Vastaa kysymykseenIhmisoikeudet    / Alyxandria

Ihmisoikeudet perustuvat kristinuskon mukaan Jumalan luomistyöhön. Myös sovituksen ja tulevan tuomion suhteen jokainen ihminen on samalla viivalla rotuun, sukupuoleen, ihonväriin, koulutukseen tai ikään katsomatta.

Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi: ”Ja Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme… Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1Ms 1:26-27) Kristus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta ja sovittanut koko maailman synnit: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.” (2Kr 5:19 )Kristuksen edessä ja Hänen sovitustyönsä suhteen ihmiset ovat tasa-arvoisia: ”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” (Gl 3:28)”Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.” (Kl 3:11)
 
Myös tuomion suhteen kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia: ”Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.” (2Kr 5:10)”Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen; mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle! Sillä Jumala ei katso henkilöön.” (Rm 2:9-11)
 
Kristitty on kutsuttu kunnioittamaan kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti.” Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön.”(Jk 2:1)

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top