Raamattu vuodessa maaliskuu 19

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 19
____________________________________

4Ms 28:16 – 29:39

16. Ensimmäisen kuun* 14. päivänä on pääsiäinen Herran kunniaksi.
17. Saman kuukauden 15. päivänä on juhla. 7 päivää syötäköön happamatonta leipää.
18. 1. päivänä on pyhä kokous. Älkää silloin toimittako mitään arkiaskaretta.
19. Tuokaa polttouhriksi Herralle 2 mullikkaa, pässi ja 7 vuodenvanhaa karitsaa. Ne olkoot virheettömät.
20. Niihin kuuluvana ruokauhrina uhratkaa lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, 3/10 eefa-mittaa mullikkaa kohti ja 2/10 pässiä kohti.
21. Niistä 7 karitsasta kutakin kohti uhratkaa kymmenes osa.
22. Uhratkaa lisäksi pukki syntiuhriksi, joka tuottaa teille sovituksen.
23. Paitsi aamulla toimitettavaa polttouhria, joka on jokapäiväinen polttouhri, uhratkaa nämä.
24. Samoin uhratkaa Herralle joka päivä 7 päivän aikana leipää suloisesti tuoksuvaksi uhriksi. Uhratkaa tämä jokapäiväisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin ohella.
25. 7. päivänä olkoon teillä pyhä kokous. Älkää silloin toimittako mitään arkiaskaretta.
26. Uutisen päivänä, kun tuotte uuden ruokauhrin Herralle viikkojuhlananne, olkoon teillä pyhä kokous. Älkää silloin toimittako mitään arkiaskaretta.
27. Tuokaa suloisesti tuoksuvaksi polttouhriksi Herralle 2 mullikkaa, pässi ja 7 vuodenvanhaa karitsaa
28. sekä niihin kuuluvana ruokauhrina lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, 3/10 eefa-mittaa kutakin mullikkaa kohti, 2/10 [eefa-mittaa] pässiä kohti
29. ja 1/10 eefa-mittaa kutakin kohti niistä 7 karitsasta,
30. sekä yksi pukki sovitukseksenne.
31. Paitsi jokapäiväistä polttouhria ja siihen kuuluvaa ruokauhria uhratkaa nämä sekä niihin kuuluvat juomauhrit. Eläimet olkoot virheettömiä.”

29. LUKU

Lisää juhlauhreista

1. Seitsemännessä kuussa, kuukauden 1. päivänä, olkoon teillä pyhä kokous. Älkää toimittako silloin mitään arkiaskaretta. Olkoon se teille pasuunan soiton päivä.
2. Uhratkaa suloisesti tuoksuvaksi polttouhriksi Herralle mullikka, pässi ja 7 vuodenvanhaa virheetöntä karitsaa
3. sekä niihin kuuluvana ruokauhrina lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, 3/10 eefa-mittaa mullikkaa kohti, 2/10 pässiä kohti
4. ja 1/10 eefa-mittaa kutakin kohti niistä 7 karitsasta,
5. sekä pukki syntiuhriksi, teidän sovitukseksenne.
6. Paitsi uudenkuun polttouhria sekä siihen kuuluvaa ruokauhria ja jokapäiväistä polttouhria sekä siihen kuuluvaa ruokauhria ja niihin kuuluvia juomauhreja, kuten niistä on säädetty, uhratkaa kaikki tämä suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.
7. Saman seitsemännen kuun 10. päivänä olkoon teillä pyhä kokous. Kurittakaa silloin itseänne paastolla älkääkä toimittako mitään askaretta.
8. Tuokaa suloisesti tuoksuvaksi polttouhriksi Herralle mullikka, pässi ja 7 vuodenvanhaa karitsaa. Ne olkoot virheettömät.
9. Niihin kuulukoon ruokauhrina lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, 3/10 eefa-mittaa mullikkaa kohti, 2/10 pässiä kohti
10. ja 1/10 eefa-mittaa kutakin kohti niistä 7 karitsasta,
11. sekä pukki syntiuhriksi, paitsi sovitusuhria ja jokapäiväistä polttouhria sekä niihin kuuluvia ruoka- ja juomauhreja.
12. Seitsemännen kuun 15. päivänä olkoon teillä pyhä kokous. Älkää silloin toimittako mitään arkiaskaretta, vaan viettäkää juhlaa Herran kunniaksi 7 päivää.
13. Tuokaa polttouhriksi, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle, 13 mullikkaa, kaksi pässiä ja 14 vuodenvanhaa karitsaa. Ne olkoot virheettömät.
14. Kuulukoon niihin ruokauhrina lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, 3/10 eefa-mittaa kutakin kohti niistä 13 mullikasta, 2/10 kumpaakin kohti niistä 2 pässistä
15. ja 1/10 eefa-mittaa kutakin kohti niistä 14 karitsasta,
16. sekä pukki syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria sekä siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.
17. Toisena päivänä: 12 mullikkaa, 2 pässiä ja 14 vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa
18. ja niihin kuuluvat ruoka- ja juomauhrit mullikkain, pässien ja karitsain luvun mukaan, kuten on säädetty,
19. sekä pukki syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria ja siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.
20. Kolmantena päivänä: 11 mullikkaa, 2 pässiä ja 14 vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa
21. ja niihin kuuluvat ruoka- ja juomauhrit mullikkain, pässien ja karitsain luvun mukaan, niin kuin on säädetty,
22. sekä pukki syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria ja siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.
23. Neljäntenä päivänä: 10 mullikkaa, 2 pässiä ja 14 vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa
24. ja niihin kuuluvat ruoka- ja juomauhrit mullikkain, pässien ja karitsain luvun mukaan, kuten on säädetty,
25. sekä pukki syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria ja siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.
26. Viidentenä päivänä: 9 mullikkaa, 2 pässiä ja 14 vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa
27. ja niihin kuuluvat ruoka- ja juomauhrit mullikkain, pässien ja karitsain luvun mukaan, niin kuin on säädetty,
28. sekä pukki syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria sekä siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.
29. Kuudentena päivänä: 8 mullikkaa, 2 pässiä ja 14 vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa
30. ja niihin kuuluvat ruoka- ja juomauhrit mullikkain, pässien ja karitsain luvun mukaan, niin kuin on säädetty,
31. sekä pukki syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria ja siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.
32. Seitsemäntenä päivänä: 7 mullikkaa, 2 pässiä ja 14 vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa
33. ja niihin kuuluvat ruoka- ja juomauhrit mullikkain, pässien ja karitsain luvun mukaan, kuten on säädetty,
34. sekä pukki syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria ja siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.
35. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä juhlakokous. Älkää silloin toimittako mitään arkiaskaretta,
36. vaan tuokaa suloisesti tuoksuvaksi polttouhriksi Herralle mullikka, pässi ja 7 vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa
37. ja niihin kuuluvat ruoka- ja juomauhrit mullikan, pässin ja karitsain luvun mukaan, kuten on säädetty,
38. sekä pukki syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria ja siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.
39. Nämä uhratkaa Herralle juhla-aikoinanne, paitsi mitä lupausuhreinanne ja vapaaehtoisina lahjoinanne tuotte polttouhreiksi, ruokauhreiksi, juomauhreiksi ja yhteysuhreiksi.”

____________________________________

Lk 3:23-38

Jeesuksen sukuluettelo

23. Jeesus oli toimintansa aloittaessaan noin 30-vuotias. Hän oli, kuten luultiin, Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli*,
24. Eelin isä Mattat, tämän Leevi, tämän Melki, tämän Jannai, tämän Joosef,
25. tämän Mattatja, tämän Aamos, tämän Naahum, tämän Esli, tämän Naggai,
26. tämän Maahat, tämän Mattatja, tämän Simei, tämän Joosek, tämän Joodan,
27. tämän Johanan, tämän Reesa, tämän Serubbaabel, tämän Sealtiel, tämän Neer,
28. tämän Melki, tämän Addi, tämän Koosam, tämän Elmadam, tämän Eer,
29. tämän Jeesus, tämän Elieser, tämän Joorim, tämän Mattat, tämän Leevi,
30. tämän Simeon, tämän Juuda, tämän Joosef, tämän Joonam, tämän Eliakim,
31. tämän Melea, tämän Menna, tämän Mattat, tämän Naatan*, tämän Daavid,
32. tämän Iisai, tämän Oobed, tämän Booas, tämän Salma, tämän Nahson,
33. tämän Amminadab, tämän Raam, tämän Hesron, tämän Peres, tämän Juuda,
34. tämän Jaakob, tämän Iisak, tämän Aabraham, tämän Terah, tämän Naahor,
35. tämän Serug, tämän Regu, tämän Peleg, tämän Eeber, tämän Selah,
36. tämän Kainam*, tämän Arpaksad, tämän Seem, tämän Nooa, tämän Lemek,
37. tämän Metusalah, tämän Hanok, tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Kainan,
38. tämän Enos, tämän Seet, tämän Aadam, tämän Jumala.

____________________________________

Ps 62:1-13

62. PSALMI

Jumala turvakalliona

1. Veisuunjohtajalle. Jedutunin tapaan. Daavidin psalmi.
2. Jumalaa yksin sieluni hiljaisuudessa odottaa. Häneltä tulee minulle apu.
3. Hän yksin on kallioni, apuni ja turvani: en minä suuresti horju.
4. Kuinka kauan te yhtä miestä ahdistatte hänet yhdessä surmataksenne, kuin hän olisi kaatuva seinä, kuin murrettu muuri?
5. He pitävät neuvoa, miten syöstä hänet korkeudestaan. He rakastavat valhetta, siunaavat suullaan ja kiroavat sydämessään. Sela.
6. Sieluni, odota vain hiljaisuudessa Jumalaa, sillä hän antaa minulle toivon.
7. Hän yksin on kallioni, apuni ja turvani, minä en horju.
8. Jumala on auttajani ja kunniani. Voimani kallio ja turvani on Jumala.
9. Turvatkaa häneen joka aika, te kansa. Vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.
10. Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset. Kaikki he nousevat vaa’assa ylös kevyempinä kuin tuulenhenkäys.
11. Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää kiinnittäkö sydäntänne siihen.
12. Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut: Jumalan on valta.
13. Sinun, Herra, on armo. Sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.

____________________________________

Snl 11:18-19

18. Jumalaton hankkii pettävää voittoa, mutta vanhurskautta kylvävät saavat pysyvän palkan.
19. Vanhurskaudessa vakaa saa elämän, pahaa tavoitteleva saa kuoleman.

Scroll to Top