Raamattu vuodessa lokakuu 6

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

lokakuu 6
____________________________________

Jr 6:16-8:7

Kysykää ikuisia teitä

16. Näin on Herra sanonut: ”Astukaa teille, katsokaa ja kysykää ikuisia* polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne.” Mutta he vastasivat: ”Emme vaella!”
17. Minä olen asettanut teille vartijat: Kuunnelkaa pasuunan ääntä. Mutta he vastasivat: ”Emme kuuntele!”

Kansan syötävä tekojensa hedelmiä

18. Kuulkaa, kansat! Te kaikki koolla olevat, huomatkaa, mitä teille tapahtuu.
19. Kuule, maa! Minä tuotan onnettomuuden tälle kansalle, heidän hankkeittensa hedelmän, sillä he eivät ole kuunnelleet minun sanojani, vaan ovat hylänneet minun lakini*.
20. Mitä on minulle Sabasta* tuleva suitsutus, paras kalmoruoko kaukaisesta maasta? Teidän polttouhrinne eivät ole minulle otollisia, eivätkä teidän teurasuhrinne minulle kelpaa.
21. Sen tähden, näin sanoo Herra: Minä asetan tälle kansalle kompastuskiviä, joihin he kaatuvat, isät ja pojat yhdessä, ja naapuri tuhoutuu naapurinsa kanssa.

Vihollinen tulee pohjoisesta

22. Näin sanoo Herra: Pohjoisesta maasta tulee kansa, suuri kansa nousee maan äärestä.
23. He käyttävät jousta ja keihästä, ovat julmia ja armottomia. Heidän kohinansa on kuin pauhaava meri, ja he ratsastavat hevosilla varustettuina taisteluun sinua vastaan, tytär Siion.
24. Kun me kuulemme siitä sanoman, meidän kätemme herpoavat. Ahdistus valtaa meidät, tuska, kuin synnyttävän.
25. Älkää menkö vainiolle, älkää vaeltako tiellä, sillä vihollisen miekka tuo kauhua kaikkialle!
26. Tytär, minun kansani! Kääriydy säkkiin, vieriskele tuhassa. Pidä itkijäiset, kuten ainoaa poikaa itketään, katkerat valittajaiset, sillä äkkiarvaamatta hävittäjä käy kimppuumme.
27. Minä olen asettanut sinut kansani koettelijaksi, että tutkisit ja oppisit tuntemaan, miten he vaeltavat.
28. Kaikki he ovat paatuneita niskureita, he liikkuvat panettelijoina. He ovat [kuin] vaskea ja rautaa, ovat kaikki kelvottomia.
29. Palkeet puhaltavat, mutta tulesta valuu vain lyijyä. Turhaan on sitä sulatettu ja sulatettu: Kuona ei ole erottunut.
30. Hylkyhopeaksi heitä sanotaan, sillä Herra on heidät hylännyt.

7. LUKU

Temppeli – rosvojen luola!

1. Tämä on sana, joka tuli Jeremialle Herralta:
2. ”Asetu Herran huoneen portille ja julista siellä tämä sana: Kuulkaa Herran sana, koko Juuda, te jotka tulette näiden porttien kautta kumartaen rukoilemaan Herraa.
3. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vaeltakaa hyvin ja tehkää hyviä tekoja, niin minä annan teidän asua tässä paikassa.
4. Älkää luottako valheen sanoihin, kun sanotaan: ’Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!’
5. Jos te todellisesti parannatte vaelluksenne ja tekonne, teette oikeuden niin toiselle kuin toisellekin,
6. ette sorra muukalaista, orpoa ja leskeä, ette vuodata viatonta verta tässä paikassa ettekä turmioksenne seuraa muita jumalia,
7. niin minä annan teidän asua tässä paikassa, maassa, jonka olen antanut ainiaaksi teidän isillenne.
8. Mutta te luotatte valheen sanoihin, joista ei ole hyötyä.
9. Miten on? Te varastatte, murhaatte, teette huorin, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille ja seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne.
10. Sitten te tulette ja astutte minun eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte: ’Me kyllä pelastumme’, jatkaaksenne kaikkien näiden kauhistusten tekemistä!
11. Rosvojen luolanako te pidätte tätä pyhäkköä, joka on otettu minun nimiini? Sellainen se on minunkin silmissäni, sanoo Herra.

Siilo varoittavana esimerkkinä

12. Menkääpä minun läsnäoloni paikkaan, joka oli Siilossa, missä minä ensin annoin nimeni asua, ja nähkää, mitä olen sille tehnyt kansani Israelin pahuuden tähden!
13. Te olette tehneet kaikkia näitä tekoja, sanoo Herra, ettekä ole kuunnelleet, vaikka olen varhaisesta alkaen teille puhunut, ette ole vastanneet, vaikka olen teille huutanut.
14. Sen vuoksi minä teen tälle nimeeni otetulle temppelille, johon te luotatte, ja tälle paikalle, jonka olen antanut teille ja teidän isillenne, samoin kuin olen tehnyt Siilolle.
15. Minä heitän teidät pois kasvojeni edestä, kuten olen heittänyt pois kaikki teidän veljenne, kaikki Efraimin jälkeläiset.
16. Älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja rukousta äläkä niillä ahdista minua. Minä en kuule sinua.
17. Etkö näe, mitä he tekevät Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla?
18. Lapset kokoavat puita, isät sytyttävät tulen, ja vaimot sotkevat taikinaa valmistaakseen uhrikakkuja taivaan kuningattarelle*. He vuodattavat juomauhreja muillekin jumalille, minulle mielipahaksi.
19. Minulleko he tuottavat mielipahaa, sanoo Herra, eivätkö pikemmin itselleen, omaksi häpeäkseen?
20. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Minun vihani ja kiivauteni on vuotava tämän paikan päälle. Se kohtaa ihmisiä, eläimiä, puita ja maan hedelmiä, ja se palaa sammumatta.”
21. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ”Turha teidän on lisätä poltto- ja teurasuhrejanne ja syödä niiden lihaa.
22. En minä puhunut enkä antanut teidän isillenne käskyä poltto- ja teurasuhreista silloin, kun vein heidät pois Egyptin maasta*.
23. Näin minä käskin heitä: Kuunnelkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani. Vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teitä vaeltamaan, että menestyisitte.
24. Mutta he eivät kuunnelleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan pahan sydämensä paatumuksessa vaelsivat oman neuvonsa mukaan. He käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojaan.
25. Siitä päivästä, jona teidän isänne lähtivät Egyptin maasta, tähän päivään asti minä olen lähettänyt teidän luoksenne kaikki palvelijani, profeetat, olen lähettänyt varhaisesta alkaen, päivä päivältä.
26. Mutta kukaan ei ole kuunnellut minua, kallistanut korvaansa, vaan he ovat olleet niskureita ja tehneet enemmän pahaa kuin heidän isänsä.
27. Kun sinä puhut heille kaiken tämän, he eivät kuuntele sinua, ja kun heille huudat, he eivät sinulle vastaa.
28. Sen tähden sano heille: Tämä on kansa, joka ei ole kuunnellut Herran, Jumalansa, ääntä eikä ole ottanut varoitusta varteen. Totuus on kadonnut ja hävinnyt heidän suustaan.
29. Leikkaa hiuksesi ja heitä ne pois. Viritä kallioiden kukkuloilla itkuvirsi, sillä Herra on hylännyt vihansa alaisen sukupolven ja sysännyt sen pois.
30. Juudan miehet ovat tehneet sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, sanoo Herra. He ovat asettaneet inhottavia jumalankuviaan temppeliin, joka on otettu minun nimiini, ja saastuttaneet sen.

Toofet Ben-Hinnomin laaksossa

31. He ovat rakentaneet Toofetin uhrikukkulat Ben-Hinnomin laaksoon polttaakseen tulessa poikiaan ja tyttäriään*. Sitä en minä ole käskenyt, eikä se ole mieleeni tullut.
32. Sen tähden päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota ’Toofet’ ja ’Ben-Hinnomin laakso’, vaan ’Murha-laakso’. Toofetiin haudataan vainajia, kun ei ole muualla tilaa.
33. Tämän kansan ruumiit joutuvat taivaan lintujen ja maan eläinten ruoaksi, eikä niitä kukaan karkota.
34. Minä lopetan Juudan kaupungeista ja Jerusalemin kaduilta riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, sillä maa on tuleva raunioiksi.”

8. LUKU

Luopioille tuomio

1. ”Siihen aikaan, sanoo Herra, otetaan haudoista Juudan kuninkaiden ja päämiesten luut, pappien ja profeettojen luut sekä Jerusalemin asukkaiden luut.
2. Ne hajotetaan auringon, kuun ja kaiken taivaan joukon eteen, joita he rakastivat ja palvelivat, joita he seurasivat, etsivät ja kumartaen rukoilivat. Niitä ei koota eikä haudata, vaan ne tulevat maan lannaksi.
3. Kuolema on oleva halutumpi kuin elämä koko sille joukolle, joka jää jäljelle tästä pahasta sukukunnasta kaikissa paikoissa, mihin minä karkotan sen jäljelle jääneet, sanoo Herra Sebaot.
4. Sano heille: Näin sanoo Herra: Eikö langennut nouse jälleen? Eikö pois kääntynyt käänny takaisin?
5. Miksi tämä kansa, Jerusalem, kääntyy pois jatkuvassa luopumuksessa? Miksi he pitäytyvät valheeseen eivätkä halua palata [Herran luo]?
6. Minä olen tarkannut ja kuunnellut: He puhuvat sitä, mikä ei ole oikeaa. Kukaan ei kadu pahuuttaan, ei ajattele: Mitä olenkaan tehnyt! Kaikki he kääntyvät pois ja juoksevat kuin ratsu taistelussa.
7. Haikarakin taivaalla tietää aikansa. Metsäkyyhkynen, pääskynen ja kurki pitävät huolen tuloajastaan, mutta minun kansani ei tunne, mitä Herra on säätänyt.

____________________________________

Kl 2:8-23

Järkeisoppi ja ihmissäädökset

8. Olkaa varuillanne, ettei kenenkään järkeisoppi* ja tyhjä petos saisi teitä saaliikseen, kun hän pitäytyy ihmissäädöksiin ja maailman järjestyksiin*, eikä Kristukseen.
9. Hänessä [Kristuksessa] näet asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.
10. Te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan Pää.
11. Hänessä te olette saaneet ympärileikkauksen, joka ei ole käsin tehty, Kristuksen ympärileikkauksen, syntiturmeluksen* pois riisumisen.
12. Teidät on hänen kanssaan haudattu kasteessa, jossa teidät on hänen kanssaan myös herätetty uskon kautta, minkä vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista.
13. Teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja turmeltuneen luontonne uudistumattomuuteen*, hän teki eläviksi Kristuksen kanssa, antaen meille anteeksi kaikki rikokset.
14. Hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen*, joka oli meitä vastaan ja meidän vastustajamme. Sen hän otti pois meidän tieltämme ja naulitsi ristiin.
15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaisiksi, saaden niistä Hänessä riemuvoiton.

Varjo ja todellisuus

16. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisestä tai juomisesta, älköönkä minkään juhlan, uudenkuun tai sapattien* johdosta,
17. jotka ovat vain tulevien varjoa, mutta ruumis on Kristuksen.
18. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvomiseen, pöyhkeilee näyistään ja on lihallisessa mielessään turhaan ylpistynyt,
19. eikä pitäydy Häneen, joka on Pää, ja josta koko [seurakunta]ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan tahtomalla tavalla.
20. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman säännöksistä ja tavoista*, miksi te, kuin maailmassa eläen, alistutte sellaisiin säädöksiin kuin:
21. ”Älä tartu, älä maista, älä koske!”
22. Kaikki tällaisethan on tarkoitettu käytössä häviämään ihmisten käskyjen ja oppien mukaan!
23. Kaikilla näillä on tosin viisauden maine itsevalitun hurskauden ja nöyryyden vuoksi sekä siksi, että ne eivät säästä ruumista. Niillä ei kuitenkaan ole mitään arvoa, ja niitä noudatetaan lihan tyydyttämiseksi.

____________________________________

Ps 78:1-31

78. PSALMI

Israelin vaiheiden opetuksia

1. Aasafin psalmi.
   Kuuntele, kansani, minun opetustani, kallistakaa korvanne suuni sanoille.
2. Minä avaan suuni mietelmiin, esitän menneisyyden arvoituksia.
3. Mitä olemme kuulleet ja saaneet tietää, mitä isämme ovat meille kertoneet,
4. sitä emme salaa heidän lapsiltaan. Me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastaan ja ihmetöistään.
5. Hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän sääti Israeliin lain* ja käski isiämme julistamaan ne lapsilleen,
6. että jälkipolvi tulisi ne tuntemaan, oppisivat vastedes syntyvät lapset, ja hekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsilleen,
7. että nämä panisivat turvansa Jumalaan, eivät unohtaisi Jumalan tekoja, vaan noudattaisivat hänen käskyjään.
8. Siten heistä ei tulisi isiensä tavoin kapinoiva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysy vakaana ja henki uskollisena Jumalalle.
9. Efraimin lapset, aseistetut jousimiehet, kääntyivät pakoon taistelun päivänä.
10. He eivät pitäneet Jumalan liittoa, eivät tahtoneet vaeltaa hänen lakinsa* mukaan,
11. vaan unohtivat hänen suuret tekonsa ja ihmeensä, jotka hän oli heille näyttänyt.
12. Heidän isiensä nähden hän teki ihmeitä Egyptin maassa, Sooanin tasangolla.
13. Hän halkaisi meren ja vei heidät sen läpi, hän seisotti vedet paikalleen.
14. Hän johdatti heitä päivisin pilvellä ja öisin tulen valolla.
15. Hän halkoi kallioita erämaassa ja juotti heitä runsaasti, kuin syvistä vesistä.
16. Hän juoksutti puroja kalliosta ja vuodatti vettä virtanaan.
17. Silti he yhä tekivät syntiä häntä vastaan ja olivat uppiniskaisia Korkeimmalle erämaassa.
18. He kiusasivat Jumalaa sydämessään ja vaativat ruokaa himonsa tyydyttämiseksi.
19. He puhuivat Jumalaa vastaan: ”Voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa?
20. Hän kyllä iski kallioon, ja vedet vuotivat, purot tulvivat. Mutta voiko hän antaa myös leipää tai hankkia kansalleen lihaa?”
21. Kun Herra sen kuuli, hän vihastui. Niin Jaakobissa syttyi tuli, Israelia vastaan nousi viha,
22. kun he eivät uskoneet Jumalaan eivätkä luottaneet hänen apuunsa.
23. Hän käski pilviä korkeudessa ja avasi taivaan ovet.
24. Hän satoi heille ruoaksi mannaa, ja hän antoi heille taivaan viljaa.
25. Ihmiset söivät enkelien leipää. Hän lähetti heille ruokaa yllin kyllin.
26. Hän nosti taivaalle itätuulen ja voimallaan ajoi etelätuulen esiin.
27. Hän antoi sataa heille lihaa kuin tomua, siivekkäitä lintuja kuin meren hiekkaa.
28. Hän pudotti ne heidän leirinsä keskeen, heidän asuntojensa ympärille.
29. Niin he söivät ja tulivat kylläisiksi. Mitä he olivat himoinneet, sitä hän antoi heidän saada.
30. He eivät olleet vielä himoaan tyydyttäneet, ja ruoka oli vielä heidän suussaan,
31. kun heitä vastaan jo nousi Jumalan viha: hän surmasi heidän voimakkaimpiaan ja kaatoi maahan Israelin nuoria miehiä.

____________________________________

Snl 24:26

26. Huulille suutelee oikean vastauksen antaja.

Scroll to Top