Vastaa kysymykseenPerusteltu usko, turhaako?    / voimaton

Vastatessa kysymyksiin on hyvä pitää mielessä keskeiset asiat, jotka auttavat ihmisiä löytämään ja tulemaan uskoon. Keskeisiä asioita,joihin on hyvä keskustelui johtaa tai vähintään antaa tietoa ovat mielestäni:

  1. Jeesus Kristus
    Uskon kohde ja Hänestä näemme millainen Jumala on. Hän osoitti Jumalan rakkauden meitä kohtaan ja sovitti syntimme.
  2. Evankeliumin kokonaisuus
    Tähän liittyy synti (johon viittaistkin), sovitus, usko, pelastus ja taivas. Synnin osoittaminen on siitä hyvä, että sieltä löytyy motiivi miksi etsiä sovitusta.
  3. Jumalan sana
    Jumalan sanan esiintuominen synnyttää uskoa ja lopulta uskon. ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” Rm. 10:17

Kun tuo esiin Jumalan sanaa ja kohdentaa katseen Kristukseen, ei mielestäni ole koskaan hävinnyt. Jumala valvoo sanaansa, että se saa aikaan sen mitä varten se on lähetetty. Jeesus taas on tie, totuus ja elämä – uskomme kohde. Puhuessa on hyvä hiljentyä ja odottaa mitä Jumala haluaa antaa minulle vastaukseksi. Odottaa kunnes on rauha siitä mitä vastaa. Usein huomaa, että odotuksen kautta Jumala antaakin selkeytetyn ymmärryksen asiasta. Odotukseen voi liittyä rukous kysytyn asian ja kysyjän puolesta. Joskus taas kun ei osaa vastata, hyvä vastaus on tyyliin: ”En tiedä, mutta palaan asiaan kunhan tiedän lisää” tai ”En tiedä tätä, mutta tähän liittyen …” ja sitten kohdistaa vastauksen Jeesukseen.

Vastaaja: Olli-Pekka Jalovaara

Scroll to Top