiriytykää sen ympärille, älköön pääskö pakoon ainoakaan. Maksakaa sille sen tekojen mukaan. Kaiken sen mukaan, mitä se on tehnyt, tehkää sillekin. Se on uhitellut Herraa, Israelin Pyhää.
30. Siksi sen nuorukaiset kaatuvat sen kaduilla, ja kaikki sotilaat saavat surmansa sinä päivänä, sanoo Herra.
31. Minä käyn sinun kimppuusi, sinä ylpeä, sanoo Herra, Herra Sebaot. Sinun päiväsi on tullut, sinun rangaistuksesi aika.
32. Ylpeä kompastuu ja kaatuu, eikä hänellä ole nostajaa. Minä sytytän hänen kaupunkinsa tuleen, ja se kuluttaa ne ja kaiken, mitä on sen ympärillä.
33. Näin sanoo Herra Sebaot: Sorrettuja ovat niin israelilaiset kuin Juudan miehet, ja kaikki heidän vangitsijansa pitävät heitä kiinni, he eivät tahdo päästää heitä irti.
34. Mutta heidän Lunastajansa on väkevä, Herra Sebaot on hänen nimensä. Hän ajaa heidän asiansa, tuo rauhan maan päälle, mutta panee Baabelin asukkaat vapisemaan.
35. Miekka kaldealaisten kimppuun, sanoo Herra, ja Baabelin asukasten kimppuun, sen ruhtinasten ja tietäjien kimppuun!
36. Miekka valehtelijain kimppuun, ja he typertyvät! Miekka sen sankarien kimppuun, ja he kauhistuvat!
37. Miekka sen hevosten ja vaunujen kimppuun ja kaiken sekakansan kimppuun, joka on sen keskellä, ja he muuttuvat naisiksi! Miekka sen aarteiden kimppuun, ja ne ryöstetään!
38. Helle sen vetten kimppuun, ja ne kuivuvat! Sillä se on jumalankuvien maa, ja hirmujumaliaan palvellessaan he riehuvat kuin mielettömät.
39. Sen tähden sen asukkaiksi tulevat erämaan ulvojat ja ulisijat, ja strutsit siellä asustavat. Ei sitä ikinä enää asuta, autioksi se jää polvesta polveen.
40. Kuten oli silloin, kun Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran naapureineen, sanoo Herra, niin ei sielläkään ole ketään asuva, ei yksikään ihmislapsi oleskeleva.
41. Kansa tulee pohjoisesta. Suuri kansa ja monet kuninkaat nousevat maan perimmäisiltä ääriltä.
42. He käyttävät jousta ja keihästä, ovat julmia ja armottomia. Heidän kohinansa on kuin pauhaava meri. He ratsastavat hevosilla, varustettuina kuin soturi taisteluun sinua vastaan, tytär Baabel.
43. Kun Baabelin kuningas kuulee sanoman heistä, hänen kätensä herpoavat. Ahdistus valtaa hänet, tuska, kuin synnyttäjän.
44. Niin kuin leijona karkaa Jordanin rantatiheiköstä lakastumattomalle laitumelle, niin minä äkisti karkotan heidät sieltä pois. Hänet, joka on valittu, minä asetan sinne kaitsijaksi*. Sillä kuka on minun vertaiseni, ja kuka vetää minut tilille? Kuka on se paimen, joka voi kestää minun edessäni?
45. Sen tähden kuulkaa Herran päätös, jonka hän on tehnyt Baabelia vastaan, ja hänen suunnitelmansa kaldealaisten maata vastaan: Totisesti, ne raastetaan pois, nuo lauman pienimmätkin. Totisesti, heidän asuinpaikkansa hävitetään.
46. Huuto käy: ’Baabel on valloitettu!’ [539 eKr.]. Maa vapisee, parku kuuluu kansoissa.”

____________________________________

Tiit 1:1-16

Paavalin kirje Tiitukselle

1. LUKU

Alkutervehdys

1. Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja pyhän totuuden tuntemista varten
2. – apostoli sen ikuisen elämän toivon perusteella, minkä Jumala, joka ei valehtele, on luvannut ennen aikojen alkua.
3. Määräajan tultua hän on ilmoittanut sen sanansa saarnassa, joka Jumalan, Vapahtajamme, käskyn mukaan on uskottu minulle.
4. Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella, [toivotan] armoa ja rauhaa Isältä Jumalalta ja Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!

Seurakuntien johtajat

5. Jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että ohjeeni mukaan asettaisit vanhimmat jokaiseen kaupunkiin.
6. Vanhimman tulee olla nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä tottelemattomia.
7. Jumalan taloudenhoitajana seurakunnan kaitsijan* tulee olla nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei riitaisa, ei häpeällisen voiton tavoittelija,
8. vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä ja itsensä hillitsevä.
9. Hänen tulee pysyä opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että kykenisi neuvomaan terveellä opilla ja kumoamaan vastaansanojien väitteet.

Väärin käyttäytyvät

10. Kurittomia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä on näet paljon varsinkin juutalaisuudesta kääntyneiden* joukossa.
11. Semmoisilta on suu tukittava, sillä opettamalla häpeällisen voiton vuoksi sellaista, mitä ei pitäisi opettaa, he villitsevät kokonaisia perhekuntia.
12. Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: ”Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskurivatsa.”
13. Tämä todistus on tosi. Nuhtele heitä sen vuoksi ankarasti, että he tulisivat uskossa terveiksi
14. eivätkä kiinnittäisi huomiotaan juutalaisiin taruihin ja totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.
15. Kaikki on puhdasta puhtaille. Saastaisille ja uskottomille taas mikään ei ole puhdasta, vaan heidän mielensä ja omatuntonsa on saastainen.
16. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia, tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

____________________________________

Ps 97:1-98:9

97. PSALMI

Herra hallitsee

1. Herra on kuningas! Riemuitkoon maa! Iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on!
2. Pilvi ja pimeys on hänen ympärillään, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus.
3. Tuli käy hänen edellään ja polttaa kaikki hänen vihollisensa.
4. Hänen salamansa valaisevat maanpiiriä. Maa näkee sen ja vapisee.
5. Vuoret sulavat kuin vaha Herran edessä, kaiken maan Herran edessä.
6. Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan, ja kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.
7. Kaikki kuvien kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka kerskaavat epäjumalista. Kumartakaa häntä, kaikki ylhäiset*.
8. Siion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi, Herra.
9. Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, yli kaikkien jumalien*.
10. Te, jotka Herraa rakastatte, vihatkaa pahaa. Hän varjelee hurskasten sielut, jumalattomien kädestä hän heidät pelastaa.
11. Vanhurskaalle koittaa valo ja oikeamielisille ilo.
12. Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Ylistäkää hänen pyhää nimeään.

98. PSALMI

Uusi virsi Herralle

1. Psalmi. Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on tehnyt ihmeitä. Hän on saanut voiton oikealla kädellään ja pyhällä voimallaan*.
2. Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, hän on ilmaissut vanhurskautensa kansojen silmien edessä.
3. Hän on muistanut armonsa ja uskollisuutensa Israelin kansaa kohtaan. Kaikki maan ääret ovat nähneet Jumalamme pelastuksen.
4. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa, iloitkaa, riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta.
5. Veisatkaa Herran kiitosta kitaralla, kitaralla ja ylistysvirren sävelillä,
6. vaskitorvilla ja pasuunan äänellä. Kohottakaa riemuhuuto Herran, Kuninkaan, edessä.
7. Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja siinä asuvat.
8. Paukuttakoot käsiään virrat, ja vuoret yhdessä riemuitkoot
9. Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan ja hallitsemaan maata. Hän tuomitsee ja hallitsee* maanpiiriä vanhurskaasti ja kansoja oikeuden mukaan.

____________________________________

Snl 26:13-16

13. Laiska sanoo: ”Tuolla on jalopeura tiellä, leijona torien vaiheilla.”
14. Ovi kääntyy saranoillaan, laiska vuoteellaan.
15. Laiska pistää kätensä vatiin viitsimättä viedä sitä takaisin suuhun.
16. Laiska on omissa silmissään viisaampi kuin seitsemän taitavasti vastaavaa.

Scroll to Top