Vastaa kysymykseenAlamaisuus avioliitossa    / Alakynnessä

Alamaisuus ei ole käskyläisenä olemista tai toisen tahdon kritiikitöntä toteuttamista. Silti se on Raamatun mukaan Jumalan selkeä kehotus meille.

Kysymys alamaisuudesta on mielestäni yksi Raamatun tunteita kuohuttavimmista asioista ainakin nykypäivän naisille. Luulisin sen johtuvan siitä, että tapa millä sitä on tulkittu ja toteutettu on valovuosien päässä siitä, millaiseksi Jumala on sen alunperin tarkoittanut. Synnin seurauksena alamaisuudesta tuli alistamista ja Jumalan miehelle antama valtava vastuun väline muuttui vallan välineeksi. Tällaista paljon nähneenä tai kokeneena monen on vaikea ottaa vastaan Raamatun selkeää kehotusta alamaisuuteen.Alamaisuus ei ymmärtääkseni ole kenenkään käskyläisenä olemista tai toisen tahdon kritiikitöntä toteuttamista. Se ei voi myöskään perustua naisen alempiarvoisuuteen, heikkouteen, kypsymättämyyteen tms., niin kuin usein ajatellaan. T

ähän löytyy selkeä vahvistus kolmiyhteisestä Jumalasta. 1Kr 11: 3″ Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.” Miehen ja vaimon suhde rinnastetaan Isä Jumalan ja Kristuksen suhteeseen. Emme voi ajatella Jeesusta alempiarvoisena, heikkona, epäkypsänä ja alistettuna pikku-jumalana. Hän on suvereeni maailmankaikkeuden Herra, yhtä Isänsä kanssa. Kysymys ei ole tasa-arvottomuudesta, vaan eri tehtävistä ja toiminnallisesta järjestyksestä. Jeesus ei ollut alamainen ainoastaan suhteessaan Taivaalliseen Isäänsä, vaan Hän, Jumala, oli alamainen myös inhimillisille vanhemmilleen, Joosefille ja Marialle. Lk 2:51.Vaikka alamaisuudesta puhuessamme löydämme synnin siivittämiä esimerkkejä enemmän kuin olisi tarpeen, alamaisuus ei ole synnin seurausta.

Sen lisäksi että sama periaate löytyy iankaikkisesta Jumalasta myös Paavali perustelee alamaisuutta luomisjärjestyksellä. 1Kr 11:8-9 ”Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten.” Ymmärtääkseni se, että tässä on menty niin kauas Jumalan suunnittelemasta järjestyksestä yhteiskunnassa, perheissä ja seurakunnissa, on osin syynä rauhattomuuteen, riitaan, epävarmuuteen ja yksinäisyyteen, jonka keskellä elämme.1Kr 14:33-34 ” Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. ”Paavalin ja Pietarin kirjeistä löydämme paljon opetusta, joka laajentaa alamaisuussuhteet myös muualle kuin avioliittoon. Heidän mukaansa kaikilla ihmisillä – myös miehillä – on inhimillisiä auktoriteetteja, joiden alamaisuuteen meitä kehotetaan – esivalta, hallitsija, esimies, seurakunnan paimen, kaikki inhimillinen järjestys. Rm 13:1-5, 1Pt 2:13-19. Alamaisuuden tulisi nousta vapaaehtoisuudesta. Vapaaehtoisuus tuntuu helpommalta yhdistää rakkauteen, nöyryyteen ja kunnioitukseen, joista Raamatussa usein puhutaan alamaisuuden yhteydessä. Mielestäni ne ovat kuitenkin keskenään täysin rinnasteisia ja ymmärtäisinkin, että alamaisuus on osa jokaisen kristityn elämää, itsensä kieltämistä ja Jeesuksen seuraamista . Raamatun mukaan motiivimme ja ainoa oikea esimerkkimme tässäkin asiassa on Kristus.

Vastaaja: Pirjo Sormunen

Scroll to Top