Vastaa kysymykseenAvioero    / joz

Tämä kohta kuuluu Mt 19:9 ”Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin.”Tämän jakeen rinnakkaiskohta on Mt 5:32, jota on käsitelty aiemman kysymyksen kohdalla otsikolla ”Uudelleen avioituminen”. Tuossa yhteydessä huomio kiinnittyi jakeen loppuosaan. Tämä kysymys koskettaa erityisesti sen alkuosaa, eli avioeroa.

En tohdi väittää osaavani sanoa ehdottomasti oikeaa vastausta tähän kohtaan, josta on kirjoitettu ja väiteltykin paljon. Mutta kallistun tulkitsemaan tätä kohtaa seuraavasti. Sille ei voi mittään, jos toinen ottaa ja lähtee. Kristityn ei kuitenkaan sovi hankkiutua eroon kuin yhdessä tapauksessa. Jos aviopuoliso tekee aviorikoksen, on kristittykin vapaa hakemaan eroa. Tämä ei kuitenkaan ole Kristuksen suositus, vaan myönnytys. Jumalan anteeksiantamuksen varassa on mahdollista antaa toiselle anteeksi kaikki synnit, myös aviorikos.Jeesuksen aikana juutalaiset laintulkitsijat sallivat miehen ottaa eron vaimostaan pienimmästäkin syystä. Mikä tahansa rike riitti erokirjan myöntämisen syyksi. Jotkut rabbit menivät myöhemmin niin pitkälle, että eron perusteeksi riitti yksinkertaisesti se, jos vaimo teki jotakin sellaista, josta mies ei pitänyt.Jeesus ei hyväksynyt tällaista itsekkyyttä. Avioliitto solmitaan Jumalan nimessä. Siksi se on pyhä ja rikkomaton. Sen rikkoja rikkoo itse Jumalaa vastaan.Jos toinen aviopuolisoista tekee aviorikoksen ja kävelee näin ulos liitosta, ei jätetty aviopuoliso tee väärin ”hylätessään” huorintehneen osapuolen ja hakiessaan eroa. Huorintehnyt osapuoli – mikäli ei tee parannusta – taas elää synnissä. Syyllisyyttä ei voi poistaa sillä, että solmii uuden liiton jonkun toisen kanssa – vaikka ympäristö usein antaakin silloin eräänlaisen synninpäästön. Se vain pahentaa kuitenkin hänen asemaansa Jumalan edessä, sitoo syvemmälle syntiin ja vie kauemmaksi Jumalasta. Uusi siippa puolestaan tekee sellaisessa tilanteessa myös väärin Jumalan edessä, kun nai aviopuolisonsa jättäneen ja siten liittonsa rikkoneen henkilön.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top