Vastaa kysymykseenRaamatun sisalto    / opiskelija

Vanha ja Uusi testamentti muodostavat kokonaisuuden. Sen minkä vanha ennustaa, sen uusi kuvaa. Vanha testamentti on juuri, uusi sen oksat. Vanhan testamentin sanoma on pähkinänkuoressa laki, Uuden testamentin evankeliumi. Vanha on lupaus, uusi sen täyttymys.

Koko Raamatun punainen lanka on Messias, ihmiskunnan Vapahtaja. Vanha testamentti ennustaa Hänen tulonsa ja Jumalan valtakunnan perustamisen. Evankeliumit kuvaavat noiden ennustusten toteutumisen Kristuksen ensimmäisen tulon yhteydessä. Apostolien teot kertovat Jumalan valtakunnan leviämisen. Apostolien kirjoittamat kirjeet taas opettavat, miten Kristuksen valtakunnassa eletään. Ilmestyskirja kuvaa miten Jumalan valtakunta tulee lopulta näkyvällä tavalla Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä.Vanha testamentti – tai laki, profeetat ja kirjoitukset, niinkuin Uusi testamentti sitä kutsuu – annettiin vartioimaan ja valmistamaan syntiinlangennutta ihmiskuntaa evankeliumia varten (Lk 24:44; Gl 3:23-24).
 
Kristus ei tullut tekemään tyhjäksi VT:n sanomaa vaan täyttämään sen (Mt 5:17). Hänen kauttaan voimme lähestyä Vanhan testamentin sanomaa, eli pähkinänkuoressa lakia, rohkeasti ilman tuhoutumisen pelkoa. Kristus on lain täyttymys (Rm 10:4).Vanha testamentti auttaa meitäkin ymmärtämään ihmisen raadollisuutta ja pelastuksen tarvetta. Sen eettiset ja moraaliset ohjeet auttavat myös evankeliumista elävää kristittyä tietämään mitä Jumala tahtoo. Vanhasta testamentista läytyy kyllä Jumalan tahto, mutta ei voimaa Hänen tahdonsa tekemiseen. Vain Uuden testamentin ilmoittamassa evankeliumissa on muuttava voima. VT:n laki on kuin peili, joka paljastaa siihen katsovan todelliset syntiset kasvot kaikessa raadollisuudessaan. Mutta UT:n evankeliumi on kuin peili, josta loistavat Kristuksen kasvot. Ne muuttavat katsojaa Kristuksen kuvan kaltaiseksi. 2Kr 3:18 ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.”On syytä katsoa lain peiliin, jotta muistaisimme juuremme ja raadollisuutemme – että olemme erään varastelevan puutarhurin (Aadamin) ja juopon merikapteenin (Nooan) jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa. Mutta on meidän tärkeätä katsoa vähintään yhtä paljon evankeliumin peiliin ja muistaa olevamme Kristuksen haavoissa armahdettuja syntisiä.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top