Vastaa kysymykseenSeurustelusta?    / Seurustelua aloitteleva

Koska yön yhdessä viettäminen yleensä tarkoittaa samaa kuin rakasteleminen, ymmärrän kysymyksesi tarkoittavan, voiko seurusteluvaiheessa harjoittaa seksiä vai pitäisi odottaa kunnes ollaan aviossa. Sen valossa, mitä Raamattu opettaa avioliitosta, yhdessä asumista tulisi välttää ennen aviota. Esiaviollinen sukupuolisuhde on Raamatun mukaan haureutta, vaikka sitä harjoittavat aikoisivat myöhemmin avioituakin. Mikäli tarkoitat kysymykselläsi pelkkää yön viettämistä, ilman seksiä, kannattaa kristittynä ajatella sitä, millaisen todistuksen sillä antaa toisille. Harva uskoo eri huoneissa nukkumiseen. Sen lisäksi on turha altistaa itseään sellaiselle, mikä helposti koituu lankeemukseksi. Tämän alueen periaatteista on helpompi pitää kiinni päivällä pystytasossa kuin yöllä vaakatasossa.

Raamattu ei puhu suoraan seurustelusta. Tuossa kulttuurissa meidän seurustelukäytäntömme ei olisi tullut kuuloonkaan. Parisuhde oli pitkälti sukujen välisestä sopimuksesta kiinni. Nuorten avioliitoista päättivät usein isät, vaikkakin nuorilta itseltäänkin yleensä kysyttiin. Niinpä meidän tulkintamme Raamatun kannasta seurusteluun täytyy vetää sen avioliittoon liittyvistä käskyistä ja neuvoista.Raamatun mukaan avioliitto on julkinen ja vapaaehtoinen liitto, joka solmitaan antamalla lupaus, sitoutumalla ehtoihin ja antamalla yhteinen merkki. Tässä mielessä avioliitto on samanlainen kuin muutkin Raamatussa mainitut Jumalan ja ihmisten väliset liitot. Kyse on julkisesta sitoutumisesta toiseen ja Jumalan ottamista tuon sitoutumisen todistajaksi. Jumala on tarkoittanut avioliiton suojaamaan kahden ihmisen välistä intiimiä suhdetta. Liitto antaa yhteisesti ja julkisesti määritellyt rajat parisuhteelle. Se tarjoaa turvallisen ympäristön keskinäiselle avautumiselle ja luottamukselle -niin sielun, hengen kuin ruumiinkin alueella.
 
Miehen ja naisen välinen intiimi parisuhde avioliiton ulkopuolella on Raamatun mukaan väärin. Seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu avioliittoon. Vrt. 1Kr 7:2 ”…Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.” Paavalin mukaan sukupuoliyhteys avioliiton ulkopuolella oli haureutta. Myös Jeesus varoitti vakavasti aviorikoksen tekemisestä (esim. Mt 12:39; 15:19). Raamatun kielessä aviorikos ei ollut ainoastaan oman tai toisen avion rikkomista, vaan kaikenlaisen seksuaalisen kanssakäymisen harjoittamista avioliiton (jo solmitun tai vasta tulevaisuudessa mahdollisesti solmittavan) ulkopuolella.
 
Seurustelun pitäisi olla turvallisen tutustumisen aikaa ja suuntautumista kohti avioliiton solmimista – tai sitä se oli länsimaisessa kulttuurissa pitkälle viime vuosisadan lopulle. Nykyään siitä on kuitenkin tullut yhä enemmän avioliiton tai ainakin kihlauksen korvike, jonka aikana muutetaan yhteen ja totutellaan yhteiseen elämään ikään kuin jo oltaisiin julkisesti sitouduttu toinen toisiinsa. Vaikka näin ajatellaankin tutustuttavan kunnolla toisiinsa, tällainen käytäntö on vahingollista itse parisuhteelle. Turvallisen tutustumisen aikaa ei ole lainkaan, vaan heti pitäisi avautua toiselle ja avata koko sisäinen ja intiimi maailma – ilman minkäänlaista mahdollisuutta edetä varovasti. Tällainen käytäntö haavoittaa paitsi itse suhdetta, myös sen osapuolia. Koska meidän kulttuurissamme yhteen muuttaminen yleensä merkitsee myös sukupuolielämän harjoittamista, ei sitä voi nähdä Jumalan tahdon mukaisena yhdessä elämisen muotona ennen aviota. Se on haureutta ja siitä olisi tehtävä parannus. Millään syillä – sen enempää taloudellisilla kuin yleisyyteen vetoavilla – ei voi puolustella tätä käytäntöä Jumalan edessä. Heprealaiskirjeessä sanotaan: ”Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee”( Hp 13:4). Avioliiton kunniassa pitämiseen liittyy , paitsi aviorikoksen välttäminen, myös sen kunnioittaminen instituutiona ja ainoana Jumalan asettamana seksuaalisen kanssaelämisen muotona. Seksi on parisuhteessa kuin kerma kakun päällä. Siitä ei ole liimaksi, joka liittäisi miehen ja naisen enemmän yhteen. Fyysisen yhteyden tulisi seurata henkistä yhteyttä, ei kulkea sen edellä. Mikäli näin tehdään, seksi syä henkistä yhteyttä eikä suinkaan lisää sitä. Mitä syvempi on henkinen yhteys, sen paremmalta seksuaalinenkin yhteys tuntuu. Henkinen yhteys edellyttää sitoutumista ja sitoutuminen taas julkista liittoa.
 
Kannattaa odottaa. Kannattaa säästää seksi avioliittoon. Kannattaa mennä liittoon.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top