Raamattu vuodessa syyskuu 24

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

syyskuu 24
____________________________________

Js 43:14-45:10

43. LUKU

Baabel kukistuu, Israelille tie erämaahan

14. Näin sanoo Herra, teidän lunastajanne, Israelin Pyhä: Teidän tähtenne minä lähetän sanan Baabeliin, syöksen heidät kaikki pakoon, ajan kaldealaiset laivoihin, jotka olivat heidän ilonsa.
15. Minä, Herra, olen teidän Pyhänne, minä Israelin Luoja olen teidän Kuninkaanne.
16. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin,
17. joka vei sotaan vaunut ja hevoset, väkevien soturien joukon. He vaipuivat eivätkä nousseet, he sortuivat, sammuivat kuin lampun liekki.
18. Älkää muistelko entisiä, älkää menneistä välittäkö.
19. Katsokaa: minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.
20. Minua kunnioittavat metsän eläimet, sakaalit ja strutsit. Minä annan vedet korpeen, virrat erämaahan antaakseni kansani, valittuni, juoda.
21. Kansa, jonka olen valmistanut itselleni, on julistava minun kiitostani.

Synti ja armo

22. Mutta sinä, Jaakob, et ole minua kutsunut, sinä, Israel, et ole itseäsi minun tähteni vaivannut.
23. Et ole tuonut minulle lampaitasi polttouhriksi, et teurasuhreillasi minua kunnioittanut. Minä en ole vaivannut sinua ruokauhrilla enkä suitsutusuhrilla sinua rasittanut.
24. Sinä et ole ostanut minulle kalmoruokoa hopealla etkä minua ravinnut teurasuhriesi rasvalla. Sinä olet päinvastoin vaivannut minua synneilläsi, rasittanut minua pahoilla töilläsi.
25. Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden,enkä muista sinun syntejäsi.
26. Muistuta sinä minulle, käykäämme oikeutta keskenämme. Puhu sinä ja näytä, että olet oikeassa.
27. Jo sinun kantaisäsi teki syntiä, johtomiehesi luopuivat minusta.
28. Niin minä annoin häväistä pyhäkön johtomiehet, jätin Jaakobin tuhon omaksi, Israelin alttiiksi pilkalle.

44. LUKU

Hengen vuodatus

1. Kuule nyt, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka olen valinnut.
2. Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut äidin kohdusta asti, ja joka sinua auttaa: Älä pelkää, palvelijani Jaakob, sinä Jesurun*, jonka olen valinnut.
3. Minä vuodatan vesiä janoavalle ja virtoja kuivalle maalle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenellesi ja siunaukseni vesoillesi,
4. niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla.
5. Kuka sanoo: ”Minä olen Herran oma”, kuka nimittää itsensä Jaakobin nimellä, kuka piirtää käteensä: ”Herran oma”, ja ottaa Israelin kunnianimekseen.

Herra on ensimmäinen ja viimeinen

6. Näin sanoo Herra, Israelin Kuningas, ja sen Lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä.
7. Kuka on minun kaltaiseni? Hän antakoon äänensä kuulua, julistakoon, ilmoittakoon ja tehköön minulle tiettäväksi, [mitä on tapahtunut] siitä alkaen kun minä perustin muinaisen kansan. Ilmoittakoot he tulevat tapahtumat.
8. Älkää vavisko älkääkä pelätkö. Enkö minä aikoja sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut, ja te olette minun todistajani: Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta turvakalliota, minä en ketään tunne.

Epäjumalien kuvat

9. Jumalankuvien tekijät ovat kaikki turhia, eivätkä nuo heidän rakkaansa ketään auta. Niiden todistajat eivät näe eivätkä tiedä mitään, ja niin he joutuvat häpeään.
10. Muovatkoon ja valakoon epäjumalankuvan kuka tahansa, ei se mitään auta.
11. Kaikki sen seuraajat joutuvat häpeään, ja sepät, jotka sen tekevät, ovat vain ihmisiä. Tulkoot kokoon kaikki ja astukoot esiin: vaviskoot ja hävetkööt!
12. Rautaseppä ottaa työaseen ja työskentelee hiilten hehkussa, muodostelee kuvaa vasaralla ja takoo sitä kätensa voimalla. Hänen tulee nälkä, ja voima menee, hän ei saa vettä juodakseen, ja hän nääntyy.
13. Puuseppä jännittää mittanuoran, kaavailee piirtimellä, vuolee kovertimella, mittailee harpilla ja tekee inhimillisen kauneuden mukaisen miehen kuvan huoneeseen asumaan.
14. Hän hakkaa itselleen setripuita, ottaa rautatammen ja tammen ja kasvattaa ne itselleen vahvoiksi metsän puiden joukossa, istuttaa lehtikuusen, ja sade kasvattaa sen suureksi.
15. Se on ihmisillä polttopuuna. Hän ottaa sitä lämmitelläkseen, sytyttää uunin ja paistaa leipää, vieläpä veistää siitä jumalan ja kumartaa sitä, tekee siitä jumalankuvan ja lankeaa maahan sen eteen.
16. Osan siitä hän polttaa tulessa, toisen osan ääressä hän syö lihaa, paistaa paistin ja tulee ravituksi. Hän myös lämmittelee itseään ja sanoo: ”Hyvä, minun on lämmin, minä näen tulen.”
17. Lopusta hän tekee jumalan, jumalankuvan. Sen eteen hän lankeaa maahan, kumartaa ja rukoilee sanoen: ”Pelasta minut, sillä sinä olet minun jumalani.”
18. He eivät tajua, eivät ymmärrä mitään, sillä heidän silmänsä ovat suljetut, niin etteivät näe, ja heidän sydämensä, niin etteivät käsitä.
19. Heidän mieleensä ei tule, heillä ei ole järkeä eikä ymmärrystä, että sanoisivat: ”Osan siitä olen polttanut tulessa, olen paistanut sen hiilillä leipää, paistanut lihaa ja syönyt. Tekisinkö tähteestä kauhistuksen, lankeaisinko maahan puupölkyn eteen!”
20. Mitättömään turvaavan* on petetty sydän vienyt harhaan. Hän ei pelasta sieluaan eikä sano: ”Eikö ole petosta se, mikä on oikeassa kädessäni?”

Lunastus ja syntien anteeksiantamus

21. Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani: minä en unohda sinua, Israel.
22. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven ja syntisi kuin sumun. Käänny minun puoleeni, sillä minä olen lunastanut sinut.
23. Iloitkaa, te taivaat, sillä Herra sen tekee. Riemuitkaa, te maan syvyydet, puhjetkaa riemuun, te vuoret, metsä ja kaikki sen puut. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja kirkastaa itsensä Israelissa.
24. Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut äidin kohdusta asti: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksin levitin taivaan ja avarsin maan. Kuka oli minun kanssani?
25. Minä teen tyhjiksi ennustelijain merkit, osoitan taikurit pettureiksi, panen tietäjät peräytymään ja muutan heidän tietonsa typeryydeksi.

Kooreksen käsky

26. Palvelijani sanan minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajieni neuvon. Minä sanon Jerusalemille: ”Sinussa asuttakoon!” ja Juudan kaupungeille: ”Teidät rakennettakoon!” Sen rauniot minä kohotan.
27. Minä sanon syvyydelle: ”Kuivu! Minä kuivutan sinun virtasi!”
28. Minä sanon Koorekselle: ”Minun paimeneni!” Hän täyttää kaiken tahtoni ja sanoo Jerusalemille: ”Sinut rakennettakoon!” ja temppelille: ”Sinut perustettakoon!”

45. LUKU

Jatkoa: Kooreksen vapautustyö

1. Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaiden kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eikä portteja suljettaisi:
2. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, murran vaskiovet ja rikon rautasalvat.
3. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistään, tietääksesi, että minä, Herra, Israelin Jumala, olen se, joka kutsuin sinut nimeltä.
4. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut.
5. Minä olen Herra, eikä toista ole, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,
6. jotta auringon nousun mailta sen laskun maille tiedettäisiin, ettei ole muuta Jumalaa. Minä olen Herra, eikä toista ole.
7. Minä teen valon ja luon pimeyden, tuotan onnen ja luon onnettomuuden: Minä, Herra, teen kaiken tämän.
8. Vihmokoon taivas ylhäältä, vuotakoot pilvet vanhurskautta. Avautukoon maa ja antakoon hedelmänään pelastuksen, versokoon se vanhurskautta. Minä, Herra, olen sen luonut.

Kuka voi arvostella Jumalan tekoja?

9. Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa, saviastia saviastiain joukossa, maasta tehtyjä kaikki! Sanooko savi valajalleen: ”Mitä sinä kelpaat tekemään? Sinulla ei ole taitajan kättä!”
10. Voi sitä, joka sanoo isälleen: ”Sinäkö kelpaat siittämään?” ja äidilleen: ”Sinäkö kelpaat synnyttämään?”

____________________________________

Ef 3:1-21

3. LUKU

Jumalan armotalous

1. Tämän johdosta minä Paavali olen Kristuksen Jeesuksen vanki teidän muihin kansoihin kuuluvien* hyväksi.
2. Olettehan kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle annettu teitä varten.
3. Tämä salaisuus on tehty minulle tunnetuksi ilmestyksen kautta, kuten olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut.
4. Sitä lukiessanne te voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen.
5. Menneiden sukupolvien aikana sitä ei tehty ihmisille tunnetuksi, niin kuin se nyt on Hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille.
6. Muihin kansoihin kuuluvatkin ovat näet yhtäläisesti oikeutettuja perintöön, ollen saman [seurakunta]ruumiin jäseniä sekä evankeliumin kautta osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa.
7. Sen palvelijaksi on minut tehnyt lahjana saamani Jumalan armo, minkä Hän on voimassaan minulle antanut.
8. Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle* on suotu armo julistaa kansoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta
9. ja tehdä kaikille tunnetuksi se Jumalan salaisuuden taloudenhoito, mikä ikiajoista on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa.
10. Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan välityksellä taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon.
11. Tämä tapahtuu sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, minkä Hän on tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.
12. Hänessä meillä on rohkeus ja luottava oikeus lähestyä [Jumalaa] uskon kautta Häneen.
13. Siksi minä pyydän teitä olemaan lannistumatta niiden ahdistusten vuoksi, joita kärsin tähtenne. Nehän ovat teidän kunnianne.

Rukous ja ylistys

14. Tämän vuoksi minä notkistan polveni Isän edessä,
15. josta saa nimensä jokainen, jolla on Isä taivaissa ja maan päällä.
16. Antakoon hän teidän kirkkautensa runsauden mukaisesti sisällisen ihmisenne puolesta Henkensä kautta vahvistua voimassa.
17. Kristus asukoon uskon kautta sydämissänne,
18. että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys,
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Siten te tulette osallisiksi Jumalan kaikesta täyteydestä.
20. Hän voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme, sen voiman mukaan, mikä meissä vaikuttaa.
21. Hän saakoon kunnian seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iäti. Aamen.

____________________________________

Ps 68:1-19

68. PSALMI

Herran armo ja valtasuuruus

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
2. Jumala nousee, hänen vihollisensa hajaantuvat, hänen vihamiehensä pakenevat hänen kasvojensa edestä.
3. Sinä hajotat heidät, niin kuin savu hajoaa. Kuten vaha sulaa tulen hohteessa, niin jumalattomat häviävät Jumalan edessä.
4. Mutta vanhurskaat iloitsevat ja riemuitsevat Jumalan edessä, he ihastuvat ilosta.
5. Laulakaa Jumalalle, veisatkaa hänen nimensä kiitosta. Tehkää hänelle tie, joka kulkee erämaissa. Hänen nimensä on Herra, riemuitkaa hänen kasvojensa edessä.
6. Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossaan,
7. Jumala, joka antaa hylätyille kodin ja johtaa vangitut onneen. Vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa.
8. Sinä, Jumala, kävit kansasi edellä, kuljit erämaassa. Sela.
9. Silloin maa vapisi, ja taivas vihmoi vettä Jumalan kasvojen edessä. Siinai vapisi Jumalan, Israelin Jumalan, läsnäolosta.
10. Runsaalla sateella sinä, Jumala, kastelit perintömaatasi. Kun se oli näännyksissä, sinä virvoitit sen.
11. Sinun kansasi joukko asettui siihen. Hyvyydessäsi, Jumala, sinä sen kurjille valmistit.
12. Herra antaa sanoman. Suuri on voitonsanoman saattajatarten joukko:
13. ”Sotajoukkojen kuninkaat pakenevat, he pakenevat, ja perheen emäntä jakaa saalista.
14. Jäättekö makailemaan karjatarhojen vaiheille? Kyyhkysen siivet ovat hopealla silatut, sen sulat keltaisella kullalla!
15. Kun Kaikkivaltias siellä ajoi kuninkaat hajalle, Salmonilla* satoi lunta.”
16. Baasanin vuori on Jumalan vuori, Baasanin vuori on monihuippuinen vuori.
17. Miksi te, monihuippuiset vuoret, katsotte karsaasti vuorta, jonka Jumala on nähnyt hyväksi tehdä läsnäolonsa paikaksi? Totisesti, Herra on siellä läsnä* ainiaan.
18. Jumalan sotavaunuja on kymmeniä tuhansia, on tuhannen tuhannet. Herra on pyhyydessään niiden keskellä, kuten Siinailla.
19. Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksi, sait lahjaksi ihmisiä: Niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan luona.

____________________________________

Snl 24:1-2

24. LUKU

Lisää sananlaskuja elämän eri aloilta

1. Älä kadehdi pahoja ihmisiä äläkä halua heidän seuraansa,
2. sillä heidän mielensä miettii väkivaltaa, ja turmiota haastavat heidän huulensa.

Scroll to Top