Homot!  Mitä Raamattu sanoo homoudesta?  / tundragirl

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: SyntiHomot!  Mitä Raamattu sanoo homoudesta?  / tundragirl
vastausn asked 4 vuotta ago

Mitä Raamattu sanoo homoudesta? Ei kai se hyväksi ole, mutta eikä kaikki ole Jumalan luomaa?

1 Answers
vastausn answered 4 vuotta ago

Homoseksualismi oli tunnettu ja yleinen ongelma jo antiikin maailmassa. Raamatun mukaan homoseksuaalisuuden harjoittaminen on luonnoton himo ja synti. On kuitenkin tärkeätä erottaa homoseksuaalinen taipumus ja tuon taipumuksen harjoittaminen. Taipumus ei ole vielä synti, mutta sen ajatuksissa ruokkiminen ja käytäntöön soveltaminen on Raamatun mukaan ehdottoman väärin ja myös orjuuttavaa.

Seksuaalinen identiteettimme määräytyy ennen muuta luomisen pohjalta. Raamatun mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, täydentämään toisiaan, ei kilpailemaan (1Ms 1:27). Miehen ja naisen seksuaalinen kiintymys ei syntynyt syntiinlankeemuksessa vaan luomisessa. Seksuaalinen kanssakäyminen ei ole Raamatun mukaan syntiä, vaan Jumalan hyvä lahja. Mutta Jumala on asettanut sille rajat, joiden sisäpuolella seksuaalisuuden todeksi eläminen on turvallista. Jos nämä rajat rikotaan, Jumalan hyvä lahja turmeltuu. Siitä tulee likaista ja orjuuttavaa. Jumala on rajannut seksuaalisen elämän harjoittamisen avioliittoon, miehen ja naisen väliseen parisuhteeseen. Kaikki avioliiton ulkopuolinen sukupuolielämä on Raamatun mukaan syntiä.Seuraavassa joitakin homoseksuaalisuuta koskevia raamatunkohtia:

1. Kertomus Sodomasta- 1Ms 13:13 Mutta Sodoman asukkaat olivat turmeltuneita ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan.- 1Ms 18:20-21 Niin Herra sanoi: ”Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sentähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkä; minä tahdon sen tietää.”
– 1Ms 19:4-5 ”Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: ”Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät!”- Palestiinalaisessa kirjallisuudessa toiselta vuosisadalta eKr. Sodoman synti liitetään luonnottomaan seksuaaliseen käyttäytymiseen.
– Juudan kirjeessä sanotaan: ”Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan: niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta.”(Jd 7) Myös Filon ja Josefus viittaavat kirjoituksissaan samaan.

2. Leeviläiset tekstit- 3Ms 18:22 ”älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko.”- 3Ms 20:13 ”Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.”

3. Paavalin lausumat- Rm 1:26-27 ”Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.”
– Paavalin kirjoitukset hylkäävät homoseksuaalisuuden pakanoiden paheena Roomalaiskirjeessä.- 1Kr 6:9-10 ”Ettekä tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät aviorikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.”
– Joidenkin Raamatun tutkijoiden mielestä tässä on nähtävissä homoseksualistisen aktin aktiivinen ja passiivinen osapuoli. Suomenkielisten käännösten ‘…Miesten kanssa makaavat miehet’, ”Ei hekumoitsijat eikä miehimykset” (-33) takana ovat kreikankieliset sanat malakoi ( = ”pehmeä koskettava”, passiivinen osapuoli) ja arsenokoi (= ”mies vuoteessa”, aktiivinen osapuoli).
– Homoseksualismin harjoittaminen on Korinttolaiskirjeen mukaan Jumalan valtakuntaan pääsemisen este.- 1Tm 1:9-10 ”Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia.”
– Raamattu kehottaa tekemään parannusta homoseksualismin harjoittamisesta. Jeesuksen sovitustyö riittää myös tälle alueelle. Jumalan antaa anteeksi ja haluaa auttaa uuteen alkuun. Se on usein myös pitkän sisäisen toipumisen polku, jolla tarvitaan apua..

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top