Ketä saa sanoa isäksi?    / Raamatun lukija

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: SpesiaalitKetä saa sanoa isäksi?    / Raamatun lukija
vastausn asked 4 vuotta ago

Matt. 23:9 : ”Ja isäksenne älkää. kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.”

Emmekä siis saa käyttää omasta biologisesta isästämme nimeä isä? Ja miksi sitten ortodoksikirkossa pappeja sanotaan iseiksi? Kuitenkin Raamattukin puhuu sanasta isä myös muussakin mielessä kuin Jumala, esim. 4. Käsky. Kertoisitteko, miten asian laita on?

Siunausta!

1 Answers
vastausn answered 4 vuotta ago

Jeesuksen sanat on ymmärrettävä oikeassa yhteydessään. Mt 23:8-10: ”Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.” Edeltävässä jakeessa kielletään kutsumasta ketään rabbiksi ja seuraavassa kielletään käyttämästä mestari nimitystä. Niinpä on johdonmukaista ajatella tässäkin yhdeksännessä jakeessa tarkoitettavan sellaista oppilas – opettaja -suhdetta, jossa opettaja-aseman ajatellaan tekevän ihminen jollakin tavalla paremmaksi ja ylempiarvoiseksi ihmisenä. Kukaan ihminen ei ole toista parempi. Jeesus antaa eräänlaisen tulkinta-avaimen jakeessa 11: ”Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.” Siten tämä jae ei kiellä kutsumasta esimerkiksi maallisia isiämme isäksi, vaan käyttämästä omaa auktoriteetiasemaansa väärin.Lisäksi, puhuvathan sekä Paavali (Ef 6:4; Kl 3:21) että Johanneskin isistä sekä maallisessa että hengellisessä (1Jh 2:13) merkityksessä. eikä noissa jakeissa aseteta mitään varausta isä-sanan käyttämiselle.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top