Kristuksen sovitustyö pelastaa?    / hypocrite

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: Jeesus KristusKristuksen sovitustyö pelastaa?    / hypocrite
vastausn asked 4 vuotta ago

Tuli vaan mieleen tällainen ”tyhmä” kysymys.. Kristuksen sovitustyö siis avaa meille pelastuksen. Meidän ei tarvitse tehdä mitään tekoja pelastuaksemme. Usko ja turva Jeesukseen siis vain riittää. Mutta mitä jos siis uskon Jeesuksen jumalisuuteen ja Häneen syntien sovittajana, mutta EN uskoisikaan Isään enkä Pyhään Henkeen? Sehän olisi väärin uskottu, mutta senkö takia joutuisi kadotukseen, vaikka turvaisi koko sydämestään Kristukseen.

2 Answers
vastausn answered 4 vuotta ago

Mikäli kyse on tietämättämyydestä tai tahattomasta väärinkäsityksesta, Jumala tuskin jättää pelastamatta Jeesukseen turvaavaa. Mutta mikäli kyse on vakaumuksesta, johon ei mahdu kolmiyhteistä Jumalaa, ihminen ei pysty ymmärtämään ja sisäistämään kristillistä sovitustyötä – eikä myöskään pelastu.

Jeesuksen kuolema riitti syntiemme sovitukseksi siksi, että se oli täydellisen Jumalan kuolema. 2Kr 5:19. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.” Jeesus oli samanaikaisesti Jumala ja ihminen. Mikäli Golgatalla olisi kuollut vain ihminen, meillä olisi enemmän kuin ongelmia – olisimme vielä synneissämme ja joutuisimme kadotukseen.Jumalan kolminaisuus nousee Jeesuksen jumaluudesta. Raamatun mukaan Kristuksen tehtävä on kirkastaa Isää ja Pyhän Hengen tehtävä kirkastaa Poikaa. On mahdotonta uskoa Jeesuksen sovitustyöhän uskomatta kolmiyhteiseen Jumalaan. On mahdotonta turvata koko sydämestään Kristukseen, ellei tunne Kristusta. Hänen tuntemisensa lisääntyy uskossa olon myötä. Samalla lisääntyy Hänen jumaluutensa ja Jumalan kolminaisuuden tunteminen.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

vastausn answered 4 vuotta ago

Lisään vielä toisen näkökulman tähän.
1. Ihminen voi tulla uskoon erinomaisen vähillä tiedoilla. Pitää tehdä parannus (=Kääntyä Jumalan puoleen synninn sijaan) ja turvata uskossa Jeesukseen Kristukseen.
2. Kun ihminen on uskossa, Jumala alkaa opettaa hänelle hengellisistä asioistaan, joista yhtenä ensimmäisistä kuuluu ymmärrys kolmiyhteisestä Jumalasta ja Jeesuksen sovitustyön merkityksestä Golgatan ristillä. Tämä tapahtuu Raamatun sanan kautta.
3. Jos ymmärrys hengellisistä asioista ei ala lisääntyä, syynä voi olla kaksi asiaa

 • A) Et kuule tai lue sanaa. Siihen on helppo vastata, lisäämällä sanan lukemista ja kuulemista.
 • B) EI ole uskossa laisinkaan, johon liittyy se, ettei ymmärrä kolmiyhteistä Jumalaa: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Vastaus tähän on, että pitää tulla oikeasti uskoon, uudestisyntyä ja saada Pyhä Henki. 

Uskoontullut on siis uudestisyntynyt ja saanut Pyhän Hengen ja mahdollisuuden ymmärtää hengellisiä asioita. 

 1. Kor.2 

  12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;

  13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.

  14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.

  15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.

Vastaaja: OP

Scroll to Top