Vastaa kysymykseenMilloin Jumala on syntynyt?    / Vesa

Raamatun mukaan kolmiyhteinen Jumala on kaiken olevaisen luoja. Ilman Häntä ei ole syntynyt mitään (Joh 1:3). Häntä ei myöskään kukaan eikä mikään ole luonut. Hän on kaiken lähtökohta.

Yksi kaikkein perimmäisimpiä filosofisia kysymyksiä on: miten mitään ylipäätään on olemassa. Jossakin täytyy olla jokin tai joku, jolla on voima olla olemassa ilman että hän/se tarvitsee ketään tai mitään ollakseen olemassa. Ihminen ja kaikki muu luotu ovat riippuvaisia esim. ilmasta, ravinnosta, suojasta, vetovoimista yms. Raamatun mukaan Jumalalla on voima olla olemassa. Hänen nimensä on ”Minä Olen” (2Moos 3:14). Olemme kokonaan riippuvaisia Jumalasta kaiken aikaa. Paavali kirjoittaa Kol 1:16-17: ”Sillä Kristuksessa luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättämät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.” Joh 1:1-3 ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.”

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top