Raamattu vuodessa syyskuu 30

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

syyskuu 30
____________________________________

Js 60:1-62:5

60. LUKU

Siionin ihanuus

1. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valosi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinulle.
2. Pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinulle koittaa Herra, ja ylläsi näkyy hänen kunniansa.
3. Kansat vaeltavat sinun valoasi kohti, kuninkaat koitteesi kirkkautta kohti.
4. Nosta silmäsi, katsele ympärillesi: Kaikki nämä ovat kokoontuneet ja tulevat luoksesi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, tyttäriäsi kannetaan kainalossa.
5. Sinä saat sen nähdä ja säteilet ilosta. Sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät luoksesi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle.
6. Kamelien paljous peittää sinut, Midianin ja Eefan varsat. Kaikki Sabasta* tulevat kantavat kultaa ja suitsutusta sekä ylistävät Herraa.
7. Kaikki Keedarin laumat kokoontuvat luoksesi, Nebajotin pässit ovat käytössäsi. Minulle otollisina [uhreina] ne nousevat alttarilleni, ja minä kirkastan kunniani huoneen.
8. Keitä ovat nuo, jotka lentävät kuin pilvet ja kuin kyyhkyset lakkoihinsa?
9. Merensaaret odottavat minua. Etumaisina tulevat Tarsiin laivat tuodakseen lapsiasi kaukaa. Hopeansa ja kultansa heillä on mukanaan Herran, sinun Jumalasi, nimelle, Israelin Pyhälle, sillä hän kirkastaa sinut.
10. Muukalaiset rakentavat sinun muurisi, ja heidän kuninkaansa palvelevat sinua. Vihassani minä löin sinua, mutta laupeudessani minä sinua armahdan.
11. Sinun porttisi pidetään aina auki. Niitä ei suljeta päivällä eikä yöllä, että kansojen rikkaudet tuotaisiin ja heidän kuninkaansa saatettaisiin sinun luoksesi.
12. Kansa tai valtakunta, joka ei palvele sinua, tuhoutuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin.
13. Libanonin kunnia tulee luoksesi, kypressit, jalavat ja hopeakuuset tulevat kaunistamaan pyhäkköni paikkaa, ja minä saatan jalkojeni sijan kunniaan.
14. Kumarassa käyden tulevat luoksesi sortajiesi pojat, ja kaikki sinun pilkkaajasi heittäytyvät jalkojesi juureen. He nimittävät sinua ”Herran kaupungiksi”, ”Israelin Pyhän Siioniksi”.
15. Sen sijaan, että olet ollut hylätty ja vihattu, niin ettei ole ollut kauttasi kulkijaa, minä korotan sinut pysyvään kunniaan, iloksi polvesta polveen.
16. Sinä saat nauttia kansojen maitoa, ja kuninkaat ruokkivat sinua. Sinä saat tuntea, että minä, Herra, olen auttajasi, että Jaakobin Väkevä on lunastajasi.
17. Vasken sijaan minä tuon kultaa, raudan sijaan hopeaa, puun sijaan vaskea ja kiven sijaan rautaa. Minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja käskijäksi vanhurskauden.
18. Maassasi ei enää kuulu väkivaltaa, ei tuhoa eikä turmiota rajojesi sisällä. Sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja ylistyksen portiksesi.
19. Aurinko ei enää ole valonasi päivällä, eikä kuu valaise sinua yöllä*, vaan Herra on sinun ikuinen valosi, ja Jumalasi on sinun kirkkautesi.
20. Sinun aurinkosi ei enää laske, eikä kuusi vajene, sillä Herra on iäinen valosi, ja murheesi päivät ovat päättyneet.
21. Sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita. Maa on oleva heidän ainainen perintöosansa, heidän, minun istutukseni vesan, kätteni teon, että kirkkauteni tulisi ilmi.
22. Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä, Herra, täytän sen aikanaan nopeasti.

61. LUKU

Messiaan tuoma pelastus

1. Herran, Herran Henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa köyhille*, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2. julistamaan Herran hyvän tahdon vuotta ja päivää, jona Jumalamme palkitsee*. Hän tulee lohduttamaan kaikkia surevia,
3. panemaan Siionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Heidän nimensä on oleva ”vanhurskauden tammet”, ”Herran istutus” hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

Jälleenrakentaminen

4. He rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat. He uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autioina polvesta polveen.
5. Teidän laumojenne paimenina on vieraita, muukalaisia teidän peltomiehinänne ja viinitarhureinanne.
6. Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi, sanotaan Jumalamme palvelijoiksi. Te saatte nauttia kansojen rikkauksia ja periä heidän kunniansa.
7. Häpeänne hyvitetään teille kaksin kerroin, ja pilkatut saavat riemuita osastaan. Niin he saavat kaksinkertaisen perinnön maassaan. Heillä on oleva ainainen ilo.
8. Minä, Herra, rakastan oikeutta, vihaan vääryyttä ja ryöstöä. Minä annan heille palkan uskollisesti ja teen heidän kanssaan ikuisen liiton.
9. Heidän jälkeläisensä tulevat tunnetuiksi kansojen keskuudessa ja heidän siemenensä kansakuntien parissa. Kaikki, jotka näkevät heidät, tuntevat heidät Herran siunaamaksi suvuksi.

Pelastuksen ihanuus

10. Minä iloitsen suuresti Herrassa, sieluni riemuitsee Jumalassani. Hän pukee ylleni pelastuksen vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka kantaa päässään seppelettä, kuin morsian, joka on koruillaan kaunistettu.
11. Niin kuin maa tuottaa kasvunsa, ja kuten kasvitarha saa siemenkylvönsä versomaan, niin Herra, Herra saattaa versomaan vanhurskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen nähden.

62. LUKU

Siionin kunnia ja autuus

1. Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en saa lepoa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen pelastus kuin palava tulisoihtu.
2. Kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat kunniasi. Sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää.
3. Sinä olet kaunis kruunu Herran kädessä ja kuninkaallinen päähine Jumalasi hoidossa.
4. Sinua ei enää sanota ”hylätyksi”, eikä sinun maatasi enää sanota ”autioksi”. Sinua nimitetään ”minun rakkaakseni” ja maatasi ”aviovaimoksi”. Sillä Herra rakastaa sinua, ja maasi otetaan avioksi.
5. Kuten nuori mies ottaa neitsyen avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omakseen. Kuten sulhanen iloitsee morsiamesta, niin Jumalasi iloitsee sinusta.

____________________________________

Fl 1:27-2:18

27. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Tulinpa sitten teidän luoksenne ja näin teidät tai olin tulematta, odotan saavani kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette kanssani evankeliumin uskon puolesta
28. vastustajia missään kohden säikähtämättä. Se on Jumalan antama merkki, heille kadotukseen joutumisesta, teille taas pelastuksesta.
29. Kristuksen tähden teille on näet suotu armo, ei vain uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä.
30. Teillähän on sama taistelu, jota olette nähneet minun käyvän, ja nyt kuulette minusta.

2. LUKU

Hengen ja rakkauden yhteys

1. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2. tehkää minun iloni täydelliseksi olemalla samaa mieltä. Liittäköön teidät yhteen keskinäinen rakkaus, sopu ja yksimielisyys.
3. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian tavoittelusta, vaan nöyryydessä pitäkää toista parempana kuin itseänne.
4. Älkää huolehtiko vain omasta edustanne, vaan toistenkin parhaasta.
5. Olkoon teilläkin se mieli, joka oli Kristuksella Jeesuksella.
6. Vaikka hänellä oli Jumalan muoto*, hän ei pitänyt voittamanaan etuna* olla Jumalan vertainen.
7. Hän tyhjensi itsensä, otti palvelijan muodon*, tuli ihmisten kaltaiseksi, eläen ihmisenä ihmisten joukossa.
8. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan saakka.

Kristus yli kaiken

9. Sen tähden onkin Jumala ylentänyt hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.
10. Kaikkien polvien, sekä taivaissa että maan päällä ja maan alla olevien, on siksi notkistuttava Jeesuksen nimeen.
11. Jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Kristityn kilvoitus

12. Rakkaani, tehän olette aina olleet kuuliaisia. Ei vain kuten ollessani teidän luonanne, vaan paljoa enemmän nyt ollessani poissa, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte.
13. Jumala näet vaikuttaa teissä sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa toteutuisi.
14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,
15. että olisitte moitteettomia, puhtaita ja tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, jossa te loistatte kuin tähdet maailmassa.
16. Pitäen kiinni* elämän sanasta, olkaa minulle ylistyksen aiheena Kristuksen päivänä siitä, etten ole juossut turhaan enkä turhaan nähnyt vaivaa.
17. Vaikka minut uhrattaisiinkin teidän uskonne uhri- ja palvelutyössä, minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne.
18. Samoin iloitkaa tekin, iloiten minun kanssani.

____________________________________

Ps 72:1-20

72. PSALMI

Rukous kuninkaan puolesta

1. Salomon psalmi. Jumala, auta kuningasta tuomitsemaan, niin kuin sinä tuomitset. Auta kuninkaan poikaa noudattamaan sinun vanhurskauttasi.
2. Hallitkoon hän sinun kansaasi vanhurskaasti ja sinun kurjiasi oikeuden mukaan.
3. Vuoret kantakoot rauhaa kansalle, niin myös kukkulat vanhurskauden voimasta.
4. Auttakoon hän kansan kurjat oikeuteen, pelastakoon köyhien lapset ja musertakoon sortajan.
5. Niin he pelkäävät sinua niin kauan kuin aurinko paistaa ja kuu kumottaa, polvesta polveen.
6. Olkoon hän kuin sade, joka valuu nurmikolle, kuin sadekuuro, joka kastelee maan.
7. Hänen päivinään vanhurskas kukoistaa, ja rauha on oleva runsas, kunnes kuuta ei enää ole.
8. Hallitkoon hän merestä mereen ja virrasta maan ääriin.
9. Hänen edessään erämaan asujat polvistuvat, ja hänen vihollisensa nuolevat tomua.
10. Tarsiin ja saarten kuninkaat tuovat lahjoja, Saban ja Seban kuninkaat maksavat veroa.
11. Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat häntä,
12. sillä hän pelastaa köyhän, joka huutaa apua, kurjan ja sen, jolla ei ole auttajaa.
13. Hän armahtaa kurjaa ja avutonta, ja hän pelastaa köyhien elämän.
14. Hän vapauttaa heidän elämänsä sorrosta ja väkivallasta, ja heidän verensä on hänen silmissään kallis.
15. Hän eläköön, ja hänelle tuotakoon Saban kultaa. Hänen puolestaan rukoiltakoon alati, ja siunattakoon häntä lakkaamatta.
16. Maa kasvakoon runsaasti viljaa vuorten huippuja myöten, ja sen hedelmä huojukoon kuin Libanon[in metsä]. Kansaa nouskoon kaupungeista kuin kasveja maasta.
17. Olkoon hänen nimensä iäti, ennen aurinkoa, JiNNooN*, ja kaikki kansat siunatkoot itseään hänessä onnellisiksi.
18. Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa ihmeiden tekijä.
19. Iäti siunattu olkoon hänen kunniansa nimi, ja koko maa olkoon täynnä hänen kunniaansa. Aamen, aamen.
20. Daavidin, Iisain pojan, rukoukset päättyvät.

____________________________________

Snl 24:12

12. Jos sanot: ”Emme tienneet siitä,” niin ymmärtäähän sydänten Tutkija asian. Sielusi Vartija tietää sen, ja hän maksaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan.

Scroll to Top