Vastaa kysymykseenVeren merkitys, veren syöminen    / Tero

Veri edustaa elämää. Apostolien kokouksen verensyöntikielto perustuu elämän kunnioittamiseen. Se ei perustu siihen ajatukseen, että sielu asuisi veressä. Siksi ei ole myöskään mitään estettä verensiirrolle.

Tuo Apostolien tekojen kohta kuuluu: ”Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.” (Apt 15:19-20). On mielenkiintoista, että nämä jakeet ovat ainoa seurakuntajärjestykseen liittyvä selvä käsky, jonka Jerusalemin seurakunta antoi muille seurakunnille. Ei mitään mainintaa vanhimmistosta, vastuunkantajista, kokoontumisista jne. Niinpä on syytä kysyä, miksi juuri nämä asiat nähtiin hyväksi vaatia pakanaseurakunnilta.

1. Avainsanat lienevät ”karttaa epäjumalien saastuttamaa” ( Urk.”Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu.”) Kaikki nämä asiat liittyivät epäjumalanpalveluksissa harjoitettuun kulttiin. Joten näiden asioiden kieltäminen oli varotoimi uskoontulleiden ja heidän seurakuntiensa varjelemiseksi ajautumiselta takaisin pakanalliseen uskonnollisuuteen.

2. Vanhan testamentin verensyöntikielto oli osa juutalaisten lakia. 3Ms 17:10-11 ”Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö verta, mitä tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, minä käännän kasvoni ja hävitän hänet kansastansa. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.”Tässä ja muutamassa muussa lain kohdassa verensyöntikieltoa perustellaan (vanhemmissa suomenkielisissä kirkkoraamatuissa) sillä, että sielu on veressä. Tämä käännös on kuitenkin harhaanjohtava. Parempi ja alkutekstin mukaisempi käännös kuuluu: ”Sillä lihan elämä on sen veressä” Suurin osa esim. englannin kielisistä raamatunkäännöksistä käyttää tätä ilmaisua. Uusin suomenkielinen käännös puhuu ”elämänvoimasta”. Siten puhuminen siitä, että esim. ihmisen sielu asuu veressä on Raamatun sanan pakottamista sellaiseen, johon sitä ei ole tarkoitettu. Jumala kielsi veren syönnin siksi, että veri edusti eläimen tai ihmisen elämää. Kyse on syvimmältään Jumalan antaman elämän kunnioittamisesta, ei sielun varjelemisesta. Sitä paitsi, eläimillä ei Raamatun mukaan ole sielua samassa merkityksessä kuin ihmisellä.

3. Verensyöminen ei saastuta ihmistä. Jeesus ja Paavali sanovat molemmat, ettei se mikä suusta menee sisään, saastuta ihmistä (Mt 15:11; Rm 14:14). Se mikä lähtee sydämestä – eli synti – saastuttaa ihmisen. Ihminen ei ole sitä mitä hän syö (1Kr 8:8), vaan sitä mitä hän ajattelee ja mikä on hänen vakaumuksensa. Tärkeintä on varjella sydämensä niin ettei maailma sitä saastuta – sisäisesti.

4. Mooseksen lain edellyttämä verensyöntikielto liittyy rituaalilakiin, joka ei sido kristittyä. Jeesus on vapauttanut Uuden liiton ihmiset Mooseksen laista sen pelastavassa merkityksessä. Suojaava merkitys Jumalan lailla, esimerkiksi kymmenellä käskyllä, kuitenkin on. Kymmenen käskyä sitoo kristittyä.

5. Apostolien kokouksen verensyöntikielto on nähtävä kehotuksena olla mukautumatta epäjumalien palvontaan. Koska se on selvä ohje seurakunnille, sitä tulisi ymmärtääkseni noudattaa. Sehän annettiin Uuden liiton ihmisille, eikä Vanhan liiton väelle.Mutta kyseessä ei ole pelastuskysymys. Ketään ei saa tuomita Jeesuksen armosta osattomaksi siksi, että hän syö esim. verilettuja tai mustaa makkaraa. Kyse on suhtautumisesta Raamatun ilmoitukseen. Jos uskomme Raamatun olevan Jumalan erehtymätöntä ilmoitusta meille, on arveluttavaa heittää verensyöntikieltoa kevyesti yli laidan. Vaikka se ei viestisikään meille yhtä paljon epäjumalanpalvelemisen karttamisesta kuin ensimmäisen vuosisadan kristityille, se on silti Raamatussa.

6. Veri edustaa elämää. Esimerkiksi Jeesuksen veri edusti Hänen täydellistä elämäänsä. Jeesuksen veren vuotaessa Golgatan kivikkoon, Hän kuoli. Hän antoi henkensä, verensä, meidän edestämme. Meidät ostettiin takaisin Jumalalle Jeesuksen verellä (1Pt 1:18-19). Juuri Jeesuksen sijaisuhrista, veriuhrista, kaikki Vanhan testamentin veriuhrit olivat esikuvaa. Jollakin syvällä tavalla Vt:n veriuhrien, elämän kunnioittamisen ja Jeesuksen veren välillä on yhteys. Uskon, että juuri Jeesuksen veren, sovitustyön, arvostamiseksi ja kunnioittamiseksi Vanhan liiton kansaa opetettiin kunnioittamaan verta ja elämää, joka heidätkin kerran sovittaisi.

7. Mitä tulee verensiirtoon, kyse on monesti tuon Mooseksen kirjan kohdan jo mainitsemastani väärästä käännöksestä. Esimerkiksi ihmisen sielu ei asu veressä. Muutenhan sielu ihan oikeasti lähtisi verensiirron mukana pois. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Verensiirron jälkeenkin ihmisellä on sama sielu kuin aiemmin. Persoonallisuus ei muutu. Minä tietoisuus ei muutu. Jumalasuhde ei muutu jne. Mikäli takerrumme tähän väärään käännökseen ja pidämme kiinni siitä, että sielu asuu veressä – tosiasioista huolimatta – olemme erään kertomuksen luulotautisen miehen kaltaisia. Tämä mies uskoi olevansa kuollut. Lääkäri yritti auttaa, mutta mies ei uskonut. Lopulta lääkäri otti esiin lääkärikirjan ja osoitti siitä, että kuolleessa ihmisessä ei virtaa veri. Varmistuttuaan, että potilas ymmärsi tämän, hän pisti tämän sormeen neulalla. Kun punainen veri ryäpsähti haavasta, lääkäri tuumasi: ”Jokos te uskotte, että te ette ole kuollut?” Silmät pyöreinä mies vastasi:”Oho, olen ensimmäinen kuollut ihminen, jossa virtaa veri!” Sekä Raamatun sana, että tosiasiat osoittavat, että sielu ei asu veressä. Siksi on turvallista ja armollista luovuttaa verta, vaihtaa verta ja ottaa vastaan lahjaverta. Saamme auttaa toisia kaikilla mahdollisilla tavoilla, koska meitäkin on autettu. Jeesus antoi verensä meidän edestämme.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

[bctt tweet=”Jeesus on vapauttanut Uuden liiton ihmiset Mooseksen laista sen pelastavassa merkityksessä. Suojaava merkitys Jumalan lailla, esimerkiksi kymmenellä käskyllä, kuitenkin on”]

Scroll to Top