Raamattu vuodessa maaliskuu 20

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 20
____________________________________

4Ms 30:1- 31:54

30. LUKU

Lupauksia koskevat säädökset

1. Mooses ilmoitti israelilaisille kaiken, mitä Herra oli hänen käskenyt puhua.
2. Mooses sanoi Israelin sukukuntien päämiehille: ”Näin on Herra käskenyt:
3. Jos joku tekee lupauksen Herralle tai valalla vannoen sitoutuu kieltäytymään jostakin, älköön hän rikkoko sanaansa, vaan tehköön kaiken, mitä hänen suunsa on sanonut.
4. Jos nainen ollessaan nuorena tyttönä isänsä kodissa tekee lupauksen Herralle tahi sitoutuu kieltäytymään jostakin,
5. ja hänen isänsä kuulee hänen lupauksensa tai sitoumuksensa eikä siitä mitään puhu, niin kaikki hänen lupauksensa ja sitoumuksensa, joilla hän kieltäytyy jostakin, olkoot pätevät.
6. Mutta jos hänen isänsä kieltää häntä sinä päivänä, jona hän ne kuulee, niin hänen lupauksensa ja sitoumuksensa kieltäytyä jostakin älkööt olko pätevät, olivatpa ne mitkä hyvänsä, ja Herra antaa hänelle anteeksi sen tähden, että hänen isänsä on häntä kieltänyt.
7. Jos hän joutuu miehelle ja hänellä on täytettävänä lupauksia tai ajattelemattomasti lausuttu sana, jolla hän on kieltäytynyt jostakin,
8. ja hänen miehensä saa sen kuulla, mutta ei puhu hänelle siitä mitään sinä päivänä, jona hän sen kuulee, niin hänen lupauksensa ja hänen sitoumuksensa, joilla hän on kieltäytynyt jostakin, olkoot pätevät.
9. Mutta jos hänen miehensä sinä päivänä, jona hän sen kuulee, kieltää häntä, niin hän purkaa hänen lupauksensa, jonka täyttämiseen hän on sitoutunut, ja sen ajattelemattomasti lausutun sanan, jolla hän on kieltäytynyt jostakin, ja Herra antaa hänelle anteeksi.
10. Lesken tai hylätyn lupaus, mihin hyvänsä hän onkin sitoutunut, olkoon pätevä.
11. Jos vaimo on miehensä kodissa tehnyt lupauksen tai valalla sitoutunut kieltäytymään jostakin
12. ja hänen miehensä saa sen kuulla, mutta ei puhu hänelle siitä mitään eikä kiellä häntä, niin kaikki hänen lupauksensa ja kaikki sitoumukset, joilla hän on kieltäytynyt jostakin, olkoot pätevät.
13. Mutta jos hänen miehensä purkaa ne sinä päivänä, jona hän niistä kuulee, älköön yksikään hänen huuliltaan lähtenyt lupaus tai sitoumus olko pätevä. Hänen miehensä on ne purkanut, ja Herra antaa hänelle anteeksi.
14. Jokaisen lupauksen ja jokaisen   valallisen sitoumuksen, jonka vaimo    itsensä kurittamiseksi tekee, saakoon hänen miehensä joko vahvistaa tai  purkaa.
15. Jos taas hänen miehensä ei puhu hänelle niistä mitään sen päivän kuluessa, niin hän on vahvistanut kaikki hänen lupauksensa ja kaikki hänen sitoumuksensa, jotka hänellä on täytettävinä. Hän on ne vahvistanut, koska hän ei niistä hänelle mitään puhunut sinä päivänä, jona hän niistä kuuli.
16. Mutta jos hän purkaa ne vasta jonkin aikaa sen jälkeen, kun on niistä kuullut, hän joutuu kantamaan vaimonsa syyllisyyden.”
17. Nämä ovat ne säädökset, jotka Herra antoi Moosekselle, olemaan voimassa miehen ja hänen vaimonsa välillä sekä isän ja hänen tyttärensä välillä, tämän ollessa nuorena tyttönä isänsä kodissa.

31. LUKU

Sota midianilaisia vastaan

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Rankaise israelilaisten puolesta midianilaisia. Sen jälkeen sinut otetaan pois isiesi luo.”
3. Niin Mooses puhui kansalle: ”Varustakaa joukostanne miehiä sotaan Midiania vastaan rankaisemaan sitä Herran puolesta.
4. Lähettäkää sotaan tuhat miestä jokaisesta sukukunnasta, kaikista Israelin sukukunnista.”
5. Silloin Israelin heimoista annettiin tuhat miestä kustakin heimokunnasta, yhteensä 12.000 sotaan varustettua miestä.
6. Tuhat miestä jokaisesta heimokunnasta Mooses lähetti sotaan sekä heidän kanssaan Piinehaan, pappi Eleasarin pojan. Tällä oli mukanaan pyhät esineet ja hälytystorvet.
7. Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti he lähtivät sotimaan Midiania vastaan ja surmasivat kaikki sen miehenpuolet.
8. Kaatuneiden mukana he surmasivat Midianin kuninkaat Evin, Rekemin, Suurin, Huurin ja Reban, Midianin viisi kuningasta. Myös Bileamin, Beorin pojan, he surmasivat miekalla.
9. Israelilaiset ottivat vangiksi midianilaisten vaimot ja lapset sekä ryöstivät kaikki heidän juhtansa, kaiken heidän karjansa ja kaiken heidän tavaransa.
10. Kaikki heidän asumansa kaupungit ja kaikki heidän leiripaikkansa he polttivat tulella.
11. He ottivat kaiken ryöstettävän ja kaiken otettavan, sekä ihmiset että karjan.
12. He toivat vangit sekä ottamansa ja ryöstämänsä saaliin leiriin Mooabin tasangolle, joka on Jordanin luona Jerikon kohdalla, Moosekselle, pappi Eleasarille ja Israelin kansalle.
13. Nämä lähtivät heitä vastaan leirin ulkopuolelle.
14. Mooses vihastui sotajoukon johtajiin, tuhannen- ja sadanpäälliköihin, kun he palasivat sotaretkeltä.
15. Mooses sanoi heille: ”Oletteko siis jättäneet henkiin kaikki naiset?
16. Hehän ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat israelilaiset antautumaan haureuteen Herraa vastaan Baal-Peorin vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa.
17. Surmatkaa siis kaikki poikalapset ja myös jokainen vaimo, joka on yhtynyt mieheen.
18. Mutta jokainen tyttö, joka ei ole yhtynyt mieheen, jättäkää itsellenne henkiin.
19. Te itse oleskelkaa leirin ulkopuolella 7 päivää. Jokainen teistä, joka on jonkun surmannut, ja jokainen teistä, joka on koskenut surmattuun, puhdistautukoon 3. ja 7. päivänä, sekä te että teidän vankinne.
20. Jokainen vaate ja nahkaesine sekä kaikki, mikä on tehty vuohen karvoista, ja jokainen puuesine on puhdistettava.”
21. Pappi Eleasar sanoi sotilaille, jotka olivat menneet sotaan: Tämä on säädös, minkä Herra antoi Moosekselle:
22. Teidän on käytettävä tulessa kulta, hopea, vaski, rauta, tina ja lyijy,
23. kaikki, mikä kestää tulta, niin se puhdistuu. Lisäksi ne on puhdistettava puhdistusvedellä. Mikä ei kestä tulta, käyttäkää se vedessä.
24. Peskää vaatteenne 7. päivänä, niin te puhdistutte. Sitten tulkaa leiriin.

Saaliin jakaminen

25. Herra sanoi Moosekselle:
26. ”Sinun, pappi Eleasarin ja kansan perhekuntien päämiesten on laskettava otetun saaliin luku, ihmisten ja karjan.
27. Jakakaa saalis kahtia soturien, sotaan lähteneiden, ja kaiken muun kansan kesken.
28. Ota Herralle verona sotilailta, sotaan lähteneiltä, yksi 500:sta, ihmisiä, nautoja, aaseja ja lampaita.
29. Ota se heille tulevasta puoliskosta ja anna se pappi Eleasarille antina Herralle.
30. Israelilaisille tulevasta puoliskosta ota yksi 50:stä, ihmisiä, nautoja, aaseja, lampaita ja kaikkia karjaeläimiä, ja anna ne leeviläisille, joiden on hoidettava tehtäviä Herran pyhäkössä.”
31. Mooses ja pappi Eleasar tekivät, niin kuin Herra oli Moosekselle antanut käskyn.
32. Saalis, jäännös siitä, mitä sotajoukko oli ryöstänyt, oli: lampaita 675.000,
33. nautoja 72.000,
34. aaseja 61.000,
35. ja ihmisiä, tyttöjä, jotka eivät olleet yhtyneet mieheen, kaikkiaan 32.000.
36. Puolet siitä eli se osa, joka tuli sotaan lähteneille, oli: lampaita 337.500.
37. Herralle tuleva vero lampaista oli 675.
38. Nautoja 36.000 sekä niistä Herralle tuleva vero 72.
39. Aaseja 30.500 sekä niistä Herralle tuleva vero 61.
40. Ihmisiä 16.000 sekä niistä Herralle tuleva vero 32.
41. Mooses antoi Herran antiveron pappi Eleasarille, kuten Herra oli Moosekselle antanut käskyn.
42. Israelilaisille tuleva puolisko, jonka Mooses oli erottanut sotilaiden osasta,
43. tämä seurakunnalle tuleva puolisko oli: lampaita 337.500,
45. aaseja 30.500,
46. sekä ihmisiä 16.000.
47. Tästä israelilaisille tulevasta puoliskosta Mooses otti yhden 50:stä, ihmisiä ja karjaa, antaen ne leeviläisille, joiden oli hoidettava tehtävät Herran pyhäkössä, niin kuin Herra oli Moosekselle antanut käskyn.
48. Silloin sotajoukon osastojen johtajat, tuhannen- ja sadanpäälliköt, tulivat Mooseksen luo
49. ja sanoivat Moosekselle: ”Palvelijasi ovat laskeneet niiden sotilaiden luvun, jotka ovat olleet hallussamme, eikä meistä puutu yhtäkään.
50. Sen tähden me tuomme nyt Herralle lahjaksi, mitä kukin on saanut kultakaluja: Käätyjä, rannerenkaita, sormuksia, korvarenkaita ja kaulakoristeita, saadaksemme itsellemme sovituksen Herran edessä.”
51. Niin Mooses ja pappi Eleasar ottivat heiltä kullan, kaikkinaiset taidokkaasti valmistetut esineet.
52. Anniksi tuotua kultaa, jonka he antoivat Herralle tuhannen- ja sadanpäämiesten puolesta, oli kaikkiaan 16.750 sekeliä.
53. Sotilaat olivat ottaneet saalista kukin itselleen.
54. Mooses ja pappi Eleasar ottivat kullan tuhannen- ja sadanpäälliköiltä ja veivät sen liitonmajaan, että se johtaisi israelilaiset Herran muistoon.

____________________________________

Lk 4:1-30

4. LUKU

Jeesus Perkeleen kiusattavana

1. Täynnä Pyhää Henkeä Jeesus palasi Jordanilta. Henki johti häntä erämaassa,
2. ja Perkele kiusasi* häntä 40 päivää. Hän ei syönyt mitään niinä päivinä. Kun ne olivat päättyneet, hänen tuli nälkä.
3. Perkele sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, käske tämän kiven muuttua leiväksi.”
4. Jeesus vastasi: ”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä pelkästään leivästä’.”
5. Perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat
6. ja sanoi hänelle: ”Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.
7. Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun.”
8. Jeesus vastasi: ”Kirjoitettu on: ’Sinun on kumarrettava Herraa, sinun Jumalaasi, ja ainoastaan häntä palveltava’.”
9. Perkele vei hänet Jerusalemiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi hänelle: ”Jos olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas.
10. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua’,
11. ja: ’He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen’.”
12. Jeesus vastasi: ”Sanottu on: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi’.”
13. Kaiken kiusattavansa suoritettuaan Perkele poistui hänen luotaan joksikin aikaa.

Jeesus Nasaretissa

14. Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan. Sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.
15. Hän opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.
16. Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu. Hän meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagogaan ja nousi siellä lukemaan.
17. Hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi sen ja löysi kohdan, jossa oli kirjoitettuna:
18. ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen
19. ja julistamaan Herran otollista vuotta.”
20. Käärittyään kirjan kokoon Jeesus antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien silmät katsoivat tarkkaavasti häneen.
21. Hän alkoi puhua heille: ”Tämä kirjoitus on tänään käynyt toteen teidän korvienne kuullen.”
22. Kaikki todistivat hänestä hyvää ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka lähtivät hänen suustaan. He sanoivat: ”Eikö tämä ole Joosefin poika?”
23. Jeesus sanoi heille: ”Kaiketi te aiotte mainita tämän sananparren: ’Parantaja, paranna itsesi’, ja sanoa: ’Tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa’.”
24. Jeesus jatkoi: ”Totisesti minä sanon teille: kukaan profeetta ei ole suosittu kotikaupungissaan.
25. Minä sanon teille totuudessa: Elijan aikana Israelissa oli monta leskeä, kun taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta, niin että koko maahan tuli kova nälänhätä.
26. Elijaa ei silti lähetetty kenenkään heidän luokseen, vaan ainoastaan leskivaimon luo Siidonin maan Sareptaan.
27. Profeetta Elisan aikana Israelissa oli monta pitalista, mutta kukaan heistä ei tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naeman, syyrialainen.”
28. Tämän kuullessaan kaikki synagogassa olevat tulivat kiukkua täyteen.
29. He nousivat, ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle, jonka juurelle* heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas.
30. Mutta hän lähti pois, käyden heidän keskitseen.

____________________________________

Ps 63:1-12

63. PSALMI

Armo parempi kuin elämä

1. Daavidin psalmi, jonka hän sepitti Juudan erämaassa.
2. Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain. Sinua sieluni janoaa, sinua ikävöi ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa.
3. Minä katselin sinua pyhäkössä nähdäkseni voimasi ja kunniasi.
4. Sinun armosi on parempi kuin elämä, ja huuleni ylistäkööt sinua.
5. Minä kiitän sinua elinaikani, nostan käteni sinun nimessäsi.
6. Sieluni ravitaan kuin parhailla pitoruoilla. Suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla.
7. Vuoteessani minä muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä.
8. Sinä olet apuni, ja siipiesi suojassa minä riemuitsen.
9. Sieluni riippuu sinussa kiinni, ja sinun oikea kätesi tukee minua.
10. He etsivät henkeäni omaksi turmiokseen, he menevät maan syvyyksiin.
11. Heidät annetaan miekan saaliiksi, he joutuvat sakaalien ruoaksi.
12. Mutta kuningas on iloitseva Jumalassa. Hän on jokaisen Hänen kauttaan vannovan kerskaus. Valehtelijoiden suut tukitaan.

____________________________________

Snl 11:20-21

20. Väärämieliset ovat Herralle kauhistus, mutta nuhteettomasti vaeltaviin hän mielistyy.
21. Totisesti: Paha ei jää rankaisematta, mutta vanhurskasten jälkeläiset pelastuvat.

Scroll to Top