raamattu & media?    / ive

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: Evankeliointiraamattu & media?    / ive
vastausn asked 10 kuukautta ago

Raamatusta ei luonnollisesti läydy suoranaista kantaa mediaan, mutta läytyykähän raamatusta mitään asiaan liittyvää? Ainakaan nykymedian välittämiä arvoja ja elämäntapaa raamattu tuskin. hyväksyy.

1 Answers
vastausn answered 10 kuukautta ago

Kristityn kannalta media on sekä vaara että siunaus. Koska media välittää meille maailman arvoja, on meillä kiusaus mukautua tämän maailmanajan mukaan. Siksi Paavali kehottaa kristittyjä uudistumaan jatkuvasti ”mielensä hengeltä” Rm 12:1-2. Siksi kristityn tulee jatkuvasti arvioida median sisältää ja suhteuttaa sitä jatkuvasti kristillisiin arvoihin ja Raamatun ilmoitukseen.Toisaalta media on meille valtava siunaus ja mahdollisuus. Se tarjoaa suuret mahdollisuudet ihmisten tavoittamisen riippumatta paikasta. Niin kirjallisuus, lehdistä, radio, tv kuin internetkin tuovat kuulijan, katsojan ja lukijan lähelle. Voimme tavoittaa samalla vaivannäöllä myäs paljon enemmän ihmisiä kuin aiemmin. Meillä on sanoma, joka tulee julistaa mahdollisimman monelle ja mahdollisimman nopeasti. Jeesus tulee pian takaisin ja sitten pääsemme kotiin. Jumala haluaisi mahdollisimman monen olevan tuossa taivaaseen päässeiden joukossa. Kohta aika on lopussa ja julistaminen mahdotonta. Nyt kannattaa käyttää kaikki mediankin mahdollisuudet evankeliumin julistamiseen.Jeesus ei edellyttänyt ihmisten tulevan ensiksi Hänen luokseen vaan julisti siellä missä he olivat. Esim. Jh 18:19-20 ”Niin ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan. Jeesus vastasi hänelle: ”Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkässä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään.”Mitä tehokkaammin voimme evankeliumia julistaa, sen parempi. Sillä Jumalan armon sanoma ei ole tarkoitettu piilotettavaksi. Mt 10:27 ”Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.” Mt 28:18-19 ”Ja Jeesus tuli heidän tykänsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Media on kuin aasi, jolla evankeliumi voi ratsastaa. Varokaamme sitä, ettei maailma ratsasta sen avulla meidän elämäämme.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top