Vastaa kysymykseenLopun ajoista    / Pelottaa

Tietotekniikka ei ole saatanan keksintö, vaikka hän pystyykin käyttämään sitä tehokkaasti hyväkseen synnissä elävän ihmiskunnan keskellä. EU:n lipusta ei puhuta edes vertauskuvallisesti tuossa mainitsemassasi kohdassa. Kukaan ei mukaudu maailmaan ja ota pedon merkkiä vahingossa, tiedostamattaan. Vaikka tuo merkki tulee olemaan ulkoinen, siihen sitoudutaan sisäisesti.

Paavali kirjoitti 1Kr 6:12: ”Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita.” Mikään asia ei ole sinänsä syntiä. Kaikki riippuu siitä, mihin ja miten sitä käytetään. Tietotekniikka on tavattoman hyödyllistä oikeassa käytössä. Mutta silloin kun ihmisen synti ja syntisyys saa ohjata sen käyttää, hyvästä tulee parhaan vihollinen. Sisältä on ratkaisevinta, eivät välineet ja menetelmät. Tietotekniikka tarjoaa puitteet niin hyvälle kuin pahallekin. Itse tekniikka ei ole pahasta – eikä saatanan keksintö – mutta se mitä sen avulla ihmisille syötetään voi hyvinkin olla. Tässä mielessä informaatioteknologian räjähdysmäistä kehitystä ja suosiota voi kyllä hyvin pitää yhtenä lopunajallisena merkkinä.
 
IT -teknologia on pienentänyt palloamme. Tieto kulkee nopeammin ja on tullut lähes kaikkien saataville. Samalla se on tehnyt mahdolliseksi ihmisten tehokkaamman hallitsemisen. Taloudellisen vallan keskittyminen olisi mahdotonta ilman tehokasta informaatiota. Raamattu sanoo kaiken vallan, niin poliittisen, taloudellisen ja uskonnollisenkin kerran keskittyvän yksiin käsiin (Ilm 13). Tässä mielessä tietotekniikka on tehnyt mahdolliseksi lopunajallisten näkyjen toteutumisen. Mutta ei se ole tietotekniikan vika. Kyllä syytä pitää etsiä niistä pahoista henkivalloista, jotka saavat yhä tukevamman otteen ihmiskunnasta. Väärä ihmiskuva, maailmankäsitys ja jumalakuva avaavat ihmiset uskonnolliselle valheelle poliittisten ja ennen muuta taloudellisten pakotteiden ja houkuttimien avulla.
 
Siihen tulkintaan, että EU:n lippu olisi jollakin tavalla Ilm 12:1:n täyttymys, en voi millään yhtyä. EU ei ole vielä lopunajallinen maailmanvalta. Se laajenee ja sen lippuun lisätään tähtiä sitä mukaa kun uusia maita tulee – taloudellisista syistä – hakemaan siivuaan länsimaisen elintason kakusta. Kaksitoista ei suinkaan ole lopullinen luku. Tässä Ilmestyskirjan jakeessa ei puhuta suinkaan mistään lipusta sen enempää mistään lopunajallisesta maailmanvallastakaan. Tässä ja seuraavissa jakeissa kuvataan vertauskuvallisesti Israelin kansan messiaanisia synnytyskipuja. Vaimo on Israel, jonka kahtatoista kantaisää verrataan tähtiin sekä heidän vanhempiaan aurinkoon ja kuuhun (vrt. 1Ms 37:9). Tämä vaimo synnyttäisi poikalapsen, Messiaan, jonka lohikäärme, saatana, yrittää heti tuhota. Saatana on yrittänyt ”niellä” niin vaimon, poikalapsen kuin muutkin vaimon jälkeläiset (kristityt – Ilm 12:17) lukemattomia kertoja maailman historiassa. Lopunaikana tämä kehitys kiihtyy.
 
Viha juutalaisia ja kristittyjä (”niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus”) vastaan kasvaa sitä enemmän mitä lähempänä Kristuksen paluu on.Sen että EU näyttelee jonkinlaista roolia maailman yhdentymisessä, olen valmis uskomaan. Mutta EU ei kuitenkaan vielä ole tuo lopunajallinen maailmanvalta, jonka johtoon Antikristus nousee – ainoastaan välivaihe tässä huipentuvassa ja kiihtyvässä kehityksessä.Pedon merkkiä kukaan ei ota vahingossa. Kyse on tietoisesta poliittis-, taloudellis-, uskonnollisesta sitoutumisesta Antikristuksen johtamaan järjestelmään. Pedon merkin ottaminen merkitsee ymmärtääkseni enemmän kuin vain ulkoista merkkiä. Se sisältää tiettyyn arvomaailmaan sitoutumista. Se merkitsee taloudelliseen järjestelmään sitoutumista. Se merkitsee poliittisen järjestelmään sitoutumista. Se merkitsee syvällä tavalla mukautumista maailmaan ja sen arvoihin. Se voi olla vähittäistä mukautumista, mutta ei suinkaan tiedostamatonta.Paras turva lopunajallista ”petojärjestelmää” vastaan on elää valkeudessa ja puhtaalla omallatunnolla. Mikään ei voi riistää meitä Jumalan rakkaudesta, joka Kristuksessa Jeesuksessa (Rm 8:38-39). Hänen rakkaudessaan pysyminen on paras suoja myös lopunaikana.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top