Vastaa kysymykseensairastan skitsofreniaa, olenko riivattu ?    / skitsofreenikko

Raamatun mainitsemat riivaustapaukset olivat todellisia. Niissä oli kyse siitä, että jokin henkivalta/henkivallat piti ihmistä otteessaan (Mt 15:22-28). Jeesus vapautti tällaiset ihmiset käskemällä henkeä/henkiä lähtemään (Mt 8:28-32). Mikäli pidämme kiinni Raamatun ilmoituksesta, että Jeesus on Jumala, Luoja ja Sovittaja – ihminen ja Jumala samassa persoonassa – on mahdotonta ajatella Hänen erehtyneen diagnoseissaan. Noissa tilanteissa todella vaikuttivat todellisesti pahat henkivallat, joiden täytyi totella Kaikkivaltiaan käskyä. Tästä ei suinkaan tule vetää sitä johtopäätästä, että kaikki sairaudet, jotka oireiltaan vähänkin muistuttavat riivaajien aikaansaannoksia, olisivat niiden aiheuttamia.
 
Vaikka Raamatussa ei mainitakaan erikseen Jeesuksen parantaneen yhtään henkisesti sairasta, ei se sulje pois sitä, etteikö Hän olisi niin tehnyt. Hän kohtasi esimerkiksi masentuneita ihmisiä, ja antoi heille uuden toivon ja ilon. On olemassa henkistä sairautta, jonka hoitamisessa pitää syödä lääkkeitä. On myös olemassa riivaustapauksia, joissa tarvitaan Jeesuksen yliluonnollista vapautusta. Näiden kahden erottaminen ei ole aina helppoa. Oireet ovat joskus samankaltaisia. Joskus Jumalan vastustaja käyttää hyväkseen ihmisen sairautta niin, että kiusaa tätä myös henkivaltojensa kautta. Mutta tässä kohden on oltava varovainen, ettemme ryhdy yrittämään henkisen sairauden ulosajamista, kun tarvittaisiinkin lääkäriä. Sen kaltainen toiminta pahentaa henkistä sairautta ja vaikeuttaa paranemista.
 
Tarvitaan erityistä henkien erottamisen lahjaa (1Kr 12:10), jotta oireet voi yhdistää riivaajiin. Henkivaltojen toimintaan liittyy yleensä räikeä Jumalan pilkka, Jeesuksen rienaaminen ja avoin kristillisen uskon halveksiminen. Jos ihminen pystyy rukoilemaan Jeesusta, turvautumaan Hänen sovitustyöhönsä ja tunnustamaan Hänen jumaluutensa, ei oireita tule yhdistää henkivaltojen aikaansaamiksi (1Jh 4:2). Henkilö, joka uskoo ja turvautuu Jeesukseen armoon, ei saata heti perään kirota Jumalaansa ja Lunastajaansa (1Kr 12:3). Vaikka hänellä olisikin tähän suuntaan kiusaavia ajatuksia, eivät ne suinkaan ole vielä merkkejä siitä, että hänessä vaikuttaisi jokin henkivalta. Olemme kaikki kiusattuja monella tavalla ja meillä kaikilla on sama lääke kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan – Jeesuksen veri (Sk 13:1).
 
Meillä on turva, suoja ja myös parantuminen Jeesuksen haavoissa, Hänen anteeksiantamuksessaan.Saamme luottaa ja turvata Kristukseen ja pyytää, että Hänen tahtonsa saisi tapahtua elämässämme. Saamme pyytää syntejämme anteeksi ja myös uskoa ne anteeksi Jeesuksen tähden. Saamme syödä lääkkeemme rauhallisin mielin ja luottaa Hänen armoonsa. Saamme luottaa Hänen vievän meidät taivaaseen – sairaana tai vähemmän sairaana.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top