Vastaa kysymykseenKuka voi pelastua?    / JOS

Jumala suunnitteli rakkaudessaan pelastaa ihmiset Jeesuksen sijaisuhrin kautta. Hän kutsuu ihmistä evankeliumin kautta. Evankeliumin sana herättää meissä synnintunnon ja halun turvautua Kristukseen. Ihmisen osuus pelastuksessa on ottaa vastaan Jumalan armotarjous Kristuksessa ja lopettaa Jumalan vastustaminen. Mutta meillä on valta torjua tämä pelastumismahdollisuus ja sanoa Jumalalle: ”Ei kiitos!” Koska ihminen voi laittaa pelastuksen asiassa hanttiin, Raamattu kehottaa: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”. (Apt 2:40) Raamatun puhe Elämänkirjasta viittaa vain jumalalliseen kirjanpitoon. Kyse ei ole ikään kuin jonkinlaisesta tietokoneohjelmasta, jonka mukaan pelastus avautuisi vain toisille, mutta jättäisi toiset jo ennalta sen ulkopuolelle. Pikemminkin elämän kirjaan tehdään merkintöjä kaiken aikaa, sen mukaan turvautuuko ihminen Kristukseen vai ei. Jumala on päättänyt pelastustien, mutta ei sitä, kuka uskoo ja kuka ei. Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta. Meidän tehtävämme on seurata Kristusta, uskoa syntimme anteeksi Hänen uhrinsa kautta ja pitää esillä evankeliumia Hänen rakkaudestaan.

Sitä miksi kaikki eivät ota vastaan evankeliumia, ei kukaan voi tyhjentävästi selittää. Syytä ei kuitenkaan tule etsiä Jumalasta. Ongelma on kokonaan ihmisen puolella. Yksi selittävä tekijä on ihmisen syntisyys, joka luonnostaan vastustaa Jumalaa. Mutta sitä miksi toinen uskoo syntinsä anteeksi Kristuksessa ja toinen katkeroituu, ei tämäkään kokonaan selitä – ovathan molemmat osallisia samasta luonnollisesta syntisyydestä.Vaikka kaikki eivät otakaan Jumalan armoa Kristuksessa vastaan, Jumala haluaisi pelastaa jokaisen ihmisen. Pietari kirjoittaa: ”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” (2Pt 3:9) Paavali nakuttaa samaan naulaan ja toteaa: ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1Tm 2:4) Jeesus on kuollut jokaisen ihmisen puolesta – ei ainoastaan valittujen. Jokainen, joka turvautuu Kristuksen sovitustyöhän, pelastuu. Voidakseen turvautua Jeesukseen ihmisen täytyy kuulla Hänestä. Jokainen joka kuulee evankeliumin, tunnustaa syntinsä ja haluaa uskoa syntinsä anteeksi, saa armon Jumalan edessä. Jotta ihmiset voisivat kuulla evankeliumin ja uskoa Kristukseen, meidän tulee kertoa heille Jeesuksesta.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top