Vastaa kysymykseenArgumentteja, argumentteja kristinuskon Jumalaa vastaan?

Argumentti 1: Raamatun moraali vanhassa ja uudessa testamentissa muuttuvat ja ovat ristiriidassa keskenään.

Argumentti 2: Argumentti: kristinusko ei pidä paikkaansa, koska sen opetukset hyvästä ja pahasta ovat vanhat.

Tarkentavat vastaukset 1 & 2 argumenttiin, jotka käsittelevät aika lailla samaa asiaa.

A) Vanha testamentti (VT) oli sekä apostolien että alkukirkon kirjoitukset (Raamattu). VT muodosti myös arviointikriteeristön sille, että oliko jokin opetus kirjoitusten mukainen vai ei.

[bctt tweet=”Ap. t. 17:11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. ” username=”raamatusta”]

B) Jeesus siteerasi kirjoituksia ja Hän tuli täyttämään VT kirjoitukset. Jeesus osoitti näin, että Hän on samaa olemusta VT:n kirjoitusten kanssa. Jeesuksen ja VT:n kirjoitusten välillä ei ole ristiriitaa.

[bctt tweet=”Jeesuksen ja VT:n kirjoitusten välillä ei ole ristiriitaa.” username=”raamatusta”]

C) Keskeiset moraaliset opetukset ovat samoja VT:ssä ja UT:ssa. Esim. rakkauden kaksoiskäsky löytyy VT:sta kohdasta 5. Ms.6:5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi sekä kohdasta 3. Ms. 19:18 ”Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra”. Rakkauden kaksoiskäsky taas pitää sisällään koko lain (=moraalin). Myös Jeesuksen mainitsemat 10 käskyä moraalin ns. toiseksi ylimpänä ohjeena annettiin Moosekselle jo Siinain vuorella (5.Ms.6:5), eivätkä ole olemukseltaan muuttuneet UT:hen eikä nykypäivään tullessa.

[bctt tweet=”Onko VTn ja UTn moraali pysynyt samana? Kyllä. Keskeiset moraaliset opetukset ovat samoja VT:ssä ja UT:ssa. Esim. koko lain sisällään pitävä rakkauden kaksoiskäsky (5.M.5:5,3.Ms.19:18) ja 10 käskyä (5.Ms.5).” username=”raamatusta”]

Tässä lisäykseni ensimmäiseen argumenttiin. Seuraavat argumentit on Tupla_J eritellyt ja vastaa niihin ytimekkäästi. Mahdollisesti jatkossa kukin näistä argumenteista voidaan ottaa erityiskäsittelyyn.

Argumentti 3: Raamatussa on ristiriitoja yhdentekevissä asioissa, joten se ei ole täydellinen.

Argumentti 4: Koska Vanhassa Testamentissa käsketään hävittää Herran synneistään tuomitsemat kansat, on se ristiriidassa Uuden testamentin kanssa.

Argumentti 5: Raamatussa ei ole mitään todisteita siitä, että kyseessä olisi Jumalan sana.

Argumentti 6: Jumala käskee ihmisten tehdä moraalittomia tekoja.

Argumentti 7: Voin tietää, että kristinusko on roskaa, koska en voi tietää onko se oikeassa vai väärässä.

Argumentti 8: Koska ihminen ei voi tuomita Jumalaa, kristinusko on orjamoraalia.

Vastaukset: Twitter vastaukset Tupla_J, muu vastausteksti OP

Scroll to Top