Vastaa kysymykseenopetuslapset    / t

”Ja nämä kaksitoista Jeesus asetti: Pietarin – tämän nimen hän antoi Simonille – ja Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanerges, se on: ukkosenjylinän pojat, ja Andreaan ja Filippuksen ja Bartolomeuksen ja Matteuksen ja Tuomaan ja Jaakobin, Alfeuksen pojan, ja Taddeuksen ja Simon Kananeuksen ja Juudas Iskariotin, saman, joka hänet kavalsi.” (Mk 3:16-19)
 
Jeesus valitsi tavallisia miehiä. He olivat eri luonteisia, eri taustalta tulevia ja erilaisilla lahjoilla varustettuja. Yhteistä heille kaikille oli se, että he halusivat seurata Jeesusta.Markus mainitsee muita evankelistoja enemmän lempinimiä. Simon sai nimen ”Pietari”,”kallio”. Jaakob ja Johannes olivat ”Ukkosenjylinän poikia”, millä viitattiin heidän kiivaaseen luonteeseensa. ”Taddeus” (joissakin listoissa, esim. Mt 10:3, Lebbeus) merkitsi ”suurta sydäntä”, Simon ”kananealainen” ”kiivailijaa” tai ”aktivistia”. Jaakob Alfeuksen poika mainittiin erotukseksi Jaakob Sebedeuksen pojasta. Juudas ”Iskariot” voidaan tulkita merkitsevän ”tikarimiestä”, ”miestä Qeryotista” tai ”pettäjää” (”shegarja”).

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top